Sunteți pe pagina 1din 3

Centre for International Cooperation

Avram Iancu street, no. 68


Tel.: 0264-42.97.62
cci@ubbcluj.ro

Cluj-Napoca, RO-400083

Ce este programul ERASMUS+?


ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare,
tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de
inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul
Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările
industrializate. Noua schemă de programe finanțate în ERASMUS+ :

ANPCDEFP EACEA

KEY 1 KEY 2 KEY 3 KEY 1 KEY 2 KEY 3 Jean Sport


Monnet

Mobilităţi de Strategic Partnerships for Policy Join Knowledge Alliances Support Jean Monnet Collaborative
studiu school education support Master for Centres of
Degree policy excellence Partnerships
reforms

Mobilităţi de Strategic Partnerships for Large Sector Skills Alliances Jean Monnet Not-for-profit
practică vocational education and Scale Chairs
European
training
European sport events
Mobilităţi de Strategic Partnerships for Voluntary Sector Skills Alliances Jean Monnet
predare higher education Modules
Service
Mobilităţi staff Strategic Partnerships for Events Capacity Building in Jean Monnet
training adult education the field of higher Networks
education

Strategic Partnerships for Capacity Building in Jean Monnet


youth the field of youth Projects

Strategic Partnerships
addressing more than one
field
Jean Monnet
support to
institutions
and
associations

Se depune doar Proiectele se depun la ANPCDEFP Proiectele se depun la EACEA (Bruxelles)


de Biroul (Bucureşti)
Earsmus+
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
finantare
ERASMUS+
Mobilități

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi


 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

Mobilităţi studenţeşti

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în


alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor
gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă
internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în
străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi
alte organizaţii)

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau


organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea
adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre
de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a


perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract
trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia
gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ
superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ


superior

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de


cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le
oferă.

Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ


superior şi intreprinderi

Obiective

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o


întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade
de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior
către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o
instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.

Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.

Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat
de către instituţia de învăţământ superior.

Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru
convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă.

S-ar putea să vă placă și