Sunteți pe pagina 1din 4

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CU CONSOLIDARE PARTIALA, EXTINDERE LOCALA ETAJ , TRANSFORMARE POD IN MANSARDA

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CU CONSOLIDARE PARTIALA, EXTINDERE LOCALA ETAJ, TRANSFORMARE POD IN MANSARDA -STR. CARAIMAN NR. 91-

Memoriu de Arhitectura Faza D.T.A.C.

Bucuresti
~ Iulie 2011 ~

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CU CONSOLIDARE PARTIALA, EXTINDERE LOCALA ETAJ , TRANSFORMARE POD IN MANSARDA

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

a.Situatia existenta
Terenul pe care se afla imobilul ce urmeaza a fi consolidat partial si amenajat este situat in Bucuresti, Str. Caraiman nr. 91, sector 1 . Imobilul este identificat cu numar cadastral 4286, dreptul de proprietate fiind intabulat in cartea funciara nr. 6989 a localitatii Bucuresti sector 1. Terenul are o suprafata de 149 mp. Constructiile existente sunt: -un corp de cladire situat spre strada, cu regim de inaltime S+P+E+M.. -un corp de cladire alipit primului, situat spre spatele proprietatii, care a fost consolidat si supraetajat, conform autorizatiei de construire nr. 134/13 din 13.03.2003, eliberata de Primaria Sectorului 1, avand in prezent un regim de inaltime de P+E. Zona aflata in studiu este preponderant rezidentiala, cu imobile Ppana la P+E+M.. Terenul de la nr. 91 are o forma neregulata, conform planului de situatie anexat. Vecinatatile sunt proprietati particulare.

b.Regimul juridic
Terenul si constructiile de pe teren sunt in proprietatea sotilor AlexandraMaria MITU (fosta PACESCU) si Andrei MITU.

c.Reglementari
Suprafetele actuale ale cladirilor sunt: Suprafete utile: -subsol (pivnita): Su= 15.20 mp -parter: Su= 53.72 mp -etaj: Su= 54.71 mp -mansarda (conform actului de vanzare cumparare nr. 367 din 28.04.2011): Su= 34.46 mp. S utila totala= 158.10 mp

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CU CONSOLIDARE PARTIALA, EXTINDERE LOCALA ETAJ , TRANSFORMARE POD IN MANSARDA
Suprafete construite: -subsol: Sc= 21.50 mp -parter: Sc= 81 mp. -etaj: Sc = 81 mp -mansarda (denumita astfel in actul de vanzare cumparare nr. 367 din 28.04.2011): Sc= 37.00 mp. S construita desfasurata= 220.50 mp Mansarda, achizitionata ca atare conform actului de vanzare cumparare nr. 367 din 28.04.2011, prezinta cadastru intocmit, dar dreptul de proprietate nu este inscris in cartea funciara. Actul va servi la inscrierea acestui drept de proprietate in cartea funciara a imobilului. Suprafetele propuse ale cladirilor sunt: Suprafete utile: -subsol (pivnita): Su= 15.20 mp -parter: Su= 53.72 mp -etaj: Su= 57.33 mp -mansarda: Su= 15 mp (urmand ca restul suprafetei utile sa fie folosita ca spalatorie). S utila totala= 141.25 mp Suprafete construite: -parter: Sc= 81 mp. -subsol: Sc= 21.50 mp -etaj: Sc = 83.50 mp -mansarda: Sc= 37.00 mp. S construita desfasurata= 223 mp Coeficienti urbanistici actuali: POT= 54% (conform autorizatiei de construire nr. 134/13 din 13.03.2003, eliberata de Primaria Sectorului 1, pe numele proprietarului anterior CARASAVA ANA- CORNELIA) CUT = 1.08 Modificarile, in afara extinderii de 3 mp la nivelul etajului, cu impact nesemnificativ asupra CUT-ului, nu vor afecta gabaritul cladirii. Coeficienti urbanistici propusi: POT= 54% Prezenta solicitare nu va afecta POT- ul existent.

RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA CU CONSOLIDARE PARTIALA, EXTINDERE LOCALA ETAJ , TRANSFORMARE POD IN MANSARDA
Conform certificatului de urbanism nr. 867/73 din 07.06.2011, in cazul mansardelor se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. AC= 81 mp 0.6x 81 mp= 48.60 mp Din suprafata mansardei, se propun 15 mp locuibili, care sa includa un grup sanitar si 19.46 mp spatiu spalatorie. CUT= (81+83.50+15)/ 149= 1.20

d.Arhitectura
Asupra corpului C1 se va interveni doar cu modificari interioare, care nu vor afecta imaginea sau gabaritul cladirii. Se propune micsorarea peretelui median al camerei 2 (camera de zi), componenta structurala din zidarie portanta, acesta urmand a fi consolidat local printr-un cadru pe structura din beton armat, conform proiectului de structura anexat, care nu va afecta peretele comun cu al vecinului. Asupra corpului C2 se va interveni cu o extindere a circulatiei in suprafata de max 3.00 mp, care va acoperi zona de acces secundar , suprimand decrosul fatadei doar la nivelul etajului. Aceasta interventie va presupune o completare a sarpantei, in continuarea celei existente, pe aceasta suprafata. Va rezulta o micsorare a suprafetei baii 3 si marire a suprafetei baii 6. Mansarda se va amenaja in gabaritul existent al constructiei, fara modificarea cotei la cornisa.

Intocmit, Arh. Alexandra- Maria MITU (fosta PACESCU)