Sunteți pe pagina 1din 1

S6

SCHIȚĂ-MODURILE DIATONICE DE 6 ȘI 7 SUNETE

I. MOMENT ORGANIZATORIC
- salut, efectuarea prezenței, conversație introductivă, pregătirea materialului și mijloacelor
didactice necesare;
- metode: conversația, exercițiul, demonstrația, audiția muzicală, jocul didactic, interpretare
individuală, colectivă și pe grupe, metoda cubului;
- mijloace și materiale: laptop, fișe cu text și partituri, manual, materiale audio-video,
materiale ppt., machete cu claviatură, orgă electronică;

II. VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A TEMEI


- Reamintiți-vă cântecul „Trandafir de la Moldova” (audiție/ interpretare)

III. CAPTAREA ATENȚIEI/ ANUNȚAREA TEMEI


- filmuleț: Firicel de iarbă neagră, și Joc la cerb (laptop
- scrierea titlului și explicarea noțiunii de „sistem modal/ organizări sonore modale”

III. DOBÂNDIREA DE NOI CUNOȘTINȚE


1. descrierea organizărilor sonore modale și numirea lor în funcție de numărul sunetelor
conținute;
2. caracteristicile modurilor diatonice de 7 sunete;
3. construcția modului ionian;

IV. FIXAREA CUNOȘTINȚELOR/ OBȚINEREA PERFORMANȚELOR


- Vizionare INTRODUCTION TO MODES: Dorian, Lydian, Mixolydian, Locrian & more
(Youtube)
-fișă cu cântecul,,Noul an de școală,,
-extragerea scării muzicale din cântec
- audiție; Mad Word – Tears for Fears
- Dansuri românești – B. Bartók
- M-a făcut mama oltean – Ion Luican
- Radu mamii, Radule – Maria Lătărețu
- exerciții construcție a celorlalte moduri diatonice, caracteristicile și denumirea lor

V. FEEDBACK
- diagram venn pentru diferite moduri diatonice;
- ex. 1-3 p.19 ed. ArtKlett;
- vorbește despre sentimentele tale produse de cântecul cântat și cele audiate din punct de
vedere al instrumentistului;

VI. TEMA PENTRU ACASĂ


- Proiect: - Compozitori români care s-au inspirat din folclor;

S-ar putea să vă placă și