Sunteți pe pagina 1din 28

MACHETĂ PLAN DE AFACERI

TITLUL PROIECTULUI: ....................................


Aria geografică de implementare: ....................................

SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI


Misiunea proiectului: ....................................
Principalele direcții de acțiune: ....................................
Grupuri țintă cărora li se adresează afacerea: ....................................
Impactul produs de companie până în prezent (dacă este cazul): ....................................

PROBLEMA IDENTIFICATĂ: ....................................


* descrieți nevoia la care răspunde proiectul propus cu date, informații relevante, pe cine afectează și care sunt consecințele nerezolvării ei

OBIECTIVUL PROIECTULUI: ....................................


* se vor prezenta care sunt soluțiile propuse pentru rezolvarea problemei identificate; prezintați beneficiile proiectului în comunitatea căreia i se
adresează

DATE DE IDENTIFICARE

1. Nume firmă: .............................


2. CUI: .............................
3. Forma juridică de constituire: .............................
1
4. Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: .............................
5. Natura capitalului social:

Natura capitalului social Public Privat

Român

Străin

6. Valoarea capitalului: .............................


7. Adresă, telefon/fax, e-mail: .............................
8. Persoană de contact: .............................
9. Conturi bancare deschise la: .............................
10. Asociați, acționari principali: .............................

Nume Adresa sediului social Pondere in capitalul social

STRATEGIA AFACERII

În această secțiune încerci să răspunzi la întrebările:

1. Care este locomotiva afacerii tale? Ce activitate / produs / serviciu va genera bani și profit?
2
2. Căror tipuri de clienți li te adresezi?
 Persoane fizice?
 Firme?
 Bugetul statului?

3. Care este grupul țintă?

 Vârstă?
 Sex?
 Statut social?
 Statut pe piața muncii?
 Localizarea?
 Caracteristici?
 Nevoi comune?

Anul N+1 Anul N+2 Anul N+3 Anul N+4 Anul N+5
Denumire grup clienți
mii euro % mii euro % mii euro % mii euro % mii euro %

Total cifră de afaceri 100 100 100 100 100

3
4. Care sunt beneficiarii direcți – cei care beneficiază direct de activitățile proiectului? Dar cei indirecți – cei care nu pot fi clar identificați, dar care,
intrând la un anumit moment în contact cu beneficiarii direcți, pot avea de câștigat?
5. Care este JUSTIFICAREA PROIECTULUI?

 Nevoile cărora li se adresează proiectul


 Motivarea alegerii abordării proiectului față de nevoile identificate

6. Cum vezi afacerea peste 5 ani?


● Ce cifră de afaceri/profit va avea?
● Câți angajați?
● Cât din cifra de afacere exporți
● Cât vinzi en-gros? Cât en-detail?
● (lista de previziuni poate crește)

Obiective UM AN N+1 AN N+2 AN N+3 AN N+4 AN N+5

Cifră de afaceri Mii euro

Export Mii euro

Profit Mii euro

Numărul salariaților Mii euro

7. Ce „puncte tari” crezi că îți vor susține succesul?


● capacitatea de muncă
● capitalul
● cunoștințele de piață
● cunoștințele tehnologice
● relațiile
4
8. Care este RELEVANȚA PROIECTULUI?

 În ce măsură proiectul răspunde domeniului și ariei de interes a finanțatorului?


 Se face referire la documentele de strategie și se corelează cu analiza nevoilor proprii?

ISTORIC

Aici poți să răspunzi la întrebări de tipul:


● cum ai avut ideea de afacere?
● pe ce etape de dezvoltare te-ai axat până în prezent?
● care sunt activitățile care generează în prezent profitul firmei şi care sunt sursele de dezvoltare?

RESURSE UMANE IMPLICATE


* denumirea postului, atribuțiile, cerințe de selecție; resursele umane vor fi prezentate pe două categorii – management / producție

Angajați în Management

Nume și prenume Funcție Studii și/sau specializări

Angajați în activitatea de producție

5
Denumire post / denumire activitate Numărul salariaților

* Poate fi necesar să atașezi CV-urile salariaților “speciali”, în ceea ce privește specializările, și/sau organigrama.

ACTIVITATEA CURENTĂ
* activitățile se prezintă, de regulă, în ordinea desfășurării lor, corelate cu obiectivele specifice

1. Produse /servicii curente:


* tipul și caracteristicile acestora, procentul din cifra de vânzări pe care îl reprezintă și nivelurile de preturi. 

Nr. Produs / serviciu Pondere în vânzările


crt. totale

6
6

10

2. Furnizori actuali importanți de materii prime și materiale:


* se vor prezenta resursele materiale puse la dispoziție de organizația solicitantă și cele care vor fi achiziționate prin proiect; pentru cele achiziționate
se vor prezenta următoarele: caracteristici tehnice minime și justificarea achiziției

Denumire Materie primă /


Materiale Prime / Ingrediente /
Furnizor Valoarea anuală a achizițiilor (mii lei)
Serviciu

7
* Apreciază ponderea materiilor prime importate (%) în total materii prime.

3. Descrierea sumară a procesului tehnologic


actual ........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

8
..................................................................................................................................................

4. Datele tehnice ale principalelor mașini, utilaje și mijloace de transport din proprietatea firmei:

Mijloc fix Caracteristici tehnice An de Valoare estimată pe piață


fabricație

5. Imobile existente:

Denumire Destinație Proprietate Închiriate

Valoare Ipoteci Valoare Perioada de Închiriere


chirie

9
6. Descrie locul de activitate al firmei.
Prezintă cum sunt asigurate utilitățile necesare (energie electrică, apă, canal). Poți să anexezi acte de proprietate / contracte de închiriere, liste de
inventar, facturi de achiziție etc.:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ANALIZA PIEȚEI
Ce caracteristici principale are piața actuală pe care îți desfășori activitatea

1. Clienții principali

Grupe de produse/servicii; Mii Euro Total

Vânzări per client

(mii euro) Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 Mii Euro %

10
Clienți interni 1

Total piață internă:

Clienți externi 1

Total piață export:

Total intern + export:

2. Principalii concurenți:

Nr. Crt. Produs / serviciu oferit pieței Firma concurentă

Denumirea firmei/firmelor Ponderea pe piață (%)

1.

2.

3.

11
4.

5.

6.

3. Clienți potențiali.
Este momentul să descrii strategia de marketing pe care urmează să o aplici, să explici cum ai identificat clienții potențiali, cum vei extinde piața sau
cum vei identifica noi piețe etc.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Poți să mai atașezi:


● cereri de ofertă/pre-contracte de la potențialii clienți;
● statistici la care se face referire;
● studii de cercetare de piață.

4. Concurenți potențiali:

Nr. Firma concurentă


Crt. Produs/serviciu oferit pieței
Denumirea firmei sau firmelor Ponderea pe piață %

1.

2.

3.

4.

12
5.

6.

7.

8.

5. Descrie poziția produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței: prin urmare, descrii principalele
avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor tale în raport cu cele pe care le oferă concurența.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6. Care sunt avantajele cele mai importante ale noilor produse/servicii pe care le oferi? Poți să aduci în discuție prețul, calitatea, caracteristicile
noi, serviciile post-vânzare și, bineînțeles, alte avantaje.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. Cum se vor desface produsele

Produse Vânzări anuale generate % din Cifra de Afaceri

13
8. Strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor. Estimează ulterior costurile anuale de promovare.

Cheltuieli pentru promovarea produselor An 1 An 2 An 3 An 4

și/sau serviciilor pe categorii de cheltuieli

Total cheltuieli

ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE (DUPĂ IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI)

1. Principalii furnizori de materii prime:

Furnizori Forma de proprietate Valoarea anuală a achizițiilor mii lei

Materie primă/serviciu

14
Materie primă/serviciu

Materie primă/serviciu

Descrie procesul astfel încât să rezulte cum ți-ai propus să faci aprovizionarea, cine îți asigură transportul etc. Anexează și oferte de la furnizorii de
materii prime principale dacă deții.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. În ce constă procesul tehnologic? Care este impactul asupra mediului? Ce măsuri iei dacă proiectul va afecta mediul, astfel încât să elimini
efectele nocive?
Dacă deții un studiu de impact, îl poți atașa.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. Cheltuieli anuale de producție

15
Cheltuieli de producție Suma %

Materii prime

Materiale auxiliare

Materiale consumabile

Manopera directă (salarii + taxe și contribuții sociale)

Utilități

Subcontractări

Total

Cheltuieli de producție indirecte Suma %

Administrație/management

Cheltuieli birou/secretariat

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de pază

Cheltuieli de protecție a muncii și a mediului

Alte cheltuieli indirecte

Total

5. Venituri anuale preconizate: 


Volumul vânzărilor anuale pentru fiecare produs sau serviciu oferite prin implementarea proiectului.

16
Nume produs / serviciu Suma (lei)

Total

INVESTIȚII NECESARE

1. Descrie investiția
Poți anexa oferte de la principalii furnizori

Obiectul investiției Furnizor Valoarea estimată Durata de amortizare (luni)

17
Total

2. Modul de asigurare cu utilități


Descrie unde va fi implementat proiectul, adresa, spațiul și cum sunt asigurate utilitățile necesare.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. Gradul de realizare a investiției:


Activitate Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna ... n Luna ... n+1

18
4. Modificări ce trebuie aduse la echipamente, clădirile existente:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

5. Modificări ce trebuie aduse în structura și numărul personalului angajat:


Descriere procese de recrutare, instruire, motivare. De asemenea, poți să atașezi organigrama.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

PROIECȚII FINANCȚIARE

1. Plan de finanțare a investiției:

Suma %

Credite bancare

Capital propriu

Fonduri europene

Alte surse

19
Total 100

2. Proiecții financiare ale fluxului de numerar:

AN N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Încasările în numerar din vânzarea de bunuri și

Fluxuri de prestarea de servicii

numerar în Încasările în numerar provenite din alte venituri


activități de Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii
exploatare Plățile în numerar către și în numele angajaților

Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit

Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace


fixe, active necorporale și alte active pe termen lung
Fluxuri de
Încasările de numerar din vânzarea de terenuri și
numerar în
clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte
activități de
active pe termen lung
investiții
Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital
propriu și de creanță ale altor in întreprinderi

Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital


propriu și de creanță ale altor întreprinderi

Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte


părți

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și

20
împrumuturilor efectuate către alte părți

Veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte


instrumente de capital propriu
Fluxuri de
Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a
numerar în
răscumpăra acțiunile întreprinderii
activități de
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite,
finanțare ipoteci și alte împrumuturi

- rambursările în numerar ale unor sume importante

- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea

obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar

Fluxuri de numerar

Numerar la începutul perioadei

Numerar la finele perioadei

3. Proiecții financiare integrate ale Bilanțului, Contului de Profit și Pierdere și ale Fluxului de numerar:

BILANȚ SIMPLIFICAT

21
Mii Euro Actual Proiecții

N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

ACTIVE

Active circulante

Numerar existent la 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


începutul perioadei

Numerar generat de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
activitatea de exploatare

Creanțe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stocuri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alte active circulante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total active circulante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Active fixe nete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total active fixe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL ACTIVE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CAPITAL ȘI DATORII

Datorii curente

Descoperit de cont la 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


începutul perioadei

22
Credite pe termen scurt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Furnizori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alte datorii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total datorii curente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Datorii pe termen lung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Credite pe termen lung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total credite pe termen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lung

Total datorii pe termen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lung

TOTAL DATORII 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CAPITALURI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capital Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profit repartizat în cursul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
anului

Profitul repartizare în anii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
anteriori

TOTAL CAPITALURI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL CAPITALURI ȘI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DATORII

23
CONT DE PROFIT ȘI PIRDERE

Mii Euro Actual Proiecții

N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

VÂNZĂRI

Interne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL VÂNZĂRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri și cheltuieli

Costul bunurilor vândute

Materii prime și materiale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustibil și energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicii subcontractate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Salarii, prime și contribuții 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costul total al bunurilor


vândute

Costuri administrative și de

24
desfacere

Amortizare

Amortizare totală 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Venituri / costuri nete din 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
dobânzi

Total venituri / costuri nete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
din dobânzi

Total costuri de exploatare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profit / pierdere din


activitatea extraordinară

Total profit / pierdere din 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
activitatea extraordinară

VENIT NET ÎNAINTE DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPOZITARE

IMPOZITUL PE PROFIT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Profit NET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dividente plătite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ A FLUXULUI DE NUMERAR

Mii Euro Actual Proiecții


25
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

SURSE

Profituri repartizate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortizare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Numerar din activitatea de


exploatare

Numerar din activitatea


financiară

Profit din activitatea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
financiară

Numerar din alte surse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Numerar din vânzarea de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
active

Injecții de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL SURSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UTILIZĂRI

Activități din investiții

Investiții totale

Din activități financiare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
Pierdere din activitatea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
financiară

Creșteri ale capitalului de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lucru

TOTAL UTILIZĂRI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SURPRUSUL / DEFICITUL

ANUAL DE NUMERAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SURPLUS / DEFICIT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CUMULAT

EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI


1. Impactul scontat, modul în care se vor evalua rezultatele:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate / menținute după finalizarea implementării proiectului:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
27
3. Parteneriate locale pentru implementarea proiectului (cu care ați încheiat sau intenționați să încheiați parteneriate):
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

28

S-ar putea să vă placă și