Sunteți pe pagina 1din 14

Unitatea 6

Dobânda simplă si compusă


1 Dobânda simpla
O operaţiune financiară constă ı̂n plasarea unei sume de unităţi monetare
(prescurtat u.m.) de un partener P1 către un partener P2 ı̂n anumite condiţii,
reguli şi scopuri; de obicei partenerul P2 returnează o sumă corespondentă
de u.m. partenerului P1 , plasarea şi returnarea sumelor desfăşurându-se ı̂n
anumite perioade de timp.
Folosim următoarele notaţii:

ˆ S0 este suma (valoarea, capitalul) iniţială, plasată de partenerul P1 către


partenerul P2 ;

ˆ t este durata (scadenţa) operaţiunii;

ˆ St este suma (valoarea, capitalul) finală, returnată de partenerul P2 către


partenerul P1 ;

Definiţia 1.1. Dobânda este o remuneraţie pentru un ı̂mprumut bănesc, pri-


vit ca un serviciu.

Definiţia 1.2. Dacă ı̂n calculul dobânzii valoarea sumei iniţiale, de referin-
ţă, nu se actualizează prin capitalizarea periodică a dobânzii, atunci dobânda
astfel calculată se numeşte dobândă simplă.

Propoziţia 1.1 (Formula dobânzii simple). Dobânda simplă corespunză-


toare plasării sumei iniţiale S0 pe durata t cu procentul anual p = 100i (i fiind
rata anuală) este
S0 pt
D(S0 , t) = S0 it = . (1.1)
100
Exerciţiul 1.1. Să se calculeze dobânda obţinută ı̂n cinci ani, dacă se depune
suma de 1000 u.m., ı̂n regim de dobândă simplă, cu procentul anual de 10%.

Rezolvare. Avem S0 = 1000 u.m., p = 10, i = 0,1 şi t = 5 ani, deci


D = S0 it = 1000 · 0,1 · 5 = 500 u.m. 

1
Corolarul 1.1 (Formula dobânzii simple pentru perioade fracţiona-
te ale anului). Dacă ı̂mpărţim anul ı̂n k părţi (fracţiuni) egale (k ∈ N∗ ),
atunci, pentru o durată de plasament egală cu h astfel de părţi (h ∈ N),
dobânda simplă este
 
h S0 ih S0 pt
D S0 , = = .
k k 100k
Observaţia 1.1. Dobânda simplă pentru o durată de plasament de h luni
este 
h S0 ih S0 pt
D S0 , = = .
12 12 1200
Observaţia 1.2. Pentru ı̂mpărţirea ı̂n zile bancare a anului bancar şi a lunilor
bancare sunt utilizate trei proceduri:
1. Procedura engleză: anul bancar este cel calendaristic (cu 365 sau 366
zile bancare), lunile bancare sunt cele calendaristice (cu 28, 29, 30 sau
31 zile bancare). Formula dobânzii simple pentru h zile (calendaristice)
este
S0 ih
D= , pentru anii nebisecţi,
365
S0 ih
D= , pentru anii bisecţi.
366
Acestei proceduri i se mai spune şi ”regula dobânzii simple exacte” sau
”actual/actual ”.
2. Procedura franceză: anul bancar are 360 zile bancare, iar lunile ban-
care sunt cele calendaristice (cu 28, 29, 30 sau 31 zile bancare). Formula
dobânzii simple pentru h zile (calendaristice) este
S0 ih
D= .
360
Această procedură se numeşte şi ”regula bancherului ” sau ”actual/360 ”.
3. Procedura germană: anul bancar are 360 zile bancare, iar fiecare lună
bancară are 30 zile bancare. Formula dobânzii simple pentru h zile este
din nou
S0 ih
D= ,
360
dar h reprezintă acum numărul de zile bancare, calculate după formula

h = 360(A2 − A1 ) + 30(L2 − L1 ) + Z2 − Z1 ,

2
unde (A1 , L1 , Z1 ) sunt anul, luna şi ziua datei iniţiale a plasamentu-
lui, iar (A2 , L2 , Z2 ) sunt anul, luna şi ziua datei finale a plasamentului.
Acestei proceduri i se mai spune şi ”regula dobânzii simple obişnuite”
sau ”30/360 ”.
Exerciţiul 1.2. Un capital de 2000 u.m. a fost plasat pe 20 februarie 2020
cu procentul anual 12%. Calculaţi dobânda acumulată la data de 9 noiembrie
2020 pentru fiecare dintre procedurile:
a) engleză; b) franceză; c) germană.

Rezolvare. Avem S0 = 2000 u.m., i = 0,12. Din data de 20 februarie 2020


până pe 9 noiembrie 2020 avem
februarie : 29 − 20 = 9 zile
martie : 31 zile
aprilie : 30 zile
mai : 31 zile
iunie : 30 zile
iulie : 31 zile
august : 31 zile
septembrie : 30 zile
octombrie : 31 zile
noiembrie : 9 zile,
deci un total de 263 zile calendaristice.

S0 ih 2000 · 0,12 · 263


a) D = = ' 172,931 u.m.
365 365
S0 ih 2000 · 0,12 · 263
b) D = = ' 175,33 u.m.
360 360

c) Calculăm numărul de zile bancare după formula


h = 360(A2 − A1 ) + 30(L2 − L1 ) + Z2 − Z1
= 360(2020 − 2020) + 30(11 − 2) + 10 − 20 = 260 zile.
S0 ih 2000 · 0,12 · 260
Deci D = = ' 173,33 u.m. 
360 360

Propoziţia 1.2 (Formula de fructificare ı̂n regim de dobândă simplă).


În regim de dobândă simplă avem:
 
pt
S(S0 , t) = S0 (1 + it) = S0 1 + . (1.2)
100

3
Exerciţiul 1.3. Să se calculeze capitalul acumulat dacă se depune suma de
1000 u.m. ı̂n regim de dobândă simplă, cu procentul anual de 10% timp de 5
ani.

Rezolvare. Avem S0 = 1000 u.m., p = 10, i = 0,1 şi t = 5 ani, deci

St = S0 (1 + it) = 1000 (1 + 0,1 · 5) = 1500 u.m.

Exerciţiul 1.4. Ce sumă va acumula o persoană peste 1 an şi 2 luni, dacă


depune astăzi 2000 u.m. cu un procent lunar de 2%, ı̂n regim de dobândă
simplă?

Rezolvare. Avem S0 = 2000 u.m., t = 14 luni, p = 2 (procentul lunar al


dobânzii), i = 0,02 (dobânda unitară lunară), deci suma finală este
St = S0 (1 + it) = 2000(1 + 0,02 · 14) = 2560 u.m. 

Corolarul 1.2 (Formula de actualizare ı̂n regim de dobândă simplă).


În regim de dobândă simplă avem:
St St
S0 = = . (1.3)
1 + it pt
1+
100
Exerciţiul 1.5. Ce sumă trebuie să depună o persoană la bancă, ı̂n regim
de dobândă simplă, pentru a acumula peste 5 ani suma de 1500 u.m., dacă
procentul anual al dobânzii este de 10%?

Rezolvare. Avem St = 1500 u.m., i = 0,1, t = 5 ani, deci


St 1500
S0 = = = 1000 u.m.
1 + it 1 + 0, 1 · 5


Observaţia 1.3. Formula de fructificare (a sumei iniţiale) calculează suma


finală ı̂n funcţie de suma iniţială, iar formula de actualizare (a sumei finale)
calculează suma iniţială ı̂n funcţie de suma finală.

4
Corolarul 1.3. În regim de dobândă simplă avem
D(S0 , t) St − S0
i= = , (1.4)
S0 t S0 t
D(S0 , t) St − S0
t= = . (1.5)
S0 i S0 i
Exerciţiul 1.6. Care este procentul anual al dobânzii pentru care suma de
4000 u.m. produce ı̂n doi ani o dobândă simplă de 1600 u.m.?
D
Rezolvare. Avem S0 = 4000 u.m., t = 2 ani, D = 1600 u.m. Deci i = =
S0 t
1600
= 0,2, şi astfel p = 20%. 
4000 · 2

Exerciţiul 1.7. Calculaţi cu ce procent anual suma de 1000 u.m. plasată pe


10 ianuarie 2020 devine 1080 u.m. pe 29 octombrie 2020 ı̂n fiecare din cazurile:
a) procedura engleză; b) procedura franceză; c) procedura germană.

Rezolvare. Avem S0 = 1000 u.m. şi St = 1080 u.m. Din data de 10 ianuarie
2020 până pe 29 octombrie 2020 avem:
ianuarie : 21 zile
februarie : 29 zile
martie : 31 zile,
aprilie : 30 zile
mai : 31 zile
iunie : 30 zile
iulie : 31 zile
august : 31 zile
septembrie : 30 zile
octombrie : 29 zile
deci sunt 293 de zile calendaristice. Atunci:
a)
St − S0 1080 − 1000
i= = ' 0, 099,
S0 t 293
1000 ·
365
de unde rezultă p = 9, 9%.
b)
St − S0 1080 − 1000
i= = ' 0, 098,
S0 t 293
1000 ·
360

5
de unde rezultă p = 9, 8%.
c) Calculăm numărul de zile bancare după formula
h = 360(A2 − A1 ) + 30(L2 − L1 ) + Z2 − Z1 ,
deci h = 360(2009 − 2009) + 30(10 − 1) + 29 − 10 = 289 zile. Rezultă
St − S0 1080 − 1000
i= = ' 0, 099,
S0 t 289
1000 ·
360
de unde rezultă p = 9, 9%.


Exerciţiul 1.8. O persoană depune suma de 4000 u.m. cu procentul anual


de 18% ı̂n regim de dobândă simplă. Cât timp trebuie să lase suma la bancă
pentru a obţine ı̂n final suma de 6160 u.m.?
St − S0
Rezolvare. Avem S0 = 4000 u.m., i = 0,18, St = 6160 u.m, deci t = =
S0 i
6160 − 4000
= 3 ani. 
4000 · 0,18

Exerciţiul 1.9. Pe data de 29 mai 2020 s-a depus suma de 6000 u.m. cu
procentul anual 24%, procedură franceză. Care este data la care capitalul
acumulat devine 6408 u.m.?

Rezolvare. Avem S0 = 6000 u.m., i = 0,24, S = 6408 u.m. Calculăm numărul


de zile necesare pentru ca suma de 6000 u.m. să devină 6408 u.m. Conform
formulei (1.5), avem
St − S0 6408 − 6000 408
t= = = = 0, 283 ani.
S0 i 6000 · 0, 24 1420
Transformând timpul ı̂n zile, obţinem
t = 0, 283 · 360 ' 102 zile.
Din data de 29 mai 2020 numărăm 102 zile şi obţinem
mai : 2 zile
iunie : 30 zile
iulie : 31 zile
august : 31 zile
septembrie : 8 zile,

6
deci data la care capitalul acumulat devine 6408 u.m. este 8 septembrie 2020.


Exerciţiul 1.10. Calculaţi data la care o persoană a depus suma de 1500 u.m.
cu procentul anual 24%, procedura germană, ştiind că la data de 23 noiembrie
2020 suma acumulată are valoarea de 1608 u.m.

Rezolvare. Avem S0 = 1500 u.m., i = 0,24, S = 1608 u.m. Calculăm numărul


de zile necesare pentru ca suma de 1500 u.m. să devină 1608 u.m. Conform
formulei (1.5), avem
St − S0 1608 − 1500 108
t= = = = 0, 3 ani.
S0 i 1500 · 0, 24 360
Transformând timpul ı̂n zile, obţinem
t = 0, 3 · 360 = 108 zile.
Aplicând formula de calcul pentru numărul de zile ı̂n cazul procedurii germane,
avem
h = 360(A2 − A1 ) + 30(L2 − L1 ) + Z2 − Z1 ⇔
108 = 360(2015 − 2015) + 30(11 − L1 ) + 23 − Z1 ⇔
30L1 + Z1 = 145 = 30 · 4 + 25,
de unde rezultă L1 = 4, Z1 = 25, deci data la care a fost depusă suma de 1500
este 25 aprilie 2020.


Propoziţia 1.3 (Dobânda simplă cu procent variabil). Fie suma iniţială


S0 plasată pe durata t = t1 + t2 + ... + tm (m ∈ N∗ ) cu procentele anuale
p1 = 100i1 pe subdurata t1 , p2 = 100i2 pe subdurata t2 , ..., pm = 100im pe
subdurata tm , ı̂n regim de dobândă simplă. Avem:
m
X
D = S0 ik tk (formula dobânzii simple);
k=1
m
!
X
St = S0 1+ ik tk (formula de fructificare);
k=1
St
S0 = m (formula de actualizare).
P
1+ ik tk
k=1

7
Exerciţiul 1.11. Se depune suma de 4000 u.m. ı̂n regim de dobândă simplă,
timp de 6 ani. În primul an procentul anual al dobânzii este de 30%, ı̂n
următorii doi ani este de 25%, iar ı̂n ultimii trei ani este de 20%. Să se
calculeze dobânda obţinută după cei 6 ani.

Rezolvare. Avem S0 = 4000 u.m., i1 = 0,3, i2 = 0,25, i3 = 0,2, t1 = 1 an,


t2 = 2 ani, t3 = 3 ani. Dobânda totală este:
D = S0 (i1 t1 + i2 t2 + i3 t3 ) = 4000 (0,3 · 1 + 0,25 · 2 + 0,2 · 3) = 5600 u.m. 

Observaţia 1.4. Modificarea unităţii de măsură a duratei de plasament nu


afectează rezultatele anterioare. Astfel, toate formulele de calcul ı̂n regim
de dobândă simplă rămân valabile şi ı̂n cazul ı̂n care durata de plasament
se măsoară ı̂n perioade etalon altele decât anul (de exemplu semestre, tri-
mestre, luni sau zile), ı̂nlocuind dobânda unitară anuală şi procentul anual
al dobânzii cu dobănda unitară, respectiv cu procentul corespunzătoare peri-
oadei etalon fixate. În acest caz spunem că are loc un proces de dobândă
simplă fracţionată (sau că fructificarea sumei iniţiale se efectuează ı̂n regim
de dobândă simplă fracţionată).

2 Dobânda compusă
Definiţia 2.1. Dacă ı̂n calculul dobânzii valoarea sumei iniţiale, de referin-
ţă, se actualizează prin capitalizarea periodică a dobânzii, atunci dobânda
astfel calculată se numeşte dobândă compusă (dobânda fiecărei perioade
este adăugată la suma iniţială a perioadei respective şi produce dobândă ı̂n
perioadele următoare).

Propoziţia 2.1 (Formula dobânzii compuse). Dobânda compusă cores-


punzătoare plasării sumei iniţiale S0 pe durata t cu procentul anual p = 100i
(i fiind rata anuală) este
 
 t
 p t
D(S0 , t) = S0 (1 + i) − 1 = S0 1 + −1 . (2.1)
100

Exerciţiul 2.1. Să se calculeze dobânda compusă corespunzătoare plasării


unei sume de 1000 u.m. pe 3 ani cu procentul anual al dobânzii de 16%.

Rezolvare. Avem S0 = 1000 u.m., p = 16, i = 0,16, t = 3 ani, deci


D = S0 [(1 + i)t − 1] = 10000[(1 + 0,16)3 − 1] = 560,89 u.m. 

8
Observaţia 2.1. Pentru o durată de plasament de 1 an, dobânda simplă şi
dobânda compusă sunt egale:
D(S0 , 1) = S0 i.
În mod uzual, dobânda simplă se utilizează pentru plasamentele ale căror du-
rate nu depăşesc un an, iar dobânda compusă se utilizează pentru plasamentele
având duratele mai mari decât un an.
Propoziţia 2.2 (Formula de fructificare ı̂n regim de dobândă com-
pusă). În regim de dobândă compusă avem:
 p t
S(S0 , t) = S0 (1 + i)t = S0 1 + . (2.2)
100
Exerciţiul 2.2. Să se calculeze capitalul acumulat dacă se depune suma de
2500 u.m. ı̂n regim de dobândă compusă cu procentul anual de 30%, timp de
5 ani.
Rezolvare. Avem S0 = 2500 u.m., p = 30, i = 0,3, t = 5 ani, deci St =
S0 (1 + i)t = 2500(1 + 0,3)5 ' 9282,32 u.m. 

Corolarul 2.1 (Formula de actualizare ı̂n regim de dobândă com-


pusă). În regim de dobândă compusă avem:
St St
S0 = = . (2.3)
(1 + i)t p t
1+
100
Exerciţiul 2.3. Ce sumă trebuie să depună o persoană la bancă, ı̂n regim
de dobândă compusă, pentru a acumula peste 3 ani suma de 6912 u.m., dacă
procentul anual al dobânzii este de 20%?
St
Rezolvare. Avem St = 6912 u.m., i = 0,2, t = 3 ani, deci S0 = =
(1 + i)t
6912
= 4000 u.m. 
(1 + 0,2)3

Definiţia 2.2. Dacă i este rata anuală a dobânzii, atunci


u=1+i (2.4)
se numeşte factorul de fructificare anuală a dobânzii, iar
1 1
v= = (2.5)
u 1+i
se numeşte factorul de actualizare anuală a dobânzii.

9
Observaţia 2.2. Cu notaţiile din definiţia anterioară, formulele de fructifi-
care, respectiv actualizare ı̂n regim de dobândă compusă devin

St = S0 ut , S0 = St v t . (2.6)

Corolarul 2.2. În regim de dobândă compusă avem

 1
St t − 1, ln St − ln S0
i= t= .
S0 ln(1 + i)

Exerciţiul 2.4. Care este procentul anual al dobânzii pentru care suma de
1000 u.m. produce ı̂n 4 ani o dobândă compusă de 800 u.m.?

Rezolvare. Avem S0 = 1000 u.m., t = 4 ani, D = 800 u.m. Deci

 1 1
St t 1800 4
i= −1= − 1 ' 0,158292,
S0 1000

şi astfel p ' 15,8292%. 

Definiţia 2.3 (Dobânda compusă pentru perioade fracţionate). Dacă


durata de plasament t nu este un număr ı̂ntreg de ani, fie
h
t=n+
k
descompunerea duratei t ı̂n partea ı̂ntreagă n (n ∈ N) şi partea fracţionară
h
(k ∈ N∗ , h ∈ N, h < k). Sunt utilizate două soluţii (proceduri) de calcul
k
pentru dobânda compusă, şi anume:

1. Soluţia raţională: se aplică formula dobânzii compuse pentru partea


ı̂ntreagă de ani şi apoi formula dobânzii simple pentru partea fracţionară
a duratei de plasament. Deci suma finală, respectiv dobânda sunt:
 
n h
St = S0 (1 + i) 1 + i · (formula de fructificare),
k
  
n h
D = S0 (1 + i) 1 + i · −1 (dobânda compusă raţională).
k

10
2. Soluţia comercială: se aplică formula dobânzii compuse atât pentru
partea ı̂ntreagă cât şi pentru partea fracţionară. Deci suma finală, res-
pectiv dobânda sunt:
q
h
St = S0 (1 + i)n+ k = S0 (1 + i)n · k (1 + i)h (formula de fructificare),
h i q 
n+ h n k h
D = S0 (1 + i) k − 1 = S0 (1 + i) · (1 + i) − 1

(dobânda compusă comercială).

Exerciţiul 2.5. Un capital de 6000 u.m. este plasat cu procentul anual 21%
pe 1 an şi 6 luni. Calculaţi capitalul final ı̂n fiecare din cazurile:
a) dobândă simplă; b) dobândă compusă raţională; c) dobândă compusă
comercială.
6 1
Rezolvare. Avem S0 = 6000 u.m., i = 0,21, t = 1 + =1+ .
 12 2
3
a) St = S0 (1 + it) = 6000 1 + 0,21 · = 7890 u.m.
 2 
n h 1 1
b) St = S0 (1 + i) 1 + i · = 6000(1 + 0, 21) 1 + 0,21 · = 8022,3 u.m.
k 2
h p
c) St = S0 (1+i)n+ k = S0 (1+i)n · k (1 + i)h = 6000(1+0,21)1 · 2 (1 + 0,21)1 =
p

6000 · 1, 21 · 1,21 = 6000 · 1,21 · 1,1 = 7986 u.m. 

Propoziţia 2.3 (Dobânda compusă cu procent variabil). Fie suma


iniţială S0 plasată pe durata t = t1 +t2 +...+tm (m ∈ N∗ ) cu procentele anuale
h1 h2
p1 = 100i1 pe subdurata t1 = n1 + , p2 = 100i2 pe subdurata t2 = n2 + ,
k1 k2
hm
..., pm = 100im pe subdurata tm = nm + , ı̂n regim de dobândă compusă.
km
1. Pentru soluţia raţională avem:
m  
Y hl
St = S0 (1 + il )nl 1 + il · (formula de fructificare),
kl
l=1
(m  )
Y hl
D = S0 (1 + il )nl 1 + il · −1
kl
l=1

(dobânda compusă raţională).

11
2. Pentru soluţia comercială avem:
m
Y
St = S0 (1 + il )tl (formula de fructificare),
l=1
"m #
Y
D = S0 (1 + il )tl − 1 (dobânda compusă comercială).
l=1

Exerciţiul 2.6. Se depune suma de 2000 u.m. În primul an şi jumătate
procentul anual al dobânzii este de 21%, iar ı̂n următorii 2 ani şi 4 luni este de
25%. Să se calculeze dobânda obţinută, precum şi suma acumulată, ı̂n fiecare
din cazurile:
a) dobândă compusă raţională; b) dobândă compusă comercială.

6 1
Rezolvare. Avem S0 = 2000 u.m., i1 = 0,21, i2 = 0,25, t1 = 1 + = 1+ ,
12 2
h1 1 4 1 h2 1
deci n1 = 1, = , iar t2 = 2 + = 2 + , deci n2 = 2, = .
k1 2 12 3 k2 3
a) Dobânda compusă raţională este
   
n h1 n h2
D = S0 (1 + i1 ) 1 1 + i1 · (1 + i2 ) 2 1 + i2 · −1
 k1  k2 
1 1 2 1
= 2000 (1 + 0,21) 1 + 0,21 · (1 + 0,25) 1 + 0,25 · −1
2 3
' 2526,47 u.m.,

iar suma finală este St = S0 + D = 4526,47 u.m.


b) Dobânda compusă comercială este

D = S0 (1h + il )tl (1 + i2 )t2 − 1


 
1 1
i
= 2000 (1 + 0,21)1+ 2 (1 + 0,25)2+ 3 − 1
h √ √ i
= 2000 (1 + 0,21)1 · 1 + 0,21 · (1 + 0,25)2 · 3 1 + 0,25 − 1
' 2480,55 u.m.,

iar suma finală este St = S0 + D = 4480,55 u.m. 

Observaţia 2.3. Ca şi ı̂n cazul dobânzii simple, modificarea unităţii de măsură
a duratei de plasament nu afectează rezultatele anterioare. Astfel, toate for-
mulele de calcul ı̂n regim de dobândă compusă rămân valabile şi ı̂n cazul ı̂n
care durata de plasament se măsoară ı̂n perioade etalon altele decât anul (de

12
exemplu semestre, trimestre, luni sau zile), ı̂nlocuind dobânda unitară anuală
şi procentul anual al dobânzii cu dobănda unitară, respectiv cu procentul co-
respunzătoare perioadei etalon fixate. În acest caz spunem că are loc un pro-
ces de dobândă compusă fracţionată (sau că fructificarea sumei iniţiale se
efectuează ı̂n regim de dobândă compusă fracţionată).

3 Exerciţii de verificare
Exerciţiul 3.1. Un capital de 10000 u.m. este plasat cu procentul anual 16%
pe 1 an şi 3 luni. Calculaţi capitalul final ı̂n fiecare din cazurile:
a) dobândă simplă;
b) dobândă compusă raţională;
c) dobândă compusă comercială.

Exerciţiul 3.2. Un capital de 1000 u.m. este plasat pe 25 iunie 2015 cu


procentul anual 18%. Cât este dobânda acumulată la data de 6 septembrie
2015 pentru fiecare din procedurile:
a) engleză; b) franceză; c) germană.

Exerciţiul 3.3. Pe ce dată trebuie să depună o persoană suma de 6570 u.m.
cu procentul anual de 10%, procedură franceză, pentru a acumula pe 14 sep-
tembrie 2015 suma de 6935 u.m.?

Exerciţiul 3.4. Cu ce procent anual al dobânzii simple, suma de 10000 u.m.


plasată pe 15 mai devine 10247 u.m. pe 9 septembrie acelaşi an, utilizând
procedura germană?

Exerciţiul 3.5. Calculaţi cu ce procent anual suma de 1000 u.m. plasată


pe 11 ianuarie 2015 devine 1090 u.m. pe 18 august 2015, pentru fiecare din
procedurile:
a) engleză; b) franceză; c) germană.

Exerciţiul 3.6. Se depune suma de 5000 u.m. pentru a plăti trei datorii,
una de 2000 u.m. acum 9 luni, a doua de 1500 u.m. acum 1 an şi ultima de
1000 u.m. acum 1 an şi 3 luni, dobândâ simplă. Calculaţi procentul anual al
dobânzii.

Exerciţiul 3.7. Calculaţi cu ce procent anual, suma de 1000 u.m. produce


ı̂n 1 an şi 6 luni o dobândă de 300 u.m. ı̂n fiecare din cazurile:
a) dobândă simplă; b) dobândă compusă comercială.

13
Exerciţiul 3.8. O sumă este plasată cu procentul anual de 21% ı̂n regim
de dobândă compusă comercială pe un an şi 6 luni. Cu ce procent anual al
dobânzii trebuie plasată aceeaşi sumă pe aceeaşi durată ı̂n regim de dobândă
simplă pentru a genera aceeaşi dobândă?

Exerciţiul 3.9. În regim de dobândă compusă raţională, un capital plasat


pe 3 ani ar deveni 2160 u.m., iar plasat pe 2 ani şi 6 luni, cu acelaşi procent
anual, ar deveni 1980 u.m. Care este valoarea acestui capital?

14

S-ar putea să vă placă și