Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘA POSTULUI

aferentă contractului de muncă nr. ......................................... din .................................

1. Denumire post

Muncitor necalificat in constructii – COR 931301

Nivelul - Executie

2. Nume și prenume ocupant

3. Locul desfășurării muncii

Pe santierele de constructii/In cladirile nou construite, in mediu de praf si in contact cu


materiale de constructie care pot contine substante chimice, unde conditiile de vreme
schimbatoare sunt inevitabile.

Program de lucru normal, ori, dupa nevoie, prelungit sau in ture.

4. Subordonare și supervizare

Se subordonaza sefului de echipa/de atelier, muncitorilor calificati in echipa carora


presteaza activitatea si raspunde direct in fata reprezentantilor societatii sau delegatilor
acesteia.

Respect Regulamentul de Ordine Interioara .

Colaboreaza cu toate departamentele societatii pentru buna desfasurare a activitatii


societatii.

5. Expertiza și calitățile profesionale

 Sa detina insusiri de personalitate precum : seriozitate, loalitate, hotarare,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare
lucrului in echipa si in subordonare ( spirit de observatie, rabdare, viteza de
reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare ,etc) etc;
 Sa nu aiba antecedente penale;
 Sa fie apt din punct de vedere medical;
 Sa aiba disponibilitatea de a lucra in ture ori cu program prelugit;

6. Atribuții

Activitatea unui muncitor necalificat in constructii este de a presta munci necalificate in


domeniul constructiilor civile si al constructiilor in general.

Sarcinile de serviciu sunt obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza


corespunzatoare unei parti de 100% din salariu de baza.

Este direct raspunzator pentru indeplinirea atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu.

Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura ce i-au fost
incredintate.

Obligatiile includ, spre exemplificare :

 Sa incarce, sa descarce , sa stocheze materiale de constructie si alte produse,


sa le mutein carucioare/masini/ansambluri mecanizate sau nemecanizate si/sau
sa le transporte cu bratele;
 Sa pregateasca materialele solicitate in urma procesului tehnologic;
 Sa amestece recipientii , asa cum i se solicita;
 Sa intinda/sa adune/sa taie/etc materialele;
 Sa sorteze materialul rezultat in urma demolarilor;
 Sa ajute in cadrul echipei deservirea difeeritelor masini si echipamente;
 Sa asigure curatenia/debransarea frontului de lucru cu materialele care nu sunt
necesare in procesul de productie;
 Sa utilizeze materiale, masini si echipamente puse la dispozitie de catre
societatea angajatoare : unelte de cioplit,
fierastraie,cutite,raclete,spacluri,gletiere,unelte de slefuit,masini de taiat, roabe,
etc;
 Sapa manual santuri, gropi, decoperteaza,etc
 Sa foloseasca timpul de lucru exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 Sa participe activ la indeplinirea sarcinilor echipei de lucru;
 Este strict interzis consumul de bauturi alcoolice/substante psihotrope in timpul
programului de lucru;
 Este strict interzis sa se prezinte la programul de lucru sub influenta bauturilor
alcoolice sau a substantelor psihotrope;

7. Responsabilitatea postului:
A. Legat de sarcinile de serviciu :
 Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de catre
societate in domeniul calitatii;
 Raspunde de respectarea termenelor de executie a operatiunilor desfasurate;
 Raspunde de realizarea produselor conform normelor de calitate;
 Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de
serviciu cuprinse in fisa postului;
 Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic superior direct si care au
legatura directa cu obiectivul postului ocupat;

B. Legat de disciplina muncii, raspunde de :


 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
 Pastrarea in bune conditii a utilajelor / uneltelor/ si utilizarea resurselor
existente exclusiv in intereseul firmei;
 Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la
postul sau;
 Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire
si stingere a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator;
 Raspunde material/administrativ/penal , dupa caz, pentru neindeplinirea
sarcinilor incredintate si pentru eventualele pagube pricinuite societatii;
C. Legat de sanatatea si securiatea in munca:
 Lucratorul trebuie sa isi desfasoarea activitatea, in conformitate cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca
 In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorul are urmatoarele
obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea
sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat
este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca
mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari.

 Riscurile profesioanale la care poate fi supus : accidentare prin taiere,


traumatisme mecanice, etc.

8. Semnaturi :

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost


întocmit în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul său de
personal .

Angajator Angajat

__________________________________ __________________________________

Data semnării: [introduceți data]

S-ar putea să vă placă și