Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

An școlar: 2021-2022
Data: 22.02.2022
Durata: O zi

Instituția: Grădinița cu program normal Educatoare:


Locul lecției: sala de grupă
Nivel/Grupă: combinată
Tema anuală de studiu: Săptămână independentă
Tema săptămânii: „Basmele și poeziile copilăriei”
Tema zilei: „În lumea poveștilor”
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul: -Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei şi să utilizeze un limbaj oralcorect din punct de vedere gramatical.

-Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;


CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE

Întâlnirea de dimineață: -„Ion Creangă și poveștile lui”

-salutul de dimineață, prezența albinuțelor, calendarul naturii

Rutine: -primirea copiilor-deprinderi specifice

-micul dejun-deprinderi specifice

-„Am grujă de cărțile din bibliotecă

Tranziții: - „Ursul doarme”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):

Domeniul: DLC

Tema: „Fata babei și fata moșneagului” – povestirea educatoarei

Domeniul: DEC – educație plastică

Tema: „Personaje îndrăgite din poveștile lui Ion Creangă”

JOCURI ȘI ACȚIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):

ALA 1: Bibliotecă- „Ce ştim despre personajele din poveşti?”

Joc de masă- „Fata babei şi fata moşneagului”- puzzle

ALA 2: Joc distractiv: „Călătorie în lumea poveştilor”- dramatizare


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să precizeze personajele principale ale poveştii, pe baza audierii acesteia

O2- să se exprime corect în propoziții clare și corecte din punct de vedere

gramatical O3- să desprindă mesajul educativ al poveștii, bazându-se pe cele

discutate anterior

O4- să denumească materialele şi instrumentele de lucru utilizate;


O5- să aplice tehnicile de lucru învăţate specifice picturii pentru realizarea unei compoziţiioriginale

O6: să descrie imaginile din fişă folosind propoziţii dezvoltate corecte din punct de vederegramatical;

O7- să asambleze piesele de puzzle într-o imagine relevantă reprezentând o scenă din povesteurmărind planşa model;

O8- să recite expresiv rolurile versificate, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul acestora

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode și procedee didactice: conversația, demonstrația, exercițiul, explicația, observația,


Mijloace didactice: planşe cu imagini reprezentând conţinutul poveştii, siluete cu personajele din poveste, carioci, acuarele, pensule de
diferite grosimi, foi desen, stimulente, măşti, costumaţii personaje din poveste.
Forme de organizare a activității: frontale, în semi-cerc, individuală

STRATEGII DE EVALUARE: orale

BIBLIOGRAFIE: ***CURRICULUM PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2019**


Etapele Durata Obiective Conținutul metodico-științific al Strategia didactică Evaluarea
demersului operaționale activității Metode și Mijloace Forma de
didactic procedee didactice organizare
didactice
1.Moment -se creaza condiţii optime pentru Scaune Frontală Observarea
organizatoric 2 min desfăşurarea activităţilor: comportamentului
 aerisirea sălii de grupa; Măsuțe inițial al copiilor
 se aranjează mobilierul;
 se aranjează materialul
didactic in ordinea
folosirii lui;
-se organizează colectivul de copii
pentru „Întâlnirea de dimineaţa”
2.Captarea 3 min O1 -se realizează prin descoperirea sub formă Conversația Frontală
atenției de surpriză a păpuşii ce o reprezintă pe fata
moşului din povestea „Fata babei şi fata
moşneagului”. „Dragi copii, cu încântare,/
Vă spun că la voi/ Pare a fi o zi/ De mare
sărbătoare. / Vreţi să aflaţi povestea mea/
A fetei moşului ce izgonită am fost/ Şi
pedepsită fără rost?/ Propun povestea să
ascultaţi/ Cu toţii săvă bucuraţi/ Şi- acum
eu vă invit/ Cu toţi atenţi la povestit să fiţi! ”

4.Anunțarea 3 min -preșcolarii sunt anunțați că astăzi vor Conversația Frontală


temelor și a descoperi povestea„Fata babei și fata
obiectivelor moșneagului”
-se vor picta măști cu diferite personaje
din poveștile preferate ale copiilor
-vor descoperi noi imagini din povești,
iar pe baza acestora trebuie să
formuleze propoziții
-vor descoperi un puzzle pe care trebuie
să-l asambleze din mai multe povești și
trebuie să identifice povestea din care
face parte imaginea obținută
5.Desfășurarea 50 -la activitatea DLC vom începe cu Conversația Frontală
activității min expunerea de către educatoare a Explicația
poveștii, concomitent cu prezentarea
imaginilor, familiarizarea copiilor cu
conţinutul acesteia, cu mesajul transmis.
În prezentarea conţinutului pornesc de la
explicarea unor cuvinte şi expresii
artistice. Pentru fixarea cunoştinţelor
folosesc metoda „explozia stelară” care
presupune: reţinerea numelor
personajelor, ordinea în care apar în
poveste, o exprimare corectă, coerentă
pentru a se face înţeleşi; adresez astfel,
întrebări de tipul: „Ce?”, „Cine?”,
„Unde?”, „Când?”, „De ce?”
-apoi va urma un moment de
tranziție spre măsuțe acolo unde copiii
vor realiza cea de-a doua sarcină
pentru activitățile pe domeniile
experiențiale, și anume DEC unde
aceștia vor picta masca personajului
îndrăgit din poveştile cunoscute
scrise deIon Creangă.
6.Obținerea 20 -îndrum copiii spre centrele deschise. Conversația Individuală
performanțelor min -copiii observă materialele puse la
dispoziţie, li se explică ceea ce au de Explicația
făcut.
O4
-la centrul Bibliotecă : copiii
vor rezolva sarcinile unei fişe de lucru

O5 ce conţine elemente de limbaj oral şi


elemente de limbaj verbal cu aspecte

O6 lexicale, respectiv: recunoaşterea unor


personajedin poveştile scrise de Ion
Creangă, redarea unor dialoguri
dintre acestea, trasarea de linii oblice
spre stânga şi spre dreapta pentru a
uni personajul cu povestea din care
face parte şi reprezentare grafică a
silabelor.

-la centrul Joc de masă: se pun la


dispoziţia copiilor planşe suport pe care ei
vor realiza din piese de puzzle tablouri
reprezentând scene din poveşti

7.Asigurarea 20 - Copiii interpretează rolurile unor Conversația Frontală


retenției și a min
personaje îndrăgite din basme şi
transferului
poveşti, redând versurile şi utilizând
mimica şi gestica corespunzătoare.
Magicianul, cu ajutorul „baghetei
fermecate” şi a formulei magice:
„hocus- pocus”, va invita personajele
să-şi expună rolul potrivit.

8.Închieierea 2 - se vor face aprecieri verbale globale și Conversația Analizarea


activității individuale asupra implicării copiilor la comportamentului
activitățile desfășurate astăzi final al copiilor
-la final, copiii vor primi diplome pentru
interpretare şi implicare în activitate

S-ar putea să vă placă și