Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 21.12.2021
Clasa : a IV-a “A”
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba română
Subiectul: “Compunere pe baza cuvintelor, expresiilor”
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Durata: 45 de minute
Profesor coordinator:
Profesor metodist
Învățător :
Propunător:
Competenţe generale:

 Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic


al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.
 Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.

Subcompetenţe:
 Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă, în scopul înţelegerii
celor citite în gând.
 Valorificarea vocabularului (cuvinte noi, expresii) din textul citit şi utilizarea lui în
exprimarea orală şi scrisă.
 Exprimarea propriei stări emotive în legătură cu mesajul textului literar citit.

Obiective operaţionale:

O1-să citească corect, fluent, expresiv, adoptând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;
O2-să explice cuvintele noi, incluzându-le în enunţuri;
O3- să răspundă corect la întrebările adresate ;
O4- să prezinte portretul moral şi fizic al personajului principal;
O5-să manifeste interes şi iniţiativă în participarea la jocurile didactice propuse;
O6-să alcatuiasca un alt final al poeziei;
O7-să efectueze diverse sarcini în baza poeziei, participând activi pe parcursul lecţiei;

Strategii didactice:

 Metode,tehnici: conversaţia euristică, exerciţiul, jocul didactic, analiza, lectura ghidată,


dialogul dirijat, asaltul de idei,expunerea;
 Mijloace instrucţionale: manual, fişe, postere, portrete,caiete;
 Forme de organizare: frontal,individual;
Bibliografie:

 Manual „Limba română”, clasa a IV-a


 Curriculum Naţional Modernizat, 2010
Colegiul National Pedagogic „Stefan
Odobleja”

Proiect
didactic
la limba română
în cadrul desfăşurării practicii comasate

Tema: “Compunere pe baza


cuvintelor, expresiilor”
Strategii didactice
Etapel Tim Activitatea învăţătorului Activitatea
Metode şi Forme de Mijlo
e p elevului
lecţiei procedee organiza ace
re didac
tice
1.
Moment 1 min Se va asigura liniştea şi cele necesare Conversaţia Frontală
organiz desfăşurării activităţii didactice. euristică
atoric
5 Se va propune copiilor sa descopere Copii vor
min tema nouă prin rezolvarea unui rebus, asculta cu
unde obținem cuvântul „COMPUNERE” atenție
1) E o grădină mândră, semănată ghicitoarele ce
Cu poezii, cu glume şi poveşti, duc la Conversaţia
Dar nu se lasă lesne vizitată ră spunsurile din euristică Individual
Decât când ştii, copile, să citeşti. rebus și vor
identifica
2) Drept, înalt şi subţirel rezultatul de pe
Cu veşmânt de lemn pe el, spațiile colorate.
Are vârful de cărbune Rebus
Pe hârtie multe spune.
2.Capta 3) Este harnica si buna,
rea Este ca si o zana.
atenţiei
Cu dragoste ea ne creste,
Si de noi se ingrijeste. 1. Cartea Frontal
2. Creionul
4)Cine şade în ghiozdane, 3. Mama
Purtând gume şi creioane? 4. Penar Lectura
5. Guma ghidată
5)Nu e şoarec nici orbete, 6. Mingea
Roade pete pe caiete. 7. Caietul
Ar fi bine şi frumos 8. Creta
Să nu-i dăm nimic de ros. 9. Acuarele

6) Jucăuşă, dolofană,
Toată ziua ar sări.
E de piele sau de ”gumă”,
Ia ghiciţi, cine-i, copii!

7) Carte albă, liniată


Scrii pe ea când e curată.

8) Cine urme albe lasă Conversaţia


Pe tabla neagră din clasă? euristică

9) Petale de flori micuţe,


Aşezate-n cutiuţe,
Să putem picta cu ele
Oameni, case, floricele.

Se va anunța și se va scrie pe tablă titlul Ascultă relatările


3.Anunţ 1-2 lecției: “Compunere pe baza cuvintelor, profesorului Dialogul Frontal
area min expresiilor” dirijat Caiete
temei

Copiii citesc şi
Se va prezenta un săculeț cu niște explică cuvintele
cartonașe pe care vor fi scrise niște respective. Săcul
cuvinte cu care va trebui să alcătuiască Vor alcătui Exercitiul eț
expresii. expresii
(ceată, oglindă, scânteietoare, cenușie, deosebite. Caiete
albine, a țopăi, roi, aripa, vânt, fulgi, cer, Copiii vor scrie
a pluti) expresiile de pe
tablă. Tablă
Cele mai frumoase expresii vor fi scrise
pe tabla.
Copiii vor forma
25
„nori supă rați”
min
Joc: „vâ nt Jocul
Prezint patru plicuri cu cuvinte din mâ ngâ ietor” Didactic
care copii trebuie sa formeze expresii „fulgi cristalini”
de cuvinte: „norii stră nută
„nori supă rați” fulgi” Plic
„vâ nt mâ ngâ ietor” „covor alb și
„fulgi cristalini” moale” Individual
„norii stră nută fulgi” „iarna, Exercitiul
„covor alb și moale” vră jitoarea cea
„iarna, vră jitoarea cea că runtă ” că runtă ”
„cer ca un clopot de cristal” „cer ca un clopot
„iaz ca o oglindă ” de cristal”
„cozonaci pufoși” „iaz ca o oglindă ”
4. „globuri multicolore” „cozonaci pufoși” Expunerea Individual
Dirijare „globuri
a multicolore”
învăţări
i
Se vor adresa întrebări legate de Copii vor asculta
expresiile create. cu atenție
Cărui anotimp corespund expresiile întrebă rile și vor Dialogul
alcătuite ? ră spunde corect. dirijat
Ce sărbătorim în acest anotimp ?
Ce obiceiuri tradiționale cunoașteți
care se practică în pragul sărbătorilor Expunerea
din acest anotimp ? Individual
Exerciţiul

Se va redacta o compunere cu expresii Copii vor scrie Exerciţiul Frontal


de cuvinte pe tema sărbătorilor de compunerea pe
iarnă. caiete.
5.Fixare 10 Se va scrie pe tablă de către profesor,iar
a min pe caiete de către elevi.
cunoştin
ţelor

Eleviii își vor


6..Tema
Acătuiți o compunere cu titlul nota tema pe
pentru 1 min
acasă Anotimpul iarna în care să folosiți caiete.
expresiile rămase.

7.
Încheier
ea 1 min Se vor face aprecieri verbale despre Vor fi atenţi la
activităț implicarea elevilor la aprecierile Conversaţia
ii lecție. Li se vor oferi recompense. învăţătoarei şi
primesc încântaţi
recompensa.

S-ar putea să vă placă și