Sunteți pe pagina 1din 98

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

TINERETULUI ŞI SPORTULUI
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT BUZĂU

LUCRARE DE CERTIFICARE
A COMPETENŢELOR
PROFESIONALE

COORDONATOR
Moaşă licenţiată in Obstetrică-Ginecologie
Zoica RADU

ÎNDRUMATOR ABSOLVENT
As. Viorica NEGOITA Mihai DALEA

2013-AMG

1
ÎNGRIJIREA PACIENTEI
CU DISGRAVIDIE
TARDIVĂ

2
MOTTO

„ Hipertensiune arterială (indusă de sarcină, N.n.) reprezintă cea


mai frecventă complicaţie medicală din cursul sarcinii, incidenţa ei
fiind apreciată între 5-10% din toate sarcinile, motiv pentru care
poate fi considerată o problemă de sănătate publică.”
Acad. Prof. Dr. I. Munteanu

3
MOTIVATIE

Am ales această temă, determinat fiind de frecvenţa disgravidiei


tardive în clinică şi de posibilele complicaţii materno-fetale, unele
dintre ele de mare gravitate.

4
CUPRINS

INTRODUCERE

PARTEA GENERALĂ

I. ETIOLOGIA ŞI FIZIOPATOLOGIA DISGRAVIDIEI


TARDIVE........................................................................................................7
II. DIAGNOSTICUL DISGRAVIDIEI TARDIVE.................................10
II.1. SEMNELE CLINICE PRINCIPALE.....................................................10
II.2. SEMNE CLINICE ASOCIATE .............................................................12
II.3. INVESTIGAŢII DE LABORATOR ŞI PARACLINICE......................13
III. TRATAMENTUL DISGRAVIDIEI TARDIVE.................................14
III.1. RECOMANDĂRI ETAPIZATE............................................................14

PARTEA SPECIALĂ

IV. ÎNGRIJIRILE GRAVIDELOR CU DISGRAVIDIE TARDIVA ...19


IV.1. METODOLOGIA ASISTENŢEI LA CAZURILE URMĂRITE.......19
IV.2. CAZUL NR.1………………………………………………………..20
IV.3. CAZUL NR.2………………………………………………………..45
IV.4. CAZUL NR.3………………………………………………………..69
V. CONCLUZIILE GENERALE PLECÂND DE LA CAZURILE
URMĂRITE...................................................................................................93

BIBLIOGRAFIE

5
INTRODUCERE

Pentru ca o sarcină să evolueze normal, sunt necesare condiţii locale şi


generale care să favorizeze dezvoltarea oului.
O mulţime de factorii interni şi/sau externi pot afecta organismul
gravidei şi pot perturba dezvoltarea fătului.
Cu o incidenţă mare, în a doua jumătate a sarcinii survine o afectare a
organismului gravidei, cu consecinte fetale implicite, care afectare poartă
denumiri diferite în funcţie de ţară şi de şcoală. Şcoala franceză şi română
foloseşte încă denumirea “Disgravidie tardivă”, literatura anglo-saxonă
utilizează sintagma “Toxemie gravidică acută”, iar în ultimii ani de largă
circulaţie sunt “Hipertensiune arterială indusă de sarcină” şi “Preeclampsie”
(Ultimul termen nu trebuie confundat cu semnificaţia mai veche de iminenţă
de eclampsie, pentru care termenul actual este eclampsism)
Colegiul American de Obstetrică şi Ginecologie recomandă următoarea
clasificare a dezordinilor tensionale prezente în sarcină după săptămâna 20-a
de gestaţie:
A. Hipertensiune arterială indusă de sarcină, unde intră Preeclampsia şi
Eclampsia. Cu preponderenţă, teza prezentă se referă la Preeclampsie,
cea mai frecventă formă clinică de hipertensiune arterială în cursul
sarcinii
B. Hipertensiune cronică preexistentă sarcinii
C. Hipertensiune cronică cu preeclampsie supraadăugată
D. Hipertensiune tranzitorie.
Preeclampsia apare la gravide după săptămâna 20-a (alţii, a 24-a) de
sarcină şi se defineşte în principal prin triada simptomatică: hipertensiune
arterială ( manifestarea cea mai importanta), proteinurie şi edeme.

6
PARTEA GENERALĂ

I. ETIOLOGIA ŞI FIZIOPATOLOGIA
DISGRAVIDIEI TARDIVE

Etiologia.
Numeroasele teorii despre cauzele şi mecanismele de instalare a
disgravidiei tardive i-au atras eticheta de „boală a teoriilor”.
În prezent sunt unele opţiuni mai larg acceptate.
Teoria imunologică atribuie debutul fenomenelor unei reactivităţi
imunomaterne incorecte, excesive sau inadecvate faţă de semialogrefa fetală.
În disgravidia tardiva ar fi vorba de o invazie trofoblastică anormală în uterul
matern, consecutiv căreia survin modificări vasculare asemănătoare celor
observate la rejetul alogrefelor în patul placentar. Toleranţa imunologică este
sub nivelul celei din sarcina normală. Alţi cercetători au observat complexe
imune depuse în organe cum ar fi rinichii gravidei, ceea ce ar putea să rezulte
din dintr-o supraîncărcare antigenică maternă, prin suprainvazie trofoblastică.
Teoria ischemiei uteroplacentare, ceva mai veche, constată survenirea
hipertensiunii arteriale a gravidei, când fluxul utero-placentar scade cu 40%.
Mnemotehnic este ca şi cum, atunci când din diverse cauze fluxul de sânge
utero-placentar scade, prin creşterea presiunii în sângele matern organismul
gravidei ar încerca să compenseze, să asigure totuşi un flux utero-placentar
satisfăcător. Cauze de diminuare a fluxului utero-placentar ar putea fi,
endoteliale, mecanice vasculare, nonadaptative, etc.
Teoria alterării reactivităţii vasculare, prin înlănţuirea retenţie de ioni de
sodiu în sarcină – alterare a compoziţiei electrolitice a pereţilor arteriali –

7
modificare a reactivităţii vaselor de sânge la gravidă este de asemenea luată în
considerare.
Se mai acuză ca punct de plecare o modificare a concentraţiei
eicosanoizilor, inclusiv a tromboxanului (TxA2), vasoconstrictor şi
prostaciclinei (PGI2), vasodilatatoare. Primul creşte, a doua scade în
disgravidia tardiva.
Unele observaţii evidenţiază posibili factori genetici.
Sunt de asemenea implicaţi mai mulţi factori de dietă. Au un rol defavorabil
condiţiile socio-economice deficitare (disgravidia tardiva, „boală a
subnutriţiei”), insuficientul aport de calciu, zinc şi magneziu. Rolul factorului
sodiu apare scăzut în ultimii ani, recomandările de regim hiposodat la gravide
fiind actualmente controversate. După instalarea disgravidiei tardive se
recomandă totuşi evitarea excesului sodat, dat fiind că în această condiţie
epurarea renală de sodiu este deficitară.

Fiziopatologia
Fără cauză cunoscută, se observă o scădere a volumului plasmatic
circulant, asemănătoare stărilor de şoc. Hipovolemia este mai marcată la
disgravidiile tardive mai severe. Ca o reacţie posibilă ar apărea hipertensiunea
arterială. Mai susţinută încă este creşterea tensiunii arteriale în urma eliberării
de substanţe vasoconstrictoare de la nivelul uterului hipoperfuzat.
La gravidele cu disgravidie tardiva s-a mai constatat posibilitatea
apariţiei coagulării intravasculare diseminate şi o activitate fibrinolitică
deficitară. Fibrinogenul şi trombocitele scad, protrombina şi timpul parţial de
tromboplastină cresc.
Rinichii suferă modificări morfologice şi funcţionale. Endotelioza
glomerulară determină scăderea filtraţiei glomerulare. Clearance-ul acidului
uric şi la cazurile severe de preeclampsie şi al creatininei scad. La fel,
excreţia sodiului scade.

8
La nivelul ficatului au fost constatate necroză hemoragică periportală,
extravazări sanguine, chiar hemoragii subcapsulare.
Cu toată îndelungata rezistenţă a sistemului nervos central, cu
avansarea disgravidiei tardive se ajunge şi la acest organ la leziuni vasculare,
de la hemoragii peteşiale la hemoragii intracraniene abundente. Prezenţa
edemului cerebral este controversată.
Vasospasmul, creşterea tensiunii arterei centrale a retinei şi edemul
retinian dovedesc şi interesarea ochilor. Există şi riscuri de edem pulmonar.
Modificările placentare par cauze, dar unele sunt şi efecte ale
perturbărilor circulatorii. O „toxină” produsă de placenta infarctizată a fost
postulată, apoi modificările vasculare de la nivelul patului de placentaţie, cu
creşterea rezistenţei vasculare la nivelul arterelor spiralate (uterine) şi
placenta prematur îmbătrânită.
Dintre modificările hidroelectrolitice sunt de reţinut hipovolemia, creşterea
volumului lichidului extracelular. De remarcat că edemul este prezent în
ciuda valorilor aldosteronului inferioare celor de la gravidele normotensive.
Efectele fetale ale dezordinilor vasculare ocupă întreaga gamă a
consecinţelor fetale. Hipotrofia fetală, alias suferinţa fetală cronică şi in
extremis suferinţa fetală acută sunt consecinţe fetale cunoscute. Hipoperfuzia
utero-placentară este cel mai adesea responsabilizată.

9
II. DIAGNOSTICUL DISGRAVIDIEI TARDIVE

II.1. SEMNELE CLINICE PRINCIPALE

Disgravidiile tardive sunt afecţiuni ce apar în ultimul


trimestru de sarcină, după săptămâna 20-a (a 24-a după alţi
autori) de gestaţie. Caracteristică este triada simptomatică:
hipertensiune arterială (manifestarea cea mai importantă),
proteinurie şi edeme.

Hipertensiunea arterială. Disgravidia tardiva este


caracterizată prin valori ale TA>140/90mmHg sau mai mari,
care se menţin mai mult timp. Se consideră o creştere
anormală dacă valoarea sistolică este >30mmHg şi cea
diastolica > cu 15mmHg decât cele anterioare. HTA se poate
asocia cu modificări ale fundului de ochi, simptome
neurologice, semne de insuficienţă cardiacă. O alta
caracteristică a TA in disgravidie tardiva este labilitatea
valorilor. Ritmul diurn al valorilor le arată scăzute dimineaţa şi
crescute noaptea, invers decât in sarcina normală. Testul
postural de măsurare a T.A. este util în urmărirea tuturor

10
gravidelor. Poate prognoza riscul apariţiei hipertensiunii
arteriale.
Tradiţional, după literatura franceză, valorile tensiunii
arteriale au determinat o clasificare în disgravidia tardiva ca
formă uşoară (atingerea T.A de 140/90 mm Hg), formă medie
(T.A între 140/90 şi 160/110 mm Hg) şi severă (valori mai
mari de 160/110 mm Hg). În 1952, Comitetul American pentru
Starea de Bine Maternă a lansat o clasificare mai realistă,
recomandată şi de Federaţia Internaţională de Obstetrică şi
Ginecologie : disgravidie tardiva formă medie (T.A. între
140/90 şi 160/110 mm. Hg., adică a renunţat la forma
uşoară). În prezent manualele de referinţă par a fi renunţat la
asemenea clasificări tratând afecţiunea ca disgravidie tardiva,
când valorile T.A. depăşesc 140/90 mm. Hg.

Proteinuria. Este de obicei ultimul semn cronologic al triadei şi


reprezintă prezenţa proteinelor urinare in concentraţie > de 0,3g/l in urina din
24h. Proteinuria in disgravidia tardiva este in mod obişnuit moderată sub
2g/24h şi numai in formele severe poate fi mai mare asociindu-se cu sindrom
nefrotic. Proteinuria apare şi izolat in a doua jumătate a sarcinii şi nu se
asociază cu HTA şi edem. Studii recente au arătat că şi microproteinuria, cu
valori de 150-300mg/24h, poate apărea asociat cu apariţia unor complicaţii
materne (dezlipirea de retină) sau fetale (hipotrofie, moarte fetală
intrauterină), având semnificaţie predictivă mai ales când se asociază cu
valori crescute ale acidului uric.

Edemul. A fost descris ca fiind cel mai precoce semn in disgravidia


tardiva, indică o modificare in conţinut, intensitate şi distribuţie a fluidelor

11
organismului.Spre deosebire de edemele din cursul unei sarcini normale care
sunt declive, edemele din disgravidia tardiva apar şi la mâini, faţă sau
generalizat. Edemul este alb, moale şi poate apărea brusc, asociat cu HTA şi
proteinurie.
Retenţia hidrosodată antrenează creşterea excesivă in greutate a gravidei.
Consecutiv acumularii de lichide in spaţiul intra şi extracelular, au loc creşteri
in greutate cu 10%.
Prezenţa edemului nu este un semn de alarmă deosebit. Disgravidia
tardiva poate apărea şi in absenţa retenţiei de lichide, responsabilizat fiind
volumul plasmatic redus. De aceea la cazurile de disgravidie tardiva,
utilizarea diureticelor poate fi periculoasă; ele reduc şi mai mult volumul
plasmatic circulant şi prin aceasta diminuă perfuzia utero-placentară.

II.2. SEMNE CLINICE ASOCIATE

-cefalee persistentă şi intensă; apare rar in formele uşoare şi mai frecvent


la cele severe, este localizată frontal sau occipital şi este rezistentă la
tratament.
-dureri epigastrice (sub formă de bară) sau in hipocondrul drept;
reprezintă un simptom al unei preeclampsiei severe, cu valoare de iminenţă a
agravării/trecerii disgravidiei tardive în eclampsie (crize convulsive); apare
datorită distensiei capsulei hepatice, determinată de hemoragii şi edem.;
-tulburări senzoriale: ameţeli, vâjâituri in urechi, diplopie, scotoame;
-astenie cu stare de somnolenţă, alteori stări de agitaţie, polipnee.
Aceste semne sunt grave, constituie eclampsismul, adică iminenţa de
intrare în eclampsie!

12
II.3. INVESTIGAŢII DE LABORATOR ŞI
PARACLINICE

-hemoglobina şi hematocritul pot fi crescute datorită hemoconcentraţiei,


sau, in cazurile severe, poate exista anemie din cauza hemolizei:
-trombocitopenia este considerată semnul cel mai precoce, survenind
chiar cu câteva săptămâni înainte ca semnele clinice ale disgravidiei tardive să
devină evidente;
-acidul uric este peste 6mg% ;
-creatinina serică este normală (0,6-0,8%) în forma clinică medie şi
creşte in disgravidia tardiva severă
-glicemia şi electroliţii serici sunt normali;
-proteinele totale, albuminele şi gamaglobulinele sunt semnificativ
diminuate.
-lipidele plasmatice sunt moderat crescute, iar creşterea se acentuează
odată cu severitatea preeclampsiei.
-examenul de urină poate evidenţia proteinurie şi ocazional cilindri
hialini.

13
III. TRATAMENTUL DISGRAVIDIEI TARDIVE

III.1. RECOMANDĂRI ETAPIZATE

Prevenire, monitorizare.

Măsurile de prevenire sunt concentrate pe identificarea gravidelor cu


risc crescut, urmată de monitorizare clinică şi de laborator, pentru a împiedica
instalarea disgravidiei sau a surprinde cât mai precoce instalarea ei.
Cazurile cu risc sunt cele la care identificăm factorii etiologici
menţionaţi la Etiopatogenie.
Monitorizare şi recomandările sunt:
- dispensarizare;
- control la 2 săptămâni al TA, testul postural;

14
- controlul greutăţii; se consideră patologică o creştere în greutate
>1kg/lună in semestru II şi mai mare de 2kg/lună in semestrul III),
- examen sumar de urină, proteinemie, prozeinurie, uricemie (dozare
acid uric in sânge);
- controlul evoluţiei fătului: BCF, circumferinţa abdominală, inălţimea
fundului uterin, examene echografice;
-regim alimentar normosodat, normocaloric, bogat in vitamine;
-regim de viaţa şi muncă de protecţie (evitarea oboselii fizice şi psihice,
a frigului, umezelii).

Asistenţa în formele uşoare, la limita admiterii ca disgravidie


tardiva
-se derulează în ambulatoriu;
-dispensarizare;
- repaus la domiciliu;
-control săptămânal, la dispensar;
-regim alimentar normosodat, bogat in proteine şi vitamine;.
-aport suplimentar de Ca;
-aportul de magneziu - unii cercetători au sugerat că ar exista o relaţie
intre deficitul de Mg şi disgravidia tardiva;
-sedative uşoare, la nevoie;
-medicaţie antihipertensivă pentru femeile cu HTA cronică preexistentă
sarcinii;

În cazul formelor medii de disgravidie tardiva


- Pacientele diagnosticate cu disgravidie tardiva vor fi spitalizate pentru
evaluarea stării materne şi fatale.

15
- Gravidelor cu vârsta gestaţională de 37 săptămâni sau peste li se va
declanşa naşterea.
- Gravidele sub 37 de săptămâni de amenoree intră în atentă
monitorizare.
Monitorizarea maternă:
- TA de 4 ori /zi (diastolica să nu fie peste 100mmHg);
-cântărire zilnică a gravidei (o creştere rapidă în greutate este semn de
agravare);
-diureza (cel puţin 30ml/oră);
- surprinderea altor semne clinice (cefalee, tulburări de vedere, dureri
epigastrice. Pericol!),
Monitorizare fetală:
-mişcările fatale;
-BCF;
- urmărire ecografică;
Investigaţiile de laborator:
-proteinurie;
-hematocrit;
-numărătoare de trombocite;
-teste hepatice;
-uricemie;
-creatinină;
-uree sanguină;
-ionogramă.
Tratament:
- regim alimentar normosodat, normocaloric, bogat in proteine şi
vitamine;
- sedative;

16
- diuretice (dacă sunt edeme importante ce nu cedează la repaus) Nefrix
(hidroclorotiziadă) 25mgX2/zi; Mare prudenţă, mai bine nu.
-hipotensoare când TA nu scade la repaus: hidralazina (Hipopresol)
25mg-100mg/24h. Tensiunea diastolică nu trebuie să scadă sub 90mmHg.
Dacă TA rămâne stabilă la valori sub 140/100 şi proteinuria <0,5g/24h,
urmărirea se face în continuare în ambulatoriu, cu recomandări de
dispensarizare, repaus relative la pat, măsurare zilnică a TA şi mişcărilor
fetale.

Formele severe de disgravidie tardiva

Se caracterizată prin degradarea progresivă a stării materne şi fetale.


Gravida trebuie internată de urgenţă.
Asistenţa deosebit de atentă:
- repaus la pat in decubit lateral stâng;
- hidralazină (50-200mg/24h), sau nifedipină (oral 10mg), în doze
fragmentate şi până la diminuarea presiunii diastolice sub110 mmHg, dar să
nu scadă sub 90-100mmHg.
- pacientelor cu vârsta gestaţională <34 săptămâni li se administrează
corticosteroizi (Dexametazonă-f.II) pentru accelerarea maturării pulmonare
fetale.
- regim hiposodat, bogat in proteine (sub controlul funcţiei renale) şi
vitamine (fructe şi legume);
- diuretice in caz de edeme rezistente, creşterea brutală in greutate,
oligurie funcţională sau manifestări critice cum ar fi insuficienţa cardiacă sau
edemul pulmonar acut.
- sedative;

17
- se monitorizează ritmic: TA, diureză, frecvenţa ventriculară, statusul
cerebral, mişcările fetale active, bătăile cordului fetal, lichidul amniotic (prin
amnioscopie);
Analize: acid uric, creatinină, hematocrit, număr trombocite, enzime
hepatice.
La pacientele cu HTA rezistentă la tratament se declanşează naşterea
indiferent de vârsta gestaţională. Prevenirea sindromului de depresă
respiratorie neonatală se realizează prin administrare de Betamethasone 12mg
cu repetare la 24h. înaintea declanşării artificiale a travaliului.

In travaliu;
-hidralazină, 5-10mg-iv, dacă TA trece de 160/110mmHg (repetată la
15-20 minute la nevoie);
-analgezice (Mialgin 50-100mg repetat la 3 ore);

Naşterea (declanşarea artificială a travaliuliu) are următoarele


indicaţii la cazurile de disgravidie tardiva:

Cauze materne:
- vârstă gestaţională >38 săptămâni;
- număr trombocite <100 000/mm³;
- deteriorarea progresivă a funcţiei hepatice;
- deteriorarea progresivă a funcţiei renale;
- suspiciuni de dezlipire a placentei;
- cefalee intensă persistentă;
- tulburări de vedere;
- durere epigastrică, greaţă, vărsături.

18
Cauze fetale:
-oligoamnios;
-restricţie severă a creşterii fetale;
-scor biofizic anormal;
-prezenţa deceleraţiilor tardive pe cardiotokogramă;
-reducerea severă a fluxului utero-placentar, la Doppler.

PARTEA SPECIALĂ

IV. ÎNGRIJIRILE GRAVIDELOR CU


DISGRAVIDIE TARDIVA

IV.1 METODOLOGIA ASISTENŢEI LA CAZURILE


URMĂRITE

Am plecat de la conceperea îngrijirii cazurilor de disgravidie tardiva în cinci


etape:
I. CULEGEREA DE INFORMAŢII
II. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
III. PLANIFICAREA INTERVENŢIILOR

19
IV. EXECUTAREA INTERVENŢIILOR
V. EVALUAREA INGRIJIRILOR
Procesul de ingrijire reprezintă aplicarea personalizată a modului ştiinţific de
rezolvare a problemelor, analiza situaţiei şi a posibilităţilor de ingrijire
destinate acoperirii nevoilor fizice şi psihosociale ale persoanelor cu
disgravidie tardiva. Este neavenită administrarea stereotipă, rutinieră, a
îngrijirilor. Acesta credem că este un mod de a gândi logic, care permite o
intervenţie conştient planificată a ingrijirilor, în scopul protejării şi
promovării sănătăţii individului.

IV.2. PLAN DE INGRIJIRE


CAZUL NR.1

I. Culegerea de date
Surse de informatie:
• Pacienta
• Foaia de observatie
• Echipa de ingrijire
• Familia
• Rezultate analize de laborator, ecografii, fisa de urmarire a sarcinii

Date relativ stabile


- Nume: A.
- Prenume: L.
- Varsta: 35 ani
- Sex: feminin
- Ocupatia: vanzătoare
- Starea civila: recăsătorită

20
- Religie: ortodoxă
- Nationalitate: romană
- Alergii: neagă
- Grupa sanguină: BIII , Rh +

Date variabile
-Domiciliul: Buzău
-Conditii de locuit: deficitare, apartament 2 camere
-Aspectul cavitatii bucale:
o Buze palide
o Dantura deficitară, lipsuri dentare si carii
o Limba uscată
o Reflex de deglutitie prezent
-Aspectul faciesului: paloare, anxietate, edeme
-Acuitate vizuală: normală
-Acuitate auditivă: normală
-Acuitate olfactivă: percepe gustul si mirosul
-Acuitate dureroasă: suportă relativcu dificultate C.U.D.
-Acuitate tactilă: prezentă
-Semne particulare: nu prezintă
-Mobilitate articulară: păstrează
-R.O.T: normale
-Sistem osos: integru
-Reteaua de sustinere: familia

Date antropometrice
- Inaltimea: 1,80m.
- Greutatea: 90kg

21
Data internarii: 19.03.2013

II. Anamneza
A.H.C.- neagă
A.P.F.- menarhă la 13 ani, cicluri regulate de 4-5 zile, nedureroase, flux
normal
A.P.O.- 1 nastere la termen (2800g)
- 0 avorturi
A.P.G.- neagă patologie inflamatorie, tumorală sau hemoragică in sfera
genitală
A.P.P.- neagă boli transmisibile sau de alta natură
A.P.Chir.- fără

Motivele internarii: - C.U.D., de câteva zile cefalee, stări de greaţă şi


vărsături, durere in epigastru, vertij, spune că se simte foarte slabită şi că are o
stare de somnolenţă.

Istoricul bolii:
D.U.M.- 16.07.2012
D.P.M.F.A.- 18.11.2012
- Gravida cu o sarcină de 35 săptămâni, acuză C.U.D. nesistematizate, de
câteva zile cefalee, stări de greaţă şi vărsături,durere in epigastru, vertij, spune
că se simte foarte slabită şi că are o stare de somnolenţă. În ultima săptămână
a luat in greutate 2 kg. Gravida prezintă edeme importante la faţă mâini şi
membrele inferioare. Ea afirmă ca in ultima lună mai are o constipaţie rebelă,
iar eliminările urinare sunt reduse .Pacienta este anxioasă şi ii este teamă de
evoluţia sarcinii, să nu i se intâmple ceva fătului.

Examenul clinic general:

22
Stare generală- apatie alternand cu agitatie psihomotorie
Tegumente si mucoase- palide, edeme generalizate
Sistem musculo-adipos- normal reprezentat
Sistem ganglionar- nepalpabil
Aparat respirator- torace normal conformat
-murmur vezicular prezent
Aparat digestiv- ficat si splină in limite normale
-tranzit intestinal incetinit (constipatie)
Aparat cardio-vascular-
Puls = 86/min
-T.A. = 150/90mmHg
Aparat uro-genital- mictiuni frecvente in ultima perioadă a sarcinii
S.N.C.- somnolenta alternand cu agitatie, constientă

III Elemente de igienă


1.Alimentatie:
-Apetit- diminuat
-Alimente preferate- cascaval, mezeluri
-Alimente evitate- nu a respectat regimuri alimentare
-Lichide preferate- sucuri acidulate
-Cantitatea de lichide- 1500ml
-Dificultati digestive- constipatie
-Masticatie- fără dificultati
2.Eliminari:
-Tranzit- un scaun/zi inaintea sarcinii, un scaun la 3-5 zile in ultimele luni, de
consistentă tare.
-Diureza- 6-8 mictiuni/zi la inceputul sarcinii. Actual diureza scazută: 650 ml
-Transpiratii- abundente, mai ales in ultimul trimestru de sarcină
-Vărsături- aproape tot timpul

23
-Expectoratii- nu prezintă
-Metroragii- amenoree de sarcină
3.Igiena personala:
-Baie generală- baie generală de 1-3 ori pe săptămană.
-Baie partial- zilnic, de cateva ori pe zi.
4.Activitati si repaos:
-Activităti- treburi usoare gospodaresti, ingrijeste de celălat copil minor.
-Odihna- in ultima vreme doarme 3-4 ore ziua , petrece cateva ore la tv, 8 ore
de somn/noapte.
5.Obisnuinte de viata:
-Consumă cafea- da
-Consumă alcool- nu
-Fumează- nu

IV.Comportament
• Orientată temporo-spatial, somnolentă
• Colaborează cu echipa de ingrijire
• Posedă capacitati adaptive
• Nu creează probleme anturajului sau echipei de ingrijire

Diagnostic medical: IIG, IP, sarcină 35 săptămâni, făt viu, unic, prezentaţie
craniană, occipitoiliacă stângă, membrane intacte, disgravidie tardivă
(HTA+edeme) .

Examen clinic obstetrical


F.U.- abdomen destins de volum de un uter gravid cu nivelul superior la
34cm. suprasimfizar . La polul inferior craniul fetal, la cel superior pelvisul
fetal; in flancul stang spatele fetal, in cel drept, părti mici fetale.
B.C.F.- 136 b/min

24
C.U.D.- nesustinute
T.V.- colul lung inchis, nu sangerează, nu pierde lichid amniotic (punga
amniotică perceptibilă, craniul fetal mobilizabil in O.I.S.A.)

Din culegerea de date rezultă că pacienta are urmatoarele probleme:


• HTA
• edeme
• cefalee
• stări de greaţă şi vărsături
• durere in epigastru
• vertij

Nevoi fundamentale perturbate:


• Nevoia de a evita intrarea in eclampsie
• Nevoia de a diminua T.A. si de a scădea edemele
• Nevoia de somn, confort
• Nevoia de a asigura o diureza bună
• Nevoia de a deprinde reguli igieno-sanitare
• Nevoia de a mentine fătul in conditii bune

Analize efectuate:
- Gr. sanguină BIII , Rh +
-urocultură <1000 UFC/ml
-proteinuria = absenta
-examen fund de ochi = normal la ambii ochi
-hematologice: -RBC = 3,88 mil.cel./mic.
-HGB = 11,9 g/dl
-MCHC = 203 g/dl

25
-biochimice: -acid uric = 5,2mg/dl
-creatinină = 0,84 mg/dl
-uree=33 mg/dl
-glucoză=63mg/dl
-TGO = 22 u/l
-TGP = 16 u/l

Tratament 19.03.2013.
- Dopegyt-comprimate 2/zi,(când TA>160→3c./zi)
- Adalat intre Dopegyt (când TA>140)
- Scobutil-f.II/zi;
- Diazepam-f.I/zi-seara
-Furosemid-f.I/zi
- Torecan-f.I/zi
-Tardyferon-compr.I/zi
- regim desodat
- repaus la pat in DL stg.

Tratament 20.03.2013
- Dopegyt-comprimate 2/zi,
-Adalat intre Dopegyt
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
-Furosemid-f.I
- Torecan-f.I/zi
-Tardyferon-compr.I/zi
-regim desodat
-repaus la pat in DL stg.

26
Tratament 21.03.2013
-Dopegyt-comprimate 2/zi,
-Adalat intre Dopegyt când TA>140;
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
- Torecan-f.I/zi
-Tardyferon-compr.I/zi
-regim desodat
-repaus la pat in DL stg.

Tratament 22.03.2013
-Dopegyt-comprimate 2/zi,
-Adalat intre Dopegyt
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I /zi-seara
- Torecan-f.I/zi
-Tardyferon-compr.I/zi
-regim desodat
-repaus la pat in DL stg.

Sinoptic, evoluţia, monitorizarea şi îngrijirile sunt sistematizate astfel:

27
GRILA LUI NORTON
A BEA
A MANCA

A INVATA A A ELIMINA
RESPIRA

A FI UTIL A SE MISCA

A SE NEVOI
FUNDAMENTALE
A DORMI
RECREA

A SE
CONVINGERI
IMBRACA
RELIGIOASE
A-SI MENTINE
A COMUNICA TEMPERATURA
28
IN LIMITE
INDEPENDENTA
DEPENDENTA A EVITA A FI CURAT NORMALE
PERICOLELE
29
ZIUA I
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=150/90mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul= 86 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/80 mmHg
din alimentaţie; Pulsul= 86 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=136 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30
-Dopegyt-comprimate 2/zi, când TA>160→3c./zi; min.,după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara

Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser glucozat 5 % 1000 ml.

30
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=90 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; In urma intervenţiilor
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească indecubit lateral stg. - explic
necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.

Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C –cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am exporat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate, respectând
regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

31
Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=90Kg.
punct de vedere cantitativ din cauza eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria = absentă.
sarcinii patologice manifestată prin limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 600 ml.
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I, cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 900 ml.
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I;
-glucoză 5 %-1500 ml.
Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţilor zilnice prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar dacă ameţelilor şi a zis că o să-
din cauza sarcinii patologice să-şi poată ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
manifestată prin ameţeli (vertij), desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
oboseală. activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-c.1/zi;
-tardyferon-compr.1/zi.

32
Diminuarea tranzitului intestinal Combaterea -sfătuiesc gravida să consume alimente bogate in In urma administrării de
din cauza sarcinii manifestată prin constipaţiei. fibre (legume şi fructe); supozitoare pacienta a
constipaţie. Pacienta să aibă -să consume lichide suficiente; eliminat scaun de
tranzit intestinal in -explic gravidei că in ultimul trimestru de sarcină consistenţă normală.
limite fiziologice. constipaţia este frecventă, datorită compresiunii Pacienta a inţeles sfaturile
uterului pe rect; date de mine şi a zis că o să
-sfătuiesc gravida să bea diminaţa când se trezeşte le respecte.
apă calduţă sau ceai călduţ;
-la indicaţia medicului am administrat supozitoare
cu glicerină 2/zi; Plegomazin f.I/zi.
-am stabilit impreună cu pacienta un program de
eliminare;
-am urmărit frecventa scaunelor şi le-am notat in
F.O.

Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

Deficit de cunoştinţe in legătură cu Pacienta să prezinte -explic pacientei necesitatea de a cunoaşte In urma discuţiilor cu
factorii de risc şi severitatea bolii. cunoştinţe legate de manifestările bolii şi semnele de agravare a bolii; pacienta aceasta a afirmat
simptomele de -să raporteze medicului dacă apar semne de că a inţeles ce i-am explicat
agravare şi evoluţia agravare a bolii; şi că a invăţat cunoştinte
bolii. -să aibă incredere in personalul medical care o noi despre boală.
ingrijesc.

33
Alterarea imaginii de sine din Gravida să aibă o -explic pacientei că modificările tegumentare, Gravida a inţeles ce am
cauza sarcinii. viziune bună despre pigmentaţia facială, abdomenului şi sânilor sunt sfătuit-o şi a zis că
aspectul său. fiziologice şi va dispărea după naştere; incearcă să se complacă aşa
-sfătuiesc gravida să evite să stea la soare pentru a cum este.
nu se accentua pigmentaţia facială.

ZIUA a-II-a
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=170/100mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=87 b/min.
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/80 mmHg
din alimentaţie; Pulsul=86 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=140 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara

Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

34
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=90 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; In urma intervenţiilor
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in decubit lateral stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-ser glucozat 5%-1500 ml.
Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6 , C – cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am exporat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate, respectând
regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

35
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au mai
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.I;
-ser fiziologic 1500 ml.

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=90Kg.
punct de vedere cantitativ din cauza eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=absentă.
sarcinii patologice manifestată prin limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 800 ml.
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I,cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 1000 ml.
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I;
-glucoză 5 %-1500 ml.

36
Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţii din cauza sarcinii prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar ameţelilor şi a zis că o să-
patologice manifestată prin ameţeli să-şi poată dacă ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
(vertij), oboseală. desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-c.1/zi;
-tardyferon-c.1/zi.

Diminuarea tranzitului intestinal din Combaterea -sfătuiesc gravida să consume alimente bogate in In urma administrării de
cauza sarcinii manifestată prin constipaţiei. fibre (legume şi fructe); supozitoare pacienta a
constipaţie. Pacienta să aibă -să consume lichide suficiente; eliminat scaun de
tranzit intestinal in -explic gravidei că in ultimul trimestru de sarcină consistenţă normală.
limite fiziologice. constipaţia este frecventă, datorită compresiunii Pacienta a inţeles sfaturile
uterului pe rect; date de mine şi a zis că o să
-sfătuiesc gravida să bea diminaţa când se trezeşte le respecte.
apă calduţă sau ceai călduţ;
-la indicaţia medicului am administrat supozitoare
cu glicerină 2/zi; Plegomazin f.I/zi.
-am stabilit impreună cu pacienta un program de
eliminare;
-am urmărit frecventa scaunelor şi le-am notat in
F.O.

37
ZIUA a-III-a
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=160/100mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=85 b/min.
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=135/80 mmHg
din alimentaţie; Puls=84 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=140 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara

Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am incurajat-o să comunice cu celelalte paciente realizate starea de
somnolenţă. cantitativ din salon; somnolenţă este menţinută.
corespunzător. -am identificat activităţile agreate de pacientă care
să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le
efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

38
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=89 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă proteine şi vitamine (fructe şi legume), fără In urma intervenţiilor
necesitatea grăsimi; realizate s-a observat o
respectării -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează diminuare a edemelor
regimului. acumularea de lichide in ţesuturi; faciale.
-realizez bilanţul ingesta excreta;
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.
Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C cate o fiola /zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am exporat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate,
respectând regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

39
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au mai
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1500 ml.

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=89Kg.
punct de vedere cantitativ din eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=absentă.
cauza sarcinii patologice limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
manifestată prin oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 600 ml.
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I, cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 1000 ml.
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I;
-glucoză 5 %-1500 ml.

40
Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

ZIUA a-IV-a
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=150/90mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=83 b/min.
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/80mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=130/75 mmHg
din alimentaţie; AV=80 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=140 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi, daca după care in urma
TA>160→3compr./zi; administrării tratamentului
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; s-a imbunătăţit.
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara

41
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea a mai
cefalee. cefaleei . -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile diminuat in intesitate.
care o obosesc;
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;

-ser fiziologic 1500 ml.

Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=88 Kg


ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; In urma intervenţiilor
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.

42
Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţii din cauza sarcinii prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar ameţelilor şi a zis că o să-
patologice nanifestată prin ameţeli să-şi poată dacă ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
(vertij), oboseală. desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-c.1/zi;
-tardyferon-c.1/zi.

Deficit de cunoştinţe in legătură cu Pacienta să -informez pacienta despre boală, despre Pacienta a inţeles ce i-am
factorii de risc, severitatea bolii. acumuleze simptomele de agravare a sarciniii; explicat şi a acumulat noi
informaţii despre -o sfatuiesc să anunte medical in caz că apar aceste cunoştinţe.
boală şi să semen de agravare;
cunoască -ii explc necesitatea regimului de urmat şi
simptomele de consecinţele nerespectării lui.
agravare a boliii.

43
44
Evaluare finală:

Pacienta A.L. este internată pe data de 19.03.2013 cu diagnosticul de :


IIG, IP, sarcină 35 săptămâni, făt viu, unic, prezentaţie craniană, occipitoiliacă
stângă, membrane intacte, disgravidie tardivă (HTA+edeme).
I se instituie tratament cu hipotensoare, diuretice si antispastice. Sub
tratament T.A. s-a normalizat, edemele au cedat.
Gravida a fost externată pe data de 23.03 2013, după 4 zile de spitalizare,
timp in care s-a instituit tratament şi a fost supravegheată atent.
Se externează in stare bună, afebrilă, edeme diminuate, a scăzut in
greutate 2 kg, G=88 kg, TA=125/80 mmHg, alura ventriculară 75 b/min ,
fătul viu, BCF=130b/min ritmice, contracţiile uterine dureroase sistate , colul
uterin lung posterior, membrane intacte, prezentaţie sus situată, lichidul
amniotic in cantitate normală.
Recomandări la externare:
-tratament conform reţetei:- Dopegyt- compr.1-2/zi;
- Scobutil- compr. 2/zi;
- Elevit- compr.1/zi;
-regim desodat;
-evitarea efortului, frigului şi umezelii;
-control TA la 2 zile;
-control de specialitate peste 7 zile.

45
IV.3. PLAN DE INGRIJIRE
CAZUL NR. 2

I.Culegerea de date
Surse de informatie:
• Pacienta
• Foaia de observatie
• Echipa de ingrijire
• Familia
• Rezultate analize de laborator, ecografii, fisa de urmarire a sarcinii

Date relative stabile


- Nume: M.
-Prenume: B.
-Varsta: 22 ani
-Sex: feminin
-Ocupatia: casnică
-Starea civila: căsătorită
-Religie: ortodoxă
-Nationalitate: romană
-Alergii: nu are
Grupa sanguină: 0I ,Rh(+)

Date variabile
-Domiciliul: Buzău
-Conditii de locuit: deficitare, casă 2 camere
-Aspectul cavitatii bucale:
o Buze palide

46
o Dantura deficitară, lipsuri dentare si carii
o Limba uscată
o Reflex de deglutitie prezent
-Aspectul faciesului: somnolent, edeme
-Acuitate vizuala: normală
-Acuitate auditiva: acufene
-Acuitate olfactiva: percepe gustul si mirosul
-Acuitate dureroasa: fără
-Acuitate tactila: prezentă
-Semne particulare: nu prezintă
-Mobilitate articulara: pastrată
-R.O.T: vii
-Sistem osos: integru
-Reteaua de sustinere: familia

Date antropometrice
-Inaltimea: 1.76m.
-Greutatea: 86 kg

Data internarii: 07.03.2013

II.Anamneza
A.H.C.- neagă
A.P.F.- menarhă la 14 ani, cicluri regulate, flux moderat de 3-4 zile,
nedureroase.
A.P.O.- 0 nasteri
-0 avorturi
A.P.G.- neagă patologie inflamatorie, tumorală sau hemoragică in sfera
genitală

47
A.P.P.- neagă boli transmisibile sau de alta natură
A.P.Chir.- fără

Motivele internarii:- astenie, somnolenţă, edeme, uşoară cefalee, uşoare


dureri abdominale.

Istoricul bolii:
D.U.M.- 28.07.2012
D.P.M.F.A.- 28.11.2012 Luată in evidentă de medicul de familie in
săptămana a 14-a.
In ultimele 3-4 zile se simte obosită, slăbită, are o cefalee uşoară, ameţeşte ,
uneori prezintă tulburări senzoriale- acufene şi prezintă greţuri. Pacienta
spune că in ultimele 2 săptamâni a luat in greutate 3 kg, ea prezintă edeme
importante generalizate, eliminare urinară redusă.

Examenul clinic general:


Stare generala- apatie alternand cu agitatie psihomotorie
Tegumente si mucoase- palide, edeme generalizate
Sistem musculo-adipos- normal reprezentat
Sistem ganglionar- nepalpabil
Aparat respirator- torace normal conformat
-murmur vezicular prezent
- dispnee
Aparat cardio-vascular-
-Puls =100/min.
-T.A.=160/110mmHg
Aparat digestiv- ficat si splină in limite normale
Aparat uro-genital- mictiuni frecvente in ultima parte a sarcinii
-loje renale nedureroase, libere

48
S.N.C.- somnolentă alternand cu agitatie, constientă
IIIElemente de igiena
1.Alimentatie:
-Apetit- diminuat
-Alimente preferate- branză, oua, carne
-Alimente evitate- nu a respectat regimuri alimentare
-Lichide preferate- sucuri acidulate
-Cantitatea de lichide- 1500 ml
-Dificultati digestive- fără
-Masticatie- fără dificultati
2.Eliminari:
-Tranzit- un scaun /zi la inceputul sarcinii, un scaun la 1-2 zile in ultimile luni
-Diureza- 6-8 mictiuni/zi la inceputul sarcinii. Diureza scăzută, in prezent
550ml/24 ore.
-Transpiratii-abundente, mai ales in ultimul trimestru de sarcină
-Varsaturi- prezente
-Expectoratii- nu prezintă
-Metroragii- amenoree de sarcină
3.Igiena personala:
-Baie generala- face baie de 1-3 ori pe săptămană
-Baie partial- zilnic, de cateva ori pe zi
4.Activitati si repaos:
-Activitati- casnică fiind, se ocupă de treburi usoare gospodaresti, plimbări
scurte
-Odihna- 2-3 ore de somn ziua, petrece 3-4 ore /zi in fata televizorului,
doarme 7-8 ore in timpul noptii
5.Obisnuinte de viata:
-Consuma cafea- da
-Consuma alcool- nu

49
-Fumeaza- nu
IV.Comportament
• Orientată temporo-spatial
• Colaborează cu echipa de ingrijire
• Posedă capacitati adaptive
• Nu creeaza probleme anturajului sau echipei de ingrijire

Diagnostic medical: IG, 0P, sarcină 32 săptămâni , făt viu, unic, prezentaţie
craniană mobilă in O.I.S.A. Membrane intacte, disgravidie tardivă .

Examen clinic obstetrical:


F.U.- abdomen destins de volum de un uter gravid cu nivelul superior la 32
cm. La polul inferior craniul fetal, la cel superior pelvisul fetal; in flancul
stang spatele fetal, in cel drept, părti mici fetale.
B.C.F.- 130b/min
C.U.D.- nesustinute
T.V.- colul lung inchis, nu sangerează, nu pierde lichid amniotic (punga
amniotica perceptibila, craniul fetal mobilizabil in O.I.S.A.)

Din culegerea de date rezultă ca pacienta are urmatoarele probleme:


• HTA
• edeme
• cefalee
• stări de greaţă şi vărsături
• acufene
• dispnee

50
Nevoi fundamentale perturbate:
• Nevoia de a evita intrarea in eclampsie
• Nevoia de a diminua T.A. si de a scădea edemele
• Nevoia de somn, confort
• Nevoia de a asigura o diureză bună
• Nevoia de a deprinde reguli igieno-sanitare
• Nevoia de a mentine fătul in conditii bune

Examan laborator în primă instanţă:


Valori obţinute Valori normale
Sumar urină:-glucoză-absent Sumar urină:-glucoză-absent
-albumină-prezent -albumină-absent
Proteinurie=6 g%o/24h Proteinurie=5 g%o/24h
Hb=11g% Hb=12-14g%
L=3000/mm³ L=4000-8000/mm³
HT=42% HT=39-51%

Medicaţie pe zile de spitalizare:

Tratament 07.03.2013
-Scobutil- f.II/zi;
-Diazepam- f.I/zi;
-Dopegyt- compr.2/zi;
-Furosemid- f.I/zi;
-Ser fiziologic-1000ml;
-Glucoză 5%-1500 ml;
-Adalat-compr.1/zi,intre Dopegyt dacă TA>140/90 mmHg;

Tratament 08.03.2013
-Furosemid-f.I/zi;

51
-Ser fiziologic-1000ml;
-Glucoză 5%-1500 ml;
-Adalat-compr.1/zi,intre Dopegyt dacă TA>140/90 mmHg;
Tratament 09.03.2013
-Miofilin-f.I/zi in 500 ml ser fiziologic.
-Torecan-f.I/zi
-Glucoză 5%-1500 ml.
-Diazepam-f.I/zi-seara.
-Algocamin-f.II;

Sinoptic, evoluţia, monitorizarea şi îngrijirile sunt sistematizate astfel:

52
GRILA LUI NORTON
A BEA
A MANCA

A INVATA A A ELIMINA
RESPIRA

A FI UTIL A SE MISCA

A SE NEVOI
FUNDAMENTALE
A DORMI
RECREA

A SE
CONVINGERI
IMBRACA
RELIGIOASE
A-SI MENTINE
A COMUNICA TEMPERATURA
IN LIMITE
A EVITA A FI CURAT NORMALE
PERICOLELE
E

INDEPENDENTA

DEPENDENTA 53
54
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
ZIUA 1

Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF;


datorită sarcinii patologice o circulaţie adecvată, -recomand pacientei să nu consume cafea; Ora12:TA=160/110mmHg
manifestată prin HTA, tahicardie. in limite fiziologice. -recomand să consune alimente bogate in proteine Puls=103 b/min
şi vitamine (fructe şi legume); Ora22:TA=150/90 mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Puls=100 b/min.
din alimentaţie; BCF=130 b/min.
-aerisesc salonul;
-repaus la pat in DL stg. Starea pacientei se menţine
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia aceeaşi datorită disgravidiei,
prescrisă: valorile TA menţinându-se
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; peste valorile normale.
-Adalat intre Dopegyt când TA>140;
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
-Furosemid-f.I/zi

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=86Kg.
punct de vedere cantitativ şi eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=6g%o/24 h
calitativ din cauza sarcinii limite fiziologice,din -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
patologice manifestată prin oligurie, punct de vedere -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 550 ml.
proteinurie. cantitativ şi calitativ. hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,retenţia
vitamine; de lichide se menţine.
-am colectat urina in recipient pentru examene de In urma administrării de
laborator; Furosemid f.I, cantitatea de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat urină a crescut la 800 ml.
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I/zi;

55
-glucoză 5 %-1500 ml.

Dificultate de respiraţie din cauza Pacienta să prezinte -am aerist salonul; Respiraţii=20/Min.
sarcinii şi edemelor, manifestată o bună respiraţie. -i-am recomandat pacientei repaus la pat, să stea După administrarea
prin dispnee. cu troracele mai ridicat pentru ai facilita medicaţiei şi repausul la pat,
respiraţia; respiraţia s-a imbunătaţit
-am invăţat pacienta exerciţii de respiraţie; la 18/min.
-am creeat un mediu ambient liniştitor;
-la indicaţia medicului am administrat:
-oxigen pe sondă-2-3 l/minut;
-Miofilin-f.I in 500 ml ser fiziologic.
Dificultate de a se alimenta din Pacienta să aibă o -susţin pacienta in timpul vărsăturilor; După intervenţiie realizate
punct de vedere cantitativ şi stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacientei, starea de greaţă şi
calitativ din cauza sarcinii greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; mai puţin voma se menţine.
patologice manifestată prin greţuri Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa pentru a-şi clăti gura după
şi vărsături. echilibrată vărsături;
hidrolectrolitic. -am redus aportul de lichide şi alimente;
-am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C- cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-fac bilanţul ingesta excreta.

Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii fie -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. frică. medical; concluzia ca are incredere in
-să aibă incredere in echipa medicală care o personalul medical care are
ingrijeşte; grijă de ea, dat tot ii este
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a frică de evoluţia sarcinii.
sta liniştită.

56
Comunicare ineficace la nivel Pacienta să fie -am incercat să o liniştesc; Deoarece simptomele
senzorial şi motor din cauza sarcinii echilibrată din punct -am creat un mediu liniştitor, am aerisit salonul; persistă, am suplinit
patologice manifestată prin acufene de vedere senzorial şi -am explicat pacientei că manifestările sunt pacienta in satisfacerea
şi diplopie. motor. datorită sarcinii patologice şi vor dispărea dacă nevoilor afectate.
respectă tratamentul indicat de medic şi indicaţiile
mele;
-o sfătuiesc să stea liniştită in pat;
-o incurajez să aibă incredere in echipa medicală
care o ingrijeşte;
-am sfătuit-o să comunice cu celelalte paciente
din salon.
Dificultate de a dormi şi de a se Pacienta să prezinte -am creat un mediu ambiant liniştitor, am aerisit Pacienta prezintă o stare
odihni din cauza necunoaşterii un somn salonul; prelungită de veghe până la
evoluţiei sarcinii patologice corespunzător din -am solicitat familiei să o incurajeze pe plan instalarea somnului astfel
manifestată prin insomnie. punct de vedere moral; incât durata somnului este
calitativ şi cantitativ. -am invăţat pacienta tehnici de relaxare, inspiraţii de 5-6 ore.
adînci inainte de culcare in faţa geamului
deschis;
-am urmărit raportul intre starea de veghe şi
somn;
-la indicaţia medicului am administrat ;

-diazepam-f.I-seara.

Dificultate de a se mişca şi a avea o Pacienta să aibă o -am explicat pacientei că aceste manifestări sunt Starea de oboseală şi
bună postură din cauza sarcinii bună postură şi să-şi din cauza sarcinii şi vor disparea după naştere; slabiciune s-au diminuat
manifestată prin vertij, oboseală, poată realiza igiena -am suplinit pacienta in satisfacerea nevoilor sale, odată cu repausul la pat.
slabiciune. personală. igiena personală;
-am sfătuit-o să adopte o poziţie care să ii
favorizeze o bună respiraţie.

57
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=86 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -i-am exlpicat cauza edemelor;
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă -recomand să consume alimente bogate in Pacienta a inţeles cauza
necesitatea proteine şi vitamine (fructe şi legume), fără edemelor şi necesitatea
respectării regimului. grăsimi; respectării regimului.
-regim desodat, ii explic ca sarea favorizează Edemele se menţin datorită
acumularea de lichide in ţesuturi; sarcinii patologice.
-realizez bilanţul ingesta excreta;
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea persistă.
cefalee intensă. cefaleei . -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile
care o obosesc;
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte ,
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1000 ml.
Dezinteres de a efectua activităţi Pacienta să -am exporat preferinţele pacientei in ceea ce Pacienta este dezinteresată
recreative din cauza sarcinii desfăşoare activităţi priveşte activităţile recreative şi am planificat de activităţi recreative.
patologice mnifestată prin tristeţe recreative adaptate impreună cu ea activităţi care să nu o solicite prea
anxietate. activităţii sale. mult şi să nu o obosească;
-să se plimbe in aer liber;
-am urmărit orice schimbare in comportamentul

58
pacientei.

Ziua a-II-a
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=160/90mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie adecvată, -recomand pacientei să nu consume cafea; Puls=90 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. in limite fiziologice. -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/80 mmHg
din alimentaţie; Puls=88 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=132 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi, când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara
-Furosemid-f.I/zi

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=85,4 Kg.
punct de vedere cantitativ şi eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h;
calitativ din cauza sarcinii limite fiziologice,din -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
patologice manifestată prin oligurie, punct de vedere -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 680 ml.
proteinurie. cantitativ şi calitativ. hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,retenţia
vitamine; de lichide se menţine.
-am colectat urina in recipient pentru examene de In urma administrării de
laborator; Furosemid f.I, cantitatea de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat urină a crescut la 900 ml
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald

59
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I;
-glucoză 5 %-1500 ml.

Dificultate de a respira din cauza Pacienta să prezinte -am aerist salonul; Starea pacientei s-a
sarcinii manifestată prin dispnee. o bună respiraţie. -i-am recomandat pacientei repaus la pat, să stea menţinut aceeaşi 30 min.,
cu troracele mai ridicat pentru ai facilita după care in urma
respiraţia; administrării tratamentului
-am invăţat pacienta exerciţii de respiraţie; s-a imbunătăţit.
-am creeat un mediu ambient liniştitor;
-la indicaţia medicului am administrat:
-oxigen pe sondă-2-3 l/minut;
-Miofilin-f.I in 500 ml ser fiziologic.
Dificultate de a se alimenta din Pacienta să aibă o -susţin pacienta in timpul vărsăturilor; După intervenţiie realizate
punct de vedere cantitativ şi stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
calitativ din cauza sarcinii greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
patologice manifestată prin greţuri Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa pentru a-şi clăti gura după şi nu mai vomita.
şi vărsături. echilibrată vărsături;
hidrolectrolitic. -am redus aportul de lichide şi alimente;
-am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C- cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-fac bilanţul ingesta excreta.

Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii fie -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. frică. medical; concluzia ca are incredere in
-să aibă incredere in echipa medicală care o personalul medical care are
ingrijeşte; grijă de ea, dat tot ii este

60
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a frică de evoluţia sarcinii
sta liniştită.
Comunicare ineficace la nivel Pacienta să fie -am incercat să o liniştesc;
senzorial şi motor din cauza sarcinii echilibrată din punct -am creat un mediu liniştitor, am aerisit salonul;
patologice manifestată prin acufene de vedere senzorial -am explicat pacientei că manifestările sunt
şi diplopie. şi motor. datorită sarcinii patologice şi vor dispărea dacă
respectă tratamentul indicat de medic şi indicaţiile
mele;
-o sfătuiesc să stea liniştită in pat;
-o incurajez să aibă incredere in echipa medicală
care o ingrijeşte;
-am sfătuit-o să comunice cu celelalte paciente din
salon.
Dificultate de a dormi şi de a se Pacienta să prezinte -am creat un mediu ambiant liniştitor, am aerisit In urma intervenţiilor
odihni din cauza necunoaşterii un somn salonul; realizate starea de insomnie
evoluţiei sarcinii patologice corespunzător din -am solicitat familiei să o incurajeze pe plan este menţinută.
manifestată prin insomnie. punct de vedere moral;
calitativ şi cantitativ. -am invăţat pacienta tehnici de relaxare, inspiraţii
adînci inainte de culcare in faţa geamului deschis;
-am urmărit raportul intre starea de veghe şi
somn;
-la indicaţia medicului am administrat ;
-Fenobarbital-f.I-seara;

Dificultate de a se mişca şi a avea o Pacienta să aibă o -am explicat pacientei că aceste manifestări sunt Starea de oboseală şi
bună postură din cauza sarcinii bună postură şi să-şi din cauza sarcinii şi vor disparea după naştere; slabiciune s-au diminuat
manifestată prin vertij, oboseală, poată realiza igiena -am suplinit pacienta in satisfacerea nevoilor sale, odată cu repausul la pat.
slabiciune. personală. igiena personală;
-am sfătuit-o să adopte o poziţie care să ii
favorizeze o bună respiraţie.

61
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=84,5 kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -i-am exlpicat cauza edemelor;
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă -recomand să consume alimente bogate in
necesitatea proteine şi vitamine (fructe şi legume), fără
respectării grăsimi; In urma intervenţiilor
regimului. -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
-realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.

Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea a mai
cefalee intensă. cefaleei . -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile diminuat in intesitate.
care o obosesc;
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte ,
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.I;
-ser fiziologic 1000 ml.

62
Ziua a-III-a
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte o -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=165/100mmHg
datorită sarcinii patologice circulaţie adecvată,in -recomand pacientei să nu consume cafea; Puls=84 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. limite fiziologice. -recomand să consume alimente bogate in Ora15:TA=150/90mmHg
proteine şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=130/80 mmHg
din alimentaţie; Pulsul =80 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=140 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara
-Furosemid-f. I/zi

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a G=84,5Kg.
punct de vedere cantitativ şi calitativ eliminare urinară in calcula aportul de lichide necesar gravidei/24 h;
din cauza sarcinii patologice limite fiziologice, din -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
manifestată prin oligurie, punct de vedere -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 670 ml.
proteinurie. cantitativ şi calitativ. hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I, cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 1000 ml
sub pacientă,

63
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f, I;
-glucoză 5 %-1500 ml.

Dificultate de a respire din cauza Pacienta să prezinte o -am aerist salonul; Starea pacientei s-a
sarcinii manifestată prin dispnee. bună respiraţie. -i-am recomandat pacientei repaus la pat,să stea menţinut aceeaşi 30 min.,
cu troracele mai ridicat pentru ai facilita după care in urma
respiraţia; administrării tratamentului
-am invăţat pacienta exerciţii de respiraţie; s-a imbunătăţit.
-am creeat un mediu ambient liniştitor;
-la indicaţia medicului am administrat:
-oxigen pe sondă- 2-3 l/minut;
-Miofilin-f.I in 500 ml ser fiziologic.
Dificultate de a se alimenta din Pacienta să aibă o -susţin pacienta in timpul vărsăturilor; După intervenţiie realizate
punct de vedere cantitativ şi calitativ stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
din cauza sarcinii patologice greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
manifestată prin greţuri şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa pentru a-şi clăti gura şi nu mai vomita.
echilibrată după vărsături;
hidrolectrolitic. -am redus aportul de lichide şi alimente;
-am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C – cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-fac bilanţul ingesta excreta.

Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii fie -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia

64
sta liniştită. sarcinii
Comunicare ineficace la nivel Pacienta să fie -am incercat să o liniştesc;
senzorial şi motor din cauza sarcinii echilibrată din punct -am creat un mediu liniştitor,am aerisit salonul;
patologice manifestată prin acufene de vedere senzorial şi -am explicat pacientei că manifestările sunt
şi diplopie. motor. datorită sarcinii patologice şi vor dispărea dacă
respectă tratamentul indicat de medic şi
indicaţiile mele;
-o sfătuiesc să stea liniştită in pat;
-o incurajez să aibă incredere in echipa medicală
care o ingrijeşte;
-am sfătuit-o să comunice cu celelalte paciente
din salon.
Dificultate de a dormi şi de a se Pacienta să prezinte -am creat un mediu ambiant liniştitor, am aerisit In urma intervenţiilor
odihni din cauza necunoaşterii un somn salonul; realizate starea de
evoluţiei sarcinii patologice corespunzător din -am solicitat familiei să o incurajeze pe plan insomnie este menţinută.
manifestată prin insomnie. punct de vedere moral;
calitativ şi cantitativ. -am invăţat pacienta tehnici de relaxare, inspiraţii
adînci inainte de culcare in faţa geamului
deschis;
-am urmărit raportul intre starea de veghe şi
somn;
-la indicaţia medicului am administrat ;
-diazepam-f.I-seara.

65
Dificultate de a se mişca şi a avea o Pacienta să aibă o -am explicat pacientei că aceste manifestări sunt Starea de oboseală şi
bună postură din cauza sarcinii bună postură şi să-şi din cauza sarcinii şi vor disparea după naştere; slabiciune s-au diminuat
manifestată prin vertij, oboseală, poată realiza igiena -am suplinit pacienta in satisfacerea nevoilor sale, odată cu repausul la pat.
slabiciune. personală. igiena personală;
-am sfătuit-o să adopte o poziţie care să ii
favorizeze o bună respiraţie.

Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=84 kg


ţesuturi din cauza sarcinii patologice edemelor. -i-am exlpicat cauza edemelor;
manifestată prin edeme. Să inţeleagă -recomand să consume alimente bogate in
necesitatea proteine şi vitamine (fructe şi legume), fără
respectării regimului. grăsimi; In urma intervenţiilor
-regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
-realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in decubit lateral stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1000 ml.

66
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte o -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin diminuare a cefaleei . sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea a mai
cefalee intensă. -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile diminuat in intesitate.
care o obosesc;
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte ,
-administrez la indicaţia medicului:
-ser glucozat 1500 ml.

Imposibilitatea desfăşurării activităţii Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
din cauza sarcinii patologice prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar ameţelilor şi a zis că o să-mi
nanifestată prin ameţeli (vertij), să-şi poată dacă ameţeşte să stea culcată până işi revine; respecte sfaturile.
oboseală. desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;

67
Deficit de cunoştinţe in legătură cu Pacienta să -informez pacienta despre boală, despre Pacienta a inţeles ce i-am
factorii de risc, severitatea bolii. acumuleze simptomele de agravare a sarciniii; explicat şi a acumulat noi
informaţii despre -o sfatuiesc să anunte medical in caz că apar cunoştinţe.
boală şi să aceste semen de agravare;
cunoască -ii explc necesitatea regimului de urmat şi
simptomele de consecinţele nerespectării lui.
agravare a boliii.

68
69
Evaluare finală:

Pacienta M.B. se internează cu diagnosticul de IG, 0P, sarcină de 32


săptămâni, făt viu, unic, prezentaţie cefalică, membrane intacte, disgravidie
tardivă (HTA=160/110mmHg şi edeme) pe data de 07.03.2013. I s-a instituit
tratament cu hipotensoare, antispastice, diuretice, sedative, perfuzii de
corectare a hipovolemiei . Sub tratament evolutia a fost favorabilă.
Gravida a fost externată pe data de 10.03 2013, după 3 zile de spitalizare
timp in care a beneficiat de tratament şi a fost supravegheată atent.
Se externează in stare bună, afebrilă, edeme diminuate, a scăzut in
greutate la 84 kg, TA=125/80 mmHg, pulsul =75 b /min , fătul viu,
BCF=144b/min ritmice, fără contracţii uterine dureroase, col uterin lung,
posterior, membranele intacte, prezentaţia craniană mobilă, lichidul amniotic
in cantitate normală.
Recomandări la externare:
- tratament conform reţetei: - Dopegyt-c.1-2/zi;
- Scobutil-tb.-2/zi;

- regim alimentar normosodat;


- evitarea efortului, frigului şi umezelii;
- control TA la 2 zile;
- control de specialitate peste 7 zile.

70
IV.4. PLAN DE INGRIJIRE
CAZUL NR. 3

I.Culegerea de date
Surse de informatie:
• Pacienta
• Foaia de observatie
• Echipa de ingrijire
• Familia
• Rezultate analize de laborator, ecografii, fisa de urmarire a sarcinii

Date relative stabile


- Nume: D.
-Prenume: M.
-Varsta: 26 ani
-Sex: feminin
-Ocupatia: economist
-Starea civila: căsătorită
-Religie: ortodoxă
-Nationalitate: romană
-Alergii: nu are
-Grupa sanguină: AII, Rh (+)

Date variabile
-Domiciliul: Buzău
-Conditii de locuit: relativ bune, apartament 3 camere, 3 persoane.
-Aspectul cavitatii bucale:
o Buze palide

71
o Dantura bună
o Limba uscată
o Reflex de deglutitie prezent
-Aspectul faciesului: somnolent, edeme
-Acuitate vizuala: in limite normale
-Acuitate auditiva: normală
-Acuitate olfactiva: percepe gustul si mirosul
-Acuitate dureroasa: fără
-Acuitate tactila: prezentă
-Semne particulare: nu prezintă
-Mobilitate articulara: pastrată
-R.O.T: normale
-Sistem osos: integru
-Reteaua de sustinere: familia

Date antropometrice
-Inaltimea: 1,78m.
-Greutatea: 91kg

Data internarii: 20.03.2013.

II. Anamneza
A.H.C.- neagă
A.P.F.- avut menarhă la 14 ani, cicluri regulate, flux moderat de 3-4 zile,
nedureroase.
A.P.O.- 0 nasteri
-0 avorturi
A.P.G.- neagă patologie inflamatorie, tumorală sau hemoragică in sfera
genitală

72
A.P.P.- neaga boli transmisibile sau de alta natură
A.P.Chir.- apendicectomie la varsta de 10 ani

Motivele internarii- astenie, slăbire in puteri, cefalee uşoară, ameţeli, greturi,


uneori prezintă tulburări senzoriale – acufene . Pacienta spune că in ultimele 2
săptămâni a luat in greutate 3 kg, ea prezintă edeme importante generalizate,
eliminare urinară redusă.

Istoricul bolii:
D.U.M.- 9.07.2012
D.P.M.F.A.- 20.11.2012
De câteva zile semnalează cefalee, somnolenţă, edeme şi spune că se simte
foarte slabită şi că in ultima săptămână a luat in greutate 3 kg. Gravida
prezintă edeme importante la faţa maini şi membre inferioare. Ea afirmă ca in
ultima luna este constipată, iar eliminările urinare sunt reduse. Pacienta este
uşor anxioasă şi ii este teamă de evoluţia sarcinii să nu ii se intâmple ceva
fătului.

Examenul clinic general:


Stare generala- apatie alternand cu agitatie psihomotorie
Tegumente si mucoase- palide, edeme generalizate
Sistem musculo-adipos- normal reprezentat
Sistem ganglionar- nepalpabil
Aparat respirator- torace normal conformat
- murmur vezicular prezent
Aparat cardio-vascular-
-Puls = 100/min
-T.A. =165/105mmHg.
Aparat digestiv- ficat si splină in limite normale

73
-tranzit intestinal incetinit (constipatie, 1 scaun la 2-3 zile)
Aparat uro-genital- mictiuni frecvente in ultima perioadă a sarcinii
-loje renale nedureroase, libere
S.N.C.- somnolentă alternand cu agitatie, constientă

III. Elemente de igiena


1.Alimentatie:
-Apetit- diminuat
-Alimente preferate- salam, lapte, branză
-Alimente evitate- nu a respectat regimuri alimentare
-Lichide preferate- sucuri acidulate
-Cantitatea de lichide- 1500 ml
-Dificultati digestive- constipatie
-Masticatie- fără dificultati
2.Eliminari:
-Tranzit- un scaun/zi inaintea sarcinii, un scaun la 3-5 zile in ultimele luni de
consistentă tare
-Diureza- 6-8 mictiuni/zi la inceputul sarcinii. Actual diureza scazută:
750ml/24 ore
-Transpiratii- abundente, mai ales in ultimul trimestru de sarcină
-Varsaturi- aproape tot timpul
-Expectoratii- nu prezintă
-Metroragii- amenoree de sarcină
3.Igiena personala:
-Baie generala- face baie generală de 1-3 ori pe săptămană
-Baie partial- zilnic de 3-4 ori/zi
4.Activitati si repaos:
-Activitati- usoare treburi gospodaresti, plimbari, cumpărături

74
-Odihna- rareori doarme ziua, 2-3 ore in fata televizorului, noaptea doarme 7-
8 ore
5.Obisnuinte de viata:
-Consumă cafea- da
-Consumă alcool- nu
-Fumează- nu

IV.Comportament
• Orientată temporo-spatial , somnolentă
• Colaborează cu echipa de ingrijire
• Posedă capacitati adaptive
• Nu creează probleme anturajului sau echipei de ingrijire

Diagnostic medical: IG,0P, sarcină 32 săptămâni , făt viu, unic, prezentaţie


craniană mobilă, membrane intacte, bazin osos normal, disgravidie tardivă .

Examen clinic obstetrical


F.U.- abdomen destins de volum de un uter gravid cu nivelul superior la 32
cm. La polul inferior craniul fetal, la cel superior pelvisul fetal; in flancul
stang spatele fetal, in cel drept, părti mici fetale.
B.C.F.- 144b/min
C.U.D.- nesustinute
T.V.- colul lung inchis, nu sangerează, nu pierde lichid amniotic (punga
amniotica perceptibilă, craniul fetal mobil in O.I.S.A.)

Din culegerea de date rezultă ca pacienta are urmatoarele probleme:


• HTA
• edeme

75
• cefalee
• stări de greaţă şi vărsături
• vertij
• constipatie
Nevoi fundamentale perturbate:
• Nevoia de a evita intrarea in eclampsie
• Nevoia de a diminua T.A. si de a scadea edemele
• Nevoia de somn, confort
• Nevoia de a asigura o diureza buna
• Nevoia de a deprinde reguli igieno-sanitare
• Nevoia de a mentine fatul in conditii bune
Analize efectuate:
-Rh +,Gr sanguin BIII
-urocultura<1000
-proteinuria=negativ
-examen fund de ochi=normal la ambii ochi
-hematologice: -RBC=3,81 mil.cel./mic.
-HGB=11,9 g/dl
-MCHC=208 g/dl
-biochimice: -acid uric=5,2 mg/dl
-creatinină=0,83 mg/dl
-uree=33 mg/dl
-glucoză=63 mg/dl
-TGO=22 u/l
-TGP=16 u/l
Tratamentele şi recomandările de regim, enumerare:
Tratament 20.03.2013.

76
-Dopegyt-compr. 2/zi,la tensiune arterială peste 160/110 – 3/zi
-Adalat intre Dopegyt dacă TA>140;
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
-regim hiposodat
-repaus la pat in DL stg.

Tratament 21.03.2013
-Dopegyt-comprimate 2/zi,
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
- Plegomazin f I
-regim hiposodat
-repaus la pat in DL stg.

Tratament 22.03.2013
-Dopegyt-comprimate 2/zi,
-Adalat intre Dopegyt când TA>140;
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
-regim hiposodat
-repaus la pat in DL stg.

Tratament 23.03.2013
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi;
-Scobutil-f.II/zi;
-Diazepam-f.I/zi-seara
-regim hiposodat
-repaus la pat indecubit lateral stâng

77
Sinoptic, evoluţia, monitorizarea şi îngrijirile sunt sistematizate astfel:

GRILA LUI NORTON


A BEA
A MANCA

A INVATA A A ELIMINA
RESPIRA

A FI UTIL A SE MISCA

A SE NEVOI
FUNDAMENTALE
A DORMI
RECREA

A SE
CONVINGERI
IMBRACA
RELIGIOASE
A-SI MENTINE
A COMUNICA TEMPERATURA
IN LIMITE
A EVITA A FI CURAT NORMALE
PERICOLELE
E

INDEPENDENTA

DEPENDENTA
78
79
Ziua I
Diagnostic de nursing Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=165/105mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=89b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=160/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/80 mmHg
din alimentaţie; Pulsul=87 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=144 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara

Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au mai
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1500 ml.

80
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=91 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; In urma intervenţiilor
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.

Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6 , C – cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am explorat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate, respectând
regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

81
Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=91Kg.
punct de vedere cantitativ din cauza eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=absentă.
sarcinii patologice manifestată prin limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 650 ml
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I ,cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 1050 ml.
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I ;
- ser glucozat 5 %-1500 ml.
Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţilor zilnice prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar dacă ameţelilor şi a zis că o să-
din cauza sarcinii patologice să-şi poată ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
nanifestată prin ameţeli (vertij), desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
oboseală. activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-compr.1/zi;
-tardyferon-compr.1/zi.

82
Diminuarea tranzitului intestinal Combaterea -sfătuiesc gravida să consume alimente bogate in In urma administrării de
din cauza sarcinii manifestată prin constipaţiei. fibre (legume şi fructe); supozitoare pacienta a
constipaţie. Pacienta să aibă -să consume lichide suficiente; eliminat scaun de
tranzit intestinal in -explic gravidei că in ultimul trimestru de sarcină consistenţă normală.
limite fiziologice. constipaţia este frecventă, datorită compresiunii Pacienta a inţeles sfaturile
uterului pe rect; date de mine şi a zis că o să
-sfătuiesc gravida să bea diminaţa când se trezeşte le respecte.
apă calduţă sau ceai călduţ;
-la indicaţia medicului am administrat supozitoare
cu glicerină 2/zi; Plegomazin f.I/zi.
-am stabilit impreună cu pacienta un program de
eliminare;
-am urmărit frecventa scaunelor şi le-am notat in
F.O.

Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

Deficit de cunoştinţe in legătură cu Pacienta să prezinte -explic pacientei necesitatea de a cunoaşte In urma discuţiilor cu
factorii de risc şi severitatea bolii. cunoştinţe legate de manifestările bolii şi semnele de agravare a bolii; pacienta aceasta a afirmat
simptomele de -să raporteze medicului dacă apar semne de că a inţeles ce i-am explicat
agravare şi evoluţia agravare a bolii; şi că a invăţat cunoştinte
bolii. -să aibă incredere in personalul medical care o noi despre boală.
ingrijesc.

83
Alterarea imaginii de sine din Gravida să aibă o -explic pacientei că modificările tegumentare, Gravida a inţeles ce am
cauza sarcinii. viziune bună despre pigmentaţia facială, a abdomenului şi sânilor sunt sfătuit-o si a zis că
aspectul său. fiziologice şi va dispărea după naştere; incearcă să se complacă aşa
-sfătuiesc gravida să evite să stea la soare pentru a cum este.
nu se accentua pigmentaţia facială.

ZIUA a-II-a
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=155/100mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=87 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consume alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=145/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=150/90 mmHg
din alimentaţie; Pulsul=88 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=144 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia mediculuui, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Adalat intre Dopegyt când TA>140; administrării tratamentului
-Scobutil-f.II/zi; s-a imbunătăţit.
-Diazepam-f.I/zi-seara

Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

84
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=89,5 Kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; In urma intervenţiilor
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează realizate s-a observat o
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; diminuare minimă a
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; edemelor faciale.
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.
Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului medicaţia:-
vitamine B1, B6, C – cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am exporat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate, respectând
regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

85
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au mai
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1500 ml.

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=88,5Kg.
punct de vedere cantitativ din cauza eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=absentă.
sarcinii patologice manifestată prin limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h 800 ml
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I, cantitatea de
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald urină a crescut la 1100 ml.
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I
-glucoză 5 %-1500 ml.

86
Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţii din cauza sarcinii prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar ameţelilor şi a zis că o să-
patologice nanifestată prin ameţeli să-şi poată dacă ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
(vertij), oboseală. desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-compr.1/zi;
-tardyferon-compr.1/zi.

Diminuarea tranzitului intestinal din Combaterea -sfătuiesc gravida să consume alimente bogate in In urma administrării de
cauza sarcinii manifestată prin constipaţiei. fibre (legume şi fructe); supozitoare pacienta a
constipaţie. Pacienta să aibă -să consume lichide suficiente; eliminat scaun de
tranzit intestinal in -explic gravidei că in ultimul trimestru de sarcină consistenţă normală.
limite fiziologice. constipaţia este frecventă, datorită compresiunii Pacienta a inţeles sfaturile
uterului pe rect; date de mine şi a zis că o să
-sfătuiesc gravida să bea diminaţa când se trezeşte le respecte.
apă calduţă sau ceai călduţ;
-la indicaţia medicului am administrat supozitoare
cu glicerină 2/zi; Plegomazin f.I/zi.
-am stabilit impreună cu pacienta un program de
eliminare;
-am urmărit frecventa scaunelor şi le-am notat in
F.O.

87
ZIUA a-III-a
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=150/100mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=84 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consume alimente bogate in Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. proteine şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=145/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/90 mmHg
din alimentaţie; Pulsul=86 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=136 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Scobutil-f.II/zi; administrării tratamentului
-Diazepam-f.I/zi-seara s-a imbunătăţit.

Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am incurajat-o să comunice cu celelalte paciente realizate starea de
somnolenţă. cantitativ din salon; somnolenţă este menţinută.
corespunzător. -am identificat activităţile agreate de pacientă care
să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le
efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

88
Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=88kg
ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă proteine şi vitamine (fructe şi legume), fără In urma intervenţiilor
necesitatea grăsimi; realizate s-a observat o
respectării -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează diminuare minimă a
regimului. acumularea de lichide in ţesuturi; edemelor faciale.
-realizez bilanţul ingesta excreta;
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in decubit lateral stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.
Alimentaţie inadecvată cantitativ şi Pacienta să aibă o -ajut pacienta in timpul vărsăturilor, susţinând-o; După intervenţiie realizate
calitativ din cauza sarcinii stare de bine, fără -ii recomand să evite mişcările bruşte; pacienta prezintă o
patologice manifestată prin greţuri greţuri şi vărsături. -o invăţ să respire profund, aerisesc salonul; diminuare a stării de greaţă
şi vărsături. Pacienta să fie -ii ofer un pahar cu apa; şi nu mai vomita.
echilibrată -am redus aportul de lichide şi alimente;
hidrolectrolitic. -am administrat la indicaţia medicului
vitamine B1, B6, C – cate o fiola/zi;
-Torecan-f.I/zi;
-glucoză 5%-1500 ml.
-după incetarea vărsăturilor administrez lichide
reci in cantităţi mici;
-am exporat preferinţele alimentare ale pacientei,
lăsând-o sa aleagă alimentele preferate,
respectând regimul;
-ii recomand să consume alimentele in cantităţi
mici şi dese;
-fac bilanţul ingesta excreta.

89
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea şi
cefalee intensă, dureri in epigastru. cefaleei şi a durerii -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile durerea epigastrică au mai
epigastrice. care o obosesc; diminuat in intesitate.
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte şi pungă cu gheaţă
in regiunea epigastrică;
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1500 ml.

Alterarea eliminărilor urinare din Pacienta să prezinte -am facut bilanţul ingesta excreta, pentru a calcula G=88Kg.
punct de vedere cantitativ din eliminare urinară in aportul de lichide necesar gravidei/24 h; Proteinuria=absentă.
cauza sarcinii patologice limite fiziologice. -am cântărit pacienta; Cantitatea de urină in
manifestată prin oligurie. -am sfătuit pacienta să respecte regimul alimentar 24 h1400 ml
hiposodat;
-să consume alimente bogate in proteine şi Datorită disgravidiei,
vitamine; retenţia de lichide se
-am colectat urina in recipient pentru examene de menţine.
laborator; In urma administrării de
-pentru a stimula eliminarea de urină am dat Furosemid f.I , cantitatea
drumul la apa de la robinet şi am pus bazinet cald de urină a crescut
sub pacientă,
-la indicaţia medicului am administrat:
-Furosemid-f,I ;
-glucoză 5 %-1500 ml.

90
Anxietate din cauza necunoaşterii Pacienta să fie -am incurajat gravida vorbindu-i cu blândeţe; In urma discuţiilor cu
evoluţiei sarcinii patologice liniştită şi să nu ii -am sfătuit-o să respecte sfaturile personalului pacienta, am ajuns la
manifestată prin nelinişte şi frică. fie frică. medical; concluzia ca are incredere
-să aibă incredere in echipa medicală care o in personalul medical care
ingrijeşte; are grijă de ea, dar tot ii
-i-am explicat evoluţia sarcinii şi necesitatea de a este frică de evoluţia
sta liniştită. sarcinii.

ZIUA a-IV-a
Alterarea funcţiei circulatorii Pacienta să prezinte -măsor TA, puls, BCF; Ora12:TA=145/90mmHg
datorită sarcinii patologice o circulaţie -recomand pacientei să nu consume cafea; Pulsul=85 b/min
manifestată prin HTA, tahicardie. adecvată, in limite -recomand să consune alimente bogate in proteine Ora15:TA=150/90mmHg
fiziologice. şi vitamine (fructe şi legume); Ora18:TA=140/90mmHg
-recomand să reducă sarea şi grăsimile Ora21:TA=140/80 mmHg
din alimentaţie; Pulsul=84 b/min.
-aerisesc salonul; BCF=140 b/min.
-repaus la pat in DL stg.
-administrez la indicaţia medicului, medicaţia Starea pacientei s-a
prescrisă: menţinut aceeaşi 30 min.,
-Dopegyt-comprimate 2/zi,când TA>160→3c./zi; după care in urma
-Scobutil-f.II/zi; administrării tratamentului
-Diazepam-f.I/zi-seara s-a imbunătăţit.

91
Alterarea confortului din cauza Pacienta să prezinte -liniştesc pacienta şi ii explic că aceste simptome In urma administrării
sarcini patologice manifestată prin: o diminuare a sunt temporare şi pot fi combătute; medicaţiei, cefaleea a mai
cefalee. cefaleei . -ii recomand să se odihnească, să evite activităţile diminuat in intesitate.
care o obosesc;
-ii asigur o atmosferă de linişte in salon;
-aerisesc salonul;
-aplic comprese reci pe frunte
-administrez la indicaţia medicului:
-Algocamin-f.II;
-ser fiziologic 1500 ml.

Acumulare excesivă de lichide in Diminuarea -cântăresc pacienta; G=87,5 Kg


ţesuturi din cauza sarcinii edemelor. -recomand să consume alimente bogate in proteine Edemele în bună parte
patologice manifestată prin edeme. Să inţeleagă şi vitamine (fructe şi legume), fără grăsimi; resorbite
necesitatea -regim desodat, ii explic ca sarea favorizează In urma intervenţiilor
respectării acumularea de lichide in ţesuturi; realizate s-a observat o
regimului. -realizez bilanţul ingesta excreta; diminuare minimă a
-sfătuiesc pacienta sa poarte imbrăcăminte şi edemelor faciale.
incăltăminte lejeră;
-să se odihnească in DL stg.
-explic necesitatea respectării regimului;
-administrez la indicaţia medicului:
-Furosemid-f.I;
-ser glucozat 5%-1500 ml.

92
Alterarea somnului din cauza Gravida să prezinte -am aerisit salonul; In urma intervenţiilor
sarcinii patologice manifestată prin un somn calitativ şi -am identificat activităţile agreate de pacientă care realizate starea de
somnolenţă. cantitativ să nu o solicite prea mult şi am incurajat-o să le somnolenţă este menţinută.
corespunzător. efectueze;
-am observat raportul dintre starea de veghe şi de
somn.

Imposibilitatea desfăşurării Pacienta să nu mai -liniştesc gravida şi ii explic cauza ameţelilor; Pacienta a inţeles cauza
activităţii din cauza sarcinii prezinte ameţeli şi -sfătuiesc gravida să se ridice incet din pat, iar ameţelilor şi a zis că o să-
patologice nanifestată prin ameţeli să-şi poată dacă ameţeşte să stea culcată până işi revine; mi respecte sfaturile.
(vertij), oboseală. desfăşura -o sfătuiesc să se odihnească suficient;
activităţile zilnice. -să ia vitaminele şi preparatele de Fe;
-Elevit-compr.1/zi;
-tardyferon-compr.1/zi.

Deficit de cunoştinţe in legătură cu Pacienta să -informez pacienta despre boală, despre Pacienta a inţeles ce i-am
factorii de risc, severitatea bolii. acumuleze simptomele de agravare a sarciniii; explicat şi a acumulat noi
informaţii despre -o sfatuiesc să anunte medical in caz că apar aceste cunoştinţe.
boală şi să semen de agravare;
cunoască -ii explc necesitatea regimului de urmat şi
simptomele de consecinţele nerespectării lui.
agravare a boliii.

93
94
Evaluare finală:

Pacienta D.M. se internează cu diagnosticul de IG, 0P, sarcină 32 săptămâni,


făt viu, unic, prezentaţie craniană mobilă, membrane intacte, bazin osos normal,
disgravidie tardivă (TA=165/105mmHg şi edeme) pe data de 20.03.2013. I se
instituie tratament cu hipotensoare, antispastice, sedative, vitamine. Sub
tratament şi repaus la pat evoluţia a fost favorabilă.
Gravida a fost externată pe data de 24.03 2013, după 4 zile de spitalizare
timp in care s-a instituit tratament şi a fost supravegheată atent.
Se externează in stare bună, afebrilă, edeme reduse la zona perimaleolară,
a scăzut in greutate 3 kg, G=88 kg, TA=130/85 mmHg, Puls 76 b/min, tonusul
uterin normal, BCF=146 b/min ritmice, contracţiile uterine dureroase absente,
colul uterin lung, închis, membranele intacte, prezentaţia craniană sus situată,
lichidul amniotic în cantitate normală.
Recomandări la externare:
-tratament conform reţetei:-Dopegyt-compr.1-2/zi;
-Scobutil-compr. 2/zi;
-Elevit-compr.1/zi;
-regim desodat;
-evitarea efortului,frigului şi umezelii;
-control TA la 2 zile;
-control de specialitate peste 7 zile.

95
V. CONCLUZIILE GENERALE PLECÂND DE LA
CAZURILE URMĂRITE
Coroborând datele semnificative de la cazurile
monitorizate cu literatura de specialitate se pot stabili câteva
precepte utile în îngrijirea gravidelor cu preeclampsie.
Disgravidia tardiva este o afecţiune preocupantă prin
incidenţa clinică (5-10% din sarcini, predominant la primipare),
prejudiciile gravidei şi fătului, consecinţele familiale şi sociale.
Cu toate cercetările întreprinse persistă destule necunoscute
referitoare la etiopatogenia afecţiunii. Totuşi, acestea nu
influenţează patent atitudinea medicală adecvată, privitoare la
prevenire, depistare precoce şi terapie.
Evoluţia disgravidiei tardive, spontană sau sub tratament,
se caracterizează prin oscilaţii, uneori paroxisme şi întotdeauna
riscul scăpării unor momente terapeutice hotărâtoare. DE AICI
REZULTĂ POATE CEL MAI BINE ROLUL ASISTENŢEI ÎN ECHIPĂ A
ACESTOR CAZURI.
Coroborând recomandările diverşilor autori am totalizat, în
coloana a treia a tabelelor sinoptice ale cazurilor urmărite
ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL, menite să monitorizeze
strâns evoluţia cazurilor sub tratament. Celelalte coloane sunt
preponderent explicative.
După cum rezultă din evoluţia celor trei cazuri, o
asemenea monitorizare strânsă, împreună cu particularizarea
asistenţei împiedică evoluţia spre eclampsie şi în cele mai multe
cazuri readuce echilibrul, permiţând continuarea sarcinii.

96
Coloana a treia a tabelelor oferă o impresie referitoare la
numărul şi dificultatea sarcinilor asistentului care monitorizează
cazurile de disgravidie tardiva. Rezultatele finale bune
răsplătesc eforturile. Şi pledează convingător în favoarea muncii
în echipă.

BIBLIOGRAFIE

1. – Anatomia şi fiziologia omului, Albu M.R. - Editura Corint, Bucureşti


1997

2. – Tehnica îngrijirii bolnavilor, Mozes C. - Editura Medicală, Bucureşti,


1998

3. – Agenda medicală – Editura Bucureşti 1998

4. – Tehnici de îngrijire aplicate de asitenţii medicali, Titircă L. – Editura


Viata medicala romaneasca , Bucuresti

5. – Tratat de Obstetrică, sub redacţia Prof.dr. IOAN MUNTEANU,

Editura Academiei Române, Bucuresti 2000

97
98

S-ar putea să vă placă și