Sunteți pe pagina 1din 12

AGENȚIILE DE PUBLICITATE.

FUCȚIILE ACESTORA.

L.U. Adascalița Lucia


AGENȚIE DE PUBLICITATE.
DEFINIȚIE
• Agenția de publicitate este o companie care joacă rolul de
intermediar între producătorul de bunuri și servicii și mediile de
informare în masă care aduc în final mesajul la cunoștința
consumatorilor.
• În acest mod sunt satisfăcute necesitățile de publicitate ale clientului
agenției [1].
AGENȚIE DE PUBLICITATE.
DEFINIȚIE
În Republica Moldova, prin Legea nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate [2], se
definesc următoarele noțiuni:
• agent de publicitate – furnizor, producător, difuzor de publicitate;
• furnizor de publicitate – persoana ce constituie sursa sau obiectul informaţiei publicitare
destinate producerii, plasării şi difuzării ulterioare a publicităţii;
• producător de publicitate – persoana care conferă informaţiei publicitare forma necesară
difuzării;
• difuzor de publicitate – persoana care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii (informaţiei
publicitare) prin orice mijloc de informare.
Activitățile
agenției de publicitate
Activitățile ce pot fi prestate de o agenție de publicitate sunt:
• deținerea de spații publicitare;
• planificarea și proiectarea strategiilor publicitare, punerea lor în aplicare;
• gestiunea bugetului de publicitate;
• activități de creație și producție publicitară;
• alegerea suporturilor media etc.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ TIP A UNEI
AGENȚII DE PUBLICITATE
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ TIP A UNEI
AGENȚII DE PUBLICITATE

Directorul general:
• incheie contracte cu diverse firme;
• reprezintă agenția în relațiile cu clienții;
• maximizează serviciile oferite clientului urmărind profitul agenției;
• are rolul de a gestiona bugetele de publicitate ale firmelor cu care lucrează
[3,7].
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
TIP A UNEI AGENȚII DE
PUBLICITATE
Departamentul de cercetare
Agențiile de publicitate folosesc cercetarea atât din motive strategice cât și de evaluare .
Cercetările strategice ajută agenția să înțeleagă mai bine cum folosesc consumatorii mai bine un
produs sau serviciu și care e părerea lor despre acel produs sau serviciu. Cercetarea strategică
determină de asemenea tipul de oameni potențiali cumpărători . Acel grup de oameni poartă
denumirea de piața țintă.
Cercetarea de evaluare este folosită după ce reclama a fost lansată și încearcă să determine cât de
mult își amintesc consumatorii mesajul reclamei și cât de persuasivă este.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
TIP A UNEI AGENȚII DE
PUBLICITATE
Directorul departamentului de creație realizeaza o planificare strategică a
activității promoționale ale firmelor cu care lucrează, imprimând direcția generală
pe care o va urma activitatea promoțională a firmei.
Responsabilul de proiecte:
• este creierul echipei care gândește pe termen lung;
• reprezintă clientul;
• organizează și conduce planul de creație.
Echipa creație (are în componență directori artistici și copy writeri)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ TIP A
UNEI AGENȚII DE PUBLICITATE

Departamentul de productie
• pune în practică munca efectuată de echipa de creație, fie în cadrul unor
studiouri proprii de înregistrare, fie în studioul de producție consacrat;
• urmărește găsirea de talente pentru echipa de creație și coordonează activitatea
acesteia.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ TIP A
UNEI AGENȚII DE PUBLICITATE
Departamentul de planificare media și cumpărare de spoturi publicitare:

• administrează banii clienților eficient, utilizând canalele și suporturile media cele mai reprezentative și
mai avantajoase;
• negociază prețurile și timpii, spațiul alocat pentru publicitate.
Serviciile de management

• realizează activitățile de control financiar și gestiune a bugetului agenției, recrutare, selectare și formare
de personal și activități de relații cu publicul [3,7].
PRINCIPALELE AVANTAJE
ALE AGENȚIILOR DE PUBLICITATE
Principalele avantaje care provin de pe urma utilizării serviciilor unei
agenții de publicitate sunt:
• reducerea costurilor firmei prin renunțarea la activitățile ce implică creare,
producere și plasare a reclamei;
• experiența în publicitate a agențiilor care au angajați specialiști în multe
domenii de activitate și pot oferi rezolvări la problemele dificile sau soluții
speciale;
• creativitatea agențiilor de publicitate.
Agenții de publicitate
• https://papaprint.md/ro/#branding-design
• https://targetgroupww.com/
• https://consulting.md/
• https://www.piko.rocks/?fbclid=IwAR0jE1c59R1YExd49dXA3I5IchCTZh
2pg_cbPzA0t8OfDWdfG-bP57krvJ4
• https://imago.md/rom/portofoliu

S-ar putea să vă placă și