Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic „Henri Coandă”


Profesor:
Propunător:
Clasa: a XI -a
Disciplina: Sociologie
Lectia: Dreptul de asociere. Organizaţii cetăţeneşti . ONG
Tipul lecţiei: MIXTĂ
Durata: 50 minute
Obiective operaţionale (competenţe specifice)
1. Să prezinte dreptul de asociere al cetăţenilor
2. Să cunoască formele de asociaţie
3. Să identifice caracteristicile formelor de asociaţie
Strategia didactică
1. Resurse procedurale
 Sistem metodologic: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia,
problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 Forme de organizare: frontal, individual ,pe grupe
2. Resurse materiale: catalog, tablă, cretă colorată, manual.
3. Modalităţi de evaluare: observaţia sistemică, evaluare orală

BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Cărţi de specialitate
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Forme de Resurse Modalită


Momentele Metode şi
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor organizar material ţi de
instruirii (timp) procedee
e e evaluare
Moment - Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea Elevii spun absenţii şi se Conversaţi Frontal Catalog Observaţi
organizatoric colectivului clasei pentru începerea orei. pregătesc de lecţie. e a
(2 min)
- Elevii primesc poezia „Manifest”, de Grigore Elevii notează în caiet Expunerea Frontal , Tablă, -
Captarea atenţiei Geta titlul lecţiei, ascultă şi individual cretă
(1 min) Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi devin atenţi la
precizează obiectivele urmărite competenţele specifice
urmărite.
Reactualizarea Evaluare
cunoştinţelor Profesorul solicită elevilor să răspundă la Elevii răspund la Conversaţi Frontal Manual orală
asimilate anterior întrebări din lecţia anterioară. întrebări expunându-şi a
(7 min) punctele de vedere euristică

O1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Conversaţi Evaluare


Dirijarea Explică elevilor ce este dreptul de asociere al Elevii răspund cu a orală
învăţării. O2 cetăţenilor. Prezintă elevilor formele de ajutorul profesorului, Expunerea Frontal Manual
asociere respectiv caracteristicile fiecărei forme dacă va fi necesar. Modelarea
O3 în parte.ONG-urile si forma lor de formare. Notează
Exemple de ONG- uri.
Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia Elevii răspund. – Exerciţiul Individual Manual Evaluare
performanţei predată şi fixează cunoştinţele. Apoi elevii sunt lucreaza pe grupe . Feed- , lucrul in scrisă
impartiti in 3 grupe. back-ul echipa
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora Sunt atenţi la cerinţe -
următoare. Fac aprecieri asupra performantei de
grup dar si a performantei individuale la lectie.

S-ar putea să vă placă și