Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”

Comuna POIANA TEIULUI


Judeţul NEAMŢ
Telefon/Fax: 0233 266059
E-mail: scgalu@yahoo.com

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu Aprobat director,


Profesor:Todirică Maria-Cezara prof.
Disciplina: Educație plastică
Nr. de ore/săptămână: 1
An școlar 2022 - 2023
Ordin MEN nr. 3393/28.02.2017

Planificare calendaristică anuală


Clasa a VII-a

An școlar 2022-2023

Conform Ordinului MEN, structura anului şcolar 2022 – 2023 are 36 de săptămâni de cursuri.
MODUL 1- 5 SEPT.2022-21OCT.2023- 7 SĂPTÂMÂNI- 28 ORE
MODUL 2 – 31OCT.2022 -22DEC.2022- 7 SĂPTĂMÂNI – 28 ORE
MODUL 3 – 9 IAN.2023- 18FEBR. 2023- 6 SAPTÂMÂNI- 24 ORE
MODUL 4- 27 FEBR.2023-6APRILIE 2023- 6 SĂPTĂMÂNI- 24 ORE
MODUL 5 - 19 APRILIE2023- 16 IUNIE 2023- 9 SĂPTĂMÂNI- 36 ORE
Total -127ore, fără programele naționale
Anul şcolar 2022 – 2023 are 36 de săptămâni de cursuri, dintre care o săptămână alocată pentru „Școala altfel” și o săptămână pentru Programul
„Săptămâna verde”.
Programul național „Școala altfel”- 27- 31 martie 2023-modulul IV
Programul „Săptămâna verde”- 24-28 aprilie 2023- modulul

1
Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”
Comuna POIANA TEIULUI
Judeţul NEAMŢ
Telefon/Fax: 0233 266059
E-mail: scgalu@yahoo.com

PLANIFICARE ANUALĂ

Modulul I - 7 săptămâni – 5 septembrie – 21 octombrie 2022


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
1.2 Analizarea valențelor expresive ale
Unitatea 1 limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 1. Instrumente și materiale de
1.
3.2. Conceperea de produse artistice lucru în artele plastice 1 S1
Limbajul plastic creative, originale și funcționale, în cadrul 2. Tehnici de lucru
2. (recapitulare) unor evenimente la nivel local sau la nivel
de comunitate. Lecția 2. Amprenta personală. 1 S2
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a
S3
tehnicilor și instrumentelor variate în Lecția 1. Redarea în perspectivă a
1. 3 S4
cadrul studiului după natură; liniei, a suprafeţei şi a volumului
S5
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură și/
Unitatea 2 sau compoziției;
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
Limbajul plastic. sentimentelor exprimate prin limbaj plastic
Perspectiva. în cadrul unor compoziții proprii;
2. Lecția 2. Studiu după natură 2 S6
3.2. Conceperea de produse artistice Vacanța de
S7
creative, originale și funcționale, în cadrul toamnă
unor evenimente la nivel local sau la nivel 24-30.10.2022
de comunitate.

2
Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”
Comuna POIANA TEIULUI
Judeţul NEAMŢ
Telefon/Fax: 0233 266059
E-mail: scgalu@yahoo.com

Modulul al II-lea - 8 săptămâni – 1 noiembrie – 22 decembrie 2022


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a Lecția 3. Modularea formelor și 1 S8
Unitatea 2 tehnicilor și instrumentelor variate în texturilor prin valoare
cadrul studiului după natură;
4. Limbajul plastic. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale 2 S9
Lecția 4. Natura statică
Perspectiva. limbajului plastic în studiul după natură și/ S10
5. sau compoziției; 1 S11
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic Lecția 5. Efectul spațial al culorilor.
în cadrul unor compoziții proprii;

1. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale S12


limbajului plastic în studiul după natură Lecția 1. Tehnici grafice. 3 S13
și/sau compoziției; Valorația în creion. S14
Unitatea 3 3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic
2. 1 S15
Tehnici specifice în cadrul unor compoziții proprii;
artelor plastice. 3.2. Conceperea de produse artistice Vacanța de
creative, originale și funcționale, în cadrul Lecția 2. Valorația în cărbune. iarnă
unor evenimente la nivel local sau la nivel 23.12.2022-
de comunitate. 8.01.2023

Modulul al III-lea - 5 săptămâni – 9 ianuarie – 10 februarie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat

3
Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”
Comuna POIANA TEIULUI
Judeţul NEAMŢ
Telefon/Fax: 0233 266059
E-mail: scgalu@yahoo.com

1. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale Lecția 1. Compoziția statică și 2 S16


limbajului plastic în studiul după natură compoziția dinamică. S17
Unitatea 4 și/sau compoziției;
2. S18 Vacanța de
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
Lecția 2. Centrele compoziționale: 3 S19 schi
Compoziția plastică. sentimentelor exprimate prin limbaj plastic
centrul de interes. S20 13-19.02.2023
în cadrul unor compoziții proprii;

Modulul al IV-lea-7 săptămâni/ 6 săptămâni de carte – 20 februarie – 6 aprilie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
Unitatea 4 limbajului plastic în studiul după natură 1 S21
și/sau compoziției;
Compoziția plastică 3.1 Valorizarea propriilor idei și a Lecția 3. Compoziția plastică cu mai
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic multe centre de interes.
în cadrul unor compoziții proprii;

1. 1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații 3 S22


transmise prin limbaj artistic în cazul S23
Lecția 1. Compoziția decorativă:
artelor decorative; * S24
stilizarea.
Unitatea 5 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a
tehnicilor și instrumentelor variate în

4
Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”
Comuna POIANA TEIULUI
Judeţul NEAMŢ
Telefon/Fax: 0233 266059
E-mail: scgalu@yahoo.com

2. Compoziția plastică cadrul studiului după natură și/sau


în artele decorative. compoziției;
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură Lecția 2. Principii decorative: 3 S25
și/sau compoziției. repetiția, alternața, simetria. S26
3.1. Explorarea unor modalități noi de S27 Vacanța de
exprimare a ideilor, sentimentelor și primăvară
mesajelor prin compoziții plastice. 7-18.04.2023

Modulul al V-lea - 9 săptămâni/ 8 săptămâni de carte – 19 aprilie – 16 iunie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a S28
Unitatea 5 tehnicilor și instrumentelor variate în 2 S29
cadrul studiului după natură și/sau
Lecția 3. Jocul de fond.
Compoziția plastică compoziției;
.
în artele decorative. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură
și/sau compoziției.
1. Unitatea 6 1.3 Recunoașterea unor forme de Lecția 1. Pagini din istoria artei 2 S30
comunicare artistică, plastică și decorativă, românești: Preistoria și Antichitatea S31
2. Noțiuni de cultură pe teritoriul României; Lecția 2. Pagini din istoria artei 2 *S32
artistică 1.2 Analizarea valențelor expresive ale românești: Epoca Medievală S33
3. limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 3. Arta românească din S34
3.1. Explorarea unor modalități noi de 2
secolul al XIX-lea S35
4. exprimare a ideilor, sentimente-lor și Lecția 4. Arta românească din S36
mesajelor prin compoziții plastice. 1
secolul al XX-lea.

S-ar putea să vă placă și