Sunteți pe pagina 1din 4

SEMINARUL NR.

12 ALGEBRĂ LINIARĂ 1

1. Funcţii derivabile
Exerciţiul 1. Să se arate, folosind definiţia, că următoarele funcţii sunt derivabile
ı̂n punctele indicate şi să √
se calculeze derivata:
a) f : R → R, f (x) = x + 2 ı̂n x0 = √ 7,
2
b) f : R → R, f (x) = sin 3x ı̂n x0 = π,
c) f : R → R, f (x) = e3x ı̂n x0 = 1,
d) f : R → R, f (x) = ln(x2 + 5x) ı̂n x0 = 1,
e) f : R → R, f (x) = arcsin(x − 1) ı̂n x0 = 1,
π
f) f : R → R, f (x) = tg x ı̂n x0 = .
4
f (x) − f (x0 )
Rezolvare. d) Trebuie arătat că există limita raportului incrementar
x − x0
când x → x0 şi că această limită este finită.
2
f (x) − f (1) ln(x2 + 5x) − ln(6) ln (x +5x)
6
lim = lim = lim =
x→1 x−1 x→1 x−1 x→1 x−1 2
µ 2 ¶ x−1
1 "µ ¶ 2 6 # x6(x−1)
+5x−6
2
x + 5x x + 5x − 6 x +5x−6
= lim ln = lim ln 1 + =
x→1 6 x→1 6
2
lim x +5x−6 2 +5x−6 7
= ln ex→1 6(x−1) = lim x6(x−1) = lim (x+6)(x−1)
6(x−1)
= .
x→1 x→1 6
Exerciţiul 2. Să se studieze derivabilitatea următoarelor funcţii ı̂n punctele specifi-
cate: µ ¶ ½ ¡ ¤
1 ln(1 + 2x), x ∈ − 12 , 0
a) f : − , ∞ → R, f (x) = , ı̂n x0 = 0,
2 2x, x ∈ (0, ∞)
½ √
x2 + 5x + 2, x ∈ (0, 2]
b) f : (0, ∞) → R, f (x) = 9 , ı̂n x0 = 2.
8
x + 74 , x ∈ (2, ∞)

Exerciţiul 3. Să se calculezr derivatele următoarelor funcţii:


√ √3 sin x
a) f (x) = x4 + x + 6 x2 , b) f (x) = x cos x2 , c) f (x) = ,
r 2 + cos x
x2 − 1 x2 2
d) f (x) = 3 2 , e) f (x) = ln , f) f (x) = ex cos x ,
x +√1 x+1
1 + sin x ³√ ´ √
g) f (x) = ln √ +2 arctg sin x , h) f (x) = ex arctg ex +ln 1 + e2x ,
1 − sin x
¡ √ ¢ sin x 1 + sin x
i) f (x) = loge2 xn + x2n + 1 , j) f (x) = 2
+ ln .
cos x cos x
Exerciţiul 4. Să se calculeze derivatele de ordinul al doilea ale funcţiilor:
a) f (x) = (arcsin x)2 ,
SEMINARUL NR. 12 ALGEBRĂ LINIARĂ 2

b) f (x) = (1 + x2 ) arctg x,
c) f (x) = sin¡2 x, √ ¢
d) f (x) = ln x + a2 + x2 ,
3
e) f (x) = ex .
Exerciţiul 5. Să se calculeze derivatele de ordinul n ale funcţiilor:
a) f (x) = eax ,
1
b) f (x) = ,
x−a
c) f (x) = eax ebx ,
1
d) f (x) = 2 ,
x − 3x + 2
e) f (x) = ln(ax + b).
Exerciţiul 6. Fie f (x) = x2 e3x . Să se calculeze f (10) (x).
Rezolvare. Se aplică formula lui Leibniz de derivare:
(n)
Xn
(fg) (x) = Cnk f (n−k) (x)g (k) (x).
k=0
Se obţine f (10) (x) = 39 e3x (3x2 + 20x + 30) .
Exerciţiul 7. Fie f (x) = x2 sin x. Să se calculeze f (10) (x).
Exerciţiul 8. Fie f (x) = (1 − x2 ) e3x . Să se calculeze f (n) (x).
Exerciţiul 9. Să se calculeze diferenţialele funcţiilor:
1−x
a) f (x) = ln ,
1+x
b) f (x) = ex sin x,
c) f (x) = x2 e−x ,
1
d) f (x) = n
x
e) f (x) = x ln x − x.
2. Diferenţiabilitate ı̂n Rk
Exerciţiul 10. Să se calculeze, dacă este posibil, derivata funcţiei f ı̂n punctul a
după direcţia h, unde: ³√ √ ´
a) f : R2 → R, f (x, y) = (x − 1)2 − y 2 , a = (0, 1), h = 22 , 22 ,
b) f : R2 → R, f (x, y) = sin (x2 + y 2 ) , a = (0, π2 ), h = (cos θ, sin θ) 6= (0, 0) ,
c) f : R2 → R, f (x, y) = x2 y, a = (1, 1), h = (1, 2) , ³√ √ ´
d) f : R → R, f (x, y) = x + 2y − 3z , a = (2, 1, 1), h = 2 , 0, − 22 .
2 2 2 2 2
SEMINARUL NR. 12 ALGEBRĂ LINIARĂ 3

1h ³ ³ √ √ ´´ i
Rezolvare. a) lim f (0, 1) + t 22 , 22 − f ((0, 1)) =
t→0 t
1 h ³³ √2 √ ´´ i
= lim f t 2 , 1 + t 22 − f ((0, 1)) =
t→0 t ∙µ ¶ ¸
1 ³ √ ´2 ³ √ ´2
2 2
= lim t 2 −1 − 1+t 2 −0 =
t→0 t
∙ 2 ¸
1 t √ t2 √ 1£ √ ¤ √
= lim + 1 − t 2 − 1 − − t 2 = lim −2t 2 = −2 2
t→0 t 2 2 t→0 t
df √ ³ √ √ ´
2 2
Deci (0, 1) = −2 2 unde h = 2 , 2 .
dh
df π2
b) (0, π2 ) = π sin θ cos unde h = (cos θ, sin θ) 6= (0, 0) ,
dh 4 ³√
df √ √ ´
d) (2, 1, 1) = 5 2 unde h = 22 , 0, − 22 .
dh
Exerciţiul 11. Utilizând definiţia, să se calculeze:
∂f ³ π ´ ∂f ³ π ´ p
a) ,0 , , 0 unde f : R2 → R, f (x, y) = sin2 x + sin2 y,
∂x 4 ∂y 4
∂f ∂f
b) (1, 1) , (1, 1) unde f : R2 → R2 , f (x, y) = (xy ln x, ln (1 + x + y 2 )) ,
∂x ∂y
∂f ∂f p
c) (−2, 2) , (−2, 2) unde f : R2 → R, f (x, y) = x2 y.
∂x ∂y

df 1
Rezolvare. Folosim faptul că (x, y) = lim [f ((x, y) + t (1, 0)) − f ((x, y))] =
de1 t→0 t
f ((x + t, y)) − f ((x, y)) ∂f
lim = (x, y) .
t→0
³ x + ´t − x ³ ´ ∂x
∂f π df π 1h ³ π ´ ³³ π ´´i
a) ,0 = , 0 = lim f ( , 0) + t (1, 0) − f ,0 =
∂x 4 de1 4 t→0 t 4 ∙r r 4 ¸
1h ³ π ´ ³³ π ´´i 1 ³
2 π
´ π
= lim f ( + t, 0) − f ,0 = lim sin + t − sin2 =
t→0 t 4 4 t→0 t 4 ¸ 4
∙ µ ¶
1 h ³π ´ πi 1 π t t π √
= lim sin + t − sin = lim 2 cos + sin = cos = 22 .
t→0 t 4 4 t→0 t 4 2 2 4

Exerciţiul 12. Să se calculeze derivatele parţiale de ordin 1 şi matricea Jacobiană
şi Jacobianul, atunci când există, pentru funcţiile:
x−y
a) f : D ⊂ R2 → R, f (x, y) = ,
x +yy
b) f : D ⊂ R2 → R, f (x, y) = e³sin x ,
2 2
p
2 2

c) f : D ⊂ R → R , f (x, y) = x + y , arctg ,
x
SEMINARUL NR. 12 ALGEBRĂ LINIARĂ 4

µ ¶
2 2 y2 x+y
d) f : D ⊂ R → R , f (x, y) = x , arctg ,
µ 1−x ¶
2 3 xy x p 2 2
e) f : D ⊂ R → R , f (x, y) = e , cos , x + y ,
y
z
f) f : D ⊂ R2 → R, f (x, y) = xy .

Rezolvare.
a) D = {(x, y) ∈ R2 |x + y 6= 0} ,
∂f 2y ∂f −2x
(x, y) = 2, (x, y) = 2,
∂x µ(x + y) ∂y ¶ (x + y)
2y −2x
Jf (x, y) = , matricea Jacobiană.
(x + y)2 (x + y)2
Jacobianul nu are sens.
c) D = {(x, y) ∈ R2 |x 6= 0} ,
∂f1 x ∂f1 y
(x, y) = p , (x, y) = p ,
∂x x2 + y 2 ∂y x2 + y 2
∂f2 y ∂f2 x
(x, y) = − 2 2
, (x, y) = 2 ,
∂x ⎛ x +x y ∂y y x⎞ + y 2
p p
⎜ x2 + y 2 x2 + y 2 ⎟ matricea Jacobiană.
Jf (x, y) = ⎝ y x ⎠
− 2
x + y 2 ¯ x2 + y 2 ¯
¯ p x p
y ¯
¯ ¯ 1
¯ x 2 + y 2 x 2 + y 2 ¯
Jacobianul det Jf (x, y) = ¯ y x ¯= p 2 .
¯ − ¯ x + y2
¯ x2 + y 2 x2 + y 2 ¯

⎨ x2 y
, (x, y) 6= (0, 0),
Exerciţiul 13. Fie f : R2 → R, f (x, y) = x4 + y 2 . Să se arate

0, (x, y) = (0, 0)
că f nu este continuă ı̂n (0, 0) dar este derivabilă parţial (derivate de ordin 1) ı̂n (0, 0).
½ 2
2 (x + y 2 ) ln (x2 + y 2 ) , (x, y) 6= (0, 0),
Exerciţiul 14. Fie f : R → R, f (x, y) = .
0, (x, y) = (0, 0)
Să se arate că f este continuă ı̂n (0, 0) şi este derivabilă parţial (derivate de ordin 1)
ı̂n (0, 0).

S-ar putea să vă placă și