Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Baragan Maria Cosmina
Com, Salatrucel,jud. Valcea
Adresă(e)
Telefon(oane) 0741 132 501
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 06.09.1986

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada

2005 – 2007 Lucrator comercial in cadrul S.C. SOLID COMP S.R.L.


Funcţia sau postul ocupat 2016 – 2018 Economist in cadrul societatii S.C.CALIMANESTI
CACIULATA S.A.
Activităţi şi responsabilităţi 2018 – 2020 Receptioner Perla Oltului
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

2001 – 2005
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Grup Scolar Economic Administrativ si de Servicii Calimanesti
Disciplinele principale studiate / Studii superioare: Specializare - Contabilitate
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / denumirea cursului de
formare
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleza Bine Bine Bine Bine Bine
Limba franceza Bine Bine Bine Bine Bine

Competenţe şi abilităţi sociale Sunt o fire sociabila

Competenţe şi aptitudini Ma consider o persoana bine organizata si ma integrez usor in echipa.


organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de Operare PC, Windows si MS Office


utilizare a calculatorului

Permis de conducere
Cat. B

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și