Sunteți pe pagina 1din 17

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu „Întâlnirea de dimineață”,


unde copiii sunt așezați în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual optim
cu toți membrii grupei.
Salutul – recitat de către educatoare: „Dimineața a sosit,/Toți copii au venit/În
semicerc să ne-așezăm,/Cu toții să ne salutăm:/A-nceput o nouă zi./-Bună dimineața,
copii!” și este continuat de toți copiii grupei: „Bună dimineața, floricelelor!”. După această
formulă de salut, copiii se pregătesc pentru prezența.
Prezența – recitat de către educatoare: „După ce ne-am adunat,/Și frumos ne-am
salutat,/Colegii ne-am întâlnit,/Cine oare n-a venit?”. Se strigă catalogul grupei, după care
prin alegere, un băiat v-a număra fetițele iar o fată, băiețeii: Șade rața pe butoi, numărând
din doi în doi/Doi, patru, șase, opt,/Următorul ești chiar tu!”
Calendarul naturii – recitat de educatoare: „A-nceput o nouă zi,/Cum e vremea azi
copii?”. Copiii vor completa împreună „Calendarul naturii”, reactualizându-l prin întrebări
și răspunsuri: „În ce anotimp suntem?”/„Cum este vremea afară?”/„Ce ne oferă nouă
anotimpul de Primăvară?”.
Împărtășirea cu ceilalți continuă printr-o scurtă convorbire despre primii vestitori ai
anotimpului Primăvara, cât și despre caracteristicile acesteia.
Noutatea zilei se realizează prin apariția neașteptată a unei rândunici tristă și singură,
pierdută de familia ei. Aceasta purta după ea un bilet, înmânat de Zâna Primăverii. În bilet
este descoperit mesajul zilei (să o ajutăm pe rândunică să-și construiască un cuib).
Prin intermediul „Tranziției” – recitativ ritmic: „Bat din palme: clap, clap, clap/Din
picioare: trap, trap, trap/Ne învârtim, ne răsucim/La măsuțe ne oprim!” copiii vor
descoperi cele patru centre de interes, iar repartizarea se va realiza în funcție de ecusonul
primit. Copiii se așează la cele patru centre deschise.
 În cadrul centrul „Construcții” vor asambla prin unire piese de lego, astfel
încât, să se realizeze căsuțe pentru păsări. (Opțional vor avea o activitate
colectivă de grup bazată pe realizarea unei machete, prin așezarea unor
obiecte.)
 În cadrul centrul „Artă” copiii vor avea la dispoziție plastilină, pe care o vor
modela pentru a realiza rândunici. (Opțional vor avea o activitate de grup
colectivă de îmbrăcat o pasăre, cu pene.)
 În cadrul centrului „Nisip și apă” copiii își vor folosi imaginația pentru a
aplica tehnica amprentării în nisip și a realiza urme de păsări mici. (Opțional
vor avea o activitate de grup colectivă de pipăit diferite tipuri de materiale
(solide, lichide, abrazive, fine), fiind legați la ochișori).
 În cadrul centrului „Știință” vor avea un exemplu de pasăre călătoare si un tip
de pană, pe care vor trebui să le asocieze și să le potrivească. (Opțional vor
avea o activitate de grup colectivă de plantat semințe de flori, într-o jardinieră,
urmând la final, să fie stropite.)
Domenii Experiențiale ADE - DȘ 2: Activitate matematică „Câte păsări sunt?”. În
cadrul acestei activități, copiii vor primi sarcini de lucru pe care, le vor rezolva atât individual,
cât și colectiv. Vor fi câteva oușoare mici, care conțin bilețele cu sarcini de lucru. Prin
alegere, copiii vor veni să aleagă oul pe care îl vor sparge să aflăm sarcina. După rezolvarea
sarcinilor, apare conceptul de „complicare a jocului”, astfel apare încă un ou mai mare. Acesta
ne spune să adăugăm sau să scădem elemente, după care să le numărăm.
Domenii Experiențiale ADE – DOS 2: Activitate practică „Rândunică caută-ți
cuibul!”. În cadrul acestei activități, fiecare copil are la dispoziție materiale, pentru a
confecționa un cuib pentru păsări.
Pe parcursul tuturor activităților, educatoarea urmărește activ fiecare copil în parte și
reia explicațiile atunci când este nevoie de acestea, ajutându-l și încurajându-l după nevoie.
Evaluarea se va realiza pe tot parcursul activităților.
Încheierea activității se va realiza cu un joc distractiv de mișcare „Spre cuibul de
rândunele”, care constă în alergare cu pornire la semnal spre o direcție dată. După care,
copiii vor fi recompensați de rândunică pentru sprijinul și ajutorul acordat cu daruri aduse de
Zâna Primăverii într-un cufăr.
MIJLOCIE „FLORILE”
27 Martie 2019

EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMELE ACTIVITĂȚILOR:
„PRIETEN CU PENE”

„PRIMĂVARA MEA!”

„CÂTE PĂSĂRI STAU ÎN RÂND?”

„FIECARE PUI, ARE CASA LUI”

„SPRE CUIBUL DE RÂNDUNELE”

DURATA: O ZI

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI

Activități de dezvoltare personală:


 Întâlnirea de dimineață: „La căsuța noastră mică, a sosit o rândunică”
 Prezența
 Calendarul naturii
 Salutul: „Noi suntem floricelele!”
 Împărtășirea cu ceilalți: „După atâta frig și ceață, iar se-arată soarele!”
 Noutatea zilei: „Ea vine din țări îndepărtate,
Zburând peste pustiu fără ploaie,
Ca să vie la noi în țară
Și să facă casa ei din lut și paie!”
(Rândunica)
 Rutină: „Cuiburi protejate, păsări salvate” – deprinderea de a ajuta micile
viețuitoare;
 Tranziții: „Rândunica fără cuib” – joc de mișcare
„Uite stau pe fir aici, toate patru rândunici!” – joc distractiv
„Cip-cirip! Pu-pu-pu! Toc-toc!” – joc onomatopeic

Activități liber alese I:


 Nisip și apă: „Pe urmele rândunicii” – amprentare în nisip kinetic
„Eu simt..” – joc senzorial – colectiv
 Artă: „Păsări” – împăiere – lucrare colectivă
„Rândunica” – modelaj
 Știință: „Pene pentru păsări” – sortare pene cu suport intuitiv
„Mici grădinari” – plantare de semințe – lucrare colectivă
 Construcții: „Aici e casa mea!” – asamblare căsuță – piese mărunte lego
„Vestitorii Primăverii” – machetă – lucrare colectivă

Activități pe domenii experiențiale:


 Domeniul Științe – matematică „Câte păsări sunt?” – exerciții cu material
mărunt, individual (în concentrul 1-4) – joc didactic
 Domeniul Om și Societate – activitate practică „Rândunică cautăți cuibul!” –
confecționare și asamblare cuib ( materiale din paie, lemne și lut)

Activități liber alese II:


 „Spre cuibul de rândunele” – alergare cu pornire la semnal spre o direcție
dată
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
GRUPA: MIJLOCIE „FLORILE”
DATA: 27 Martie 2019
EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMA ACTIVITĂȚII: „PRIETEN CU PENE”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi
DOMENIU DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală (ADP)
 Întâlnirea de dimineață: „La căsuța noastră mică, a sosit o rândunică”
 Rutine: Sosirea copiilor la grădiniță – deprinderi specifice
Salutul: „Noi suntem floricelele!”
Igiena, spălatul și toaleta – deprinderi specifice
Micul dejun – deprinderi specifice
„Ne pregătim pentru activități!”
 Tranziții: „Zboară, zboară!” – joc distractiv
„Punem semințe în pământ” – joc imitativ
„Uite stau pe fir aici, toate patru rândunici!” – joc distractiv
Așezarea scăunelelor
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
DURATA: 20 MINUTE
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării
comunicării, favorizarea inter-relaționării, împărtășirea cu ceilalți și formarea
comportamentului empatic la preșcolari.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
 să transmită mesaje simple reacționând la acestea;
 să realizeze sarcinile de lucru

METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația  brainstorming-ul
 jocul  explicația
 demonstrația  exercițiul

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:


 calendarul naturii  catalogul
 rândunica  ecusoane

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„***Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), (2008), M.E.C.T.,
București, Vodiță, Anca – Jocuri pentru preșcolari”
„Piramida cunoașterii – Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Ed.
Diamant, 2014”
„Educație timpurie – Ed. Harlequin, Vrăsmaș, Ecaterina, București, 2014”
„Activități de dezvoltare personală prin jocuri - exerciții și tranziții – Ed. Didactica
Publishing House, Gabriela Berbeceanu, Elena Ilie, Smaranda Cioflica, București, 2011”
„Ziua bună începe la ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ – Ed. Tehno-Art, Smaranda
Cioflica, Nadina Mignea-Guga, Gabriela Berbeceanu, Cornelia Marta, Camelia Lazăr,
Elena Ilie, Petroșani, 2010”

ETAPELE ACTIVITĂȚII

Întâlnirea de dimineață începe cu salutul, recitativ de introducere:


„Dimineața a sosit,
Toți copii au venit
În semicerc să ne-așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
A-nceput o nouă zi.
-Bună dimineața, copii!”
Fiind urmat de feedback-ul copiilor: „Bună dimineața, floricelelor!”, continuat cu
imnul grupei „Noi suntem floricelele”. Pentru a face trecerea de la întâlnirea de dimineață,
la prezență, folosesc un alt recitativ, respectiv:
”După ce ne-am adunat,
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?”
Se strigă catalogul grupei, se identifică preșcolarii care lipsesc, după care se numără
fetițele și băieței (prin alegere), eveniment urmat de numărarea copiilor în total.
Pentru a trece la următoarea etapă folosesc sintagma:
„A-nceput o nouă zi,
Cum e vremea azi copii?”
Care face trimiterea la Calendarul naturii, unde preșcolarii îl vor completa stabilind
anotimpul, ziua, luna, anul, cât și vremea de afară.
Mesajul zilei este descoperit: „Ne pregătim de ajutor!” După descoperirea
musafirului neașteptat, copiii manifestă un comportament pozitiv, de întrajutorare, ceea ce îi
determină să o ajutăm..
Rutinele zilei: „Tot ce vrem noi reușim!” – depr. de a finaliza o sarcină împreună
„Împreună să muncim!” – depr. de a se ajuta reciproc
„Pot mai mult” – depr. de a se încuraja să finalizeze o
lucrare/activitate
„Cuiburi protejate, păsări salvate” – depr. de a oferi ajutor
În baza întâlnirii, după vizita musafirului neașteptat, pornim o discuție despre acest
anotimp cât și despre vestitorii acesteia. Pentru a o putea ajuta, este necesar să terminăm
toate sarcinile de lucru care sunt pe parcursul zilei.
Rutine: Igiena, spălatul și toaleta
Micul dejun
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
GRUPA: MIJLOCIE „FLORILE”
DATA: 27 Martie 2019
EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMA ACTIVITĂȚII: „PRIMĂVARA MEA!”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare și consolidare de priceperi și deprinderi
DOMENIU DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese pe arii de stimulare (ALA 1)
FORMA DE ORGANIZARE: activități pe centre de interes
DURATA: 20-25 MINUTE
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Stimularea opțiunii libere a copiilor, a aptitudinilor si înclinațiilor
acestora
OBIECTIVE OPRAȚIONALE:
 O1 – să modeleze plastilina, cu suport intuitiv, pentru realizarea rândunici
 O2 – să sorteze penele în funcție de imaginea cu pasărea potrivită
 O3 – să recunoască tipul de material după simțul tactil
 O4 – să îmbine piese de lego pentru a realiza căsuța rândunicii
 O5 – să așeze materialul mărunt pe machetă, în funcție de creativitatea lor
 O6 – să manifeste interes
METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația  exercițiul
 învățarea prin descoperire  explicația
 acțiunea dirijată cu obiecte  demonstrația

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:


 pene  jardiniere
 nisip kinetic  pământ
 semințe  material mărunt
 plastilină  boluri
 boabe de porumb  sticlă cu apă
 nisip fin  carton
 biluțe moi  scobitori
 cărticele  polistiren
 piese lego

SECTOR:
NISIP ȘI APĂ
ARTĂ
ȘTIINȚĂ
CONSTRUCȚII

MIJLOACE DE REALIZARE:
Nisip și apă
- tehnica amprentării în nisip, urme de pasăre
- joc senzorial, atingerea materialelor solide, lichide, fine și abrazive
Artă
- tehnica modelajului, rândunică
- tehnica împăierii, adăugare pene pe un corp anume
Știință
- sortare pene după imaginea potrivită
- plantare de semințe în jardinieră
Construcții
- tehnica asamblării pentru realizarea căsuței din lego
- folosirea creativității pentru realizarea unei machete, cu material mărunt

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„Ștefania Antonovici, Jocuri – exercițiu pentru activități alese, Ed. Aramis, 2009”
„Piramida cunoașterii – Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Ed.
Diamant, 2014”
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
GRUPA: MIJLOCIE „FLORILE”
DATA: 27 Martie 2019
EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMA ACTIVITĂȚII: „CÂTE PĂSĂRI STAU ÎN RÂND?”
TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și consolidare de cunoștințe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOMENIU ȘTIINȚE
DOMENIU DE ACTIVITATE: ACTIVITATE MATEMATICĂ
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
DURATA: 20-25 MINUTE
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea cunoștințelor matematice privind însușirea conceptului
de număr natural in concentrul 1 – 4 și efectuarea unor operații simple de calcul oral cu
diferența de una si doua unități
OBIECTIVE OPRAȚIONALE:
 O1 – să numere crescător/descrescător în concentrul 1 – 4
 O2 – să efectueze operații simple de calcul oral
 O3 – să folosească un vocabular matematic adecvat

METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația  problematizarea
 exercițiul  instructaj verbal
 explicația  expunerea
 demonstrația
 exercițiul-joc
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:
 fire  ouă de găină
 rândunele din carton  ou de struț
 cutie  bilete
 ouă de prepeliță

JOC DIDACTIC
1. SCOP – Consolidarea deprinderii de a număra corect în concentru 1 – 4. Dezvoltarea
capacității de a adăuga/elimina una, două elemente dintr-o grupă formată.
2. SARCINĂ – Identificarea grupelor de obiecte, în funcție de cantitate.
3. REGULILE JOCULUI:
Copiii sunt așezați în semicerc. Prin alegere, în funcție de sarcina găsită, copiii vor
așeza pe fire rândunelele. Sarcinile se vor rezolva individual, doar în cazul dezorientării sunt
ajutați de colegi sau de către educatoare. Selecția copiilor, pentru realizarea sarcinilor se
realizează prin joc de ghicit „Ghici unde e oul?”. Fiecare răspuns corect, reprezintă un
punct câștigat.
4. ELEMENTE DE JOC:
- alegerea oului
- descoperirea biletului
- formarea grupelor de obiecte
- aplauzele
- punctele jocului
5. MATERIAL DIDACTIC: 6 oușoare de prepeliță; 2 oușoare de găină; 1 ou de struț; 10
rândunici; 2 stâlpi de curent; 4 fire de electricitate; o cutie; 15 oușoare false
6. DESFĂȘURAREA JOCULUI:
Pe firele de curent se vor așeza rândunele, după descoperirea cutiei ambalate, astfel
încât să se realizeze captarea atenției. Descoperirea elementelor din interior, stârnesc
curiozitatea copiilor. După prezentarea tuturor materialelor aflate înăuntru, copiii se vor
așeza înapoi pe scăunele și voi începe prezentarea jocului, urmat de prima alegere a unui
copil. Fiecare ou ales, este spart, astfel încât să putem găsi sarcina de lucru. Educatoarea
citește fiecare bilet. Copiii vor rezolva singuri sarcinile, iar în cazul neînțelegerii sau
dezorientării, este sprijinit de către educatoare și grupă. Fiecare bilet rezolvat, prin răspuns
corect, câștigă un punct. La cele mai multe puncte primite, se câștigă jocul.
COMPLICAREA JOCULUI - Se realizează prin descoperirea celui mai mare ou,
plin cu sarcini cu grad de dificultate mai mare. Copiii vor fi surprinși de ou și curioși de
posibilitatea de a-l sparge.
7. ÎNCHEIEREA JOCULUI:
Se numără biletele câștigate și se alege câștigătorul (educatoarea sau grupul de
copiii). Câștigătorul beneficiază de o surpriză.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„Jocuri didactice matematice pentru preșcolari”, E.D.P. , București, 1972”
„Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, „Activități matematice in grădiniță”, Ed. AS'S,
1995.”
„Jocuri didactice pentru activitățile matematice din grădiniță – culegere, Ed.
Aramis, Ștefania Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu, București, 2005”
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
GRUPA: MIJLOCIE „FLORILE”
DATA: 27 Martie 2019
EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMA ACTIVITĂȚII: „FIECARE PUI, ARE CASA LUI” – aplicație – modelaj/confecționare
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOMENIU OM ȘI SOCIETATE
DOMENIU DE ACTIVITATE: ACTIVITATE PRACTICĂ
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
MIJLOC DE REALIZARE: modelaj/confecționare
DURATA: 20-25 MINUTE
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile
acestora, precum și despre utilizarea de tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în
scopul realizării unor produse simple
OBIECTIVE OPRAȚIONALE:
 O1 – să-și dezvolte încredere în forțele proprii și să manifeste stabilitate și
perseverență în activitate
 O2 – să modeleze lutul pentru a forma un cuib
 O3 – să manifeste emoții pozitive în timpul sarcinii de lucru
 O4 – să utilizeze operații simple de lucru: modelare și confecționare
 O5 – să realizeze exercițiile de încălzire a mânuțelor

METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația  instructaj verbal
 exercițiul  expunerea
 explicația
 demonstrația
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:
 lut  cuib – modelul educatoarei
 paie  lemnuțe

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„Maria Petrica, „ Metodica predarii activitatilor practice in gradinita de copii”,
E.D.P., Bucuresti, 1970”
„Aurelia Ana, Smaranda Cioflica „Proiecte tematice orientative”, Ed. Tehno – Art.,
2003”
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
GRUPA: MIJLOCIE „FLORILE”
DATA: 27 Martie 2019
EDUCATOARE:
TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „E PRIMĂVARĂ-N CALENDAR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „SE ÎNTORC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE”
TEMA ZILEI: „RÂNDUNICA CEA VOINICĂ”
TEMA ACTIVITĂȚII: „SPRE CUIBUL DE RÂNDUNELE”
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi
DOMENIU DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese desfășurate cu copiii (ALA 2)
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe
MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mișcare
DURATA: 20 MINUTE
1. SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea aptitudinilor motrice
2. SARCINA DIDACTICĂ: Să alerge cu pornire la semnal spre o direcție dată
3. REGULILE JOCULUI:
Să respecte rândul având grijă să nu se îmbrâncească. Copiii sunt așezați la linie, de
unde, la semnalul educatoarei pornesc. Pentru a se considera punct, fiecare copil care
pleacă la start, trebuie sa atingă cuibul de rândunele și să se întoarcă la grup, predând
ștafeta prin atingerea mâinilor.
4. ELEMENTE DE JOC:
- pornirea la semnal
-întrecerea
- întoarcerea
- predarea ștafetei
5. MATERIAL DIDACTIC: linia de start; cuiburile; ecusoanele; stimulent
6. DESFĂȘURAREA JOCULUI:
Copiii sunt împărțiți în două grupe, grupa roșie și grupa albastră. Fiecare grupă se
așază în dreptul liniei de start, în coloană. La semnalul educatoarei, ei pornesc de la start,
alergare în linie dreaptă până la cuib, îl ating, apoi se întorc la grup, predând ștafeta
următorului copil. Copiii nu părăsesc coloanele și nu pleacă de la start fără să fi bătut
palma, altfel se consideră trișat.
COMPLICAREA JOCULUI – Se realizează prin adăugarea de jaloane, astfel,
pentru a ajunge la cuib, ei sunt nevoiți să meargă șerpuit.
7. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII:
Se fac aprecieri generale, se anunță egalitatea dintre grupe și se descoperă
stimulentele.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima, Jocuri și exerciții pentru
dezvoltare fizică a preșcolarilor, E.D.P. București 1974”
„Silvia Dima, Aurica Candrea, Veniți, să ne jucăm copii!” Antologie de jocuri
1995”

S-ar putea să vă placă și