Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 47 din 17 noiembrie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-
137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022
privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119,
art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea
Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022
privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 307, art. 604) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la Legea nr. 74/2020 privind achiziţiile în sectoarele


energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, SA „Energocom” va contracta un
credit de tip revolving, în echivalentul a 25 000 000 EUR, pe un termen ce nu va depăși
12 luni. Condiţiile contractului de împrumut, entitatea creditoare şi modalitatea de
utilizare a mijloacelor financiare vor fi stabilite şi aprobate de către Consiliul SA
„Energocom” și confirmate de către Agenția Proprietății Publice.

2. Prin derogare de la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 215/2011 cu privire la
frontiera de stat a Republicii Moldova, art. 30 alin. (1) și categoria (A) lit. b) din anexa
nr.1 din Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă,
se permite însoţitorilor delegaţiilor străine antrenați în asigurarea misiunilor de protecție
a demnitarilor străini de a introduce, purta și folosi pe teritoriul Republicii Moldova
armele din dotarea acestora clasificate la poziția tarifară 9301 90 000, în limitele Legii
nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor
de foc. Ministerul Afacerilor Interne va efectua autorizarea și va duce evidența acestora
în conformitate cu procedura stabilită pentru armele de apărare și pază.
3. Pct. 8 din Dispoziția nr. 19 din 29 aprilie 2022 va avea următorul cuprins:
„8. Prin derogare de la art. 87 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 107/2016 cu privire
la energia electrică, în cazul existenței unor factori obiectivi (modificarea prețurilor de
procurare a energiei electrice, fluctuația cursului de schimb al valutei naționale,
adoptarea actelor normative ce au impact asupra costurilor de furnizare), care generează
necesitatea majorării/micșorării venitului reglementat al furnizorilor serviciului
universal și de ultimă opțiune cu mai mult cu 1%, Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică va ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei
electrice în regim de urgență conform art. 16 alin. (6)1 din Legea nr. 174/2017 cu privire
la energetică.”

4. Prin derogare de la art. 171 alin. (5), art. 172 și 214 din Codul administrativ,
pe perioada stării de urgență nu pot fi suspendate:
a) actele administrative individuale prin care s-a dispus eliberarea din funcție a
unei persoane cu funcţie de demnitate publică;
b) actele administrative individuale prin care o persoană a fost numită într-o
funcție de demnitate publică.
5. Pe perioada stării de urgență nu poate fi dispusă întoarcerea executării în
conformitate cu prevederile art. 214 alin. (6) din Codul administrativ, cu referire la
actele administrative individuale prevăzute la pct. 4 lit. a) și b) care au fost puse în
executare între timp.

6. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt


obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale
și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA