Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

EXTRACURRICULARĂ

Scoala Gimnaziala Scorțoasa


Grup ţintă: elevii cls.V-VIII

Organizatori:

1 Decembrie – Ziua
Tema activităţii desfǎşurate:
Nationala a Romaniei
Obiective propuse:
Cunoaşterea importanţei desăvârşirii unităţii naţionale a poporului român;
Cultivarea şi dezvoltarea patriotismului şi a respectului faţă de înaintaşi.
Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
Data desfǎşurǎrii: 28.11.2022

Locul desfǎşurǎrii: săli de clasă, holul școlii

Resurse umane: *Cadre didactice:


*Elevi: elevii claselor V-VIII

Resurse materiale: cărți, pliante, creioane colorate, foarfecă, lipici, bloc de desen, acuarele,
hârtie colorată.

Activități desfășurate: Cadrele didactice au organizat activități prin care au prezentat elevilor
semnificația zilei de 1 Decembrie –Ziua nationala a Romaniei : prezentarea unor pliante,
realizarea unor cocarde cu tricolor,picturi, desene, colaje, recital de poezie si cantece patriotice.

Rezultate: -panou demonstrativ pe holul şcolii;


Evaluare: -portofoliu; desene, colaje, informaţii;
-premierea elevilor;
N ACTIVITATEA LOC PERIOA
R DESFĂŞURARE DA
.
1 Decembrie –Ziua
1 nationala a Romaniei Sala de clasă 28.nov
. Prezentare ppt cu 2022
însemnătatea zilei

2 Confectionare cocarde si insigne


. cu insemnul tricolor Sala de clasă 28.nov
2022
Recital de poezie si cantece patriotice
3
. Sala de clasă 28.nov
2022

Director, Întocmit,
Prof. LILIANA MORARU Prof.
Cadre didactice implicate,
Nr......./..............

Proces – verbal,

Încheiat astăzi, 28.11.2022, ca urmare a desfășurării activității 1 Decembrie –Ziua


nationala a Romaniei .
Activitatea a avut ca scop Cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie –Ziua nationala
a Romaniei si; cunoaşterea importanţei desăvârşirii unităţii naţionale a poporului român;
cultivarea şi dezvoltarea patriotismului şi a respectului faţă de înaintaşi; dezvoltarea aptitudinilor
şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
Au participat elevii claselor amintite, directorul unității de învățământ,profesori, părinți
şi alte rude ale elevilor.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

Director, Întocmit,
Prof. LILIANA MORARU Prof.
Cadre didactice implicate,

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞIINŢIFICE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA DULCE

Diploma de romanas

S-ar putea să vă placă și