Sunteți pe pagina 1din 1

Teste Grilă de Matematică 2022 — Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Fie funct, iile fm : R → R, fm (x) = mx2 + 2(m − 1)x + m − 1, m ∈ R.

14 Mult, imea valorilor parametrului m pentru care ecuat, ia fm (x) = 0 are cel put, in o
rădăcină reală este:

A (−∞, 1) B (−∞, 1] C R D alt răspuns E [0, ∞)

15 Vârfurile parabolelor asociate funct, iilor fm , m 6= 0, se găsesc pe:

A parabola y = x2 + 2 B dreapta x + 2y = 0 C dreapta y = x


D dreapta y = −x E o paralelă la Ox


x + 2, dacă x ≤ 0
Fie funct, ia g : R → R definită prin g(x) =
3x + 2, dacă x > 0.

16 Solut, ia inecuat, iei g(x) ≥ 0 este:

A [−2, ∞) B [−2, 0] C [− 3 , ∞) D [−2, − 3 ] E [0, ∞)


2 2

17 Funct, ia g −1 : R → R este dată de:


 x−2 
−1 (x) = 3 , dacă x ≥ 2 −1 (x) = x − 2, dacă x≤2
A g B g
4 , dacă x < 2 dacă x>2
x−2 x−2
 x−1  3 ,
3 , dacă x ≤ 2 2x − 1, dacă x≤2
C g −1 (x) = D g −1 (x) =
2x − 3, dacă x > 2 x+2
3 , dacă x>2

x + 2, dacă x ≤ 2
E g (x) =
−1
x+2
3 , dacă x > 2

18
 , iile f, g : R → R definite prin
Se dau funct 
5x + 1, x < 0 x2 , x ≤ −2
f (x) = , g(x) = .
1−x , x≥0
2 2x − 1, x > −2
Funct, ia h : R → R, h = f ◦ g este definită prin:

  1 − x4 , x ≤ −2
1−x , 4 x ≤ −2
A h(x) = B h(x) = 4x(1 − x), x ≥ 12
4x(1 − x), x > −2 
2(5x − 2), −2 < x < 12

  1 − x4 , x < −2
4x(1 − x), x ≤ 12
C h(x) = D h(x) = 2(5x − 2), x > 12
2(5x − 2), x > 12 
4x(1 − x), −2 ≤ x ≤ 12

2(5x − 2), x ≥ −2
E h(x) =
1 − x4 , x < −2

19
Fie P ∈ R[X], P (x) = x3 + ax2 + bx + c, un polinom cu rădăcinile x1 , x2 , x3 distincte
două câte două. Pentru Q ∈ R[X] polinom de grad 1,
Q(x1 ) Q(x2 ) Q(x3 )
suma 0 + 0 + 0 este egală cu
P (x1 ) P (x2 ) P (x3 )

A x 1 + x 2 + x3 B x1 x2 x 3 C P (x1 + x2 + x3 ) D 1 E 0

S-ar putea să vă placă și