Sunteți pe pagina 1din 5

Sisteme informatice de asistare a deciziilor Universitatea Lucian Blaga-Sibiu Cig anul 2 gr 1

Student Ciurte Cosmina Prof Cornel Jucan

Comer ul electronic
Comer ul electronic, n forma lui cea mai simpl , necesit prezen a ntr-o re ea de baz , promovarea firmei, furnizarea de servicii premerg toare vnz rii i serivicii post-vnzare. Mii de ntreprinderi mici i mijlocii pot confirma deja, ca aceste condi ii minime pot fi asigurate f r dificultate i cu cheltuieli reduse, prin utilizarea tehnologiilor tradi ionale de Internet. Comer ul electronic ofer oportunitatea de a comercializa produse n ntreaga lume, sporind num rul de poten iali clien i n primul rnd prin eliminarea barierelor geografice dintre clien i i comercian i. Prin contrast, comer ul electronic n form complex ridic probleme de ordin legal, cultural si tehnologic. Pentru a atinge acest nivel, se impune ca firma s - i creeze sisteme proprii de comand . Datorit costurilor aferente realiz rii comer ului electronic, pionieratul n acest nou domeniu de afaceri apar ine doar firmelor mari i care au resursele financiare necesare. Cu toate acestea, n timp, no iunea de ,, tranzac ie tradi ional ,, va include treptat i formele complexe de comer electronic. Cei mai mul i oameni consider comer ul electronic o modalitate de a face cump r turi ,,online,, accesarea unui magazin electronic pentru a comnada un cadou. Cump rarea online este doar o mic parte a comer ului electronic. Acesta include i tranzac iile de burs i de obliga iuni. Cele mai cunoscute site-uri de comer electronic se mul umesc, n prezent, cu a fi o simpl prezent de marketing. Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o activitate de comer electronic poart denumirea de tranzac ie electronic . Strns legate de comer ul electronic pot fi legate i alte activit i electronice, de exemplu servirea cump r torilor, livrarea m rfii (dac e vorba de medii electronice), colaborarea cu partenerii de afaceri sau i conducerea unei organiza ii prin mijloace electronice. n tranzac iile comerciale clasice se disting urm toarele etape: informarea comercial referitoare la tranzac ie i anume cercetarea de marketing; ncheierea contractului comercial general; comandarea/vnzarea produsului sau a serviciului; plata. Pentru a construi un sistem de comer electronic, din punct de vedere structural este nevoie de colaborarea a patru componente (subsisteme electronice / informatice) corespunz toare urm toarelor roluri: Client. Un echipament, clasic un PC, conectat direct sauindirect (o re ea a unei corpora ii) la Internet. Cump r torul foloseste acest echipament pentru a naviga si a face cump r turi. Sistemul tranzac ional.

y y y y

Sisteme informatice de asistare a deciziilor Universitatea Lucian Blaga-Sibiu Cig anul 2 gr 1

Student Ciurte Cosmina Prof Cornel Jucan

Sistemul informatic (hard & soft) responsabil cu procesarea comenzilor, ini ierea pl ilor, eviden a nregistr rilor si a altor aspecte ale afacerii implicate n procesul de tranzac ionare. Comerciant. Sistem informatic (hard & soft), situat de regul la sediul comerciantului, care g zduieste si actualizeaz catalogul electronic de produse disponibile a fi comandate online pe Internet. Dispecer pl ti. Sistem informatic responsabil cu rutarea instruc iunilor de plat n interiorul re elelor financiarbancare, cu verificarea c r ilor de credit si autorizarea pl ilor; Deschiderea unui magazin electronic poate ajuta n dezvoltarea afacerii unei firme sau poate deveni o adev rat "durere de cap". Succesul sau insuccesul depind de stabilirea clar a obiectivelor urm rite la deschiderea magazinului i de planificarea atent a modului n care activitatea de comer electronic va fi integrat n strategia curent a firmei i n opera iunile zilnice. Deschiderea unui magazin electronic presupune mult mai mult dect g sirea unui program potrivit. nainte de a opta pentru o solu ie tehnic sau alta trebuie f cut un plan cu ce se vinde i cui, cum se va organiza activitatea etc. Serviciile de administrare apar atunci cnd se dore te deschiderea unui magazin on-line dar nu se dore te alocarea de personal pentru acesta i se apeleaz la servicii prestate de c tre o alt firma care poate introduce produsele n magazin, poate face modific rile periodice de pre uri, poate centraliza comenzile i poate chiar distribuii marfa c tre cump r tor. Pentru ob inerea succesului i profitabilit ii trebuiesc stabilite nca de la inceputul activit ii anumite obiective i standarde care trebuiesc atinse n cel mai scurt timp i aici se disting n mod clar urm toarele direc ii: * Cre terea vnz rilor realizate de magazinul electronic prin - Cre terea num rului de vizitatori - mbun t irea func ionalit ii magazinului - Cre terea satisfac iei vizitatorilor - Cre terea num rului de comenzi primite i a ratei de repetare a comenzilor - Cre terea valorii medii a comenzilor * Reducerea costurilor administrative prin - Definirea corect i complet a procedurilor logistice - Cre terea eficien ei prelucr rii comenzilor - Reducerea costurilor de aprovizionare i livrare - Reducerea costurilor cauzate de evenimente neprev zute. Sisteme de pl ti n Romnia Din punctul de vedere al modalit ilor moderne de plat ara noastr le-a introdus recent, fiind nc n faza de implementare a acestora. n Romnia, existau n prim vara anului 1997, doar 900 de c r i de credit33, dar deschiderea promo ional a primului magazine virtual, CyberShop, de c tre Raffles Computers, a nsemnat si prima tentativ ndr znea de promovare a ideii de comer electronic, care nu trebuie s ne g seasc nepreg ti i, cum s-a ntmplat cu multe altele dup decembrie 198934. Vinton Cerf, vicepresedinte pentru arhitecturi de date la MCI Communications, dar si n calitatea
2

Sisteme informatice de asistare a deciziilor Universitatea Lucian Blaga-Sibiu Cig anul 2 gr 1

Student Ciurte Cosmina Prof Cornel Jucan

sa de "vicepresedinte pentru strategia Internet", estima pentru anul 2002 o prognoz de 180 milioane de oameni35, care se vor conecta la re elele de comunica ii globale. Astfel, devine destul de evident pentru mult lume apari ia mai multor categorii de re ele Internet: de cercetare, strict profesionala, bancar dar si cea rezervat marelui public. Dar problema confiden ialit ii informa iei este si va fi vital , presupunnd reguli de asigurare a accesului, gestionarii si transferului informa iei, permi nd comunica ii sigure chiar dac se utilizeaz un mediu nesigur cum este considerat re eaua Internet. Epoca de pionierat a Internetului s-a ncheiat chiar si n Romnia, iar n prezent asist m la nceputul unui nou gen de afacere, la scar global . Afacerile online, comer ul electronic sau magazinele electronice au devenit deja o obisnuin att n lume, cat si n Romnia. Astfel, potrivit unui raport al Forester Research, vnz rile online au crescut de la 300 de milioane de dolari n 1995 la peste sase miliarde n 2000 si se asteapt s dep seasc cifra de 50 de miliarde de dolari n 2002. Din p cate, Romnia nu se poate l uda cu asemenea performante, piedica cea mai mare reprezentnd-o plata cump r turilor, care nu poate fi f cut online. Motivul este num rul mic de c r i de credit utilizate la noi n tar . Desi site-urile de licita ii online autohtone sunt practic la nceput, romnii sunt deschisi n ceea ce priveste acest mod de achizi ionare, dovad fiind num rul mare de utilizatori care acceseaz respectivele siteuri. Ca o medie a ultimelor luni, se nregistreaz lunar circa 8000 de licita ii noi. Dintre acestea si g sesc cump r tori circa 25-30%, deci un num r de aproximativ 2000. Se asteapt ns pe o crestere substan ial n urm toarea perioada, datorat att sezonului propice petrecerii unui timp mai mare online, dar mai ales unui efort sus inut de promovare a serviciului oferit de noi. Valoarea total a produselor aflate n tranzac ionare dep seste n orice moment suma de 5 milioane de dolari, iar pn n prezent valoarea tranzac iilor derulate prin Okazii.ro, unul dintre site-urile care practic acest gen de tranzac ii, dep seste suma de 2.500.000 de dolari. Spre deosebire de alte state, unde utilizatorii de Internet dep sesc 70% din totalul popula iei si utilizatorii de carduri la fel, n Romnia situa ia nu este aceeasi. Numai 12% dintre romni se pot l uda c sunt posesorii unui card si tot at ia c au acces la Internet. Pl ile online sunt considerate, deci, o prioritate numai pentru o mic categorie de persoane. Comer ul electronic nglobeaz o mul ime de tipuri de afaceri, organizate n dou mari familii: business-to-business (b2b) i business-to-consumer (b2c), pe scurt afaceri cu firme i afaceri cu consumatori. Tranzac iile B2C se realizeaz ntre cump r tori individuali si vnz tori-mari companii. n acest caz, factorul uman este mult mai important, interactivitatea fiind caracteristica de baz n decizia de cump rare. Tranzac iile B2B se caracterizeaz prin faptul c ambele p r i participante la tranzac ia comerciala, att vnz torul cat si cump r torul, sunt institu ii. Metodele de plat permit transferarea comod , sigur si foarte rapid a banilor ntre partenerii de afaceri. Sistemele de pl i electronice mai cunoscute, pot fi grupate n patru categorii:sisteme cu carduri bancare, sisteme online, micropl i, cecuri electronice. Comer ul electronic mondial are o dinamic ascendent pe m sur ce tot mai mul i consumatori si tot mai multe afaceri se conecteaz la web. Statele Unite se delimiteaz de restul regiunilor lumii prin valoarea tranzac iilor electronice: 510 miliarde n 2000 si 3.456 n 2004. Dinamica ns este incomparabil mai mic fa de dinamica din alte regiuni. Din totalul comer ului din Asia-Pacific, n 2004, 8% va fi comer ul electronic.
3

Sisteme informatice de asistare a deciziilor Universitatea Lucian Blaga-Sibiu Cig anul 2 gr 1

Student Ciurte Cosmina Prof Cornel Jucan

Totusi regiunea nu se va dezvolta uniform datorit diferen elor politice si de infrastructur . Tarile din Europa de Vest se vor nrola pentru o "hipercrestere" ncepnd nc din 2001. Pan n 2004 comer ul electronic vest-european va atinge 1.500 miliarde $ ca urmare a eforturilor agresive ale gigan ilor din industrie si a dezvolt rii afacerilor online. Comer ul european de tip B2C creste rapid dar n prezent doar o mic propor ie din europeni cump r online. Eurobarometrul Comisiei Europene dezv luie faptul c europenii prefer activit i comerciale online pasive: c utare de produse, comparare de produse, nregistrarea pe siteuri comerciale sau plat de facturi. Principalele bariere n dezvoltarea comer ului electronic r mn problemele legate de securitate si ncredere. Pe m sura cresterii utilizatorilor casnici de Internet procedurile legate de autentificare si criptare a datelor personale primesc o important din ce n ce mai mare si de succesul implement rii lor depinde succesul comercian ilor de pe web. Pentru perioada 2001 2002, valoarea comer ului online a fost estimat la circa 330 de miliarde de dolari. n acelasi timp, vnz rile online c tre consumatori individuali vor ajunge la 80 de miliarde de dolari, comparativ cu cifra de 15 miliarde, nregistrat n 1998. Aproximativ 80% din aceast crestere se datoreaz substituirii formelor tradi ionale de comer , n timp ce 20% reprezint cresterea adi ional determinat de utilizarea noilor tehnologii. Comer ul electronic va afecta, structurile industriale si competitivitatea att la nivel interna ional cat si la nivel na ional si va crea noi oportunit i de dezvoltare economic . Evolu ia comer ului electronic va fi cu siguran o amenin are la adresa organiza iilor care nu se preg tesc pentru schimb rile ce vor avea loc. rile avanseaz c tre comer ul electronic global cu viteze foarte diferite. SUA de ine n prezent cea mai mare pondere n comer ul electronic la nivel global. Aceast situa ie se va schimba n favoarea Europei n anii urm tori, cnd se va atinge o cifr de afaceri de aproape 1000 mld. USD n 2004 si de peste 1500 mld. USD n 2006. Desi, comer ul electronic din Romnia se afl intr-o stare incipienta, evolu ia pie ei romanesti de tehnologia informa iei este una pozitiv . Obstacolul principal pentru o dezvoltare mai rapid este, cel financiar. Pentru o tar cu constrngeri bugetare, cum este n aceasta perioad Romnia, varianta test rii unor solu ii la nivel mic, de proiect pilot, si luarea unei decizii de extindere a acestora n func ie de priorit ile cele mai presante ale momentului este cea mai potrivit . Viteza cu care evolueaz tehnologia Internet-ului este mpresionant . Dac acum se apreciaz c exist cteva milioane de oameni care folosesc serviciile Internet n fiecare moment, num rul lor va creste exponen ial n anii urm tori. Dintr-un recent sondaj a reiesit ca, dac cu un an n urm 70% din utilizatorii Internetului apreciau e-mail-ul ca principal beneficiu si doar 30% Web-ul, ast zi 50% din persoane consider pe primul loc e-mail-ul, 40% Web-ul si, deja 10%, comer ul si pl ile electronice. n acest domeniu revolu ia abia a nceput: s observam c pl ile electronice reprezint un fel de e-mail n raport cu banii reali, asa cum posta electronic reprezenta, acum c iva ani, o adev rat revolu ie n comunica iile dintre persoane. Comer ul electronic va putea evolua dincolo de un anumit nivel doar atunci cnd consumatorii obisnui i vor percepe un mecanism de plat electronic ca fiind la fel de sigur ca plata cu banii jos de ast zi avnd ca suport re eaua Internet i eventual i utilizarea unor pachete Beneficiile comer ului electronic Pentru firme Extinderea pe pie ele interna ionale prin asigurarea de servicii i performan ; Asigurarea unei deschideri totale n privin a rela iilor cu clien ii: ace tia pot c p ta o imagine aproape complet asupra tuturor angaja ilor, ofertan ilor i partenerilor lor;Sc derea costului de
4

Sisteme informatice de asistare a deciziilor Universitatea Lucian Blaga-Sibiu Cig anul 2 gr 1

Student Ciurte Cosmina Prof Cornel Jucan

creare, procesare, distribuire, p strare i reg sire a informa iei, pn acum bazat pe hrtie, prin crearea unui sit web atractiv cu func ia unui magazin virtual. Siturile web personalizate, sugestiile pentru cump rare i ofertele speciale personalizate pot ntr-o oarecare m sur substitui interac iunile de tip fa n fa , de tip tradi ional;Creeaz posibilitatea model rii produselor i serviciilor dup nevoile cump r torilor i simplificarea procedurilor;Costuri de comunica ie mai mici.Seriozitate i siguran .Cre terea competitivit ii i ra ionalizarea proceselor de afaceri, prin restructur ri interne i prin tehnologii ale informa iei;Construirea unui lan valoric electronic, n care se pune accentul pe un num r limitat de competen e-cheie -- opusul unui magazin "cu o singur oprire". Pentru consumatori Posibilitatea consumatorilor s cumpere sau s fac tranzac ii la orice or din zi, n tot timpul anului, din aproape orice loca ie;Acord consumatorilor mai multe posibilit i de alegere a produselor i pre urilor;Consumatorilor li se d siguran asupra valorii. Vnz torii pot realiza acest lucru oferind un produs sau o linie de produse care atrage poten ialii clien i prin pre uri competitive, la fel ca i n comer ul ne-electronic;Permite o livrare rapid a produselor i/sau serviciilor (n anumite cazuri);Consumatorii pot s primeasc informa ii relevante n decursul ctorva secunde, i nu zile sau s pt mni;Asigurarea motiva iei consumatorilor de a cump ra i, la nevoie, de a i returna. Vnz rile promo ionale pot implica cupoane, oferte speciale sau reduceri. Linkurile de pe alte situri web i programele afiliate de reclame pot fi de asemenea de ajutor;Face posibil participarea n licita ii virtuale;ndemnarea consumatorilor la consum. Comercian ii din Internet pot asigura acest tip de ajutor printr-o ampl informare comparativ i prin facilit i bune de c utare;Permite consumatorilor s interac ioneze cu al i cump r tori n comunit i electronice i s compare experien ele;L snd clien ii s se ajute singuri. Asigurnd func ionarea unui sit de autoservire, u or de folosit f r asisten , poate fi de ajutor n acest sens;Faciliteaz competi ia, ceea ce rezult n sc derea pre urilor. Familiarizeaz consumatorii cu tehnologia i i ine pe ace tia n pas cu ultimele nout i. Pentru societate Crearea unui "sim comun" al comunit ii comerciale, de exemplu prin chaturi, foruri ce solicit implicarea clientului, scheme de loialitate i programe de afinitate; D posibilitatea mai multor persoane s lucreze / s cumpere de acas , ceea ce mic oreaz traficul rutier i poluarea aerului; Permite ca anumite m rfuri s fie vndute la pre uri mai sc zute, cu avanateje pentru cei cu venituri mai mici; Cre te eficien a i/sau mbun t esc calitatea; Pune la dispozi ie o organizare suficient de atent i agil pentru a r spunde rapid la orice schimb ri din mediul economic, social i fizic. Bibliografie: Duduial Popescu Lorena-,,Implica iile comer ului electronic asupra tranzac iilor interna ionale,, Editura Academia Brncu i, Trgu Jiu, 2008. Jucan Cornel-Nicolae, Ciontu S.-,,Sisteme informatice de asistare a deciziei,, Editura Alma Mater, Sibiu, 2008.