Sunteți pe pagina 1din 18

=========================================

Realizat de catre Verinceanu Adelin-Denis

TCM Anul 3, 4231b

Profesor indrumator dr ing Ovidiu Rusu

=========================================
TEMA Să se se proiecteze un cuţit de strung pentru prelucrarea suprafeţei ø 40 mm în cadrul
unei producţii de serie mică şi o rugozitate a suprafeţei Rz= 1,6µm

Desen arbore cotit

Etapele proiectului

1. Stabilirea schemei de aşchiere şi a tipului de sculă


2. Alegerea materialului şi stabilirea tratamentului termic
3. Stabilirea elementelor constructiv-dimensionale şi a parametrilor geometrici optimi constructivi
4. Calculul geometric al sculei
5. Calculul regimului, forţelor şi momentelor de aşchiere
6. Stabilirea metodei şi schemei de ascuţire, reascuţire şi supraascuţire
7. Stabilirea sistemului de fixare
8. Verificarea la rezistenţă şi rigiditate a părţii aşchietoare şi părţii de fixare a sculei
9. Stabilirea condiţiilor tehnice
10. Întocmirea desenului de execuţie

1. STABILIREA SCHEMEI DE AŞCHIERE

Întrucât tipul de sculă este stabilit prin tema de proiectare şi ţinând cont de forma, dimensiunile
piesei şi timpul de producţie, am adoptat următoarea schemă de aşchiere:
Figura 2. Schema de aşchiere

Alegem tipul cutitului din Final_LR_Turning_RO


Dimensiunile pentru cuţit le alegem din Final_LR_Turning_RO la pagina din partea de jos a

tipului de cutit se adaugă 2

Se desenează la scară c

uţitul
lângă suprafaţa care trebuie prelucrată
2. STABILIREA MAŞINII UNELTE PE CARE SE FACE PRELUCRAREA

Analizând complexitatea piesei care urmează a fi prelucrată, scheme de


aşchiere adoptată precum şi condiţiile producţiei (serie mică) s-a ales ca maşină
unealtă un strung normal SN 320.
Prin dimensiuni, acest tip de strung se încadrează în categoria strungurilor
uşoare, iar din punct de vedere al utilizării, are un caracter universal, deoarece se
poate executa o gamă largă de prelucrări.
Din punct de vedere constructiv, cutia de viteze asigură 18 trepte de turaţii
(Tabelul 1), iar cutia de avansuri un număr de 18 trepte de avansuri (Tabelul 2).

Tabelul 1.
Turaţii (rot/min)
31,5 40 50 63 80 100 125 160 200
260 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

Tabelul 2.
Avansuri longitudinale (mm/rot) pas normal
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,28 0,36 0,44

Avansuri transversale (mm/rot) pas normal


0,01 0,013 0,017 0,02 0,023 0,027 0,030 0,033 0,037
0,04 0,047 0,053 0,06 0,067 0,073 0,093 0,120 0,147

Prin schimbarea roţilor se pot obţine alte 36 de valori pentru avansurile


longitudinale şi transversale.
Puterea instalată este de 3 kW.
3. COMPOZITIA CHIMICĂ ŞI CARACTERISTICILE FIZICO MECANICE ALE OŢELULUI PRELUCRAT

Compoziţia chimică a oţelului carbon de calitate, marca C15 , (OLC15


conform STAS 880-80), este cea din Tabelul 3.

Tabelul 3. Compoziţia chimică (%) a oţelului prelucrat

Marca
C Mn S P Si
oţelului
C15 0,12-0,18 0,3-0,8 Max 0,045 Max 0,045 Max 0,4

Caracteristicile fizico-mecanice ale oţelului carbon de calitate, marca C15 sunt


date în Tabelul 4.

Tabelul 4. Caracteristici mecanice

Caracteristici
HB r c r c
mecanice
Valoarea
220 350 438,2 470,9 300,5
[N/mm2]
4. CALCULUL GEOMETRIC AL CUŢITULUI DE STRUNG

Calculul geometric al cuţitelor de strung se referă la stabilirea formei, dimensiunilor şi


unghiurilor părţii aşchietoare în diferite plane secante funcţie de parametrii geometrici optimi,
elementele constructiv - dimensionale ale sculei şi dimensiunile piesei de prelucrat.
Practic interesează forma şi dimensiunile părţii aşchietoare în planul feţei de degajare a
sculei. Forma şi dimensiunile părţii aşchietoare în planul feţei de degajare sunt necesare pentru
controlul sculei iar cele din planul normal la faţa de aşezare sau planul normal la direcţia canalelor
pentru aşchii sunt necesare pentru proiectarea sculei de gradul doi.
Cât priveşte unghiurile părţii aşchietoare, prezintă importanţă pentru tehnologia de
fabricație și ascuțirea sculei, unghiurile din planele y-y, N-N, x-x. De obicei se cunosc, ca valori
optime, unghiurile din unul din planele secante menționate și se determină unghiurile din celelalte
două plane. Când partea aşchietoare a sculei este prevăzută și cu tăișuri de trecere, auxiliare sau
secundare se determină unghiurile de degajare și de înclinare pentru aceste tăișuri funcție de
unghiurile tăișului principal.
În cazul cuţitelor normale de strung calculul geometric constă în stabilirea unghiurilor x, y,
x, y, pentru tăişul principal şi a unghiurilor de degajare şi înclinare pentru tăişurile auxiliare şi
secundare, Figura 3.

Figura 3. Dispunerea unghiurilor tăişului principal şi a unghiurilor de degajare şi înclinare pentru


tăişurile auxiliare şi secundare

Relaţiile de calcul sunt următoarele:


În Mathcad se introduc valorile corespunzătoare pentru unghiurile părţii aşchietoare din
tabelul cu dimensiuni

le
cuţitului.

Pentru unghiul N se alege o valoare între 6° şi 10°. La majoritatea cuţitelor se va alege:


N=6°

Valorile unghiurilor tăişului principal calculate sunt cele din Tabelul 5.

Tabelul 5. Valorile calculate unghiurilor tăişului principal


x y x y N
-176,018 88,221 69.659 -34.913 0

Suport exterior

SCACR 0808K06

P S B N R 20 20 K 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9

pag. 8-9 (10-11)


1. Fixarea plăcuţelor amovibile P

pag. 15 (17)

2. Formă plăcuţă amovibilă S

pag. 23 (25)
Fragmentarorul de aşchii
Se alege:
Fragmentator de aşchii tipul MF5
Calitatea TP2500
Adâncimea de aşchiere ap = 0,8 – 3 mm
Avansul f = 0,3 mm/rot

pag. 22 (24)
Raza la vârf
Alegerea razei la vârf este dependentă de forma semifabricatului şi de tipul prelucrării.
Raza la vârf influenţează datele de aşchiere şi finisare a suprafeţei.
Raza mică la vârf se utilizează pentru prelucrări universale, forţe de aşchiere mici (risc de
vibraţii redus).
Raza mare la vârf se utilizează pentru prelucrări cu avansuri mari.
Adâncimea de aşchiere trebuie să fie întotdeauna mai mare decât raza la vârf.

ap > r
Din Tabelul de la pag. 22 (24)

Ştiind rugozitatea suprafeţei Ra = 1,6 μm, rata avansului f = 0,29 mm/rot se alege din tabel
raza la vârf r = 2,4 mm

Se calculează înălţimea profilului Ry şi Ra cu formulele de la pag. 22 (24), după cum


urmează:
Se desenează la scară

Am ales adâncimea de aşchiere de ap = 3 mm > r = 2,4 mm


Ştiind rata avansului ca fiind de f = 0,3 mm/rot şi adâncimea de aşchiere ap = 3 mm din
Figura de la pag. 25 (27) se alege fragmentatorul de aşchii de tip M3.

pag. 25 (27)
La pag. 24 (26) se verifică rata avansului

pag. 26 (28) Gamă fragmentatori de aşchie

pag. 202 (204) Dimensiunile plăcuţei amovibile


Se alege plăcuţa tip SCMT 120412-F2 acoperită TK1000
Se desenează plăcuţa cu dimensiunile de mai sus

3. Tipul de sculă B

4. Unghiul de degajare laterală al plăcuţei amovibile N

5. Versiune R
6. Înălţimea cozii de prindere 20

h = 20 mm

7. Lăţimea cozii de prindere 20

b =20 mm

8. Lungimea sculei K

K = 125 mm

9. Lungimea muchiei aşchietoare 12

l = 12 mm
5. CALCULUL REGIMULUI, FORŢELOR ŞI MOMENTELOR DE AŞCHIERE

1. Adâncimea de aşchiere: ap = 3 mm

2. Rata avansului: f = 0,3 mm/rot

3. Viteza de aşchiere se alege de la pag. 36 (38) din Tabelul unde apare tipul
plăcuţei TK1000

În funcţie de calitatea plăcuţei amovibile pag. 30 (32) ştiind că câmpurile negre


arată calităţile grupurilor principale de aplicaţii iar câmpul alb indică alte grupuri de
aplicaţii se alege K10.

din Tabelul pag. 36 (38) se alege din grupul de valori


viteza de aşchiere v = 410 m/min

4. Adâncimea profilului se calculează cu relaţia:

[μm]

5. Puterea necesară se calculează cu relaţia:

[kW]

6. Rata de eliminare a metalului se calculează cu relaţia:


[cm3/min]

S-ar putea să vă placă și