Sunteți pe pagina 1din 4

Planificarea activităţilor cu părinţii

Argument

Fmiliei ii revine un rol important în procesul educaţional, ea trebuie să


ofere ajutor copiilor in ceea ce priveşte dezvoltarea experienţelor de
asimiare si invăţare
Familia reprezintă un element cheie in dezvoltarea sănătatii,
competenţei si afectivităţii copilului.
Drepturile acestora de prietenie, respect, dragoste, solidaritate, pace,
intelegere, libertate trebuie respectate.
“Copilul nu paote deveni om decat prin educatie”. ( E. Kant) educatie
pe care o primeste desigur in familie, in grădiniţă, si de la comunitate.

Scop:
Cunoaşterea de către părinţi a specificului invăţământului preprimar,
implicarea acestora in activitatea curriculară si extracurriculară a grădiniţei
precum si cunoasterea progresului şcolar al copiilor si aportul adus de
unitatea de invăţămant in acest sens.

Obiective:
1. Cunoaşterea de către părinţi a ofertei educaţionale a unităţii de
invăţământ
2. Implicarea parintilor in activitatea gradinitei privind scolarizarea
copiilor de varsta prescolara
3. Cunoasterea legislatiei privind protectia copilului, regulamentul de
functionare a unitatilor de invatamant, respectarea regulamentuluid e
ordine interioara
4. Popularizarea rezultatelor obtinute de copii prin diferite mijloace:
expozitii, reviste scolare, programe artistice, gzeta parintilor;
5. Cunoasterea de catre parinti a centrului de resurse pentru parinti si a
programului “Bunele deprinderi in gradinita si acasa” precum si
sprijinirea acestora
6. Folosirea comuna (cadre didactice, parinti, copii ) a materialelor
existente la centrul de resurse pentru parinti
7. Sprijinirea de catre parinti a copiilor si cadrelor didactice in
realizarea actvitatii didactice (activitati curriculare si
extracurriculare)
Desfăşurarea activităţilor
Nr Data Tema Participanţi Modalităţi de realizare
cr
1 Septembrie Prima zi de *copii Festivitatea de deschidere a anului
gradinita *părinţi scolar;
*educatoare Analiza activitătii copiilor in anul
şcolar precedent
Prezentarea ofertei educaţionale
pentru anul scolar in curs
2 Octombrie Luna *educatoare Referat” Parteneriatul, o
familiei *părinţi necesitate a schimbării”
Prezentarea legislatiei privind
protecţia copilului
Prezentarea regulamentului de
ordine interioara
3 Noiembrie Cum vedem *educatoare Prezentarea referatului “Bunele
educaţia *părinţi deprinderi in grădinită si acasă”
copiilor *psiholog Dezbateri tip masa rotundă pe
noştri teme de corectare a
comportamentelor negative ale
copiilor
Popularizarea de materiale
pedagogice
4 Decembrie De vorbă *educatoare Program artistic
cu Moş *părinţi
Crăciun *copii

5 Ianuarie Cum sa *educatoare Prezentare referat


devii un *părinţi Discuţii
parinte
bun-
competent
6 Februarie Discutii *părinti Luarea la cunoştinţă a unor
libere pe *educatoare probleme ale copiilor privind
probleme sănătatea şi alimentaţia
sanitare: nesănătoasă de tip Fast Food
“Influente
favorabile
asupra
sanatatii
copiilor si
parintilor”
7 Martie E ziua ta! *copii Program artistic
*părinţi Discuţii privind progresul şcolar al
*educatoare copiilor
8 Aprilie „Probleme *parinti Discutarea problemelor depistate:
dificile- *educatoare comportamente inadecvate
strategii (plânsul, linguşeala, minciuna,
simple” tupeu, obrăznicia, agresivitatea
încăpăţânarea) şi gestionarea
situaţiilor
9 Mai In curând *părinţi Prezentare referat “Cartea , mijoc
voi fi şcolar *educatoare de formare a personalităţii
copilului

10 Iunie Copilarie *copii Program artistic


fericită *părinţi Discutii
*educatoare Sărbătorirea zilei copilului

Concluzii:
In grădiniţa, actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este
implicată familia precum şi ceilalţi factori educaţionali stabilindu-se un
sistem unitar de cerinţe.
Părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de
manifestare in viaţa de grup, de colectiv, in viaţa socială.
Părinţii inteleg mai bine rolul lor educativ si işi insuşesc procedee
educative pe care să le aplice in educaţia copiilor lor, astfel se stabilesc
relaţii mai apropiate si mai deschise intre educatoare si părinţi.
Comunicarea poate să realizeze ca investiţiile făcute in grădiniţă nu
sunt fără rost, că alături de noi comunitatea pune o piatra de temelie pentru
viitorul societăţii.

S-ar putea să vă placă și