Sunteți pe pagina 1din 3

CERERE DE CREDIT NR.

Data emiterii:

DETALII CREDITOR

Nume SMILE CREDIT IFN S.A.

Sediu social Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 58, et. 1

Nr. de inregistrare J32/68/2016

Cod de inregistrare fiscal 35441530

Nr. de inregistrare in Registrul General al BNR RG-PJR-33-110312/04.07.2016

Nr. de inregistrare in Registrul Special al BNR RS-PJR-33-110111/18.05.2018

Capital social 910.000 LEI

Cont bancar RON RO60RNCB0227163259220001

Numar de telefon 0369/437.234

E-mail suport@smilecredit.ro

DETALII IMPRUMUTAT

Numele si prenumele

Data nasterii

Domiciliu

Carte de identitate

Seria si numar

Cod numeric personal

Numar de telefon

E-mail

Contulunde se vireaza veniturile

COSTURILE CREDITULUI DETALIILE CREDITULUI


Plafon acordat RON
Scadența plafonului tras
zile, începând cu data de („Data Transferului”), data de la care clientul a fost notificat pe
Durata creditului
e-mail de catre Creditor despre punerea Creditului la dispozitia IMPRUMUTATULUI.
RON reprezintă suma maximă pe care o puteți accesa în viitor după ce aveți un istoric de
Suma maxima preaprobată rambursare pozitiv.
Condiții de utilizare Creditul va fi pus la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI si va putea fi utilizat de către acesta
prin trageri LUNARE succesive totale sau parţiale până la valoarea sumei maxime de
credit preaprobate. O nouă tragere poate fi realizată doar după rambursarea totală a
plafonului de credit tras anterior.
Sumele vor fi puse la dispoziţie de Creditor, în contul Împrumutatului prin transfer bancar.
Pentru creditul utilizat, Creditorul va percepe o dobândă fixă care se va calcula pentru
fiecare perioadă de tranzacţionare.
Dobânda Rata anuală a dobânzii este de 396%/an pentru un an de 360 zile, iar dobanda pe zi este
de 1,1%.
La prima tragere clientul va beneficia de 0% dobândă, în primele 7 zile.
NU se percepe comision de analiză dosar.
Comisoane NU se percepe comision de administrare credit.
NU se percepe comision de rambursare anticipată.
%

În acest exemplu DAE a fost calculată, presupunând ca valoarea totală a plafonului de


credit aprobat este trasă integral de Împrumutat la momentul acordării, iar rambursarea
DAE integrală (principal + dobândă) se face la scadență.

DAE a fost calculată utilizând dobânda standard si poate fi relevantă numai prin
compararea unor oferte similare ca valoare, structură şi perioadă de restituire.

În caz de neplata sumelor datorate la scadenţă Creditorul poate aplica zilnic la totalul
Dobânda penalizatoare sumelor restante o dobândă penalizatoare de 1,1%/zi. Dobânda penalizatoare nu se aplică
sumelor provenite din calculul dobânzilor.
Plafonul de credit acordat va fi rambursat la scadență astfel:
- (principal+dobândă) la data de („")
Metoda de plată aleasă:
- debitarea automată a cardului
Rambursare
- plata cu cardul de către ÎMPRUMUTAT din contul deschis pe site-ul smilecredit.ro
- transfer bancar în contul CREDITORULUI
- detalii suplimentare privind modul de rambursare a creditului sunt prezentate la Articolul
3 din acest Contract.
La solicitarea ÎMPRUMUTATULUI și prin achitarea dobânzii curente și/sau a dobânzii
Prelungirea creditului
penalizatoare creditul poate fi prelungit.
RON. Costul Total al Creditului reprezintă toate costurile suportate de împrumutat in
legătura cu creditul, cum ar fi dobandă, comisioane, taxe sau alte tipuri de costuri care
Costul total al creditului
sunt cunoscute de Creditor. Costul total a fost calculat pentru creditul din acest exemplu,
presupunând că va fi rambursat integral (principal + dobândă) la scadență.
Suma totala datorată de RON . Suma datorată de împrumutat reprezintă suma dintre valoarea creditului şi costul
Împrumutat total al creditului.
Contractul de credit are o valabilitate de 24 de luni de la data încheierii acestuia. În acest
Durata contractului interval clientul poate efectua trageri LUNARE succesive totale sau parţiale până la
valoarea sumei maxime de credit preaprobate. O nouă tragere poate fi realizată doar
după rambursarea totală a plafonului de credit tras anterior..
RAMBURSAREA CREDITULUI

Crt. Scadenta Zile Sold Dobândă Principal Rata Totala

1 04.11.2022 15 0,00 264,00 3.000,00 3.264,00

Total 264,00 3.000,00 3.264,00

Am citit si am inteles cele mentionate mai si sunt de acord cu termenii si conditiile.

Va rog sa imi acordati un împrumut conform Cererii de Credit acceptate si sa procedati la emiterea contractului de credit si a
documentelor anexate acestuia.

Sunt de acord cu incheierea contractului de credit incheiat la distanta si confirm ca prin completarea numelui si prenumelui la
semnatura electronica este echivalentul unei semnaturi olografice.

Mentionez ca informatiile furnizate de mine in Cererea de Credit raman valabile iar orice modificare ma oblig sa o aduc la
cunostinta creditorului de indata.

Data cererii de credit:

Semnatura Solicitant

«SemnaturaClient»

IP:«IP»

S-ar putea să vă placă și