Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 07.11.2022
Prof. înv. Preșcolar: Stan Loredana-Elena
Unitatea de învăţămant: Grădiniţa Piticot, sector 4, Bucuresti
Nivel de vârstă/Grupa: Nivel II, Grupa mare
Tema anuală de studiu: „Cine sunt, suntem?”
Tema proiectului: „Universul meu”
Tema săptămânii: “Cum să am grijă de mine”
Domeniul experiențial: Domeniul estetic si creativ
Disciplina – Educație plastică
Tema activității - „Mânuțele mele”
Mijloc de realizare - pictură, dactilopictură
Scopul: Dezvoltarea simţului estetic al copiilor, formarea şi consolidarea tehnicilor de pictură
utilizând tehnici și materiale diverse.
Obiective:
- să identifice materialele puse la dispoziție, numindu-le;
- să picteze cu mânuțele și cu degețelele adecvat, folosind corect acuarelele;
- sǎ respecte poziția corectă a corpului pentru o bună coordonare oculo-motorie.
- să manifeste interes față de activitate.
Strategii didactice
1. Metode: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea pictura prin
amprentare, turul galeriei.
2. Mijloace didactice: modelele educatoarei, palete, acuarele, apă, planșă albă, șervețele umede,
laptop cu material audio/video
Forme de organizare : frontal, individual
Durata: 30 de minute
Bibliografie
- Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani
UNICEF, 2008;

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


EVENIMENTE
DIDACTICE Resurse Resurse
procedurale materiale
Moment -Asigur condiţiile optime pentru Conversaţia Observarea
organizatoric buna desfăşurare a activităţii. comporta-
Copii sunt aşezaţi în semicerc pe mentului
scăunele copiilor.
-Pregătesc spaţiul educaţional şi a
materialelor necesare
Captarea Le captez atenția copiilor Conversaţia Laptop ul cu Observarea
atentiei prezentându-le la laptop material comporta-
cântecelul: „Am două video-audio mentului
mânuțe,foarte drăguțe!” împreună Observaţia copiilor.
cu videoclipul
Anuntarea Dragi copii, ce-ar fi să pictăm și Conversaţia Observarea
temei si a noi două mânuțe foarte drăguțe Explicaţia comporta-
obiectivelor chiar cu degețelele și mânuțele mentului
voastre? eu ştiu că vouă vă place copiilor.
mult să pictați așa că astăzi asta
vom face împreună! Copiii sunt
încântați să audă asta.

Prezentarea Solicit 1-2 copii pentru a repeta Observarea


continutului si tehnica de lucru și intuirea Conversația comporta-
dirijarea materialelor. Demonstrația Coală de mentului
invatarii Le prezint copiilor modelul Expunerea hartie copiilor.
realizat de mine și le explic că si ei Explicaţia Acuarele
pot folosi culoarea lor favorită. Exercițiul Șervețele
Evidenţiez modul de utilizare a umede
materialelor, respectarea etapelor Pahare cu
de lucru şi acurateţea lucrării. Le apă
explic de asemenea cum să Laptop cu
procedeze pentru a nu amesteca material
culorile, cum să folosească audio
șervețelele umede etc.
Pe parcursul lucrului, îi îndrum și
îi sprijin la nevoie. De asemenea,
voi avea grijă ca în timpul lucrului
copiii să aibă o poziţie a corpului
corespunzătoare
Executăm exerciții pentru
încălzirea mușchilor mici ai mâinii
înainte de a începe lucrul:
„Mâinile le încălzim
De lucru ne pregătim
Batem palmele de zor
La lucru să avem spor.
Pumnișorii îi mișcăm
Și începem să pictăm.”
Copiii încep realizarea lucrărilor și
le urez „Spor la lucru!”. Se
lucrează pe un fond muzical pentru
o atmosferă placută.
Obținerea Purtăm discuţii despre activitate Evaluare
performanței și iar copiii sunt solicitaţi să-şi Conversația Orala
asigurarea exprime părerile cu privire la Turul galeriei
feedback-ului lucrările colegilor, dar și cu privire
la propria lucrare

Evaluarea Analiza lucrărilor realizate. După Conversaţia Aprecieri


activitatii expirarea timpului de lucru, se va verbale
realiza o expoziție cu lucrările
realizate. Acestea vor fi evaluate
ținând cont de corectitudinea
tehnicii de lucru, dozarea
corespunzătoare a cantității de apă
și de culoare folosită, acuratețe și
grad de finalizare a lucrărilor.
Incheierea Fac aprecieri asupra modului în Conversaţia Recompense Aprecieri
activitatii care au lucrat și le o fer ca Explicaţia buline verbale
recompense câte o bulinuță zâmbărețe
zâmbăreață

S-ar putea să vă placă și