Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA – JUDECATORIA SECTORULU- BUCURESTI

DOSAR NR:_________/__/2010
OBIECT- uzucapiune TEMEI JURIDIC
Data primirii actiunii: …./…./ 2010
GREFIER ……………..
Termen repartizare aleatorie: __________________________ grefier
Am luat la cunostinta de termen – Semnatura reclamant/reprezentant:____________
Depus taxa judiciara de timbru in valoare de_________ RON, achitata cu
chitanta/ ordin de plata nr. ____________________ emisa de_______________ si timbru
Judiciar in valoare de________________________________

- PRIN POSTA

REZOLUTIE

Se va cita paratul cu copie de pe actiune si inscrisuri si cu mentiunea de a depune la


dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stability pentru judecata.

Anulata taxa judiciara de timbru in valoare de_____________ RON, achitata cu


chitanta/ ordin de plata nr.________ emisa de_______________________________
Si timbru judiciar in valoare de___________________________________________

Obliga reclamantul sa plateasca/ sa completeze taxa judiciara de timbru in valoare


de_________ RON si timbru judiciar_____ RON pana la primul termen de judecata sub
sanctiunea anularii cererii.

Scutit taxa judiciara de timbru in temeiul art.___din Legea nr. 146/1997.

Alte
masuri:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

JUDECATOR, NUME PRENUME:________


SEMNATUA

S-ar putea să vă placă și