Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect didactic

Data: 14.11.2022
Grădinița nr. 2 Bragadiru
Grupa: mare 2
Prof. înv. preșcolar: Cristina Alina Bălțatu
Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: Rapsodii de toamnă
Tema săptămânală: „Vitamine, de la cine? -LEGUME”
Tema zilei: ”În grădina de legume”
Forma de realizare: Activitate integrată pe o zi (ADP+ ALA 1+ ADE+ALA 2)
Forma de organizare: Frontal, individual;
Tipul de activitate: Comunicare, însuşire de noi cunoştinţe; consolidare de priceperi şi
deprinderi.
Durata: o zi
Locul desfăşurării: Sala de grupă

SCOP:
 Consolidarea deprinderii de a desparți cuvintele în silabe, consolidarea limbajului însuşit,
dezvoltarea capacităţii de a forma propoziții cu noi cuvinte date.
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Dezvoltarea spiritului de observaţie;
 Dezvoltarea unor calităţi de voinţă şi de caracter: perseverenţă, stăpânire de sine, încredere
în forţele proprii.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare
receptivă).
 Motricitate grosiera si motricitate fină in contexte de viață
familiare
 B1 - Interacțiuni cu adulții si cu copiii de vârste apropiate
 B4 - Autocontrol si expresivitate emoțională C1 - Curiozitate,
interes și inițiativă in învățare
 C2 - Finalizarea sarcinilor si a acțiunilor (persistenta in
activități) .
 C3 - Activare si manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi


 Finalizează proiecte simple
 Solicită și acceptă ajutor pentru a depăși o dificultate
 Își coordonează mușchii in desfășurarea unor activități diversificate,
specifice vârstei
 Manifesta deprinderi de păstrare a igienei personale
 . Manifesta încredere in adulții cunoscuți, prin exersarea
interacțiuni cu aceștia
 B1.2. Demonstrează abilități de solicitare si de primire a ajutorului
in situații problematice specifice
 B1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârsta
apropiata
 Își însușește si respectă reguli; înțelege efectele acestora in planul
relațiilor sociale, in contexte familiare
 B2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități
specifice vârstei, in contexte variate
 Manifestă curiozitate si interes pentru experimentarea și învățarea in
situații noi
 . Realizează sarcinile de lucru cu consecventă C2.2. Integrează
ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care
întimpină dificultăți
 . Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării
ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresiva)
 D2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clara a unor idei,
nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresiva)
 D2.2. Respecta regulile dc exprimare corectă, in diferite contexte
de comunicare
 D2.3. Demonstrează extinderea progresiva a vocabularului

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 Să recunoască imaginile de pe cartonașe, să despartă corect în silabe cuvintele


O2 Să reprezinte grafic cuvintele
O3 Să formeze propoziții noi
O4. Să manifeste interes pentru activitate;
O5 Să lipească corect și coerent legumele pe planșa suport
O6 Să trăiască emoţii pozitive ca urmare a finalizării activităţii practice.

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul


didactic.

MATERIAL DIDACTIC:

D.L.C. - Jetoane cu diferite legume de toamnă, tabla tip flipchart, markere de tabla.
D.O.S. - Fișă de lucru (coșuleț), fişă suport pentru activitatea practică-lipire, material didactic
legume de toamnă, lipici, coșul cu legume de toamnă.

FORMA DE REALIZARE: Individual, frontal;

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


 Sosirea copiilor
 Întâlnirea de dimineața: „Ce știm despre legume?”
 Lecția de înviorare
 Salutul „Bună dimineața, legume sanatoase!”
 Prezența
 Calendarul naturii
 Rutine: ”Sunt harnic și priceput!”
 Tranziții: 1. ”Bate vântul frunzele”
2. ”Ne-nvârtim”

2. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1)


 Joc de masă: „Legume de toamnă” – puzzle
 Artă: „În grădina de legume”- desen
 Bibliotecă:- „Legume de toamnă”- semne grafice
3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)- Activitate integrată
 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: „Jocul silabelor”-Joc didactic
FORME DE ORGANIZARE: Activitate cu întreg grupul de copii
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare
Sarcina didactică a jocului: Dezvoltarea capacității copiilor de a despărți cuvintele în silabe ,
de a forma cuvinte și propoziții noi, de a le reprezenta grafic.

Regulile jocului: Copilul desemnat alege un jeton din coș, denumeşte obiectul din
imagine. Desparte cuvântul în silabe, il reprezintă grafic ,numără silabele. Formează o
propoziţie cu cuvântul dat/ formează cuvinte noi cu prima silabă.
Varianta 2. COMPLICAREA JOCULUI: În partea a doua a jocului, copiii vor fi aleși cu
ajutorul baghetei magice a Zânei Toamnă vor fi rugați s formeze cuvinte noi cu prima silabă a
cuvîntului de pe jeton, să formeze propoziții cu aceste cuvinte și să le reprezinte grafic.
Elementele de joc: Aplauze, recompensa, surpriza.
 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activitate practică: „Coșul cu legume” –
activitate practică
FORME DE ORGANIZARE: Activitate individuală
MIJLOC DE REALIZARE: aplicație
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare

4. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2)

 Joc de mișcare: „Cursa legumelor” – joc de mișcare

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 -5/6 ani, M.E.C.T.S., 2019;


 Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare?, Coordonator
Laurenţiu Culea, Editura Diana, Bucureşti;
 Educaţia este un orizont, nu o destinaţie..., scrisoare metodică, M.E.C.T.S., an şcoalr
2008/2009;
 Activitatea integrată din grădiniţă- ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008;
 Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă, Smaranda Maria Cioflica, Camelia
Lazăr, Elena Ilie, Nadina Mignea-Guga, Gabriela Berbeceanu, Cornelia Marta,
Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009.

SCENARIUL DIDACTIC

În cadrul activității de dezvoltare personală, copiii vor intra în sala de grupă, își vor lipi
fotografia în Copacul cu prezențe, realizandu-se astfel prezența și vor aborda întâlnirea de dimineață
într-o manieră optimistă și plină de energie .
Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă, în începutul căreia, educatoarea salută
prescolarii„ Dimineața a sosit/ La gradiniță am venit/ A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața, copii!
Salutul de dimineaţă Copiii asezați în semicerc, salutul porneşte de la educatoare şi este
continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă: Bună dimineața, Ștefan!.
Atenţia copiilor este îndreptată apoi spre Calendarul naturii, se completează calendarul naturii,
copiii denumind anotimpul în care ne aflăm, dar şi starea vremii. Zilele săptămânii/ lunile anului sunt
repetate în grup pentru a fi consolidate. - Ce anotimp este? - Cum este vremea? - Cum ne îmbrăcăm?
Mesajul zilei: ”Sunt harnic și priceput!” (Rutina)
Noutatea zilei: Sub forma surprizei copiii o zăresc în grupă pe Zana Toamna, la Centrul
tematic. Aceasta are lângă ea două coşuleţe: unul cu legume şi unul cu jetoane şi materiale
de lucru pentru copii.
- O recunoaşteţi copii?
-Cum v-aţi dat seama că e Zâna Toamnă?
-Da...are cu ea un coş cu legume, pe care le va darui copiilor care o vor ajuta să pronunţe corect
cuvintele în limba româna...și să le despartă în silabe.. Se face trecerea la activitățile liber alese prin
tranziția: ”Luați seama bine!”. Copiii sunt invitați de educatoare să aleagă din saculeț culoarea
centrului spre care urmează să se îndrepte.
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:
- JOC DE MASĂ- ”Legume de toamnă”- puzzle, aici copiilor le sunt prezentate materialele şi sunt
trasate demonstrativ sarcinile lucru .
- ARTĂ- ”În gradina de legume”- desen, aici copiilor le sunt prezentate materialele găsite pe masă
şi se fac cunoscute regulle după care vor colora, apoi se realizează încălzirea musculaturii minilor..
- BIBLIOTECĂ: ”LEGUME DE TOAMNĂ” - semne grafice, copiilor le sunt prezentate și
explicate sarcinile. Folosind metoda de evaluare „Turul galeriei” copiii sunt invitaţi să vadă produsele
realizate împreună astăzi la centrele de interes.
Prin Tranzitia „Bate vantul frunzele„ se face trecerea catre ADE!
La DLC li se explică copiilor regulile jocului, iar cu ajutorul baghetei Zânei Toamna vor fi
aleși copiii care vor extrage, pe rând, câte un jeton, vor denumi imaginea de pe jeton, vor
reprezenta grafic cuvântul. Pentru a complica jocul, educatoarea propune copiilor să formeze
propoziții cu cuvintele de pe jetoane, apoi să reprezinte grafic propoziția.
La DOS, după încălzirea musculaturii mâinilor, copiii vor primi materialele de lucru (foaia
suport, lipici, imagini cu legume), educatoarea va explica sarcina de lucru, va exemplifica iar
copiii vor realiza colajul propus.
ALA 2

a)Copiii vor executa un joc de mişcare „Coşul rupt”.


Activitatea zilei se va termina prin evaluarea activitatilor din ziua respectiva, prin aprecieri,încuraajari
si primirea recompenselor.

Demers didactic

Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare


didactice

Metode Mijloace Forma de Metode Indicatori de


organizare performanţă

1. Moment Se crează condiţii optime pentru măsuţe Frontal Orală Observarea


organizatoric desfăşurarea activităţiilor: interesului
scăunele
- aerisirea sălii de grupă

- se aranjează mobilierul

- se aranjează materialul didactic în ordinea


folosirii lui

- se organizează colectivul de copii pentru


"Întâlnirea de dimineaţă"

2. Reactualiza Se realizează prin intermediul întâlnirii de Conversaţia Calendarul Frontal Orală Observarea
dimineaţă împărtăşirea cu ceilalţi şi naturii capacităţii de
rea activitatea de grup Expunerea atenţie
cunoştinţelor (jetoane) voluntară
Copiii vor expune cunoştinţele despre
toamnă dobândite Aprecieri
verbale
săptămânile trecute

3. Captarea Se realizată la sfârşitul întâlnirii de dimineaţă Zâna Frontal Orală


atenţiei (noutăţile zilei) prin apariţia Zânei Toamna Toamna

4. Anunţarea Se face la modul general prin citirea Expunerea Blazon Frontal Orală Observarea
temei blazonului (anexa 3), dar specific la comportame
demararea fiecărei probe pentru copii, prin Explicaţia Plicuri mari ntului verbal
prezentarea regulilor jocului. "Tehnica Plicuri mici şi nonverbal
blazonului" cu indicii al copiilor
Săgeţi

5. Tranziţie: Primirea de la Zâna Toamna a Exercitiul Săgeata nr Orală Aprecierea


Desfăşurarea primei săgeţi. Copii formează trenul, recită Recitare 1 modului de
activităţii un fragment din poezia "Balada unui greier recitare a
Explicaţia Imagini
mic" şi urmează săgeata numarul unu. poeziei
Aceasta îi conduce la activitatea pe centre. Demonstraţi Legume
a Exerciţiul Fructe
ALA1
Aprecierea
Joc de masă: " Legume şi fructe simpatice"- modului de
puzzle.Copii vor avea pe măsuţe imagini cu Pe grupe Practică imbinare a
legume şi fructe.Ei vor trebui să obţină pieselor de
imaginea corectă a fructelor şi legumelor. puzzle.

Aprecierea
Explicaţia corectitudinii
Exerciţiul rezolvării
sticle
Ştiinţă: "Sporul casei". Copii trebuie să sarcinii de
seminţe de
denumească seminţele şi obiectele de pe ştiinţă.
floarea Pe grupe Practică
masă.Trebuie să introducă în sticlă cu soarelui
ajutorul linguriţei seminţele, punându-le pe fasole
rânduri şi să le despartă cu făină de mălai. grâu
Creaţie:"De-a aprozarul"-joc de rol.Doi copii seminţe de
vor avea rolul de vânzător,iar ceilalţi vor fi dovleac
cumpărătorii.Cumpărătorii vor veni la făină de
aprozar cu coşuleţele să cumpere fructe şi mălai
legume pe care vor trebui să le plătească cu linguriţe
bani.Ei vor trebui să respecte regulile de cântar
politeţe aplicându-le.Vânzătorii vor trebui să casa de
mânuiască cântarul şi casa de marcat. marcat
bani

model de
rochiţă
acuarele
pensule
apă Aprecierea
ştampile de corectitudinii
Artă: "Decorăm rochiţa Zânei Toamnă". Copii
morcov şi rezolvării
vor avea pe măsuţe imaginea cu rochiţa
Explicaţia cartof. sarcinii de
Zânei Toanmă, acuarele ,pensule şi ştampile
Demonstraţi picture
din cartof şi morcov. Ei vor trebui să picteze
a
ştampilele, apoi să decoreze rochiţa după Exerciţiul
demonstraţie.
Pe grupe Practică

Aprecierea
modului de
recitare a
Rutină şi tranziţie. Copii formează trenul,
Exerciţiul Prosopel poeziei
recită poezia "Para" (anexa 5), merg la
toaletă şi la baie pentru a se spăla pe mâini Recitarea Sandwich

Aprecierea
modului de a
mânca
Plicul cu correct
Rutină. Copiii se întorc în clasă pentru a servi Frontal Orală
masa, dar nu înainte de spune rugăciunea indiciul nr 1
Exerciţiul Săgeata nr
zilnică.
2

Tranziţie. Copiii primesc primul indiciu (anexa


6) şi a doua săgeată. Ei formează trenul şi Explicaţia
Exerciţiul Frontal
urmăresc săgeata cu nr. 2 pentru a descoperi
şi intui materialele primei ADE.

ADE1 DŞ: "Ce a cumpărat mama?"-joc


didactic. coş cu
fructe şi
Moment organizatoric: - copiii sunt aşezaţi în legume
careu deschis; Frontal Orală
eşarfă
aranjarea spaţiului de joc;
Aprecierea
Captarea atenţiei: -se prezintă coşul cu fructe răspunsurilor
şi legume ce ni l-a adus Zâna Toamnă; corecte
Reactualizarea cunoştinţelor: - se poartă o
discuţie despre legumele şi fructele din coş.
De unde cumpărăm noi legume şi fructe? (de
la piaţă). Voi aţi fost la piaţă vreodată?
(Da). Cu cine aţi fost la piaţă? (mama...)

Anunţarea temei: Astăzi la ştiinţă ne vom


juca un joc frumos. Jocul se numeşte "Ce
acumpărat mama?"

Dirijarea învăţării: Frontal Orală


a) Prezentarea regulilor jocului: Pe rând câte
un copil va veni la mine îl voi lega la ochi,va
lua din coşul trimis de Zâna Toamnă câte un Explicaţia
fruct sau o legumă şi-mi va spune prin
intermediul pipăitului,mirosului sau a
gustului,cum se numeşte, ce culoare şi
mărime are,dacă este fruct sau legumă şi
cum se consumă. Ecusoane
Jocul de probă:Se execută de către un copil.

b) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului : Jocul


va fi organizat după regulile prezentate, pănă
când se epuizează materialul pregătit şi
existent în coş.
Aprecierea
Obţinerea performanţei: Prin tehnica "mâna
corectitudinii
oarbă",copii vor scoate ecusoane cu fructe şi
rezolvării
legume.Apoi vor forma doua echipe în
sarcinilor şi
funcţie de ecusonul scos.Fiecare echipă va
aprecierea
avea un conducător ales de membrii
Explicaţia Buline răspunsurilor
ei.Aceştia vor trebui să aleagă din coşul adus
Exerciuţiul corecte
de Zâna Toamnă,fructele şi legumele şi să le
Problematiz acordate
aşeze in lădiţe.Ceilalţi copii îşi vor încuraja
are Tehnica
coducătorul.
"mâna
Evaluarea performanţei: Echipa care termină oarbă"
mai repede va fi desemnată câştigătoare.Va
Plicul cu
fi recompensată.
indiciul nr 2
Pe echipe Orală
Încheiere: Se adună materiale înapoi în cutie.
Săgeata nr
Tranziţie: Se interpretează jocul cu text şi 3
cânt "Bate vântul, frunzele" (anexa 7). Exerciţiul
Intonarea
Copiii primesc al doilea indiciu şi a treia
săgeată (anexa 8). Ei formează trenul şi
urmăresc săgeata nr 3 pentru a descoperi şi
intui materialel ADE2
foarfecă
ADE2 DOS: "Grădina de legume şi livada de creioane
pomi fructiferi " colorate
fructe
Moment organizatoric: - copiii se aşează la
legume
măsuţe;
modele ace
se impart coşuleţele cu materialele pregătite.

Captarea atenţiei: copiii intuiesc materialele Planşa Frontal Orală


din coşuleţe model
Tablă
support

Fructe
Legume
Creioane
colorate
foarfecă

Anunţarea temei: Astăzi vom realiza o:


Frontal Orală
"Grădina de legume şi livada de pomi
fructiferi"

Dirijarea învăţării:

a. Demonstrarea şi explicarea modului de Explicarea


lucru. Educatoarea le explică copiilor modul Demonstrar
de lucru, de folosire a foarfecei,de colorare a ea Exerciţiul
legumelor şi fructelor şi de aşezare la mediul
lor de viaţă pentru a realiza lucrarea cât mai Diagrama
estetic şi creativ. Prima data vom colora Venn
fructele şi legumele,apoi le vom decupa.
După aceea le vom aşeza în mediul lor de
viaţă.Fructele în copaci, legumele la locul
potrivit, deasupra pământului si în pământ
pentru a reprezenta grădina de legume şi
livada cu pomi fructiferi.

b. Exerciţii de încălzire a mâinilor. Ploaia,


podul, acoperişul, etc. Exerciţiul Frontal Aprecieri
verbale
c. Executarea lucrărilor: copiii execută
lucrarea conform indicaţiilor. Aprecieri
Buline
verbale
Obţinerea performanţei: Prin tehnica
"Diagramei Venn", copiii care au terminat Aprecierea
corectitudinii
sarcina dată,vor aşeza fructele şi legumele în Exerciţiul rezolvării
cele 2 cercuri,fiecare la mulţimea lor şi se vor sarcinilor şi
face asemănări şi deosebiri între ele. aprecierea
răspunsurilor
corecte
acordate

Plicul cu Aprecierea
indiciul nr 3 modului de
Frontal
Evaluarea activităţii: se fac aprecieri asupra realizare a
lucrării.Se oferă recompense (buline) copiilor Săgeata nr
lucrări.
4
Recompense
Încheierea activităţii: Se adună materialele. Exerciţiul Individual Practică (buline)

Pe grupe Practică

Tranziţie: Copiii primesc cel de-al treilea


indiciu (anexa 9) şi a patra săgeată. Ei
formează trenul şi urmăresc săgeata cu nr 4
pentru a descoperi şi intui materialele ALA2

Orală
Practică

Orală
Frontal

6. Obţinerea ALA2
performanţei
Joc de mişcare: "Coşul rupt!" Conversaţia Ecusoane Frontal Orală Aprecierea
Explicaţia Coş modului de
Se cere copiilor să aşeze scăunelele in formă Demonstraţi executare a
de cerc.Am nevoie de un copil a Exerciţiul jocului
cumpărător,care va avea in gât medalionul -
bacnotă.Fiecare copil îşi va intoarce
medalionele .Cumpărătorul cu un coş în
mână ocoleşte cercul şi spune:"Am plecat la
piaţă să cumpăr....!"Copilul-fruct sau legumă
se aşează după cumpărător şi-l
urmează.Cumpărătorul cere alt fruct sau
legumă şi aşa mai departe,se repetă jocul de
3-4 ori. La comanda "Coşul s-a rupt!"fructele
cumpărate trebuie să-şi ocupe rapid locul pe
scăunel.Copilul rămas fără loc va fi
cumpărătorul.

Tranziţie. Copiii primesc cel de-al patrulea


indiciu (anexa 10). Ei descoperă lada comorii.

Plicul cu
indiciul nr 4 Frontal Orala

Lada
comorii

7. Asigurarea b) Activitate ludică cu caracter practic – Explicaţia Pâine Frontal Orală Aprecierea
retenţiei şi a gospodăresc Exerciţiul Linguriţe modului de
transferului Şerveţele lucru
Comoara conţine o surpriză dulce şi Gem de
sănătoasă: gem de prune şi zacuscă de prune şi
legume. În lădiţă se mai află şi pâine, zacuscă de
linguriţe şi şerveţele. Copiii se vor aşeza la legume.
măsute, îşi vor unge pâinea cu gem sau
zacuscă, pregătindu-şi astfel singuri gustarea.
Se va scoate în evidenţă foloasele roadelor
toamnei." La ce ne ajută gemul şi zacusca? Să
creştem sănătoşi şi să fim puternici."

8. Evaluarea Se fac aprecieri verbale asupra întregii Ecusoane Frontal Orală Aprecieri
activitiăţii activităţi integrate, iar ca recompensă vor tip colective,
primi acasă medalioanele. medalion stimulative
adresate
copiilor
9. Încheierea Rutină: Se face curăţenie în sala de clasă. Se
activităţii aranjează scaunele sub măsuţe. Copii se
îmbracă, formează rândul şi pleacă acasă.
DEMERS DIDACTIC D.Ș
- Activitate Matematică -
ETAPELE OB. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂȚII
MOMENT Se vor asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
ORGANIZATORIC activităţii: PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
-aerisirea clasei; Observarea
-copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc; comportamen-
-se pregăteşte materialul didactic necesar pentru tului copiilor
activitate.

- Captarea atenţiei se face în cadrul întâlnirii de


CAPTAREA dimineață cu elementul surpriză,Morcovel, Conversația Imagini Frontal Evaluare orală
ATENŢIEI prietenul copiilor.

REACTUALIZAREA Le voi cere copiilor să recunoască legumele de toamnă,


CUNOȘTINȚELOR să le denumească și să recunoască culoarea fiecărei
legume.
Le voi spune copiilor că astăzi avem un prieten în vizită Conversaţia Frontal
ENUNŢAREA care ne cere sa-l ajutăm în îndeplinirea unor sarcini, iar Explicația
TEMEI
ȘI A OBIECTIVELOR
pentru asta ne vom juca cu jetoanele cu legume de
toamnă. Morcovel ne roagă să desfășurăm un joc în care
trebuie să recunoașteți leguma și să o plasați la culoarea
potrivită, să recunoașteți forma geometrică, iar apoi vom
observa grupa (vagonul ) cu cele mai multe legume.
PREZENTAREA -Toamna este anotimpul cu cele mai multe culori, arome Evaluare orală
CONȚINUTULUI ȘI și mai ales vitamine, iar noi trebuie să profităm din plin.
DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII
Morcovul, roșia, castravetele şi ceapa sunt patru dintre Standul
acestea, pe care sigur le consumaţi şi voi destul de des, legumelor
dar pe lângă acestea mai sunt şi alte legume de toamnă Conversaţia
cum ar fi: conopida, vinete, țelină, ardei, varză, cartof,
dovleacul, fasolea verde, etc. Le vom observa la centrul
tematic, iar apoi, sub forma problematizării, copiii sunt Frontal
întrebaţi dacă recunosc ei ce legumă Explicaţia Jetoane cu Individual
este: legume de
- Ştiţi voi ce legumă este acesta? Demonstraţia toamnă
Coșul este plimbat pe la fiecare
copil pentru a observa legumele cu codițele/frunzele lor
și pentru a simți mirosul Exerciţiul
Se va executa jocul de probă, explicând și demonstrând Vagonul
copiilor ce au de făcut apoi se va trece la începerea Morcovel
jocului.
-Copiii vor grupa după culoare jetoanele cu legume de Forme
O1 toamnă, vor denumi grupele formate. (legumele geometrice în
verzi/roșii/portocalii/galbene) culori diferite
O2 -Copiii vor recunoaște forma geometrică și culoarea ei
O3 - Copiii vor plasa in vagoane legumele de același fel
după criteriul culoare.
-Copiii vor identifica grupa cu cele mai multe elemente;
-Copiii vor verbaliza îndeplinirea sarcinilor (ex. Aceasta
este o roșie, o voi pune în vagonul triunghi în culoarea
roșie)
Dacă a rezolvat corect, copilul va fi aplaudat şi va primi
un ecuson sub formă de șorț pe care îl va pune pe
drumul către coşul cu bomboane pregătit de Morcovel.
Dacă greşeşte, poate cere ajutorul colegilor. După ce a
terminat de rezolvat sarcina, copilul va alege un coleg
care să vină în locul lui. Jocul se reia până ce vor fi toți
copiii implicați.
Varianta 2. COMPLICAREA JOCULUI: În partea a Marioneta
doua a jocului, copiii vor fi aleși cu ajutorul lui morcov
Morcovel să desfășoare un joc, intitulat : ”Unde se află
morcovul?”. Morcovul va fi plasat acolo unde se găsesc Puzzle
piese de puzzle. Copiii vor fi atenți la educatoare și vor
recunoaște poziția spațială a morcovului. Fiecare piesă
va fi pusă pe un panou, pentru a forma puzzle-ul (coșul
cu legume de toamnă). Se va deschide coșulețul pentru a
descoperi surpriza pregătită de Morcovel.
Coșul cu
recompense
ASIGURAREA Conversația Frontal Formativă
CONEXIUNII Voi adresa copiilor întrebări: Individual Analiza
INVERSE
-Cu ce jetoane ne-am jucat astăzi? acțiunilor și a
-Ce legume am recunoscut? răspunsurilor
-Ce culori aveau legumele?
-Ce formă aveau vagoanele trenulețului?

ANUNȚAREA Voi adresa copiilor întrebări: Conversația


RETENȚIEI ȘI A - La ce sunt bune legumele? Exercițiul
TRANSFERULUI
- Care sunt legumele preferate de voi?
- Cum consumăm legumele?
- Vă plac morcovii?
ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri individuale și colective cu privire Conversația Stimulente Individual Aprecieri
ACTIVITĂȚII la participarea la activitate. verbale

TRANZIȚIE: ”Ne-nvârtim”

DEMERS DIDACTIC D.O.S.


- Activitate Practică -

ETAPELE OB. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂȚII
MOMENT Se vor asigura condiţiile optime pentru o bună METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
ORGANIZATORIC desfăşurare a activităţii: PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
-Aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialelor. Observarea
comportamen-
tului copiilor

CAPTAREA Voi realiza această etapă a activității descoperind Conversația Fișe Frontal
ATENȚIEI materialele puse la dispoziție - fișele pentru lipit Observația Siluete
legumele, siluete legume, lipici, planșa model. Lipici
Planșa
model
REACTUALIZAREA Le voi cere copiilor să recunoască legumele, să le Conversația Coșul cu Frontal
CUNOȘTINȚELOR denumească și le vor observa în coșul adus de Morcovel legume
în grupă, dar și în planșa model.
Copiii vor fi anunțați că vor avea de realizat din Conversaţia
ENUNŢAREA materialele puse la dispoziție o lucrare ce reprezintă
TEMEI
ȘI A OBIECTIVELOR
coșul cu legume de toamnă.
Pentru realizarea acesteia, vor avea de lipit în coșuleț
câteva legume de toamnă.

PREZENTAREA Pregatirea pentru activitatea propriu-zisă se face cu un


CONȚINUTULUI ȘI exercițiu de imaginație care implică încălzirea mâinilor:
DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII
„Mișcăm degețelele / Batem tare palmele / Le-nvârtim,
le răsucim / Și la spate le oprim”.
Voi prezenta copiilor modelul realizat de mine, insistând Conversaţia
asupra tehnicilor de lucru și ordinea efectuării lor. Copiii
O1 vor lipi legumele pe suportul pus la dispoziție. Trebuie
ca ei să respecte poziţia corectă de lucru, educatoarea
O2 reamintindu-le pe parcursul desfăşurării activităţii acest Explicaţia Demonstraţia
O3 lucru. Dacă întâmpină dificultăţi vor fi ajutaţi de aceasta. Exerciţiul
Educatoarea o să întrebe copiii prin ce tehnici au realizat
lucrarea respectivă, cum li s-a părut această temă şi ce
anume le-a plăcut ce mai mult în realizarea ei.

OBȚINEREA Voi anunța terminarea lucrului cu 5 minute mai devreme


PERFORMANȚEI pentru a se încadra în timp. Lucrările vor fi expuse
pentru apreciere.
ASIGURAREA Se va realiza prin metoda „Turul galeriei” – copiii vor Conversația Turul galeriei
CONEXIUNII face turul meselor unde au lucrat şi vor vedea ceea ce a Exercițiul
INVERSE
reuşit fiecare să realizeze.
Voi face aprecieri asupra modului de lucru și a
comportamentului copiilor pe parcursul activității.
ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri finale asupra felului în care s-a Conversația Stimulente Individual Aprecieri
ACTIVITĂȚII desfășurat activitatea cu privire la respectarea criteriilor verbale
stabilite.
-Copiii vor fi recompensați pentru modul cum au lucrat.
Vor primi coronițe cu legume.
ANEXA 1

Ghicitoare:
Nas la omul de zăpadă,
Iepurele vrea să-l roadă!

(Morcovul)
ANEXA 2.
CUBUL CULORILOR

ANEXA 3.
PUZZLE- COȘUL CU LEGUME
ANEXA 4.
Coșul toamnei

S-ar putea să vă placă și