Sunteți pe pagina 1din 3

Apelul

1. Pot fi atacate cu apel


a. numai sentinţele
b. toate încheierile care, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel
c. toate sentinţele şi încheierile.

2. Prin sentinţa penală numărul 123 din 04.01.2022 a Judecătoriei X s-a dispus
condamnarea inculpatului AB la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
furt calificat. Inculpatul a fost asistat de avocat angajat numai pentru judecarea cauzei în fond.
Sentinţa penala i-a fost comunicată inculpatului la domiciliu la data de 25.01.2022. La data de
08.02.2022 inculpatul, personal, a declarat apel şi a solicitat repunerea în termen motivând că, de
la 20.01.2022 şi până la 05.02.2022 a fost internat în spital.
Faţă de cele de mai sus instanţa:
a. va admite în principiu cererea de apel şi va proceda la judecarea cauzei potrivit art. 466
din Codul de procedură penală;
b. dacă susţinerile inculpatului sunt dovedite, va admite cererea de repunere în termen şi
va dispune suspendarea hotărârii atacate;
c. poate suspenda executarea hotărârii atacate până la soluţionarea cererii de repunere în
termen.

3. Declaratia de apel
a. facută prin cerere scrisă de către inculpatul arestat şi adresată de către acesta în termenul
de apel Avocatului Poporului, care a transimis-o instanţei competente după împlinirea termenului
de apel, va trage respingerea ca tardivă a apelului
b. poate fi făcută şi oral de către inculpatul prezent la pronunţarea hotărarii primei instanţe,
situaţie pe care instanţa o consemnează într-un proces verbal
c. făcută inainte de pronunţarea sentinţei învesteşte legal instanţa competentă.

4. Nerespectarea de către inculpat a obligaţiei de motivare a apelului in scris


a. conduce la limitarea efectului devolutiv al căii de atac
b. nu conduce la limitarea efectului devolutiv al căii de atac
c. poate restrange efectul extensiv al căii de atac.

5. Prin sentința penală din 16 martie 2015 (luni), Tribunalul X l-a condamnat pe inculpatul
M, aflat în stare de arest preventiv la pedeapsa de 2 ani închisoare, menținând măsura arestării
preventive a acestuia iar pe inculpatul T, aflat în stare de libertate, la 1 an închisoare cu executare
în penitenciar, fiind comunicată în aceeași zi inculpaților și Parchetului de pe lângă Tribunalul X.
Împotriva sentinței a declarat apel soția inculpatului T., pentru acesta, la data de 21 mai
2015, iar ulterior, inculpatul T a formulat de o cerere de repunere în termen, motivând că, în cursul
cercetării judecătorești, după ce a fost audiat, s-a mutat la o altă adresă, unde familia sa a locuit
fără forme legale. A mai arătat inculpatul că la 18 mai 2015, întâmplător, într-o discuție cu soția
inculpatului M., soția sa a aflat despre hotărârea de condamnare.
Pentru inculpatul M. a declarat apel avocatul desemnat din oficiu, la data de 7 aprilie 2015,
inculpatul declarând apel și personal, pe care l-a depus la administrația penitenciarului la 30 martie
2015.
Apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul X a fost înregistrat la Tribunalul X la data de 8
aprilie 2015, iar în registrul de ieșire al parchetului, la 19 martie 2015. Curtea de apel:
a. va constata că apelul parchetului a fost declarat în termen, va respinge cererea de
repunere in termen formulata de incultatul T si va respinge ca tardive apelurile celor doi inculpați;
b. va admite cererea de repunere în termen formulată de inculpatul T. și va respinge ca
tardive apelul parchetului și pe cel al inculpatului M;
c. va respinge cererea de repunere în termen formulată de inculpatul T. și va respinge ca
tardive toate apelurile declarate în cauză.

6. Inculpaţii A, B şi C au fost trimişi în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de


furt calificat prev. de art. 228-229 alin.1 lit.b C.pen. În fapt s-a reţinut că, la data de 29/30
septembrie 2015, inculpaţii A şi B au sustras din autoturismul parţii civile D o geantă în care se
afla suma de 20.000 lei. De asemenea, în noaptea de 2 octombrie 2015 inculpaţii A şi C au sustras
un CD player din autoturismul părţii vătămate E.
La data de 22 ianuarie 2016 s-a înregistrat declaraţia de apel a parchetului în care erau
menţionaţi inculpaţii A şi B.
Prin motivele scrise depuse la dosar la data de 25 februarie 2016 parchetul a arătat că soluţia
instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte omisiunea confiscării speciale, de la inculpaţii
A şi B a sumei de 20.000 lei obţinute din săvârşirea infracţiunii, având în vedere că persoana
vătămată a arătat că nu se constituie parte civilă. De asemenea, parchetul a criticat sentinţa şi în
ceea ce-l priveşte pe inculpatul C, arătând că pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată de judecătorie
depăşeşte maximul prevăzut de lege, în condiţiile în care, cauza a fost soluţionată în procedura
simplificată.
Instanța de apel:
a. va admite apelul parchetului numai în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii A şi B;
b. va admite apelul parchetului în ceea ce-i privește pe inculpaţii A, B şi C;
c. va admite apelul parchetului cu privire la A şi B şi va extinde efectele acestuia şi în ceea
ce-l privește pe inculpatul C.

7. Dacă persoana vătămată minoră nu a fost citată la soluţionarea cauzei în primă instanţă,
iar acţiunea civilă nu a fost exercitată din oficiu de către procuror:
a. se va trimite cauza de către instanţa de apel, spre rejudecare la prima instanţă;
b. se va rejudeca fondul cauzei de către instanţa de apel;
c. se va respinge apelul formulat de către procuror, dacă persoana vătămată arată în apel că
a renunţat la calitatea de persoană vătămată.

8. Apelul prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a hotărârii de condamnare,


declarat de către o persoană vătămată minoră, care nu s-a constituit parte civilă în cauză şi care nu
a beneficiat de asistenţă juridică la judecata cauzei în fond, va fi:
a. admis doar pentru acest motiv, urmând a fi desfiinţată în întregime hotărârea şi trimisă
cauza spre rejudecare;
b. admis doar pentru acest motiv, urmând a fi desfiinţată hotărârea doar în ceea ce priveşte
latura civilă a cauzei;
c. respins ca nefondat, dacă nu sunt şi alte motive care să impună rejudecarea cauzei de
instanţa de fond sau de instanţa de apel.
9. Joi, 1 iulie 2021, sentinţa penală nr. 1234/2021 a Judecătoriei A a fost comunicată
Parchetului de pe lângă Judecătoria A și inculpatului X, care a semnat personal de primire. La 6
iulie 2021, procurorul a declarat apel, solicitând reindividualizarea pedepsei aplicate inculpatului
X, în sensul aplicării unei pedepse în cuantum mai ridicat. La 15 iulie 2021 a declarat apel în cauză
și inculpatul X. Față de cele de mai sus:
a. apelul inculpatului X este declarat în termen;
b. hotărârea pronunțată este definitivă față de inculpat, apelul acestuia fiind tardiv;
c. hotărârea poate rămâne definitivă pentru inculpat în condițiile art. 551 alin. 4 din Codul
de procedură penală.

10. Contestatia se solutionează prin


a. incheiere, atunci cand vizeaza o incheiere prin care judecatorul de drepturi şi libertati a
respins propunerea de arestare preventivă a inculpatului luand insă măsura preventivă a controlului
judiciar
b. decizie, atunci cand vizează o incheiere a judecatorului de cameră preliminară prin care
s-a mentinut masura arestului la domiciliu al inculpatului
c. încheiere, atunci cand are ca obiect încheierea judecatorului de camera preliminară prin
care s-a constatat încetată de drept masura preventivă dispusă în cauză faţă de inculpat.

S-ar putea să vă placă și