Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare- clasa a V-a

1. Citește cu voce tare textul:


„Domnule dudar, dă-mi două dude dulci din dudul dumitale de dincolo de Dunăre.”
Răspunde în enunțuri:
0,5 p
a) Câte dude i se cer domnului dudar?
b) Unde este situat dudul? 0,5 p
1p
c) Dă sinonim pentru cuvântul dude.
d) Scrie, după dictare enunțul citit. 1p

2. Subliniază forma corectă a cuvântului: 1p


a) rumânale, lumănare, lumânare, lunâmare, lumânale, lomânare;
b) pensură, pinsulă, pemsulă, pensulă, benzulă, bensulă;
c) închețată, înghețată, îmghețată, înghițată, înghesată, inghețată;
d) buboruză, buburuzâ, puburuză, bubuluză, buburuză, bupuruză.

3. Trasează linii de la imaginile date, la sunetul care se aude la începutul cuvântului: 1p

4. Completează cuvintele cu silabe care să conţină grupul ce sau ci: fa…, za…, ve…, vo…, ….. 1p
neva, …..nema , tă….re, cin…..
5. Cuvintele de mai jos au evadat din pălăria magicianului. Ajută-l să le prindă cu bagheta magică și
apoi formulează corect propozițiile:
a) Ricky meu pe cheamă îl cățelul
1p
b) sălbatice în sunt pădure animale
c) culori Curcubeul șapte are
d) pleca mare la sâmbătă voi părinții cu
6. Rescrie enunțul dat, corectându-l: Doi copii au urcat într-un tramfai pe care era pictată o broazcă 2p
mov ce mânca o bortogală împreună cu o bisigă.
Evaluare- clasa a VIII-a
1. Citește cu voce tare textul, apoi răspunde în enunțuri:
„Am o prepeliţă pestriţă cu paisprezece pui de prepeliţă pestriţi. E mai pestriţă prepeliţa
pestriţă decât cei paisprezece pui de prepeliţă pestriţi, iar mai pestriţ decât prepeliţa cea mai pestriţă
este prepeliţoiul cel pestriţ.”
a) Câți pui are prepelița? 0.5p
b) Cum se numește soțul prepeliței?
c) Ce au în comun puii de prepeliță, prepelițoiul și prepelița?
d) Scrie, după dictare, al doilea enunț.
2. Subliniază forma corectă a cuvântului din fiecare serie:
a) papagal, pabagal, babagal, bapagal;
b) ericopter, elicopter, elicoptir, eligopter; 0.5p
c) bizguiți, biscuiți, bișcuiți, biscuisi;
d) pensulă, penzulă, pemsulă, pinsulă.
3. Desparte în silabe cuvintele: carte, jertfă, sanctuar, loc, discrepanță, port, vânt, dinte, dinstant, vârstă. 1p
4. Completează cuvintele cu silabe care să conţină grupul ce sau ci: fa…, za…, ve…, vo…, ….. neva, 1p
…..nema , tă….re, cin…..
5. Încadrează într-un chenar cuvintele pe care le identifici în șirul următor de litere: 1p
S T I C L A B R O AS C A N I S I P B O R C A N A C V A R I UREȘ D E L F I N P L A J AR O C
E A N A L BĂG E P E S C A R DEIB A R C ADER M ATITĂ R I NOCER A R C A S T E LA V A
L U R ICIOSTAȘ B A N C A P A C A R A C A T I T A S T E A S C O I C A V A P O R I N S U L
A
6. Înlocuiți punctele cu ,,m,, sau ,,n,, :
î..... frumuseța î......locuire î......podobi î.....părat î....brăcat 1p
î.....cet î.....dulci î.......bobocit î....florire
7. Copiază propoziţiile şi apoi transformă-le după modelul de mai jos:
Model: Eu am un rac . – Racul e al meu.
Eu am un corn. ……………………………………………………………………………………….
Ea are un mac.……………………………………………………………………………………….
El are un crin………………………………………………………………………………………. 1p
Ei au un cal…………………………………………………………………………………………..
8. Rescrie enunțul dat, corectându-l:
Cobila a îmblinit șapte anișori. Ea înparte colegilor bompoane.
-De unde le-ai cumpălat? Sunt tale gustoase! 1p
- Scrie adresa pe ampalaj. Toți zâmbecs fericiți. Ce bine că se buculă împreună !
9. Scrie patru propoziții în care să folosești forma corectă a cuvintelor pe care le-ai identificat ca fiind 1p
scrise greșit, în enunțurile de la exercițiul anterior.
10. Scrie o compunere narativă, de 10-15 rânduri, în care să folosești cuvintele: împachetat, umbră, 1p
îmbrăcăminte, plimbare, împodobit, împărăteasă.

S-ar putea să vă placă și