Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN FACTORIAL CU DOI FACTORI, FĂRĂ REPETA

Analiza rezultatelor experimentării yij presupune:


- Stabilirea factorilor semnificativi, utilizând analiza varian
- Deducerea relaţiei dintre rezultatul y şi factorii controlaţi
În continuare, stabilirea factorilor semnificativi se face
următoarea succesiune:
Se determină variabilitatea totală ST a modelului, va
variabilitatea reziduală SR;
Se determină varianţele corespunzătoare, VA, VB, VR;
Se determină coeficienţii Fisher FA, FB;
Pentru un nivel de încredere stabilit şi numărul gradelor
se alege din tabel fa;
În funcţie de ipoteza statistică iniţială se identifică factori

Calitatea unei suprafeţe vopsite

Se utilizează două tipuri de vopsele şi trei timpi de uscare (20, 25 şi 30 min.)

B (Timp)
A (vopsea) 20 25 30
1 74 73 78 75 26.69444
2 92 98 66 85.33333 26.69444
83 85.5 72 80.1667 53.38889
8.027778 28.44444 66.69444 103.1667

Variabilităţi Varianţe Coef. Fisher


ST 752.833333 VA 160.1667 FA 0.82916
SA 160.166667 VB 103.1667 FB 0.53408
SB 206.333333 VR 193.1667
SR 386.333333
ST ST
V T= = ; V A=
N−1 m⋅n−1

VA VB
F A= ; FB=
752.8333 VR VR
FĂRĂ REPETAREA EXPERIENŢELOR
esupune:
ând analiza varianţei datelor;
factorii controlaţi A, B.
nificativi se face cu testul Fisher (Snedecor), în

a modelului, variabilităţile factorilor SA, SB şi

re, VA, VB, VR;


;
numărul gradelor de libertate a factorilor controlaţi

e identifică factorii semnificativi (influenţi).

m n
S T =∑ ∑ ( y ij− ȳ ) =∑ ( y ij − ȳ )
2 2

i=1 j =1 ij

80.16667 80.16667 80.16667 S T = S A + S B +S R


80.16667 80.16667 80.16667

S A =n ∑ ( ȳ i− ȳ )
2

S B =m ∑ ( ȳ j − ȳ )
2

ST SA SB SR
= ; V A= ; V B= ; V R=
m⋅n−1 m−1 n−1 ( m−1 ) ( n−1 )
VB
; FB=
VR
=∑ ( y ij − ȳ )
2

ij

n−1 )
Studiu privind timpul de viaţă al unei baterii
Obiectivul este obţinerea unei baterii care să fie cât mai puţin afectată de temperatura mediului ambiant, răspunsul fiind expr
Se utilizează trei tipuri de materiale din care pot fi fabricate bateriile.
Au fost cosiderate trei temperaturi de depozitare a bateriile

temperaturi
materiale
t1 t2 t3
1 130 34 20 61.33333 1521 100.3333
2 150 136 25 103.6667 11.11111 100.3333
3 138 174 96 136 1272.111 100.3333
139.3333 114.6667 47 100.3333 2804.222
1521 205.4444 2844.444 4570.889

Variabilităţi Varianţe Coef. Fisher


ST 28012 VA 2803.222 FA 0.25059
SA 8412.667 VB 2803.222 FB 0.25059
SB 8412.667 VR 11186.67
SR 11186.67

ST ST S
V T= = ; V A=
N−1 m⋅n−1 m−

VA VB
F A= ; FB=
VR VR
mbiant, răspunsul fiind exprimat în ore de funcţionare

100.3333 100.3333
100.3333 100.3333
100.3333 100.3333

T SA SB SR
; V A= ; V B= ; V R=
−1 m−1 n−1 ( m−1 ) ( n−1 )

VB
=
VR
Încovoierea unor plăci de cupru
factorii de influenţă consideraţi sunt temperatura şi conţinutul de cupru al plăcii

conţinutul de cupru (%)


temperatura 40 60 80 100
50 17 16 24 28 21.25 0.0625
75 12 18 17 27 18.5 9
100 16 18 25 30 22.25 0.5625
125 21 23 23 29 24 6.25
16.5 18.75 22.25 28.5 21.5
25 7.5625 0.5625 49

Variabilităţi Varianţe Coef. Fisher


ST 440 VA 28.66667 FA 0.96269
SA 86 VB 28.66667 FB 0.96269
SB 86 VR 29.77778
SR 268

ST
V T= =
N−1

VA
F A= ;
VR
21.5 21.5 21.5 21.5
21.5 21.5 21.5 21.5
21.5 21.5 21.5 21.5
21.5 21.5 21.5 21.5

ST ST SA SB SR
V T= = ; V A= ; V B= ; V R=
N−1 m⋅n−1 m−1 n−1 ( m−1 ) ( n−

VA VB
F A= ; FB=
VR VR
SR
R=
( m−1 ) ( n−1 )

S-ar putea să vă placă și