Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA:
GRUPA: COMBINATĂ
TEMA ANUALĂ: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI: „IARNA”
SUBTEMA: „HAI LA JOACĂ AFARĂ ”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC – educaţie muzicală
TEMA ACTIVITĂŢII: „VREȚI COPII SĂ NE JUCĂM?”joc cu cânt, predare
„MERSUL OAMENILOR„- joc muzical
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixt ( predare cântec, repetare joc);
SCOPUL ACTIVTĂŢII:
Consolidarea deprinderii de a cânta corect sunete lungi şi scurte în combinaţii sincopate , expresiv
şi omogen, în colectiv, pe grupe mici şi individual, respectând poziţia corectă, tonul, semnalul de
început, dicţia şi respiraţia în emisia sunetelor;
Consolidarea deprinderii copiilor de a executa diferite mişcări, după indicaţiile textului unui
cântec.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să interpreteze corect melodia cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale,
ritmul şi intensitatea lor;
O2 – să–şi însuşească corect formula ritmică sincopată (pătrimea urmată de doime, în aceeaşi
măsură);
O3 - să execute corect jocul muzical, respectând linia melodică şi sarcinile (rolurile) acestuia,
sincronizând mişcările cu textul şi ritmul melodiei;
O4 - să redea expresiv linia melodică a cântecului, după interpretarea model a acesteia;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
MIJLOACE DIDACTICE: cd-player, costumaţie adecvată pentru joc.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel 5-7 ani;
Eugenia Maria Paşca – Caiet metodic- educaţie muzicală pentru preşcolari, volumul II, Editura
Sfera, Bârlad, 2006.

Nr. Secvența Conținut științific Strategia didactică Evaluare


Cr didactică Metode Mijloace Forma de
t. de organizar
învățăm e
ânt
1. Se pregătesc materialele frontal
Moment didactice necesare
organiza- desfăşurării activităţii.
toric Se aşează copiii pe scăunele,
în semicerc.
Se reaminteşte copiilor
poziţia corectă de cântat
(spatele drept, mâinile pe
1
genunchi, picioarele sprijinite
de podea).

2. Captarea - Salutul de dimineaţă! -surpriza;


atenţiei - Captarea atenției se
realizează prin intrarea în
sală a Zânei Iarna, însoțită
de povestioara următoare:
„ Astăzi, în drum spre
grădiniţă, m-am întâlnit cu
Zâna Iernii care era foarte
veselă. Văzându-o aşa
voioasă, am întrebat-o care
este motivul, iar ea mi-a
răspuns, sărind în sus de
bucurie, că aștepta de mult să
ningă pentru a le face o
bucurie copiilor și acest lucru
s-a întâmplat, iar acum vrea
să afle cum s-au bucurat
copiii de zăpadă în vacanță.
Voi cum v-ați jucat cu
zăpada, vă doriți să mai
ningă, ați vrea să fie numai
iarnă?

3. Reactualiza- Se observă planşa Jocurile convorbi- tablou frontal -aprecieri


rea copiilor iarna și se poartă o rea; verbale;
cunoştinţe- discuție, care să descrie
lor tipurile de jocuri specifice
iernii.

4. Anunţarea
temei şi a Vom învăţa un cântec care explicaţia frontal;
obiectivelor se numeşte „Vreți, copii, să
ne jucăm?” și vom juca un
joc muzical „Mersul
oamenilor„.

2
5. Dirijarea Voi prezenta copiilor la explicaţia frontal aprecieri
învăţării calculator cântecul ce verbale
urmează să fie învăţat.
Pentru a avea o activitate cât
mai reuşită va trebui să facem
câteva exerciţii de încălzire şi
omogenizare a vocii.
Exerciţii de cultură muzicală:
1.Exerciţii de respiraţie:
- Se realizează sub formă de demon-
joc didactic muzical straţia;
– ,,Vântul si Zâna Iarna,,
( Cum suflă vântul
iarna?
Cum bate la usa Zâna?)
,, Haideți, copii, să ne exerciţiul
încălzim mâinele îngheţate de
ger! – inspiraţie lungă şi
expirarea lentă a aerului cald;
Afară se aude cum suflă
vântul, haideți să imităm și
noi Vâjâitl lui : inspirăm
amplu, iar pe expiraţie rostim:
Vâjjj! vâjjj! vâjjj!... Vâjjj!
vâjjj! vâjjj!
- Cum bate Iarna la ușă : aprecieri
Cioc! cioc !cioc !- inspirăm verbale
lung, iar pe expirația sacadată
dăm drumul aerului,
rostind,,cioc, cioc, cioc,,.
Se explică modul de realizare,
se demonstrează, se execută
cu toată grupa. Se urmăreşte frontal
realizarea unei inspiraţii
ample şi a unei expiraţii
lungi, dozate.
Copiii execută exerciţiile de
respiraţie, respectând
indicaţiile
„Suflăm fulgul care plutește
în aer”- se trage aer adânc în
piept şi se suflă uşor spre un
fulg imaginar;
„Facem valuri în paharul cu
apă”- se trage aer adânc în
piept şi se suflă uşor într-un
pahar cu apă, imaginar.
Exerciţiile se repetă ,fiecare demon –
de două ori. straţia
2. Exerciţii de dicţie:
3
„Nas, pas, în balans.
Huri, turi, ruri, muri,
Toc, poc, hai la joc.”
Pe timpul 1 se trage aer în
piept , iar pe timpul 2 se spun pe grupe aprecieri
versurile respective. verbale
3.Exerciţii melodice:
a) de încălzire a vocii: exerciţiul
- Cântăm ca trompeta
- Cântăm ca pianul întrecerea
b) de omogenizare a vocilor: pe grupe
-se folosesc fragmente dificile
din cântecul nou cu silaba
neutră „la”.
Exerciţiile se vor face
respectându-se gesturile
dirijorale .
După efectuarea acestor
exerciţii se va trece la
învăţarea cântecului.
Copiii vor audia cântecul calculat
integral, apoi se va purta o or;
discuţie pe marginea textului .
Se explică textul pe
fragmente logice, apoi se audiţia;
încearcă memorarea acestuia
prin ritmizare, apoi se va conversa-
intona linia melodică a ţia
cântecului cu silaba neutră
„la”, după care se va trece la
îmbinarea textului cu
melodia. După alfabetizarea exerciţiul;
cântecului se învață cântecul
pe fragmente.
- Se realizează interpretrea
model a cântecului nou.
Copiii sunt atenţi la
interpretarea model.
- Se cântă mai întâi prima
strofă model, apoi frontal.
- Se cântă prima strofă,
urmată de a doua strofă
model, apoi frontal.
- Se cântă cele două strofe,
apoi se adaugă și a treia strofă
model, apoi frontal,
De câte două ori fiacare aplauze;
segment.

4
Interpretarea cântecului cu
6. Obținerea procedee diferite: dialog între
performanțe grupe, cu acompaniament de
i jucării muzicale, cu mişcări
sugerate de text sau melodie.
Se identifică titlul cântecului.
- Se reaminteşte poziţia
corectă de cânt, se dă tonul,
se marchează gestual întrecerea
momentul inspiraţiei şi se pe grupe
execută cu toată grupa.

O voi întreba pe Zâna Iarna


dacă i-a plăcut cântecelul
nostru, după care voi spune
copiilor că vom juca jocul
„Mersul oamenilor„.

Copiii vor executa jocul, fiind


atenţi la mişcări şi dicție,
respectând durata sunetelor,
având o ţinută veselă.

Copiii vor executa paşii pe


lângă marginea covorului
( pătrimi, optimi, doimi )

-patrimi
Ta-ta mer- ge pe că-ra-re / Cu
pas drept şi mân-dru ta-re.

-optimi
Şi co-pi-lul su-ie iu-te/ Ca s-
a-jun-gă-n vărf de mun-te

-doimi exerciţiul
Mo-şul mer-ge că-ti-nel/ Du-
ce mai mulţi ani cu el.

5
7. Evaluare După executarea jocului, convorbi- frontal Aprecieri
copiii se vor aşeza jos, pe rea ale
covor şi vom realiza copiilor și
împreună evaluarea întregii ale
activităţi prin completarea educatoar
versurilor eliptice din textul ei
cântecului nou învătat.

8. Încheierea Pe fundalul sonor al frontal


activităţii cântecului nou predat Zâna
Iarna îşi ia rămas bun şi
copiii o vor însoţi, ieşind
împreună din sala de grupă.
”Vreți copii să ne jucăm?”

Vreți, copii,să ne jucăm? - Daaaaaaaaaaa


Prin zăpadă s-alergăm? - Daaaaaaaaaaa

Refren:
Hai veniți acum la noi
Printre brazi pe munți, prin văi
Schiuri, sănii să aveți
Haideți să vedeți!

Săniuțele pornesc – Daaaaaaaa


Toți copiii se-n bulzesc – Daaaaaaaa

Refren:
Ninge, ninge fulgi mărunți
Joacă sprinteni peste munți
Veselia e în toi
Hai veniți cu noi

Hei, copii, n-ați obosit? – Nuuuuuuuu


Prin nămeți n-ați rătăcit? - Nuuuuuuuu

Refren:
Om de nea noi am făcut
Ziua-ntreagă a trecut
Noaptea-ncet s-a furișat
Haideți la culcat ! Hai!

S-ar putea să vă placă și