Sunteți pe pagina 1din 31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE ANTONIU” ȚIGĂNAȘI

STRUCTURA MIHAIL KOGĂLNICEANU

PROIECTE DE ACTIVITATE

ÎN VEDEREA SUSŢINERII INSPECŢIEI CURENTE I– GRADUL II

“ÎN OGRADĂ LA BUNICI”


Profesor învățământul preșcolar: Ostafie Anca Emilia
21 februarie 2020

ASPECTE GENERALE
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași,
Structura Mihail Kogălniceanu
Grupa: Mică „Albinuțele”
Profesor învățământul preșcolar: Ostafie Anca Emilia
Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
Tema proiectului tematic: Prietenele noastre
necuvântătoare
Tema săptămânală: În ogradă la bunici
Tema zilei: Prietenii animăluțului timid
Forma de realizare: activitate integrată
ADP+JALA1+ ADE (DȘ + DOS) + JALA2
Durata: 1 zi

CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ABORDATE

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


 ÎD: „Un animăluț timid/La noi azi s-a rătăcit!”- noutatea zilei;

 TRANZIȚII:
1. Dacă vreau să fiu voinic”- recitativ ritmic;
2. “Să batem din palme clap-clap” – joc cu text și cânt
3. Unul după altul/ În rând ne aşezăm/ Unul după altul/ Spre baie plecăm”- mers imitativ
4. Ne-nvârtim, ne răsucim și frumos ne-nveselim, ne-nvârtim, ne răsucim și la apă noi pornim!” – recitativ ritmic
5. “Unul după altul/ În rând ne aşezăm,/ Unul după altul/ Spre masă plecăm!”- mers imitativ

 RUTINE: deprinderi de autoservire şi igienă personală şi colectivă;

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE, ETAPA I


CENTRE DE INTERES:
 JOC DE MASĂ: „Găsește umbra”
O1: Să numească animalele de pe jetoane;
O2: Să formeze perechi între animalele de pe jetoane și umbrele lor;

 CONSTRUCȚII: „Curtea bunicii”


O3: Să construiască curtea bunicii cu ajutorul materialelor puse la dispoziție;
O4: Să colaboreze în realizarea sarcinii comune;
 ARTĂ: „Animalale din curtea bunicii”
O5:Să denumească materialele de lucru;
O6:Să picteze în culori corespunzătoare animăluțul primit.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

 Domeniul Științe– Cunoașterea mediului: „Descoperă animalele din curtea bunicilor” - joc didactic;
O1:Să denumească animalele domestice în funcție de sunetele pe care le emit;
O2:Să identifice animalele gustând din foloasele ce ni le oferă acestea
O3:Să răspundă corect la ghicitorile despre animale;

 Domeniul Om şi Societate- Activitate practică: „Pisicuța cea drăguță”-aplicaţie


O1:Să denumească materialele de lucru;
O2: Să exerseze musculatura fină a mâinii prin exerciţii de încălzire;
O3:Să lipească elemente componente ale capului de pisică pe suprafaţa de lucru pentru a obţine produsul finit, respectând etapele de
lucru;
O4:Să evalueze propria lucrare sau a colegilor.

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE, ETAPA a II-a


 „Șoarecele și pisica”- joc de mișcare (predare)
 „Autobuzul cu animăluțe”- joc distractiv (repetare)
O1: Să execute mişcări specifice sugerate de educatoar;
O2: Să își păstreze locul în autobuz;
O3: Să coboare la destinație, manifestând un comportament civilizat.

BIBLIOGRAFIE:
 Cucoș, Constantin, Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002;
 Glava, Adina, Pocol Maria, Lolica Lenuţa - Educaţie timpurie Ghid metodic pentru aplicarea curricumului preşcolar, Editura
Paralela 45, Piteşti, 2009;
 Preda, Viorica, Pletea, Mioara, Grama, Filofteia, Cocoş, Aureliana, Proiecte tematice. Învăţare integrată prin joc, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2012;
 Stan, Liliana, 2016, Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Editura Poirom, Iași;
 Răileanu, Daniela (coord.), Proiectarea pas cu pas- îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar- grupa mică,
Editura Diamant, Piteşti, 2013;
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL
Preşcolarii intră în sala de grupă, se așează în semicerc pe scăunele și se salută pe rând utilizând linia melodică a cântecelului
„Bună dimineața”, dar cu următoarele versuri:
„Albinuțele s-au trezit, bună dimineața
Și............ s-a trezit, bună dimineața...
Și........... s-a trezit, bună dimineața.
La finalul cântecelului copiii sunt întrebați cum se simt astăzi și va fi utilizat cubul emoțiilor.
PREZENŢA
Se vor observa copiii prezenţi şi se vor evidenţia copiii absenţi, mutând pe panou fotografiile lor la locurile potrivite, acasă sau
în stupul albinuțelor.
CALENDARUL NATURII
Vom stabili împreună care este starea vremii de afară iar un copil va îndrepta săgeata la imaginea potrivită. Vom purta o scurtă
discuție referitoare la anotimpul în care ne aflăm.
NOUTATEA ZILEI: „Un animăluț timid/La noi azi s-a rătăcit!. Animăluțul rătăcit îi invită pe copii să pornească împreună
într-o călătorie prin ograda bunicii.
Educatoarea le propune copiilor să îl ajute pe animăluțul timid să își cunoască prietenii din ogradă. Fiecare preșcolar primește
de la acesta un ecuson cu unul din prietenii din ogradă.

Tranziţia către centrele de interes deschise se realizează pe recitativul ritmic „Dacă vreau să fiu voinic”:
„Dacă vreau să fiu voinic
Fac gimnastică de mic.
Merg în pas alergător,
Apoi merg într-un picior.
Mă opresc, respir ușor,
Întind brațele în zbor.
Lumea toată e a mea
Când m-așez jos, pe podea!
Ăsta-i doar un încept.
Ia priviți cât am crescut!”
Jocuri şi activităţi liber- alese, etapa I.
Preșcolarii sunt invitați să viziteze centrele de interes pentru a-l ajuta pe animăluțul rătăcit să cunoască mai bine locul unde va
locui. Se realizează intuirea materialelor, apoi educatoarea explică și demonstrează modalitatea de lucru corespunzătoare fiecărui
centru. La centrul JOC DE MASĂ trebuie să găsească perechea între animăluțe și umbrele lor. La acest centru vor lucra copiii care au
în piept ecusonul cu pisicută. La centrul CONSTRUCȚII trebuie să realizeze curtea bunicii din materiale diverse. La acest centru vor
lucra copiii care au in piept ecusonul cu un soricel. La centrul ARTĂ preșcolarii trebuie să picteze animăluțele din figurine de ipsos în
culorile corespunzătoare. Aici vor lucra copiii care au în piept ecusonul cu iepuraș.
Evaluarea se va face pentru fiecare centru, cu toții analizând și apreciind ceea ce au realizat. Prin intermediul metodei Turul
galeriei va fi apreciată expoziția realizată. Fiecare responsabil de la centru va face ordine ajutat de colegi.
Tranziţia se realizează prin jocul “Să batem din palme clap-clap” Copiii pornesc la drum conduşi de educatoare, bătând din
palme şi spunând versurile: „Să batem din palme: clap-clap! Si-apoi din picioare trap-trap! Hai, pitic-pitic-pitic, pe-aici!.. Măi, ce de
voinici! Ne-ntroarcem spre stânga clap-clap! Și apoi spre dreapta: trap-trap! Ne-nvârtim o dată câte doi... Ce copii vioi!”
Domeniul Științe – Cunoașterea mediului: Joc didactic - „Descoperă animalele din curtea bunicilor”. Animăluțul timid îşi
manifestă dorinţa de a-și cunoște prietenii din grădina bunicii, de a știi cum “vorbesc”, ce mânâncă și de ce sunt utile la casa omului.
Acesta îi roagă pe preşcolari să îl ajute să desluşească acest mister în cadrul activităţii. După finalizarea sarcinilor, animăluțul timid
anunță că este foarte bucuros ca s-a întors printre prietenii lui.
Se utilizează tranziția „Unul după altul/ În rând ne aşezăm,/ Unul după altul/ Spre baie să plecăm!” și ne îndreptăm către
formarea deprinderilor de igienă.
Domeniul Om și societate – Activitate practică: „Pisicuța cea drăguță”. Copiii vor intui materialele, educatoarea le va
prezenta modelul, le va explica și demonstra modul de lucru. Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mâinilor și li se urează copiilor
„Spor la treabă”. Pe parcursul activității educatoare va interveni la fiecare centru cu explicațiile necesare.
Tranziția „Ne-nvârtim, ne răsucim și frumos ne-nveselim, ne-nvârtim, ne răsucim și la apă noi pornim!” și ne îndreptăm către
formarea deprinderilor de a avea o vieță sănătoasă.
În momentul în care copiii se întorc în sala de grupă, animăluțul timid le mulțumește pentru că i-au găsit prietenii și el se poate
întoarce în ograda lui și îi invită la un dans în jurul căsuței bunicii. Așadar, în cadrul JALA etapa a II-a se va realiza un joc de mișcare
„Șoarecele și pisica” și jocul distractiv „Autobuzul cu animăluțe”.
Programul de activitate integrată se finalizează cu aprecierile animăluțului timid.
Tranziţia către masa de prânz se realizează prin recitativul ritmic: “Unul după altul/ În rând ne aşezăm,/ Unul după altul/ Spre
masă plecăm!”
Rutine: deprinderi de a avea un comportament alimentar corect.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași /Structura Mihail Kogălniceanu
DATA: 21.02.2020
PROF. ÎNV. PREPRIMAR: Ostafie Anca Emilia
NIVEL: I (Grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Prietenele noastre necuvântătoare”
SUBTEMA: „În ogradă la bunici”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „ Prietenii animăluțului timid”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese, etapa I,
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare şi sistematizare
COMPETENŢĂ GENERALĂ: Utilizarea motricităţii grosiere şi a motricităţii fine în contexte de viaţă familiare.
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: Coordonarea muşchilor în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei copiilor.
SCOPUL DIDACTIC: Consolidarea capacității și deprinderilor dobândite anterior utilizând motricitea fină și grosieră.
CENTRE DE INTERES:
 JOC DE MASĂ: „Găsește umbra”
 CONSTRUCȚII: „Curtea bunicii”
 ARTĂ: „Animalele din curtea bunicii”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
CENTRE DE INTERES:
 JOC DE MASĂ: „Găsește umbra”
O1: Să numească animalele de pe jetoane;
O2: Să formeze perechi între animalele de pe jetoane și umbrele lor;
 CONSTRUCȚII: „Curtea bunicii”
O3: Să construiască curtea bunicii cu ajutorul materialelor puse la dispoziție;
O4: Să colaboreze în realizarea sarcinii comune;
 ARTĂ: „Animalale din curtea bunicii”
O5:Să denumească materialele de lucru;
O6:Să picteze în culori corespunzătoare animăluțul primit.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, explicaţia, observația, exerciţiul, demonstraţia,
MATERIAL DIDACTIC:
 JOC DE MASĂ: Jetoane cu animale, jetoane cu umbra animalelor;
 CONSTRUCȚII: materiale din natură;
 ARTĂ: Figurine din ipsos, pahar cu apă, acuarele, penson
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi.
DURATA: 25 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Viorica, Preda, Mioara, Pletea, Filofteia, Grama, Aureliana, Cocoş, Proiecte tematice. Învăţare integrată prin joc, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2012.

SECVENŢELE Ob. STRATEGII DIDACTICE


ACTIVITĂŢII op. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare EVALUARE

1. Introducerea Crearea condiţiilor psiho-pedagogice necesare


în activitate bunei desfăşurări a activităţii: Frontal
- aerisirea sălii de grupă;
Pregătirea materialului didactic şi plasarea lui la Conversaţia
centrele de interes.
Tranziţia către centrele de interes deschise se Jocul
Laptop
realizează pe recitativul ritmic „Dacă vreau să fiu
voinic”.
2. Captarea şi Se realizează prin prezentarea centrelor de către Conversaţia
orientarea animăluțul timid iar acesta îi roagă pe copii să
atenţiei rezolve aceste sarcini pentru a putea să își Explicaţia Frontal
copilului cunoască prietenii.

3. Anunţarea Intuirea materialelor de lucru de la centre


temei şi La centrul JOC DE MASĂ trebuie să
precizarea găsească perechea între animăluțe și umbrele lor.
obiectivelor La acest centru vor lucra copiii care au în piept Explicaţia
ecusonul cu pisicuță. La centrul CONSTRUCȚII
trebuie să realizeze curtea bunicii din materiale Frontal
diverse. La acest centru vor lucra copiii care au in
piept ecusonul cu un soricel. La centrul ARTĂ
preșcolarii trebuie să picteze animăluțele din
figurine de ipsos în culorile corespunzătoare. Aici
vor lucra copiii care au în piept ecusonul cu Observaţia
iepuraș.
5. Dirijarea În funcţie de culoarea ecusonului, copiii sunt Conversaţia
învăţării invitaţi la centre.
O1 JOC DE MASĂ: „Găsește umbra” Jetoane cu Capacitatea
animale Pe grupe copiilor de a
Sarcina de lucru: copiii trebuie să denumească Exerciţiul
Jetoane cu denumi animalele
O2 Individual
animăluțele de pe jetone și să găsească umbra lor Demonstrația umbra de pe jetoane
animalelor Deprinderea
pentru a face perechi.
copiilor de a forma
CONSTRUCȚII: „Curtea bunicii” perechi între
O3 animăluțe și umbra
Sarcina de lucru: copiii trebuie să construiască lor
O4 curtea bunicii din materiale din natură. Exercițiu Piese de Deprinderea
ARTĂ: „Animalale din curtea bunicii” Conversația construcții copiilor de a
O5 construi căsuța
Sarcina de lucru: copiii trebuie să denumească bunicii
O6
instrumentele de lucru și să picteze animalele din Deprinderea
copiilor de a
ipsos în culori corespunzătoare. Exercițiu colabora
Figurine Pe grupe
Capacitatea
din ipsos Individual copiilor de a
Pahar cu denumi
apă instrumentele de
Acuarele lucru
Penson Deprinderea
copiilor de a picta
corespunzător
6. Obţinerea Realizarea lucrărilor de către copii
performanţei Pe parcursul activității voi supraveghea activitatea Demonstraţia
Individual
acestora, îi voi îndruma iar acolo unde este cazul
voi oferii indicaţii suplimentare. De asemenea voi Explicaţia
urmări poziţia corectă a corpului în timp ce
lucrează
7. Asigurarea Educatoarea împreună cu preșcolarii va realiza
retenţiei şi a evaluarea activităţii prin prezentarea rezultatelor Conversaţia
transferului de obţinute, la fiecare centru realizându-se turul Frontal
Turul galeriei
cunoştinţe galeriei.

8. Ȋncheierea Preşcolarii vor primi aplauze şi aprecieri verbale Conversaţia Frontal


activităţii individuale şi colective.
Tranziţia către activitatea DȘ – Cunoașterea
Jocul
mediului se realizează prin intermediul jocului
“Să batem din palme clap-clap”

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași – Structura Mihail Kogălniceanu
DATA: 22.02.2020
PROF. ÎNV. PREPRIMAR: Ostafie Anca Emilia
NIVEL: I (Grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Prietenele noastre necuvântătoare”
SUBTEMA: „În ogradă la bunici”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Descoperă animalele din curtea bunicilor”
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Știință
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
COMPETENŢĂ GENERALĂ: 2 Valorificarea conduitei senzoriomotorii, pentru orientarea mișcării
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: 2.1. Utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.
COMPETENŢĂ GENERALĂ: 3. Formularea unor explicații simple privind caracteristicile structurale și funcționale ale lumii
înconjurătoare
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: 3.3. Descrierea unor caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului
SCOPUL DIDACTIC:
 Consolidarea deprinderii de a denumi animalele domestice, hrana lor și foloasele ce ni le oferă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1:Să denumească animalele domestice în funcție de suntele pe care le emit;
O2:Să identifice animalele în funcție hrana acestora;
O3:Să răspundă corect la ghicitorile despre animale;
SARCINI DIDACTICE:
 Să extragă un jeton;
 Să recunoască animalele după sunetele emise;
 Să denumească animalele în funcție de hrana acestora;
 Să răspundă la ghicitorile despre animale;
 Să ghicească despre ce animal este vorba după ce gustă anumite alimente specifice.
ELEMENTE DE JOC: descoperirea materialelor didactice, elementul surpriză, mânuirea materialului didactic, închiderea şi
deschiderea ochilor, aplauze.
REGULILE JOCULUI:
 Regula nr 1: Jocul se va desfăşura frontal, cu întreaga grupă de copii. Pe rând, fiecare copil va răspunde la câte o întrebare despre
animăluțele din curtea bunicii.
 Regula nr. 2: Copilul numit va asculta sunetul/extrage jetonul/gusta un aliment și va răspunde la întrebările educatoarei.
 Regula nr. 3: Dacă copilul nu oferă răspunsul corect, acesta poate fi ajutat de un alt copil.
 Regula nr. 4: Fiecare răspuns corect este apreciat cu aplauze.
 Regula nr. 5: Copiii vor închide ochii şi îi vor deschide la semnalul educatoarei.
 Regula nr. 6: Educatoarea va deschide ouăle cu surprize și va citi ghicitorile despre animale
 Regula nr. 7: Dacă răspunsul este corect, copiii vor fi aplaudați.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI TEHNICI: conversația, elementul surpriză, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul, elemente de problematizare
 MATERIAL DIDACTIC: Jetoane, laptop, ouă cu ghicitori, ouă, lapte, siluete cu animale, ferma animalelor
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 15-20 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Cucoș Constantin, Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002;
 Viorica, Preda, Mioara, Pletea, Filofteia, Grama, Aureliana, Cocoş, Proiecte tematice. Învăţare integrată prin joc, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2012.
SECVENŢELE Ob. STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂŢII op. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare EVALUARE

1. Introducerea Se vor creea condițiile psiho-pedagogice necesare Conversaţia


în activitate desfășurării activității în bune condiții:
-aranjarea mobilierului
-aerisirea sălii de grupă;
-intrarea ordonată a copiilor in sala de grupă.
2. Captarea şi Le reamintesc copiilor faptul că în cadrul Elementul
orientarea intâlnirii de dimineață, l-am cunoscut pe surpriza Frontal
atenţiei animăluțul timid și i-am promis că îl vor ajuta să
copilului îți recunoască prietenii. Iar acum pornim într-o
nouă călătorie spre cunoaștere.
3. Anunţarea Se prezintă copiilor tema zilei.
temei şi - Astăzi, dragi copilaşi, vom desfăşura împreună Conversaţia
precizarea jocul didactic „Descoperă animalele din curtea
obiectivelor bunicilor”. Noi trebuie să îl ajutăm pe animăluțul Frontal
Explicaţia
timid să recunoască animalele după anumite
criterii.

5. Dirijarea Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru


învăţării desfăşurarea jocului. Conversaţia
Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului Ferma Capacitatea
Pe rând, fiecare copil va veni în față și va Explicaţia animalelor copiilor de a
denumi animalele
O1 participa la identificarea unui animălut, pe baza Siluete în funcție de
sunetul pe care îl
unui sunet, a unui jeton sau a unei ghicitori, etc. animale Frontal
emit
Dacă preșcolarul nu oferă răspunsul corect, acesta Jetoane
poate fi ajutat de un alt copil. Fiecare răspuns
corect este apreciat cu aplauze. Demonstraţia Laptop
Executarea jocul de probă
Se va executa jocul de probă pentru a fixa regulile Explicaţia Ouă cu Individual
jocului. ghicitori

6. Obţinerea Executarea jocului de către copii


performanţei Jocul se va desfăşura frontal cu întreaga grupă de Jetoane
copii. Exerciţiul
Educatoarea va desemna câte un copil care să laptop
O2 răspundă corect la dilemele pe care le are Capacitatea
copiilor de a
animăluțul timid. Copilul va recunoaște animalele Frontal denumi animalele
după sunetele pe care le emit /după jetoanele cu Demonstraţia Ouă în funcție de hrana
acestora
hrana acestora/după foloasele pe care acestea ni le Jocul Lapte
oferă.
Educatoarea intervine în modul de desfăşurare a Explicaţia
activităţii pentru a menţine ritmul jocului didactic.
7. Asigurarea Complicarea jocului Ouă cu
retenţiei şi a Educatoarea deschide câte un ou în care se află Explicaţia ghicitori
transferului de ghicitori despre animale. Ghicitorile sunt citite
cunoştinţe clar și cu intonație iar copilul care știe să răspundă Elemente de
O3 va primi aplauze. problematizarea Frontal Capacitatea
copiilor de a
Jocul se va desfăşura până la epuizarea răspunde la
materialelor didactice. ghicitorile despre
animale
Exerciţiul Individual
6. Evaluarea Se fixează denumirea jocului executat şi scopul Frontal .
activităţii său. Conversaţia
Sunt emise aprecieri asupra desfăşurării activităţii
şi asupra comportamentului individual şi colectiv
al preşcolarilor.
Se utilizează tranziția „Unul după altul/ În rând Explicaţia
ne aşezăm,/ Unul după altul/ Spre baie să Jocul
plecăm!” și ne îndreptăm către formarea
deprinderilor de igienă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași – Structura Mihail Kogălniceanu
DATA: 22.02.2020
PROF. ÎNV. PREPRIMAR: Ostafie Anca Emilia
NIVEL: I (Grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Prietenele noastre necuvântătoare”
SUBTEMA: „În ogradă la bunici”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Pisicuța cea drăgută”
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: Aplicație
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
COMPETENŢĂ GENERALĂ: Utilizarea motricităţii grosiere şi a motricităţii fine în contexte de viaţă familiare.
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: Coordonarea muşchilor în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei copiilor.
SCOPUL DIDACTIC: Exersarea şi consolidarea tehnicilor de lipire
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: Să exerseze musculatura fină a mâinii prin exerciţii de încălzire;
O2: Să denumească materialele de lucru;
O3:Să lipească elemente componente ale capului de pisică pe suprafaţa de lucru pentru a obţine produsul finit, respectând etapele de
lucru;
O4:Să evalueze propria lucrare sau a colegilor.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI TEHNICI: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
 MATERIAL DIDACTIC:Planșa model, elementele componente ale pisicuței, lipici, laptop
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 15-20 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Cucoș Constantin, Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002;
 Viorica, Preda, Mioara, Pletea, Filofteia, Grama, Aureliana, Cocoş, Proiecte tematice. Învăţare integrată prin joc, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2012.
SECVENŢELE Ob. STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂŢII op. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare EVALUARE

1. Introducerea Se vor creea condițiile psiho-pedagogice necesare Conversaţia


în activitate desfășurării activității în bune condiții:
-aranjarea măsuțelor și a materialelor pentru
activitate;
-aerisirea sălii de grupă;
-intrarea ordonată a copiilor in sala de grupă.

2. Captarea şi Se realizează prin prezentarea planșei model


orientarea „Pisicuța cea drăguță”. Frontal
atenţiei
copilului
3. Anunţarea Se prezintă copiilor tema zilei. Planșa
temei şi - Astăzi, dragi copilaşi, vom lipi împreună Conversaţia model
precizarea „Pisicuța cea drăguță”. Noi trebuie să lipim toate
obiectivelor elementele componente ale acesteia pentru a-l Frontal
Explicaţia
înveseli pe animăluțul nostru timid.

5. Dirijarea Vom face câteva exerciții de încălzire: „Închid Depinderea copiilor


de a denumi a-și
învăţării O1 pumnii și-i desfac, palmelor le fac pe plac, Conversaţia încălzii
1,2,1,2/ Batem palmele ușor, batem palmele în musculatura mâinii

zbor, 1,2,1,2!” Explicaţia


Educatoarea prezintă copiilor etapele de lucru: Elementele
O2
Etapa I: Prezentarea şi intuirea materialelor; Expunerea componente Frontal
Etapa a II-a: Lipirea năsucului pisicului între ale Capacitatea
copiilor de a
mustați ; pisicuței denumi materialele
Etapa a III-a: Lipirea gurii pisicuței mai jos de Lipici de lucru

năsuc; Demonstraţia
Etapa a IV-a: Lipirea ochilor pisicuței deasupra Individual
nasului; Explicaţia
Etapa a V-a: Lipirea urechilor;
Mă asigur că preșcolarii au înțeles etapele de
lucru și se trece la etapa de Realizarea lucrărilor
de către copii.
6. Obţinerea Pe parcursul lucrului copiii sunt supravegheaţi de Exercițiul Elementele Individual
performanţei educatoare. Aceasta îi îndrumă, iar acolo unde componente
este cazul, oferă indicaţii suplimentare. ale
Supraveghează de asemenea, poziţia corectă a pisicuței
corpului în timpul lucrului. Lipici Capacitatea
copiilor de a
O3 Laptop respecta etapele de
lucru în activitatea
practică

7. Asigurarea O4 Educatoarea va realiza evaluarea activităţii prin Conversația Capacitatea


copiilor de a evalua
retenţiei şi a prezentarea tuturor produselor finite. Se va realiza Frontal lucrarea proprie sau
transferului de o expoziţie cu lucrările copiilor. o altă lucrare

cunoştinţe
6. Ȋncheierea Preşcolarii vor primi aplauze şi aprecieri verbale Frontal .
activităţii individuale şi colective. Conversaţia
In încheierea activității este utilizată Explicația
tranziția „Ne-nvârtim, ne răsucim și frumos ne-
nveselim, ne-nvârtim, ne răsucim și la apă noi
pornim!” și ne îndreptăm către formarea
deprinderilor de a avea o viață sănătoasă.
PROCES TEHNOLOGIC
Tema: Aplicaţie
Subiectul: „Pisicuța cea drăgută”
Scopul activităţii: Exersarea şi consolidarea tehnicilor de lipire;
Materiale: elemente componente ale unei pisicuțe (cap, ochi, gură, urechi, nas), lipici;
Mod de lucru:
Se oferă copiilor materialele necesare desfăşurării activităţii
Etapa de lucru:
Etapa I: Prezentarea şi intuirea materialelor;
Etapa a II-a: Lipirea năsucului pisicuței între mustați ;
Etapa a III-a: Lipirea gurii pisicuței mai jos de năsuc;
Etapa a IV-a: Lipirea ochilor pisicuței deasupra nasului;
Etapa a V-a: Lipirea urechilor;
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași – Structura Mihail Kogălniceanu
DATA: 22.02.2020
PROF. ÎNV. PREPRIMAR: Ostafie Anca Emilia
NIVEL: I (Grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Prietenele noastre necuvântătoare”
SUBTEMA: „În ogradă la bunici”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese, etapa a II-a
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII:
1. „Soarecele și pisica”
2. „Autobuzul cu animăluțe”
FORMA DE REALIZARE:
1. Joc de mișcare - predare
2. Joc distractiv- repetare
MIJLOC DE REALIZARE: Jocuri şi activităţi didactice alese, etapa a II-a
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixt
COMPETENŢĂ GENERALĂ: Utilizarea motricităţii grosiere şi a motricităţii fine în contexte de viaţă familiare.
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: Coordonarea muşchilor în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei copiilor.
SCOPUL DIDACTIC: Dezvoltarea atenției și a deprinderii de a executa mișcari motrice de bază
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: Să execute mişcări specifice sugerate de educatoare;
O2: Să își păstreze locul în autobuz;
O3: Să coboare la destinație, manifestând un comportament civilizat.
 “Soarecele și pisica”- joc de mişcare
REGULILE JOCULUI:
Când jocul începe, pisica trebuie să prindă șoarecele. Jucătorii din cerc ușurează fuga soricelului, permițăndu-i intarea și ieșirea
în cerc ridicându-și brațele. În schimb, trebuie să împiedice pisicuta să treacă prin cerc. Dacă pisicuța prinde șoarecele, atunci
conducătorul jocului, alege alți 2 copii pentru cele două roluri. Apoi jocul de reia de câte ori este nevoie.
 „Autobuzul cu animăluțe”- joc distractiv
Copiii vor fi așezați pe scăunele aranjate sub forma unui autobuz. Educatoarea le spune copiilor care este destinația, iar aceștia
trebuie să fie atenți și să coboare la timp. Pe parcursul călătoriei, educatoarea va executa mișcări pe care și preșcolarii trebuie să le
execute, păstrându-și locurile în autobuz.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI TEHNICI: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia;
 MATERIAL DIDACTIC: scaune, laptop
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 15-20 minute
SECVENŢELE Ob. STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂŢII op. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare EVALUARE

1. Introducerea Crearea condiţiilor psiho-pedagogice necesare


în activitate bunei desfăşurări a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
2. Captarea şi Animăluțul timid le mulțumește copiilor pentru Conversaţia
orientarea ajutorul acordat și îi invită să joace împreună Frontal
atenţiei “Șoarecele și pisica”
copilului
3. Anunţarea - Dragi copii, pentru că am reuşit să realizăm
temei şi atât de multe sarcini, și l-am ajutat pe animăluțul
precizarea timid să își recunoască din nou prietenii vom juca
obiectivelor cu toții jocul „Șoarecele și pisica”, apoi, vom Conversaţia Frontal
desfăşura împreună un joc distractiv, „Autobuzul
cu animăluțe”. Va trebui să fiți atenți la mine Explicaţia

pentru a executa corect mișcările.


5. Dirijarea PARTEA I- predare Capacitatea
învăţării Joc de mișcare „Șoarecele și pisica” Exercițiul Frontal copiilor de a

O1 Copiii sunt invitaţi să se așeze în cerc. executa mişcări


specifice sugerate
Educatoarea este conducătorul jocului și împreună Explicaţia
de educatoare.
cu preșcolarii formează un cerc și stau cu fața spre
interiorul acestuia, ținându-se de mână. În centrul
cercului se află un copil (șoarecele) iar in afara un
alt jucător pisica. Când jocul începe, pisica trebuie Jocul
să prindă șoarecele. Jucătorii din cerc ușurează
fuga soricelului, permițăndu-i intarea și ieșirea în Demonstraţia
cerc ridicându-și brațele. În schimb, trebuie să
împiedice pisicuta să treacă prin cerc. Dacă
pisicuța prinde șoarecele, atunci conducătorul
jocului alege alți 2 copii pentru cele două roluri.
Apoi jocul de reia de câte ori este nevoie.
PARTEA A II-a- repetare
„Autobuzul cu animăluțe”- joc distractiv
Regulile jocului: Explicaţia
- Dragi copii, astăzi vom juca din nou jocul
O3 „Autobuzul”, doar că astăzi se va numi
Demonstraţia Capacitatea
„Autobuzul cu animăluțe”. Voi vă veți așeza pe Laptop Scaune
copiilor de a-și
O3 locurile din autobuz. Eu, educatoarea, voi fi Conversaţia păstra locul în
șoferul. În timpul călătoriei eu voi executa o serie autobuz.
Jocul
de mișcări pe care trebuie să le faceți și voi. Vă
rog să fiți atenți când vom ajunge la destinație, va
trebui să coborâți civilizat și să faceți rândul la
ușă. Pe baza regulilor enunţate anterior,
educatoarea oferă explicaţii suplimentare pe
parcursul derulării jocului, dacă este cazul.
Copiii sunt antrenaţi în desfăşurarea jocului.
Educatoarea sprijină şi încurajează copiii în
executarea mişcărilor pe ritmul melodiilor.

6. Ȋncheierea a.Fixarea temei


activităţii Copiii vor denumi jocul executat şi vor enumera
ordinea executării mişcărilor sugerate de Conversaţia Frontal
educatoare.
b. Evaluarea activităţii
Educatoarea face aprecieri individuale şi colective
asupra comportamentului copiilor în timpul
desfăşurării activităţilor.
Tranziţia către masa de prânz se realizează prin
recitativul ritmic: “Unul după altul/ În rând ne
aşezăm,/ Unul după altul/ Spre masă plecăm!”

S-ar putea să vă placă și