Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 1321/09.11.2016

APROB
MINISTRU,
MIRCEA DUMITRU

NOTĂ DE APROBARE
a listei finale a beneficiarilor Programului național “Bani de liceu”, pentru anul
școlar 2016-2017, în urma contestațiilor aprobate la nivelul inspectoratului
școlar județean/al municipiului Bucureşti

Conform NOTEI DE APROBARE, nr. 1228/28.10.2016, a listei privind numărul


beneficiarilor Programului național “Bani de liceu” pentru anul școlar 2016-2017,
numărul beneficiarilor cu venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150
lei a fost de 44.701.
Conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor
şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național
de protecție socială ,,Bani de liceu":
“(1) La nivelul fiecărui inspectorat scolar județean, respectiv al municipiului Bucureşti, se
constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
stabilită de către consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestațiile primite de la unitățile de
învățământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la
unitățile de învățământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educației Naționale
fondurile aferente.”
Prin centralizarea contestațiilor transmise de către inspectoratele școlare
județene/inspectoratul școlar al municipiului București a rezultat un număr total de 93
contestații aprobate pentru a fi introduse în lista de beneficiari, care îndeplinesc condițiile
prevăzute de lege, având un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150
lei și 6 ştergeri din lista iniţială de beneficiari, în urma reevaluării dosarelor, astfel numărul
final de beneficiari, pentru anul școlar 2016-2017, este de 44.788.
Față de cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre aprobare lista finală a
beneficiarilor Programului național “Bani de liceu”, pentru anul școlar 2016-2017, în
urma contestațiilor aprobate la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului
Bucureşti, detaliată pe județe în Anexa 1 la prezenta notă.

SECRETAR DE STAT,
Preşedinte Comisie ”Bani de liceu”
Monica Cristina ANISIE

S-ar putea să vă placă și