Sunteți pe pagina 1din 10

1

Proiectarea unității de învățare nr. 21:


La pescuit

Perioada: 8-12 martie 2021 ( săptămâna 22)


Ziua Disci Conținuturi/ Detalieri de Compe Activități de învățare Resurse Evaluare/Feed- Obser-
plina conținut tenţe materiale back vații
Activități integrate
L DP Igiena personală- activități 2.3 - Discuții despre activitățile preferate, materiale: Observare sistematică
U școlare,somn, odihnă, relaxare 3.2 hobby-uri planșe, film
N Programul unei zile 3.3 - Realizarea unui jurnal în imagini în care didactic, prezentare Discuții individuale
I copilul ilustrează activitățile desfășurate PPT
într-o zi/ activitățile preferate desfășurate cu procedurale:
08. familia, prietenii de joacă, colegii de școală conversația,
03. etc. exercițiul, jocul
2021 - Desenarea momentelor specifice unei zile didactic,
obișnuite forme de
- Organizarea unui orar al zilei prin lipirea organizare:
unor imagini/ simboluri cu activitățile individual, frontal,
zilnice și săptămânale
- Personalizarea orarului cu desene,
simboluri; elemente grafice
CLR Fonetică- sunete specifice limbii 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale: -observarea
române, despărțirea cuvintelor în 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini sistematică a elevilor
silabe 2.1 percepute prin diferite semne: bătăi din din povești, CD,
Literele mici şi mari de tipar 2.2 palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, videoproiector, -evaluare frontală
Propoziția/enunțul- formularea de 2.3 jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator, Internet
propoziții cu suport intuitiv 2.4 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor procedurale:
Forme ale discursului oral 3.1 sunete stabilite anterior metoda fonetico-
Povestirea după imagini 3.2 - Audierea unei povești sau a unei descrieri analitico-sintetică
Elemente grafice 4.1 și manifestarea reacțiilor corespunzătoare conversația

pip. Liana Mirela Rus


2

Desenarea literelor de tipar 4.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr- euristică,


un fragment de poveste audiat dramatizarea,
Sunetul ș și literele Ș, ș - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor explozia stelară
„Povestea peștișorului curcubeu”, care încep sau se termină cu un anumit forme de
de Marcus Pfister sunet organizare:
- Discuții privind comportamentul unor individual, frontal,
personaje; evidențierea unor modele de în perechi
comportament
- Recunoașterea și numirea literelor mari și
mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea
unei forme cu o literă
- Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informații: Cine? Ce? Când?
Cum?
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă
a actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- Sunetul ș şi literele Ș, ș
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din
litere amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori
sau simboluri
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca materiale: -evaluare formativă
în concentrul 0-10 prin numărare 1.5 simboluri convenționale ale numerelor mai caiet de lucru, CD,
Probleme simple de adunare sau 1.6 mici decât 10 cretă colorată,
scădere cu 1-5 unități în concentrul 3.1 - Rezolvarea de exerciții de adunare și videoproiector, - observarea
0-10, cu suport intuitiv 4.1 scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-10 și calculator, creioane sistematică a elevilor
Plante și animale 4.2 verificarea operațiilor efectuate prin colorate, bețișoare
5.1 numărarea de obiecte/ imagini procedurale:
Scăderea cu 1-5 unități - Aflarea sumei/ diferenței a două numere explicația,
Viețuitoarele apelor mai mici decât 10 exercițiul, jocul
- Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv didactic,
- Crearea unor probleme simple după problematizarea
imagini forme de

pip. Liana Mirela Rus


3

- Observarea părților componente ale organizare:


viețuitoarelor (plante, animale) pentru individual, frontal,
identificarea structurii lor comune pe grupe
- Clasificarea animalelor în funcție de
mediul de viață, modul de hrănire etc.
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în
mediul acvatic
MM Elemente de limbaj muzical- 1.1 - Receptarea sunetelor vorbite sau cântate materiale: Evaluare orală
sunetul vorbit sau cântat, dicția - Exerciții de pronunție corectă și ritmată a CD-player, CD,
Jocuri de dicție unor versuri de tipul „Știu că știi că știuca-i ilustrații Observare sistematică
știucă” procedurale:
demonstrația,
audiția muzicală
forme de
organizare:
frontal, individual
Activități pe discipline: Educație fizică și sport
Activități integrate
CLR Fonetică- sunete specifice limbii 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale: -observarea
române, despărțirea cuvintelor în 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini sistematică a elevilor
silabe 2.1 percepute prin diferite semne: bătăi din din povești, CD,
Literele mici şi mari de tipar 2.2 palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, videoproiector, -evaluare frontală
Propoziția/enunțul- formularea de 2.3 jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator, Internet
propoziții cu suport intuitiv 2.4 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor procedurale:
Forme ale discursului oral 3.1 sunete stabilite anterior metoda fonetico-
Povestirea după imagini 3.2 - Audierea unei povești sau a unei descrieri analitico-sintetică
M Elemente grafice 4.1 și manifestarea reacțiilor corespunzătoare conversația
A Desenarea literelor de tipar 4.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr- euristică,
R un fragment de poveste audiat dramatizarea,
Ț Sunetul ș și literele Ș, ș - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor explozia stelară
„Povestea peștișorului curcubeu”, care încep sau se termină cu un anumit forme de
I
de Marcus Pfister sunet organizare:
- Discuții privind comportamentul unor individual, frontal,
personaje; evidențierea unor modele de în perechi
09.
comportament
- Recunoașterea și numirea literelor mari și

pip. Liana Mirela Rus


4

03. mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea


unei forme cu o literă
2021 - Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informații: Cine? Ce? Când?
Cum?
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă
a actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- Sunetul ș şi literele Ș, ș
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din
litere amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori
sau simboluri
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca materiale: -evaluare formativă
în concentrul 0-10 prin numărare 1.5 simboluri convenționale ale numerelor mai caiet de lucru, CD,
Probleme simple de adunare sau 1.6 mici decât 10 cretă colorată,
scădere cu 1-5 unități în concentrul 3.1 - Rezolvarea de exerciții de adunare și videoproiector, - observarea
0-10, cu suport intuitiv 4.1 scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-10 și calculator, creioane sistematică a elevilor
Plante și animale 4.2 verificarea operațiilor efectuate prin colorate, bețișoare
5.1 numărarea de obiecte/ imagini procedurale:
Scăderea cu 1-5 unități - Aflarea sumei/ diferenței a două numere explicația,
Viețuitoarele apelor mai mici decât 10 exercițiul, jocul
- Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv didactic,
- Crearea unor probleme simple după problematizarea
imagini forme de
- Observarea părților componente ale organizare:
viețuitoarelor (plante, animale) pentru individual, frontal,
identificarea structurii lor comune pe grupe
- Clasificarea animalelor în funcție de
mediul de viață, modul de hrănire etc.
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în
mediul acvatic
AVAP Culorie spectrului solar 2.2 - Realizarea unor compoziții individual/în materiale:
Culori calde/reci 2.3 perechi/în grup, folosind culori la alegere și mapa elevului, -Observare
pip. Liana Mirela Rus
5

Pata de culoare- tenici simple: 2.4 tehnici improvizate; șablon, foarfecă, sistematică
stropire, suflare 2.6 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipici, ață, borcan,
Tehnici simple: tăiere, decupare lipire, răsucire, înșirare, decupare după hârtie colorată, -lucrare practică
după contur, răsucire, lipire, contur acuarele
mototolire, modelare, - Realizarea unor lucrări în care să asocieze procedurale:
Tehnica colajului- folosind elemente de exprimare plastică cu alte explicația,
materiale diverse, potrivite forme de exprimare artistică demonstrația,
nivelului de vârstă - Realizarea de compoziții libere, spontane activitate practică
Acvariul când au la dispoziție materiale și forme de
Raci și broscuțe țestoase instrumente diverse organizare:
Caracatița - Realizarea unor compoziții având la bază individual, frontal
materiale refolosibile: dopuri, flacoane,
ziare etc.
Activități integrate
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca materiale: -evaluare formativă
în concentrul 0-10 prin numărare 1.5 simboluri convenționale ale numerelor mai caiet de lucru, CD,
Probleme simple de adunare sau 1.6 mici decât 10 cretă colorată,
scădere cu 1-5 unități în concentrul 3.1 - Rezolvarea de exerciții de adunare și videoproiector, - observarea
0-10, cu suport intuitiv 4.1 scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-10 și calculator, creioane sistematică a elevilor
Plante și animale 4.2 verificarea operațiilor efectuate prin colorate, bețișoare
M 5.1 numărarea de obiecte/ imagini procedurale:
I Scăderea cu 1-5 unități - Aflarea sumei/ diferenței a două numere explicația,
E Viețuitoarele apelor mai mici decât 10 exercițiul, jocul
R - Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv didactic,
C - Crearea unor probleme simple după problematizarea
U imagini forme de
R - Observarea părților componente ale organizare:
viețuitoarelor (plante, animale) pentru individual, frontal,
I
identificarea structurii lor comune pe grupe
- Clasificarea animalelor în funcție de
10. mediul de viață, modul de hrănire etc.
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în
03. mediul acvatic
CLR Fonetică- sunete specifice limbii 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale: -observarea
2021 române, despărțirea cuvintelor în 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini sistematică a elevilor
silabe 2.1 percepute prin diferite semne: bătăi din din povești, CD,
Literele mici şi mari de tipar 2.2 palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, videoproiector, -evaluare frontală
pip. Liana Mirela Rus
6

Propoziția/enunțul- formularea de 2.3 jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator, Internet
propoziții cu suport intuitiv 2.4 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor procedurale:
Forme ale discursului oral 3.1 sunete stabilite anterior metoda fonetico-
Povestirea după imagini 3.2 - Audierea unei povești sau a unei descrieri analitico-sintetică
Elemente grafice 4.1 și manifestarea reacțiilor corespunzătoare conversația
Desenarea literelor de tipar 4.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr- euristică,
un fragment de poveste audiat dramatizarea,
Sunetul ș și literele Ș, ș - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor explozia stelară
„Povestea peștișorului curcubeu”, care încep sau se termină cu un anumit forme de
de Marcus Pfister sunet organizare:
- Discuții privind comportamentul unor individual, frontal,
personaje; evidențierea unor modele de în perechi
comportament
- Recunoașterea și numirea literelor mari și
mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea
unei forme cu o literă
- Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informații: Cine? Ce? Când?
Cum?
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă
a actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- Sunetul ș şi literele Ș, ș
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din
litere amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori
sau simboluri
Activități pe discipline: Religie

MM Elemente de limbaj muzical- 1.1 - Receptarea sunetelor vorbite sau cântate materiale: Evaluare orală
sunetul vorbit sau cântat, dicția - Exerciții de pronunție corectă și ritmată a CD-player, CD,
Jocuri de dicție unor versuri de tipul „Știu că știi că știuca-i ilustrații Observare
știucă” procedurale: sistematică
demonstrația,
pip. Liana Mirela Rus
7

audiția muzicală
forme de
organizare:
frontal, individual

Activități integrate
CLR Fonetică- sunete specifice limbii 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale: -observarea
române, despărțirea cuvintelor în 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor planșe cu imagini sistematică a elevilor
silabe 2.1 percepute prin diferite semne: bătăi din din povești, CD,
Literele mici şi mari de tipar 2.2 palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, videoproiector, -evaluare frontală
Propoziția/enunțul- formularea de 2.3 jetoane puse pe bancă, săritură etc. calculator, Internet
propoziții cu suport intuitiv 2.4 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor procedurale:
J Forme ale discursului oral 3.1 sunete stabilite anterior metoda fonetico-
Povestirea după imagini 3.2 - Audierea unei povești sau a unei descrieri analitico-sintetică
O Elemente grafice 4.1 și manifestarea reacțiilor corespunzătoare conversația
Desenarea literelor de tipar 4.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr- euristică,
I un fragment de poveste audiat dramatizarea,
Sunetul ș și literele Ș, ș - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor explozia stelară
„Povestea peștișorului curcubeu”, care încep sau se termină cu un anumit forme de
de Marcus Pfister sunet organizare:
11.
- Discuții privind comportamentul unor individual, frontal,
03. personaje; evidențierea unor modele de în perechi
comportament
2021 - Recunoașterea și numirea literelor mari și
mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea
unei forme cu o literă
- Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informații: Cine? Ce? Când?
Cum?
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă
a actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- Sunetul ș şi literele Ș, ș
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din

pip. Liana Mirela Rus


8

litere amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori
sau simboluri
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca materiale: - evaluare formativă
în concentrul 0-10 prin numărare 1.5 simboluri convenționale ale numerelor mai caiet de lucru, CD,
Probleme simple de adunare sau 1.6 mici decât 10 cretă colorată,
scădere cu 1-5 unități în concentrul 3.1 - Rezolvarea de exerciții de adunare și videoproiector , - observarea
0-10, cu suport intuitiv 4.1 scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-10 și calculator, creioane sistematică a elevilor
Plante și animale 4.2 verificarea operațiilor efectuate prin colorate, fișe de
5.1 numărarea de obiecte/ imagini lucru, bețișoare
Scăderea cu 1-5 unități - Aflarea sumei/ diferenței a două numere procedurale:
Viețuitoarele apelor mai mici decât 10 explicația,
- Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv exercițiul, jocul
- Crearea unor probleme simple după didactic,
imagini problematizarea
- Observarea părților componente ale forme de
viețuitoarelor (plante, animale) pentru organizare:
identificarea structurii lor comune individual, frontal,
- Clasificarea animalelor în funcție de pe grupe
mediul de viață, modul de hrănire etc.
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în
mediul acvatic
Activități pe discipline: Educație fizică și sport

AVAP Culorie spectrului solar 2.2 - Realizarea unor compoziții individual/în materiale:
Culori calde/reci 2.3 perechi/în grup, folosind culori la alegere și mapa elevului, -Observare
Pata de culoare- tenici simple: 2.4 tehnici improvizate; șablon, foarfecă, sistematică
stropire, suflare 2.6 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipici, ață, borcan,
Tehnici simple: tăiere, decupare lipire, răsucire, înșirare, decupare după hârtie colorată, -lucrare practică
după contur, răsucire, lipire, contur acuarele
mototolire, modelare, - Realizarea unor lucrări în care să asocieze procedurale:
Tehnica colajului- folosind elemente de exprimare plastică cu alte explicația,
materiale diverse, potrivite forme de exprimare artistică demonstrația,
nivelului de vârstă - Realizarea de compoziții libere, spontane activitate practică
Acvariul când au la dispoziție materiale și forme de
Raci și broscuțe țestoase instrumente diverse organizare:
pip. Liana Mirela Rus
9

Caracatița - Realizarea unor compoziții având la bază individual, frontal


materiale refolosibile: dopuri, flacoane,
ziare etc.

Activități integrate
V
I DP Igiena personală- activități 2.3 - Discuții despre activitățile preferate, materiale: Observare
N școlare,somn, odihnă, relaxare 3.2 hobby-uri planșe, film sistematică
E Programul unei zile 3.3 - Realizarea unui jurnal în imagini în care didactic, prezentare
R copilul ilustrează activitățile desfășurate PPT Discuții individuale
I într-o zi/ activitățile preferate desfășurate cu procedurale:
familia, prietenii de joacă, colegii de școală conversația,
12. etc. exercițiul, jocul
03. - Desenarea momentelor specifice unei zile didactic,
obișnuite forme de
2021
- Organizarea unui orar al zilei prin lipirea organizare:
unor imagini/ simboluri cu activitățile individual, frontal,
zilnice și săptămânale
- Personalizarea orarului cu desene,
simboluri; elemente grafice
CLR Fonetică- sunete specifice limbii 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
române, despărțirea cuvintelor în 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor fișe de lucru, - observarea
silabe 2.1 percepute prin diferite semne: bătăi din planșe cu imagini sistematică a elevilor
Literele mici şi mari de tipar 2.2 palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, din povești, jetoane
Propoziția/enunțul- formularea de 2.3 jetoane puse pe bancă, săritură etc. cu imagini, CD, -evaluare orală
propoziții cu suport intuitiv 2.4 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor videoproiector, -autoevaluare
Forme ale discursului oral 3.1 sunete stabilite anterior calculator
Povestirea după imagini 3.2 - Audierea unei povești sau a unei descrieri procedurale:
Elemente grafice 4.1 și manifestarea reacțiilor corespunzătoare metoda fonetico-
Desenarea literelor de tipar 4.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr- analitico-sintetică
un fragment de poveste audiat conversația
Sunetul ș și literele Ș, ș - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor euristică, jocul
„Povestea peștișorului curcubeu”, care încep sau se termină cu un anumit didactic,
de Marcus Pfister sunet povestirea, lectura
- Discuții privind comportamentul unor după imagini
personaje; evidențierea unor modele de forme de

pip. Liana Mirela Rus


10

comportament organizare:
- Recunoașterea și numirea literelor mari și individual, frontal,
mici de tipar pe diferite suporturi, asocierea pe grupe
unei forme cu o literă
- Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informații: Cine? Ce? Când?
Cum?
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă
a actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- Sunetul ș şi literele Ș, ș
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din
litere amestecate
- Desenarea literelor de tipar
- Crearea unui orar folosind coduri de culori
sau simboluri
Activități pe discipline: Limba engleză

pip. Liana Mirela Rus

S-ar putea să vă placă și