Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR


SPECIALIZAREA : FINANTE SI BANCI

REFERAT LA

“ OPERATIUNILE INSTITUTIILOR
DE CREDIT “

INTOCMIREA DOSARULUI DE CREDITARE

PERSOANE JURIDICE
ANALIZA GENERALA A CREDITULUI

CE ESTE CREDITUL?

Creditul este datoria reala sau potentiala:

• reala - cand debitorul foloseste creditul, de exemplu, pentru a face plati sau pentru a
reesalona platile pe care, altfel, ar trebui sa le faca;
• potentiala – cand s-a aprobat un credit, dar debitorul inca nu l-a folosit.

Creditul poate lua mai multe forme, de exemplu:

• Obligatiuni;
• Imprumutul contra efecte de comert sau bilete la ordin;
• Linii de credit;
• Imprumuturi de la banca;
• Descoperit de cont;
• Reesalonarea platilor.

Creditul este acordat de banca, in calitate de creditor si este incasat de debitor, care
poate fi o societate comerciala sau persoana fizica.

Nota In cele ce urmeaza, vom aborda tematica prezentului referat, raportandu-ne la debitor ca
la o societate comerciala, pentru a putea trata in mod mai general aspecte legate de
modul de analiza al dosarului de creditare.

CE ESTE ANALIZA CREDITULUI?

Scopul analizei creditului este reprezentat de evitarea pierderilor din profit, sau in
afaceri din cauza datoriilor nerecuperabile, adica din cauza acordarii de credite unor clienti
care nu ramburseaza datoria, sau din cauza neacordarii de credite unor clienti potentiali buni.
In opinia oamenilor de stiinta care s-au ocupat de-a lungul anilor de studiul
fenomenului creditarii, intrebarile esentiale la care este indicat sa se gandeasca analistul de
credite sunt:

1. Doreste banca mea sa faca afaceri cu acest solicitant de credit?


Aceasta intrebare trimite la o apreciere a caracterului si a reputatiei respectivului solicitant .
2. Trebuie ca banca mea sa faca afaceri cu acest solicitant?
Aceasta necesita o evaluare a calitatilor sale ca om de afaceri sau de manager.
3. Cat de mare sa fie creditul de care are nevoie solicitantul (si nu cat ar dori el)?
Aceasta necesita o evaluare a scopului si modului de utilizare a creditului.
4. Poate societatea comerciala sa ramburseze imprumutul?
Aceasta necesita o evaluare a fluxului de numerar viitor al societatii comerciale, precum si a
riscului creditului.
5. Ca ultima posibilitate,din ce alte surse poate fi rambursat creditul, in cazul in care
societatea comerciala nu va putea sa faca acest lucru?
Aceasta necesita o evaluare a garantiei.
Datorita nivelului inalt al indatorarii raportate la capitalul bancii, constituirea
creditului nu admite erori. Intregul personal din sistemul de gestionare a creditelor si mai ales
analistii de credite trebuie sa actioneze conform celor mai inalte standarde.
Daca deprinderile profesionale si tehnicile nu au la baza o cultura serioasa privind
creditele, nu vor putea fi evitate, in cazul luarii deciziei de creditare, capcanele obisnuite.
O banca poate deveni rapid neprofitabila sau chiar insolvabila, ca urmare a unor decizii
necorespunzatoare privind creditele, care au ca rezultat active neperformante.
Sistemul de gestionare al creditelor pune accentul pe analiza profesionala a cererilor pentru
credite si determinarea solvabilitatii.

A. SOLVABILITATEA

Analiza solvabilitatii are trei functii importante:


• sa contribuie la dezvoltarea intreprinderii prin gasirea unor clienti solvabili;
• sa evalueze cererile pentru noi credite;
• sa ajute debitorii existenti sa isi mentina sau sa isi imbunatateasca solvabilitatea.

Analiza sistematica si obiectiva a solvabilitatii are trei elemente principale:

1. Folosirea unor concepte contabile obiective si intelese de cat mai multi oameni,
pentru:
• a elimina riscurile excesive si necuantificate care il afecteaza pe creditor;
• a stabili conditii de creditare realiste pe baza fluxului de lichiditati actual;
• a evalua si a intelege care este solvabilitatea clientului;
• a permite creditorului sa stabileasca termene pentru credite pe baza evaluarii riscurilor
la zi.

2. O analiza financiara comprehensiva care cuprinde:


• analiza performantelor financiare, a indatorarii si alichiditatilor clientului;
• identificarea si interpretarea tendintelor financiare ale intreprinderii clientului;
• un raport realist intre valoarea creditului si fluxul de lichiditati al clientului;
• structurarea facilitatilor de creditare pentru a realiza o corelare intre necesitatile
intreprinderii clientului si intrarile si iesirile de lichiditati.

3. Folosirea tehnicilor consacrate pentru identificarea si evaluarea riscurilor, precum si


pentru evaluarea si organizarea facilitatilor de creditare, si anume:
• forma comuna de organizare a sistemului de informatii financiare pentru a face analiza
mai usoara;
• analiza standard a indicatorilor financiari si a tendintelor;
• un sistem de corelare directa a valorii si atermenelor creditelor cu nevoile actuale ale
clientului si proiectiile fluxului de lichiditati;
• structura pentru credite care sa protejeze banca impotriva riscurilor principale si care
sa stabileasca o corelatie intre intrarile si iesirile posibile de lichiditati.

B. FOI DE CALCUL: UTILIZARE, ELEMENTE, CERINTE

Foile de calcul financiare sunt instrumente folosite de analistii de creite pentru a evalua
solvabilitatea si pentru a stabili facilitatile de creditare. Ele permit analistului de credite sa
analizeze fluxurile viitoare de numerar dupa criterii uniforme si sa identifice informatiile si
indicatorii critici.
Principalele cinci componente ale foilor de calcul standard pentru analiza creditelor sunt:
– situatia profiturilor si pierderilor dintr-o perioada data;
– bilantul, care indica activele, pasivele si valoarea neta la o data anume;
– situatia fluxului de numerar;
– corelarea activului net cu imobilizarile corporale si financiare;
– fise cu principalii indicatori financiari.

Foile de calcul se bazeaza pe date si informatii furnizate de client, iar proiectiile


financiare ale acestuia vor acoperi circa trei ani si vor cuprinde urmatoarele:
– situatia profiturilor si pierderilor;
– bilantul;
– situatia fluxului de numerar;
– conturile sau notele financiare relevante pentru activitatea firmei.

Completarea unei foi de calcul presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1.OBTINEREA DATELOR DE LA CLIENT


2.VERIFICAREA DATELOR*
3.INTRODUCEREA DATELOR IN FOAIA DE CALCUL A CREDITORULUI
4.CORELAREA ACTIVULUI NET CU IMOBILIZARILE FINANCIARE
5.VERIFICARI LA FATA LOCULUI SI CLARIFICAREA NECONCORDANTELOR
6.VERIFICAREA CHELTUIELILOR DE INVESTITIE
7.CALCULAREA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI
8.FINALIZAREA ANALIZEI FLUXULUI DE NUMERAR
* Certitudinea ca situatia profiturilor si a pierderilor prezentata de client acopera exercitii
financiare cu o durata egala si ca acestea se incheie la datele prevazute pentru bilanturi.

C. INDICATORII FINANCIARI

Indicatorii financiari sunt instrumente utile pentru compararea performantelor firmelor


concurente din cadrul aceleiasi industrii.Acesti indicatori ajuta analistii de credite sa aprecieze
solvabilitatea clientului.
Cei patru indicatori esentiali in determinarea gradului de solvabilitate al unui potential
client sunt:
- 1.RENTABILITATE;
- 2.EFICIENTA;
- 3.INDATORARE;
- 4.LICHIDITATE.

Cele patru tipuri esentiale de indicatori enumerati mai sus reunesc in acelasi cadru
financiar masura in care o societate a realizat vanzari ce depasesc costul activitatii respective,
eficienta unei societati comerciale in administrarea resurselor si a activitatilor sale, masura in
care fondurile folosite de o societate comerciala provin de la creditori si nu de la proprietarii
sai (indatorarea reprezinta un indicator principal al capacitatii societatii comerciale de a face
fata unor situatii dificile si de a absorbi pierderile), lichiditatile si alte active de care dispune o
societate comerciala pentru indeplinirea obligatiilor sale, inclusiv plata dobanzii si a creantei.
De remarcat este faptul ca indicatorii financiari sunt extrem de importanti pentru
analiza eficienta a cresitelor. In acest context nu trebuie sa uitam ca indicatorii sunt siguri
numai daca situatiile financiare din care sunt preluati sunt sigure. In acelasi timp, indicatorii
sunt foarte utili daca sunt luati in considerare in ansamblul lor si nu izolat, precum si
indicatorii suplimentari din cadrul fiecarei “familii” mai sus mentionate.
Folosirea unui singur indicator, izolat de ceilalti, poate duce la erori; Indicatorii
multipli ajuta, in mod normal, la identificarea tendintelor, care sunt factori importanti pentru
determinarea solvabilitatii.
RENTABILITATEA – Reprezinta masura in care o societate comerciala realizeaza vanzari
care depasesc costul activitatilor.
EFICIENTA – Reprezinta eficacitatea unei societati comerciale in ceea ce priveste
administrarea resurselor si conducerea activitatilor.
INDATORAREA – Reprezinta masura in care fondurile folosite de o societate comerciala
sunt asigurate de creditori si nu de proprietari.
LICHIDITAEA – Reprezinta numerarul si alte active la dispozitia societatii comerciale
pentru a-si indeplini obligatiile, iclusiv plata dobanzii pentru imprumuturile acordate de
creditori.

D. ANALIZA FLUXULUI DE LICHIDITATI

Fluxul de lichidati al unei firme indica rulajul numerarului in amonte si in aval pe o


perioada data. Numerarul include activele “aproape devenite lichidati”, asa cum sunt conturile
de depozit curente sau pe termen scurt. Balanta fluxului de lichiditati pentru perioada
respectiva se adauga sau se scade de la pozitia numerarului la sfarsitul periodei de raportare
anterioare.
Analiza fluxului de lichiditati este un instrument vital pentru verificarea rezultatelor
obtinute prin analiza indicatorilor financiari principali; in acelasi timp ne ofera o perspectiva
diferita de situatia veniturilor, care in mod normal indica acumularile de venituri si/sau
cheltuieli, precum si stabilirea modului de structurare a imprumuturilor acordate societatilor
comerciale.
Analiza fluxului de lichiditati este singurul instrument pentru proiectia intrarilor si iesirilor
actuale de fonduri si astfel, a capacitatii firmei de a se achita de datorii.
Calculul fluxului de lichiditati se realizeaza prin doua metode:
1.- Metoda directa – asigura o analiza mai detaliata a fluxului de lichiditati si prezinta
castigurile sau pierderile extraordinare;
2.- Metoda indirecta – mai simpla, dar nu suficient de amanuntita.

PIRAMIDA FLUXULUI DE LICHIDITATI

Lichiditati din vanzari


Minus
Costul bunurilor vandute
Egal cu
Marja bruta a lichiditatilor
Minus
Cheltuieli de exlpoatare in numerar
Egal cu
Lichiditati din exploatare
Plus
Alte venituri in numerar
Minus
Impozite pe venit
Egal cu
Lichiditati nete din exploatare
Minus
Alte iesiri financiare
Egal cu
Intrari sau iesiri nete de lichiditati
Minus
Amortizarea datoriei pe termen lung
Egal cu
Intrari sau iesiri nete dupa amortizarea datoriei
Minus
Cheltuieli nete de capital
Egal cu
Excedent sau necesar de lichiditati.

E. ANALIZA SOLVABILITATII

Nu putem lua o decizie pertinenta in legatura cu creditele, fara a avea date sigure privind
toate aspectele importante ale cererii pentru credite. Trebuie spus solicititantului de credite ca
isi poate sustine cauza in mod corespunzator prin oferirea unor informatii exacte si
cuprinzatoare, mai ales despre activitatea economica a solicitantului.
Unii creditori cer solicitantului sa completeze propriile lor formulare-tip de cerere pentru
credite:
-indiferent de forma in care sunt transmise datele, analistul de credite trebuie sa discute acest
lucru cu un reprezentant autorizat al societatii comerciale;
-discutiile ofera posibilitatea clarificarii datelor incerte si a obtinerii datelor de baza pentru
cererea de credite;
-cel care face investigatiile trebuie sa prezinte solicitantului procedura de analiza a creditelor
folosita de creditor si sa indice acestuia timpul necesar pentru parcurgerea ei.
Datele trebuie sa fie:
-suficiente pentru a oferi o imagine clara a performantelor financiare si a starii financiare a
solicitantului;
-comprehensive, datele partiale pot duce la erori;
-oneste si fara greseli; daca este posibil, cererea va fi insotita de evidente expertizate contabil;
-destul de recente pentru a indica punctele forte si slabe ale solicitantului in prezent.
Culegerea de date este uneori dificila.
S-ar putea ca standardele contabile locale sa nu vina in sprijinul unei analize detaliate
a starii financiare a solicitantului.
Performantele conducerii ar putea fi afectate de exercitarea unor presiuni politice si
comerciale nedetectabile la prima vedere;
-de exemplu, in zone caracterizate prin cronicizarea lipsurilor in aprovizionare “managerii
buni” au cautat in mod constant sa mentina stocuri mari.
Acoperirea garantiei oferite de solicitant ar putea fi greu de apreciat;
-ar putea fi o problema determinarea valorii sale reale sau stabilirea cu certitudine daca
revendicarea dreptului de proprietate de catre client este valabila.
In unele zone ar putea fi greu sau imposibil de obtinut date istorice exacte si relevante.
Oricare ar fi problemele, creditorii nu pot sa aprecieze solvabilitatea, daca lipsesc date
esentiale.
Atitudinea cooperanta a solicitantului in aceasta faza ofera primele elemente in ceea ce
priveste calitatea sa ca debitor.
DATE DE BAZA
Analiza nu este posibila fara date.
Mai jos vom arata datele necesare si identificarea surselor de date. Patru grupe de date
formeaza baza analizei solvabilitatii:
• 1.Calitatea conducerii:
competenta, integritatea si reputatia persoanelor care conduc intreprinderea care solicita
credite; punctele slabe ale acestei fundamentari pot afecta nu numai capacitatea solicitantului
de a rambursa un imprumut, ci si perspectivele creditorului de a incasa garantia;
• 2.Dinamica industriei
mediul in care evolueaza industria careia apartine solicitantului, precum si competitivitatea
solicitantului in cadrul acestei industrii; o industrie cu probleme poate crea dificultati
so;icitantului, chiar daca in prezent este prosper si mai ales daca competitivitatea sa este deja
slaba;
• 3.Starea financiara
- capacitatea solicitantului de a plati datoria prin:
-crearea unor lichiditati suficiente si/sau
-recurgerea la resursele existente pentru a obtine lichiditati.
-capacitatea clientului de a plati dobanda este reflectata de lichiditate rentabilitate;
• 4.Garantia
valoarea neta de lichidare a garantiei debitorului si in ce masura aceasta se afla sub controlul
creditorului; perspectivele reduse de incasare a garantiei inseamna ca banca va avea probleme
cu convertirea garantiei in numerar pentru a inasa valoarea datoriei.
Perspectivele reduse de incasare a garrantiei inseanma ca banca va avea probleme cu
convertirea garantiei in numerar pentru a incasa valoarea datoriei.

EVALUAREA RISCURILOR

Procesul prezentat, rareori asigura toate informatiile de care are nevoie analistul si va
pune la dispozitie cele mai bune si mai complete date. Acesta este materialul cu care lucreaza
analistul pentru a formula recomandarea de acordare a creditului.
Unele firme mai primesc cotari ale creditelor de la agentii de evaluare a creditelor.

NECESARUL DE CREDITE

Constatarea analistului ca solicitantul este solvabil inseamna ca, in principiu,


creditorul este gata sa accepte ca societatea comerciala sa-I devina client. Cat de mare va fi
creditul si care sunt termenii de acordare sunt doua chestiuni care depind de suma necesara
clientului si de capacitatea acestuia de a plati datoria. Proiectiile fluxului de lichiditati ofera
informatii pentru ambele.

CAT DE MARE SA FIE CREDITUL?

Analistul a evaluat solvabilitatea solicitantului.


-societatea comerciala are o cotatie acceptabila a riscurilor la fundamentarea solvabilitatii.
Scenariile pentru proiectii contin cea mai buna anticipatie a momentului pentru
schimbarile care au loc in cadrul societatii comerciale.
-intrari de lichiditati din toate sursele:
-exploatare:
-modificari ale CA, CP, inventarului;
-vanzari de active care nu sunt necesare pentru exploatare;
-alte intrari extraordinare;
-liniile de credite existente;
-capital nou din partea actionarilor.
-iesiri de lichiditati:
-exploatare;
-modificari ale CA, CP, inventarului;
-rambursarea datoriei existente;
-investitii in noi active;
-alte iesiri extraordinare;
-alte iesiri de fonduri.

Discutiile privind proiectiile cu conducerea societatii comerciale au permis analistului


sa aprecieze capacitatea conducerii de a reactiona in situatii de instabilitate si sa pregateasca
scenariul cel mai probabil.
La sfarsitul acestui proces, analistul de credite si clientul cad de acord asupra
necesarului de credite pentru solicitant.
De obicei se afla aproape de punctul maxim al penuriei de lichiditati din perioada
avuta in vedere pentru proiectie.

TERMENI DE ACORDARE A CREDITULUI

Dupa stabilirea sumei necesare, analistul de credite recomanda structura creditului,


adica “parametrii” sau termenii pe baza carora va fi acordat creditul.
Structura creditului contine sapte elemente:
1.- suma;
2.- programul de rambursare;
3.- prezentarea de rapoarte;
4.- garantia;
5.- documentatia;
6.- pretul;
7.- clauze.
Modificarea unuia dintre aceste elemente presupune, deseori, modificarea altuia sau a
mai multora:
-structura creditului reflecta cota de risc a clientului, necesarul de credite, rata dobanzilor pe
piata si cresterile si diminuarile fluxului anticipat de lichiditati al clientului;
-“intarirea” unuia dintre aceste elemente poate fi compensata prin “atenuarea” altuia.

1.SUMA

Suma este stabilita prin proiectiile facute de analist pentru necesarul de credite si poate
fi diferita de suma initiala a solicitantului.
De obicei, suma va acoperi necesarul de credite, inclusiv dobanda pentru datoria
suplimentara.
Pentru a reduce indatorarea, unui nou client I se poate oferi mai putin decat suma
respectiva si se va cere sa reduca dividendele pentru a compensa lipsa.
O parte din aceasta suma ar putea reprezenta asa numita “facilitate a fondurilor
neeliberate” adica o suma disponibila pentru cheltuieli ulterioare.
In mod normal, creditorii incaseaza o taxa pentru partea neutilizata din linia de credite, pe
langa dobanda pentru partea care a fost cheltuita.
De fapt, creditorul poate acorda o parte din suma sau intreaga suma sub forma de
“linie de creditare”, o suma aprobata initial pentru imprumut si care poate fi folosita sau nu de
client.

2.PROGRAMUL DE RAMBURSARE

Proiectiile fluxului de lichiditati arata capacitatea debitorului de a rambursa creditul.


In mod normal, creditorul nu trebuie sa ceara o rambursare mai rapida decat permite fluxul de
lichiditati.
Dar nu este necesara o perioada lunga de rambursare, daca acest lucru permite
creditorului sa acumuleze un excedent de lichiditati.
Programul de rambursare trebuie sa arate in ce scop va fi folosit creditul.
Achizitionarea sau constituirea unui activ fix necesita, de obicei, o perioada lunga de
rambursare.
Din punctul de vedere al creditorului, rambursarea in intregime si la timp a unui
imprumut este dovada cea mai sigura ca aprobarea imprumutului a fost justificata.

3.PREZENTAREA DE RAPOARTE

Creditorii solicita din partea debitorilor rapoarte periodice pentru supravegherea


situatiei, pentru siguranta proprie.
Prezentarea de rapoarte face parte din acordul pentru credite, iar neprezentarea
rapoartelor necesare la timp este considerata, in mod normal, ca o nerespectare a conditiilor
contractuale.
Exemplu de rapoarte:
-transmiterea la timp a situatiilor financiare (trimestrial, fara verificare contabila si anual, cu
verificare contabila);
-rapoarte prompte privind actiunile si evenimentele care ar putea afecta performantele
creditorului stabilite prin clauzele acordului de creditare, cum ar fi mentinerea sau realizarea
unor indicatori de lichiditate minima sau de indatorare maxima, actiunile legale impotriva
societatii comerciale, incapacitatea de a atinge obiectivele specifice;
-rapoarte prompte privind orice situatie care ar afecta datele de fundamentare a solvabilitatii,
pe baza carora a fost aprobat creditul.

4.GARANTIA

Garantia este “plasa de siguranta” a creditorului, in cazul in care debitorul nu poate sa


isi plateasca datoria in intregime si la timp. Toate elementele date ca garantie trebuie
enumerate, fie ca acestea sunt active controlate de cel care primeste imprumutul, fie garantii
din partea unor terti. Exista doua tipuri principale de garantie:
a.-drept constituit legal in favoarea creditorului privind un activ sau mai multe in posesia sau
sub controlul debitorului;
-o sarcina poate fi specifica, de exemplu, o ipoteca asupra unei cladiri sau un sechestru asupra
unui utilaj;
-sau poate fi generala, de exemplu, o sarcina variabila asupra activelor curente ale debitorului.
b.-garantie din partea unui tert(“garant”) in favoarea debitorului, adica obligatia legala din
partea garantului de a achita datoria creditorului, daca debitorul nu se achita de datorie.
5.DOCUMENTATIA

Majoritatea creditelor au la baza un acord sau mai multe:


-acordul de aprobare a creditelor (sau de imprumut) este principalul document care contine
toate termenele si conditiile acceptate de debitor sau de creditor;
-acordul pentru garantie dintre girant si creditor stabileste garantia legala pentru obligatia
debitorului;
-poate exista un acord suplimentar sau mai multe privind chestiunile specifice, fara de care
creditul nu ar deveni efectiv, de exemplu, un acord de garantare a unei licente fara de care nu
s-ar putea realiza fluxul de lichiditati din proiectii.

6.PRETUL

Costul unui credit consta din dobanda si taxe:


Dobanda se plateste la intervale de timp stabilite (de exemplu, lunar, trimestrial, anual)
la incheierea bilantului pentru restul de imprumut din perioada pentru care se plateste
dobanda.
-rata dobanzii este deseori exprimata prin rata de baza plus o prima de risc.
Exista mai multe tipuri de taxe. De exemplu:
-taxa de angajare a creditului este deseori perceputa pentru partea nefolosita dintr-o linie de
credit aprobata (dobanda se plateste pentru partea folosita);
-taxa de evaluare pentru a acoperi costul activitatii analistului de credite;
-taxa de supraveghere anuala, pentru a acoperi costul supravegherii creditului;
-un creditor care depune eforturi pentru obtinerea unui credit mare din partea unor organisme
financiare, va percepe o taxa pentru tranzactii si/sau o taxa preliminara pentru costul unor
asemenea activitati complexe.
In general, dobanda acopera, in cazul creditorului, costurile legate de banii destinati
creditarii, riscul creditului si marja de profit; taxele sunt o alta sursa de profit si pot include
sumele destinate rambursarii costurilor creditorului.
De obicei creditorii nu calculeaza exact costurile pentru evaluarea si aprobarea unei
anume cereri pentru credit, ci percep o suma fixa sau un procentaj din valoarea creditului(sau
amandoua).

7.CLAUZE SPECIALE

Multe acorduri pentru aprobarea de credite impun debitorului anumite obligatii sau
restrictii. Acestea reduc riscul pentru creditor. De exemplu:
-debitorul trebuie sa respecte conditiile legate de lichiditatea minima, de indicatorii privind
acoperirea dobanzii pentru imprumut si/sau indatorarea maxima, atat timp cat mai ramane o
parte din credit;
-plata dividendelor poate fi conditionata de verificarea lichiditatii sau poate fi interzisa atat
timp cat mai ramane o parte din credit;
-debitorul nu poate acorda drepturi preferentiale altor creditori sau nu are dreptul sa angajeze
alte credite fara acordul creditorului.
F. EDUCATIA IN DOMENIUL CREDITELOR

Termenul de educatie in domeniul creditelor cuprinde atat cadrul administrativ si politic in


care se iau hotararile privind creditele, cat si, la fel de important, climatul in care se iau
asemenea hotarari, adica acea combinatie specifica de integritate, motivatie, loialitate,
atitudine fata de clienti, traditie si de capacitate de analiza, atat la nivel individual, cat si la
nivelul institutiei financiare.
Orice institutie financiara se bazeaza pe o educatie in domeniul creditelor, dar nu toate
reusesc sa procedeze cu prudenta, cand acorda creditele.
Planificarea afacerilor fara o buna educatie in domeniul planificarii poate avea ca rezultat
documente numite planuri, dar care sunt ineficiente ca instrumente de management. Ceva
similar este avut in vedere si in cazul creditelor. In paginile precedente este prezentat procesul
tehnic de analiza a creditelor. Daca aceste calitati tehnice nu au la baza o educatie
corespunzatoare in domeniul creditelor, nici macar cea mai inalta competenta tehnica nu
asigura un bun portofoliu de imprumuturi.
O educatie corespunzatoare in domeniul creditelor va proteja finantatorii impotriva
urmatoarelor surse majore de probleme:
-credit redirectionat;
-imprumuturi pentru aliati politici sau de afaceri sau pentru debitori cu probleme, aprobate la
indicatia unei persoane care detine puterea;
-rezolvarea de la sine;
-decizii privind creditele influentate de interese personale, inclusiv mita;
-vanatoarea de profituri;
-institutiile care cultiva afaceri pe termen scurt sau care urmaresc profitul inainte de toate,
risca sa compromita orice analiza riguroasa a creditelor;
-principii elastice pentru credite;
-lipsa de rigoare in cazul aplicarii principiilor stabilite pentru credite poate face o institutie
vulnerabila la practicile neprofesionale;
-informatii incomplete;
-o educatie privind creditele care nu se axeaza pe informatii corespunzatoare sau care permite
debitorului sa stabileasca ce informatii pot fi date creaza probleme;
-aplicare inconsecventa;
-imposibilitatea de a impune respectarea in intregime a acordurilor pentru credite poate duce
la aplicarea lor necorespunzatoare;
-supraveghere improprie;
-descoperirea tarzie a problemelor poate duce la decizii de criza;
-incompetenta tehnica;
-o educatie corecta privind creditele permite evitarea recrutarii si a promovarii analistilor slab
pregatiti;
-evaluarea necorespunzatoare a riscurilor;
-o educatie corespunzatoare privind creditele va permite folosirea deplina si legala a canalelor
oficiale si neoficiale de informare privind riscurile potentiale;
-expunerea la riscuri mari;
-un semn al unor reguli ineficiente sau al aplicarii ineficiente a regulilor;
-imprumutul pe baze concurentiale;
-concurenta cu alti finantatori duce la intarirea pozitiei debitorului - aceasta este benefica, atat
timp cat sunt respectate regulile de baza.
G. CONCLUZII

Raportandu-ne la cele de mai sus, putem aprecia faptul ca o cunoastere amanuntita a


tehnicilor de baza pentru analiza cererii de credite si luarea unei decizii privind solvabilitatea,
ne va atentiona in permanenta ca procesul nu este complet pana cand nu ne formam o parere
si despre solicitant.
In acest context putem vorbi despre cinci factori ce ar rezuma imaginea de ansamblu
asupra unui potential debitor:

1.CARACTERUL SI REPUTATIA – Reuseste debitorul sa se conformeze cerintelor


privind integritatea si aptitudinile?
2.CALITATEA CONDUCERII – Este aceasta capabila sa directioneze afacerile astfel incat
sa permita firmei sa ramburseze imprumutul?
3.SCOPUL SI MODUL DE UTILIZARE A CREDITULUI – Sunt acestea doua chestiuni
sensibile?
4.FLUXUL DE LICHIDITATI – Indica proiectiile faptul ca functionarea firmei va genera
suficiente lichiditati pentru a rambursa imprumutul in intregime si la timp?
5.GARANTIA –Situatia se poate inrautati: daca se intampla astfel si fluxul de lichiditati nu
permite rambursarea imprumutului, va fi garantia suficienta si poate fi ea incasata la timp si
fara probleme?

Credite pentru persoane juridice

BANCA TRANSILVANIA

1. Linia de Credit Revolving

Beneficiari
Beneficiarii sunt Companiile Mici si Persoanele Fizice Autorizate (PFA) cu vechime in
activitate de minim 1-4 ani, in functie de modul de garantare a creditului.

Conditii de acordare

Istoric de creditare bun pentru solicitanti, asociati/actionari majoritari si garantii fidejusori


(CRB, Biroul de Credite, CIP)

• Solicitantul nu inregistreaza restante mai vechi de 3 luni fata de Bugetul Consolidat


• Solicitantul nu are credite cu garantii mai puternice de la alti creditori
• Criterii financiare conform Politicii de Creditare a Bancii

Caracteristici
Credit cu valori cuprinse intre 18.000 – 1.300.000 RON (sau echivalent EURO/USD), dar nu
mai mult de 200% din cifra de afaceri realizata in anul anterior pentru garantii puternice si nu
mai mult de 50% pentru garantii slabe.
• Durata creditului este practic "nelimitata", linia putand fi reinnoita anual
• Se acorda prin contul curent, in RON/EURO/USD, in mai multe trageri
• Lunar trebuie rambursata doar dobanda, capitalul putand fi rambursat sau utilizat in
functie de alegerea facuta

Garantii acceptate

• Garantii slabe: contract de fidejusiune si bilet la ordin


• Garantii puternice: ipoteca de rang I pe proprietati rezidentiale, comerciale si
industriale, gaj pe bunuri mobile. Toate bunurile aduse in garantie – proprietati, active,
bunuri mobile – se asigura in favoarea bancii (cu exceptia terenurilor)
o In cazul garantiilor puternice, nu se plateste comisionul de evaluare a activelor
sau proprietatilor

Structura de pret

• Dobanda creditului conform Politicii de dobanzi a Bancii


• Comisioane de aprobare, modificare, rambursare anticipata sau neangajare aplicabile in
functie de specificul fiecarui credit

2. Creditul pentru afacere

Beneficiari
Beneficiarii sunt Companiile Mici si Persoanele Fizice Autorizate (PFA) cu vechime in
activitate de minim 1-4 ani, in functie de modul de garantare a creditului.

Conditii de acordare

• Istoric de creditare bun pentru solicitanti, asociati/actionari majoritari si garantii


fidejusori (CRB, Biroul de Credite, CIP)
• Solicitantul nu inregistreaza restante mai vechi de 3 luni fata de Bugetul Consolidat
• Solicitantul nu are credite cu garantii mai puternice de la alti creditori
• Criterii financiare conform Politicii de Creditare a Bancii

Caracteristici

• Credit cu valori cuprinse intre 7.000 – 1.300.000 RON (sau echivalent EURO/USD),
dar nu mai mult de 200% din cifra de afaceri realizata in anul anterior pentru garantii
puternice si nu mai mult de 50% pentru garantii slabe
• Durata creditului este de maxim 10 ani
• Se acorda prin contul curent, in RON/EURO/USD, in una sau mai multe transe
• Perioada de utilizare este de maxim o luna de la data semnarii contractului de credit
• Rambursare in rate lunare egale de principal si plata lunara a dobanzii
• Perioada de gratie de maxim 3 luni pentru principal cu plata lunara a dobanzii
Garantiile acceptate

• Garantii slabe: contract de fidejusiune si bilet la ordin


• Garantii puternice: ipoteca de rang I pe proprietati rezidentiale, comerciale si
industriale, gaj pe bunuri mobile. Toate bunurile aduse in garantie – proprietati, active,
bunuri mobile – se asigura in favoarea bancii (cu exceptia terenurilor)
o In cazul garantiilor puternice, nu se plateste comisionul de evaluare a activelor
sau proprietatilor

Structura de pret

• Dobanda creditului conform Politicii de dobanzi a Bancii


• Comisioane de aprobare, modificare, rambursare anticipata sau neangajare aplicabile in
functie de specificul fiecarui credit

3. Creditul pentru achizitionarea de imobile

Beneficiari
Beneficiarii sunt Companiile Mici si Persoanele Fizice Autorizate (PFA) cu vechime in
activitate de minim 1-3 ani, in functie de modul de garantare a creditului.

Conditii de acordare

• Istoric de creditare bun pentru solicitanti, asociati/actionari majoritari si garantii


fidejusori (CRB, Biroul de Credite, CIP)
• Solicitantul nu are restante mai vechi de 3 luni fata de Bugetul Consolidat
• Solicitantul nu are credite cu garantii mai puternice de la alti creditori
• Criterii financiare conform Politicii de Creditare a Bancii

Caracteristici

• Credit pana la 100% din valoarea de piata/devizului de cheltuieli – pentru constructii,


modernizari sau extinderi – indiferent de cifra de afaceri realizata in anul anterior
(inclusiv cheltuielile notariale)
• Durata creditului:
o maximum 15 ani in cazul Companiilor Mici
o maximum 20 ani in cazul Persoanelor Fizice Autorizate (PFA)
• Suma aprobata poate fi utilizata:
o intr-o singura transa in cazul cumpararii, modernizarii, construirii sau extinderii
integral platite
o in mai multe transe, in cazul modernizarii, construirii sau extinderii platite
partial, pe masura realizarii proiectului
o intreaga perioada de utilizare este de maxim 24 de luni pentru creditele cu punere
la dispozitie in mai multe transe – constructii, modernizari sau extinderi – cu
plata lunara a dobanzii aferente portiunii de principal utilizata
• Se acorda prin contul curent, in RON/EURO/USD, in una sau mai multe transe
• Suma finantata se vireaza in contul vanzatorului, constructorului sau prestatorului de
servicii
• Rambursare in rate lunare sau trimestriale, dobanda aferenta platindu-se lunar
• Perioada de gratie:
o maximum 6 luni pentru principal, cu plata lunara a dobanzii, pentru creditele
puse la dispozitie intr-o singura transa
o maximum 24 luni pentru principal, cu plata lunara a dobanzii, pentru creditele
puse la dispozitie in mai multe transe

Garantiile acceptate

• Garantii medii: ipoteca de rang I pe proprietati industriale


• Garantii puternice: ipoteca de rang I pe proprietati rezidentiale si comerciale. Toate
bunurile aduse in garantie – proprietati, active, bunuri mobile – se asigura in favoarea
bancii (cu exceptia terenurilor)
o In cazul garantiilor puternice, nu se plateste comisionul de evaluare a activelor
sau proprietatilor

Structura de pret

• Dobanda creditului conform Politicii de dobanzi a Bancii


• Comisioane de aprobare, modificare si rambursare anticipata

4. Creditul pentru echipamente

Beneficiari
Beneficiarii sunt Companii Mici si Persoanele Fizice Autorizate (PFA) cu vechime in activitate
de minim 1-4 ani, in functie de modul de garantare a creditului.

Conditii de acordare

• Istoric de creditare bun pentru solicitanti, asociati/actionari majoritari si garantii


fidejusori (CRB, Biroul de Credite, CIP)
• Solicitantul nu inregistreaza restante mai vechi de 3 luni fata de Bugetul Consolidat
• Solicitantul nu are credite cu garantii mai puternice de la alti creditori
• Criterii financiare conform Politicii de Creditare a Bancii

Caracteristici

• Credit cu valori cuprinse intre 18.000 – 1.300.000 RON (sau echivalent EUR/USD),
pana la 100% din pretul echipamentului finantat
• Durata creditului este de maxim 15 ani pentru garantii puternice si maxim 10 ani pentru
garantii slabe
• Suma aprobata poate fi utilizata intr-una sau mai multe transe, dar in maxim 6 luni de
la data semnarii contractului
• Se acorda prin contul curent, in RON/EURO/USD, in una sau mai multe transe. Suma
finantata se vireaza in contul curent al furnizorului de echipamente
• Rambursare in rate lunare sau trimestriale, dobanda aferenta platindu-se lunar
• Perioada de gratie de maxim 6 luni pentru principal cu plata lunara a dobanzii
Garantiile acceptate

• Garantii slabe: contract de fidejusiune si bilet la ordin


• Garantii puternice: ipoteca de rang I pe proprietati rezidentiale, comerciale si
industriale, gaj pe bunuri mobile. Toate bunurile aduse in garantie – proprietati, active,
bunuri mobile – se asigura in favoarea bancii (cu exceptia terenurilor)
o In cazul garantiilor puternice, nu se plateste comisionul de evaluare a activelor
sau proprietatilor

Structura de pret

• Dobanda creditului conform Politicii de dobanzi a Bancii


• Comisioane de aprobare, modificare sau rambursare anticipata

PATRIA BANK

1. Creditul Prima Afacere

Creditul este destinat clientilor care doresc sa demareze afaceri noi, sustinand initiativele si
ideile noi de afaceri. Creditarea acestui tip de clienti se face pe baza unui plan de afaceri
si/sau studiu de fezabilitate bine fundamentat, din care sa rezulte viabilitatea afacerii si
crearea conditiilor de rambursare a creditului.

Modalitate de finantare:
- credit pentru activitate curenta pe o perioada de pana la 36 luni, cu posibilitatea acordarii
unei perioade de gratie pentru plata principalului de max. 6 luni
- credit pentru investitii in valoare de pana la 95% din valoarea investitiei/proiectului de
investitii pe o perioada de pana la 60 luni.

Beneficii:
- produs care se adreseaza firmelor nou infiintate
- posibilitatea acordarii de credite fara garantii reale materiale
- finantarea este acordata in lei si alte valute (eur, usd)
- perioada de gratie pentru creditul de investitii (maxim 12 luni)
- se accepta garantii prezentate de Eximbank, Fonduri de garantare etc.

2. Creditul Extenso pentru IMM

Acest produs are ca obiectiv sprijinirea derularii proiectelor de investitii derulate de


intreprinzatori.

Clienti eligibili:
- agenti economici clasificati in categoria IMM conform legii (inclusiv PFA si AF)
- persoanele juridice care inregistreaza profit din exploatare conform ultimei situatii
financiare
- persoanele juridice care au un comportament bun la plata fata de furnizori, creditori si
buget.

Modalitate de finantare:
- credit pentru investitii in valoare de pana la 100% din valoarea necesara derularii si
implementarii proiectului de investitii, pe o perioada de pana la 120 luni.

Beneficii:
- finantarea este acordata in lei si alte valute (eur, usd)
- perioada de gratie pentru rambursarea principalului (maxim 12 luni).

3. Creditul Construct

Acest produs se adreseaza agentilor economici care activeaza in domeniul constructiilor si


efectueaza, in calitate de antreprenor general sau in sub-antrepriza, lucrari specifice
domeniului de activitate (amenajari, ridicari de constructii, drumuri etc.), precum si celor
care urmaresc dezvoltarea diverselor proiecte de investitii imobiliare.

Clienti eligibili:
- persoane juridice (inclusiv PFA si AF) care activeaza in domeniul constructiilor
- clienti persoane juridice (inclusiv AF, PFA) care detin proiecte autorizate sau au demarat
actiunile pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Modalitate de finantare:
a) credit pentru activitate curenta (plati furnizori, salarii, obligatii bugetare curente), pentru o
perioada de pana la 24 luni, suma creditului fiind corelata cu volumul afacerii si a
necesitatilor de finantare
b) credit pentru investitii (achizitii de utilaje, mijloace fixe, mijloace de transport si alte
echipamente necesare in procesul activitatii si/sau achizitii de spatii de productie si/sau
efectuarea de amenajari/ modernizari necesare, achizitii de terenuri):

• aport propriu de min. 10% din valoarea fara TVA a proiectului


• pe o perioada de maxim 48 de luni, pentru clientii care intentioneaza, la finalizarea
proiectului, sa instraineze activul care face obiectul creditarii, respectiv maxim 180
luni, pentru celelalte situatii.

Beneficii:
- perioada de gratie pentru creditul de investitii si creditul ipotecar de investitii imobiliare
(maxim 12 luni pentru plata principalului)
- finantarea este acordata in lei si alte valute (eur, usd)
- credit pentru activitate curenta in valoare de maxima de 30.000 lei, fara prezentarea de
garantii materiale
- aportul clientului la creditele de investitii si creditele ipotecare de investitii imobiliare este
de min. 10% din valoarea fara TVA a proiectului.
4. Creditul Transportatorul

Acest produs este destinat societatilor comerciale care desfasoara activitati de transport,
Banca asigurandu-le fondurile necesare pentru desfasurarea activitatii curente sau pentru
realizarea de investitii.

Clienti eligibili:
- societatile comerciale care desfasoara activitati economice in domeniul transportului de
marfa sau de calatori, atat pe plan intern cat si international.

Modalitate de finantare:
- credit pentru activitatea curenta (plati furnizori, salarii, obligatii bugetare curente), pe o
perioada de pana la 36 luni
- credit pentru investitii in valoare de pana la 95% din valoarea necesara derularii proiectului
de investitii, pe o perioada de pana la 120 luni.

Beneficii:
- creditul pentru activitatea curenta se poate acorda in sistem revolving (linie de credit) sau
cu rambursare treptata
- credit pentru activitate curenta in valoare de maxim de 30.000 lei, nefiind necesara
constituirea de garantii materiale
- perioada de gratie pentru creditul de investitii (maxim 12 luni)
- finantarea este acordata in lei si alte valute (eur, usd).

5. Creditul Turism

Creditul se adreseaza agentilor economici care desfasoara activitati turistice, pentru


sustinerea activitatii curente sau a investitiilor.

Clienti eligibili
Agentii economici (inclusiv PFA si AF) care desfasoara activitati:

• in domeniul turistic (detin si administreaza hoteluri/pensiuni sau sunt operatori de


turism) si care au minim 1 an de activitate in acest domeniu
• in domeniul alimentatiei publice (detin restaurante, baruri, cafenele etc.).

Modalitate de finantare
- credit pentru activitatea curenta (plati furnizori, salarii, obligatii bugetare curente), pe o
perioada de pana la 36 luni; - credit pentru investitii in valoare de pana la 90% din valoarea
necesara derularii proiectului de investitii, pe o perioada de pana la 120 luni.

Beneficii
- perioada de gratie pentru creditul de investitii (maxim 12 luni)
- finantarea este acordata in lei si alte valute (eur, usd)
- creditul pentru activitatea curenta se poate acorda in sistem revolving (linie de credit) sau
rambursare treptata
- pentru creditele in valoare de pana la 30.000 lei nu este necesara constituirea de garantii
materiale.
Avantaje
• Aprobare rapidă
• Personalizat în funcție de afacerea ta
• Utilizare flexibilă

Detalii linie de credit pentru capital de lucru

Liniile de credite pe care ți le prezentăm sunt soluții pentru finanțarea capitalului de lucru te
ajută să acoperi cheltuieli precum:

• plata facturilor, achiziții de mărfuri sau materii prime


• plata taxelor și impozitelor, chiar și a celor restante
• alte cheltuieli neprevăzute cu care afacerea ta se confruntă
Indiferent de soluția de finanțare a capitalului de lucru aleasă, te vei bucura de următoarele
beneficii:

1. Abordare personalizată:

o venim la tine să-ți vizităm afacerea, îți înțelegem planurile și luăm în calcul
toate veniturile pentru stabilirea limitei de credit
o destinația pe care o vei da creditului este la alegerea ta
o valoarea liniei de credit este dimensionată la nivelul afacerii
o acceptăm afaceri aflate la început cu activitate de minim 3 luni (pentru credite
cu garanții imobiliare)
o fără garanții reale pentru credite mici
2. Flexibilitate:

o Vei putea rambursa sumele datorate în funcție de sezonalitatea afacerii tale


oLuăm în calcul orice tip de garanții disponibile pentru linia de credit aleasă
(imobiliare sau mobiliare)
3. Rapiditate:

o vei dispune de fonduri în timp util astfel încât afacerea ta să beneficieze de


oportunitățile pe care le urmărești

Patria Bank îți pune la dispoziție două variante de finanțare din care o poți alege pe cea mai
potrivită pentru afacerea ta:
Linia de credit Patria

Avantaje • flexibilitate la utilizare și rambursare


• banii sunt disponibili în orice moment în contul curent
• utilizezi când ai nevoie și rambursezi din încasări
• plătești doar pentru cât ai consumat din credit

Valoarea creditului
• valoarea o stabilim împreună în funcție de cifra de afaceri anuală
• maxim 200.000 euro (echivalent în lei);

Costuri
• costurile se percep doar asupra sumei utilizate.
• costuri fixe și ușor de gestionat.

Ce trebuie să știi?
• Structură flexibilă de garanții (mobiliare sau imobiliare) acceptate, inclusiv garanții
din partea Fondurilor de Garantare
• Termene de acordare:
o maxim 12 luni pentru linia de credit
o maxim 36 de luni pentru creditul cu plata în rate
Cât te costă?
Costurile asociate soluțiilor de finanțare ale capitalului de lucru sunt stabilite în avantajul
afacerii tale, considerând nevoile și profilul acesteia.

Acte necesare
• Situații financiare: ultimele 3 balanțe și ultimul bilanț cu balanța aferentă / declarații
privind veniturile realizate în ultimii 2 ani încheiați
• Documentele care atestă forma juridcă de organizare (actele de constituire și de
proprietate)
• Documente garanții (dacă este cazul)
• Alte documente (exemplu: autorizații, contracte etc.)
FIRST BANK

1. CREDITUL COMPLEX

Creditul COMPLEX imbina facilitatile creditului in sistem revolving cu cele ale creditului pe
termen mediu si lung, fiind solutia potrivita pentru nevoile de finantare ale societatilor nou
infiintate.

Dobanzi:

• dobanda 8% pentru credite in EUR


• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului;
• dobanda 9% pentru credite in USD
• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului.
• dobanda 10% pentru credite in LEI
• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului.

Destinatia finantarii:

• Linie de credit - efectuarea platilor cu caracter de frecventa pentru acoperirea


necesarului de mijloace circulante pentru sustinerea activitatii curente;
• Credit de investitii - achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport si alte
bunuri mobile noi si second hand destinate desfasurarii activitatii curente

Valoarea si durata finantarii:

• Linie de credit - 10.000 EUR (echivalent in LEI) pentru maximum 12 luni, cu


posibilitatea prelungirii termenului
• Credit de investitii – 30.000 EUR (in LEI EUR sau USD) pentru maximum 5 ani cu
posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de maximum 6 luni.
• Creditul nu va depasi 75% din valoarea bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate

Documente necesare:

• Cel putin ultimele doua documente contabile incheiate de client (balanta/bilant)


• Actele juridice ale societatii
• Certificat de atestare fiscala recent
• Clientul va prezenta si alte documente la solicitarea Bancii

Informatii suplimentare se pot obtine de la ghiseele bancii.

Conditii:

• Societatea functioneaza de maxim 12 luni, dar nu mai putin de 6 luni;


• Nu are datorii la buget mai vechi de 2 luni.
2. CREDITUL VIITOR

Iti oferim finantarea de care ai nevoie pentru modernizarea si tehnologizarea obiectivelor de


investitii, achizitia utilajelor si mijloacelor de transport sau orice alte cheltuieli legate de
realizarea investitiilor productive

Dobanzi:

• dobanda 8% pentru credite in EUR


• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului;
• dobanda 9% pentru credite in USD
• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului.
• dobanda 10% pentru credite in LEI
• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului.

Valoarea si durata finantarii:

• Acordat pentru o perioada de 60 de luni, Creditul “Viitor“, in valoare de maximum


50.000 EUR (echivalent in LEI, USD, EUR), va acoperi 75% din valoarea proiectului
tau de investitie.

Documente necesare:

• Ultima balanta de verificare (nu mai veche de 2- 3 luni);


• Ultimele doua bilanturi, vizate de Administratia Financiara;
• Toate actele juridice ale societatii
• Certificat de atestare fiscala recent
• Clientul va prezenta si alte documente la solicitarea Bancii

3. CREDITUL PERMANENT

Creditul PERMANENT este un credit in LEI in sistem revolving, solutia optima pentru
efectuarea platilor cu caracter de frecventa pentru acoperirea necesarului de mijloace
circulante pentru sustinerea activitatii curente a microintreprinderilor.

Dobanzi:

• dobanda 12% pentru credite in LEI


• dobanda anuala variabila pe perioada derularii contractului;

Valoarea si durata finantarii:

• Perioada de creditare este de maximum 6 luni pentru prima acordare si de 12 luni dupa
prima scadenta in timp ce valoarea creditului se va determina in functie de deficitul de
numerar (maximum 35.000 LEI)

Documente necesare:

• Ultima balanta de verificare (nu mai veche de 2- 3luni);


• Ultimele doua bilanturi, vizate de Administratia Financiara;
• Toate actele juridice ale societatii;
• Certificat de atestare fiscala recent;

Clientul va prezenta si alte documente la solicitarea Bancii

Conditii:

• Inregistreaza profit din exploatare cf. ultimului bilant si ultima balanta nu mai veche
de 3 luni;
• Nu figureaza in CIP cu incidente majore de plata in ultimele 12 luni
• Nu se afla in procedura de reorganizare si faliment
• Nu are datorii restante la Bugetul Statului mai vechi de 2 luni.

Finanțare agricolă
Linie de credit
Utilizare:
Poti utiliza banii pentru finantarea activitatii curente. Facilitatea este de tip revolving si este
destinata pentru plati furnizori, achizitia de materie prima, stoc de marfa, stocuri de culturi,
plati salarii, plati datorii la buget etc. sau refinantarea facilitatilor cu aceeasi destinatie de la
alte banci.
Facilitatea permite si emiterea de scrisori de garantie bancara si/sau acreditive.

Plafon credit/emitere scrisori: in functie de necesitatile si situatia financiara a companiei


tale

In cazul liniilor de credit care au in structura de garantare o ipoteca mobiliara asupra


stocurilor de culturi depozitate in spatii autorizate, valoarea creditului va fi max 75% din
valoarea corespunzatoare cantitatii depozitate in spatiu autorizat conform contractului de
depozit prezentat, atat pentru producatori, comercianti, cat si pentru depozitari.

Moneda: RON, EUR si USD

Perioada de acordare: 12 luni cu posibilitate de prelungire sau rambursare

Garantii:

• Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente in lei si in valuta, ale Clientului
deschise la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.
• Contract de fidejusiune incheiat de asociat(i), in calitate de persoana fizica , si cu
sotul/sotia (daca exista, precum si in functie de regimul matrimonial).
• Alte garantii negociate cu banca inclusiv garantiile emise de Fondurile de Garantare

Nota:
In cazul structurilor de garantare care contin ipoteca mobiliara asupra stocurilor de culturi
depozitate in spatii autorizate, trebuie sa prezentati urmatoarele documente:

• Contractul comercial de depozitare, incheiat intre client si depozitarul autorizat.


Contractul trebuie sa fie valabil pe toata durata facilitatii
• Certificatul de depozit aferent emis intr-un singur original, care va fi depus la Banca
• Facturile privind achizitia stocurilor si documentul de plata (daca este cazul, conform
termenilor aprobarii) impreuna cu contractul comercial daca exista
• Balanta de verificare si situatia analitica a conturilor de stocuri luate in garantie,
ultima disponibila - conform termenului legal de finalizare.
• In cazul in care stocurile de cereale se vor achizitiona de la persoane fizice se vor
prezenta Foile de Achizitie de cereale din Carnetele Agricole aferente Persoanelor
Fizice, documentul de plata (daca este cazul, conform termenilor aprobarii) impreuna
cu autorizatia de producator

Flexibilitate:
Se poate utiliza in una sau mai multe transe fara sa fie nevoie sa prezentati documente
justificative la banca

Accesibilitate:
Pe durata facilitatii, lunar, clientul plateste doar dobanzile si comisioanele

Lichiditate suplimentara:
La scadenta linia de credit se poate reinoi fara a fi necesara rambursarea integrala a acesteia

Finanțare subvenții APIA - SAPS


Utilizare:

Finantarea ciclului de productie, sustinerea clientilor, beneficiari ai schemelor de sprijin


implementate de APIA , Masura 14 si 14T, bunastarea animalelor (porcine si pasari)

Plafon credit: pana la 95% în funcție de schema de sprijin

Moneda: RON

Perioada de acordare: pana la 12 luni corelata cu incasarea subventiei APIA

Garantii:

• Cesiune de creanta asupra incasarilor aferente adeverintei APIA.


• Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente in lei si in valuta deschise la Banca
• Contract de fidejusiune incheiat de asociat(i)/ administrator, in calitate de persoana
fizica , si cu sotul/sotia (daca exista, precum si in functie de regimul matrimonial)
• Garantie emisa de Fondurile de Garantare (FGCR/ FNGCIMM) -> maxim 80% din
valoarea facilitatii acordate, daca este cazul

Flexibilitate:
Se poate utiliza in una sau mai multe transe fara sa fie nevoie sa prezentati documente
justificative la banca

Lichiditate suplimentara:
Rambursarea (unica) se va stabili in stricta corelare cu incasarile de la APIA
BIBLIOGRAFIE:

• Finantele generale si finantele firmei – autor: Tudorache D.


Editura Sylvi, Bucuresti, 2000;
• Elemente de tehnica si strategie bancara – autor: Tudorache D.
Editura Atheneum, Bucuresti, 2001;
• Management – autori: Nicolescu O. si Verboncu I.
Editura Economica, Bucuresti, 1999;
• Analiza creditului – autor: Andrew Murray
Editura Expert, Bucuresti, 1998.
• https://www.firstbank.ro/
• https://www.bancatransilvania.ro/companii/
• https://www.patriabank.ro/afaceri-mici/credite/

S-ar putea să vă placă și