Sunteți pe pagina 1din 1

Sarcină de laborator: Realizaţi

următoarea adeverinţă.

………………………………………………………………………….

(Asociaţia/Fundaţia/Unitatea de învăţământ)

Nr……../……..

ADEVERINŢĂ
DE ABSOLVIRE A STUDIILOR
Prin prezenta, se adevereşte că …………………………………………………………………,
(numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele)
,născut(ă) ……………., în ……………………………………………………………………………
(localitatea, judeţul/sectorul, ţara)
………………,la data de…………………….……, având C.N.P:…………………………………
(ziua, luna, anul)
a absolvit învăţământul ……………………………………..…1) în meseria/specializarea/ calificarea
profesională ……… ……… ……… ………………………… ……………………., la ……………..
…..…………………………………………………………………….………………..……………... 2)

din localitatea……..……………………………..judeţul…………………………………..…,în anul

……..…, cu/fără 3)……….… …… …… ……… ………...….

Prezenta adeverinţă se eliberează la cererea……………………………..……...…… 4)

spre a-i servi la ………………………………………………………………………………..


(instituţia la care se foloseşte)

DIRECTOR, SECRETAR ŞEF,

L.S.,

1) Se trece nivelul de învăţământ absolvit.

2) Denumirea unităţii de învăţământ.

3) Examen de capacitate/teste naţionale, examen de bacalaureat, examen de examen de absolvire,


probă practică, examen de certificare a competenţelor profesionale.

4) Persoana care a solicitat adeverinţa

S-ar putea să vă placă și