Sunteți pe pagina 1din 3

Competențele specifice disciplinei:

1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate


pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de
valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale,
demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.

Bibliografie:
1.Curriculum național la Educația plastică, cl. V-VII, T. Hubenco, L. Prisăcaru, V. Ranga ,Chișinău, Editura Lyceum, 2010.
2. Curriculum național la Disciplinelor Profilului Arta plastică pentru clasele a I-IX, L. Prisăcaru, Z.Ursu, Chișinău, 2015.
3. Manual Educația Plastică pentru clasa a V-VI-a , Z. Ursu, E. Puică ,Chișinău, Editura Litera Internațional, 2016.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare Nr. Nr. evaluări Observații
(module) ore EI EF ES
Semestrul I
1. Materiale, instrumente şi tehnici de artă 6 1 1
2. Mijloace artistico-plastice. 10 1 1 1
Total semestrul I: 2 module 16 2 2 1
Semestrul II
1. Mijloace artistico-plastice. 2 1 1
2. Structuri şi fenomene ale naturii 16 1 1
Total semestrul II: 2 module 18 2 2 1
Total an: 3 module 34 4 4 2

1 Clasa a VI-a
Competențele specifice disciplinei:
1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate
pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de
valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale,
demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.

Bibliografie:
1.Curriculum național la Educația plastică, cl. V-VII, T. Hubenco, L. Prisăcaru, V. Ranga ,Chișinău, Editura Lyceum, 2010.
2. Curriculum național la Disciplinelor Profilului Arta plastică pentru clasele a I-IX, L. Prisăcaru, Z.Ursu, Chișinău, 2015.
3. Manual Educația Plastică pentru clasa a V-VI-a , Z. Ursu, E. Puică ,Chișinău, Editura Litera Internațional, 2016.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare Nr. Nr. evaluări Observații
(module) ore EI EF ES
Semestrul I
1. Materiale, instrumente şi tehnici de artă 6 1 1
2. Mijloace artistico-plastice. 10 1 1 1
Total semestrul I: 2 module 16 2 2 1
Semestrul II
1. Mijloace artistico-plastice. 2 1 1
2. Structuri şi fenomene ale naturii 16 1 1
Total semestrul II: 2 module 18 2 2 1
Total an: 3 module 34 4 4 2

2 Clasa a VI-a
Competențele specifice disciplinei:
1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate
pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de
valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale,
demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.

Bibliografie:
1.Curriculum național la Educația plastică, cl. V-VII, T. Hubenco, L. Prisăcaru, V. Ranga ,Chișinău, Editura Lyceum, 2010.
2. Curriculum național la Disciplinelor Profilului Arta plastică pentru clasele a I-IX, L. Prisăcaru, Z.Ursu, Chișinău, 2015.
3. Manual Educația Plastică pentru clasa a V-VI-a , Z. Ursu, E. Puică ,Chișinău, Editura Litera Internațional, 2016.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare Nr. Nr. evaluări Observații
(module) ore EI EF ES
Semestrul I
1. Materiale, instrumente şi tehnici de artă 6 1 1
2. Mijloace artistico-plastice. 10 1 1 1
Total semestrul I: 2 module 16 2 2 1
Semestrul II
1. Mijloace artistico-plastice. 2 1 1
2. Principii și structuri compoziționale 16 1 1
Total semestrul II: 2 module 18 2 2 1
Total an: 3 module 34 4 4 2

3 Clasa a VI-a

S-ar putea să vă placă și