Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Liceul Ion Majorescu


Profesor: Pana Marius Adrian
Data: 25.05.2022
Clasa: a X-a F
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane
Subiectul lecţiei: ASTROLOGIA ȘI NUMEROLOGIA
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 50 minute
Scopul lecţiei: Cultivarea unei atitudini ferme in pastrarea credintei ortodoxe si a valorilor promovate de Biserica noastră
Competenţe generale:
 C.G. 3. Integrarea valorilor şi cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente
 C.G.4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii
Competenţe specifice:
 3.3. Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
 4.2. Analizarea consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vieţii personale şi asupra comunităţii
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
 C 1- definesc termeni precum: astrologie, numerologie
 C 2 – arumentează de ce astrologia si numerologia constituie practici straine învăţăturii de credinţă creştin-ortodoxa
 C 3 – identifică consecintele pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în astrologie, numerologie
 C 4 – formuleaza sfaturi, invataturi , avand ca reper citate scripturistice sau patristice
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, argumentarea, braistormingul, jocul didactic (test kahoot), problematizarea, dezbaterea
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, , fise lucru, video-proiector, laptop, PPT- astrologie si numerologie, material video – Pr. Calistrat, despre astrologie,
coli flip-chart, marker, post-it, tableta, boxa audio- Spring waltz ( Frederic Chopin)
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a X-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Creștinismul și provocările lumii contemporane
B. Temporale: durata lecţiei 50 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Corneliu, Auxiliar didactic pentru elevi, clasa a X-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2009.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Orzetic,Maria; Favu, Gabriela…, Ghid de proiectare didactica – Religie cultul ortodox, vol. III, Ed. Sf. Mina, Iasi, 2006

Pagini web:
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-74det4Lo&t=62s
https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/despre-horoscop-cutremure-ghicirea-viitorului/despre-astrologie-descifrarea-tainelor-ceresti-79939.html

Nr Mi
Metode Mijloa- Forme de
. Etapele lecţiei C n. Activitatea profesorului Activitatea elevului şi ce organiza Evaluare
crt D procedee de re
. învăţă-
mânt

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activitat


organizatoric  Rugăciunea Troparul Invierii  Rugăciunea Troparul e
 Notarea absenţelor Invierii frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă  Pregătirea pentru
lecţia nouă
Verificarea 5’  Verific cunoștințele dobândite anterior  Elevii oferă Jocul video- Activitat Apreci
cunoștințelor printr-un test kahoot răspunsurile potrivite didactic proiector, e eri
dobândite laptop, frontală verbale
anterior tableta
2. 2’ Elevii sunt rugati sa aseze in ordine niste  Elevii descopera Explicatia Activitat Apreci
Pregătirea cuvinte pentru a afla ce scrie la I Timotei 4,7 . citatul din Sf. e eri
elevilor pentru Scriptura ( “Iar de Jocul frontală verbale
receptarea noilor basmele cele lumeşti didactic
cunoştinţe şi băbeşti, fereşte-te
şi deprinde-te cu
dreapta credinţă”.)
3. Precizarea 2’  Lecția despre care vom discuta astăzi se  Elevii scriu data şi Explicația Activitat
titlului şi a numește “ Astrologia şi numerologia” titlul în caiete şi e
obiectivelor  Precizez obiectivele și notez titlul lecției la ascultă explicaţiile individu
lecţiei tablă. profesorului. ala

4. Comunicarea 15’ Invit elevii sa descopere conţinutul informativ


/însuşirea noilor al lecţiei, folosind un material power-point Lectura
cunoştinţe (discutând pe marginea acestuia). Laptop Activitat Apreci
ASTROLOGIA - sistem de convingeri conform - Elevii citesc Video- e eri
căruia anumite momente din viaţa omului  sau proiector/ frontală/ verbale
a societății depind, sunt influențate de poziţia fise individu
aștrilor. ala
Practicarea astrologiei avea o larga Conversația
raspandire la popoarele pagane: in Babilon,
Egipt, Grecia si in Imperiul Roman, in India,
in Persia, in China si Japonia. Aceasta Explicația
C raspandire pe un teritoriu atat de intins
D justifica intr-un fel amploarea revenirii
practicilor astrologice in vremurile noastre.
1 Astrologia este una din usile prin care
2 credintele pagane intra in forta in societatea
3 contemporana.
Pentru astrologi, zodiacul este o "centura"
imaginara a cerului care include 12 semne
astrologice despre care considera ca i-ar
influenta pe oameni (Balanta, Sagetator,
Fecioara, ...).
Zodiacul si horoscopul reprezinta punerea in
practica a astrologiei. Ele sustin ca fiecare zi
se afla in stapanirea unei planete care
influenteaza viata celor nascuti in acea zi,
dand falsa impresie ca omul si-ar putea
cunoaste soarta.
Marea majoritate a astrologilor sustin ca
Biblia este plina de referinte astrologice, cea
care li se pare cea mai evidenta fiind despre
steaua care i-a calauzit pe cei trei Magi spre
locul Nasterii Mantuitorului. Rostul acestei
stele nu era insa de a arata valoarea
astrologiei ci, dupa cum arata Traditia
crestina, era tocmai de a-i aduce pe pagani -
care se ocupau cu practicile magice - sa se
inchine Fiului lui Dumnezeu. Steaua Magilor
marcheaza sfarsitul inchinarii pagane si
chemarea tuturor neamurilor la credinta in
Dumnezeul cel in Treime laudat. Cum spune
atat de frumos Condacul Craciunului:
"Nasterea Ta, Hristoase, rasarit-a lumii
lumina cunostintei. Ca printr-insa ceia ce
slujeau stelelor de la stea s-au invatat sa se
inchine Tie, Soarelui dreptatii... ."
DOVEZI ALE NETEMEINICIEI
HOROSCOPULUI
-  Neîmplinirea lui.
 -  Multitudinea de zodiace cu preziceri
diferite.
 - Evenimetele sunt universal valabile.
-   Nu se poate ca tuturor oamenilor din toate
timpurile născuţi în aceeaşi zi, să li se
întâmple aceleaşi evenimente.
- Se ignoră educaţia şi voinţa liberă a omului.
Omul a fost creat de Dumnezeu cu vointa
libera, putand alege intre a face binele sau a
savarsi raul

NUMEROLOGIA – credinta potrivit careia


studiul numerelor este o modalitate din care se
pot afla cu certitudine aptitudinile si
caracterul unei persoane.
„ Expertii” in numerologie folosesc numerele
pentru a le arata oamenilor cand pot sa se
casatoreasca, cand pot sa calatoresca, sa
schimbe serviciul etc. Insa nimeni nu poate
cunoaste viitorul: „ Nu este al vostru a stii anii
sau vremile pe care Tatăl le-a pus in
stapanirea Sa” ( Fapte 1,7)
Concluzie: Credinta in astrologie si video-
numerologie reprezinta o incalcare a poruncii I proiector,
din Decalog, indepartand, instrainand pe om de laptop –
- Raspund la intrebari Pr.
Dumnezeu. Calistrat
Sa nu uitam, insa, ca Hristos este LUMINA -despre
LUMII, ce ne calauzeste pasii pe cararea - Elevii notează astrologi
acestei vieti! e
- Adresez intrebari si ii invit sa noteze ideile
principale ( v. schema de la tabla!)
5. Fixarea şi C 20’ Verific in ce măsură lecţia nouă a fost Fișe de
sistematizarea D recepţionată şi înţeleasă, împărţind elevii în 6 Rezolvă cerinţele fişei de Explicația lucru Act. pe Apreci
cunoştinţe 2 grupe şi solicitând rezolvarea, în 6 minute, a lucru. Conversația grupe eri
lor 3 unor  fişe de lucru (vezi Anexa 2). Exercițiul Videopro verbale
Argumentar iector /
4 Se vor dezbate fisele de lucru şi se vor face
ea Boxa
aprecieri asupra modului în care au răspuns Act.
Problemati audio -
elevii. zarea
frontala
Solicit pareri din partea elevilor cu privire la Isi exprima punctul de Spring
Anexa 3 vedere waltz
( Frederic
Chopin)
6. Asocierea, C 2’ Astrologia şi numerologia trebuie combătute Activitat Apreci
Generalizarea, D1 pentru că ele nu au nimic de-a face cu credinţa, Conversați Post-it e eri
Aplicarea care e legată de iubirea lui Dumnezeu (Cel a frontală/ verbale
„bun si iubitor de oameni”) şi a semenilor („Să individu
va iubiti unii pe altii precum Eu v-am iubit pe ala
voi”).
Când apelează oamenii la astrologie şi Când lipseşte credinţa în
numerologie? Dumnezeu etc.
Cu ce cuvinte putem asocia acesti termeni Elevii raspund
(astrologie, numerologie)? Sa fim calauziti de
De cine trebuie sa fim calauziti in viata? Lumina lui Hristos!
7. Aprecierea 1’  Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenție Explicatia Activitat Apreci
activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru e eri
elevilor lecţie și implicarea lor in predarea noilor frontală verbale
cunostințe.
 Notez elevii care au participat la lectie Notare
8. Precizarea şi 1’  Precizez și explic tema pentru acasă:  Ascultă explicațiile Explicația Activitat
explicarea temei Realizeaza un pliant informativ cu titlul  Notează e
pentru acasă “Spune NU astrologiei!” frontală

9. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii, - Rostirea rugăciunii Activitat


activităţii Salutul. Salutul e
frontală
FIŞĂ DE LUCRU - kahoot
(Anexa 1)
1.      Superstiţiile se bazează pe:
a)      frica şi credinţa în ceva real;
b)      frica şi credinţă în ceva ireal, imaginar;
c)      credinţa în Dumnezeu Tatăl,Fiul şi Sfântul Duh;
2.      Superstiţiile, indiferent de natura lor.:
a)      sunt acceptate de Biserica;
b)      nu sunt acceptate de învăţătura Bisericii;
c)      sunt uneori acceptate de învăţătura Bisericii.
3.      Motivele pentru care oamenii devin superstiţioşi sunt:
a)      slaba credinţă şi neştiinţa ;
b)      cunoaşterea învăţăturii de credinţă a Bisericii;
c)      participarea la viaţa Bisericii
4.      Superstiţia este un amestec :
a)      de frică şi credinţă în ceva ireal, imaginar;
b)      între faptele omului şi harul divin;
c)      între credinţă şi faptele omului
5.      Superstiţiile sunt :
a)      păreri omeneşti;
b)      învăţături ale Bisericii;
c)      învăţături din Sfânta Scriptură
6.      Mântuitorul ne spune ca atunci când avem nelămuriri asupra unui lucru legat de tradiţia
bisericii,să mergem să vorbim cu:
a)      bătrânii;
b)      preoţii;
c)      oricare credincios

( Anexa 2) FIŞA NR.1

Analizaţi următorul citat, argumenti ca astrologia este o practică straină învăţăturii de credinţă creştin-ortodoxa
si formulati un indemn.

„Grecii  spun că prin răsăritul, apusul şi prin conjuncţia acestor stele, a soarelui şi a lunii, se conduc destinele
noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi susţinem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de
căldură, de umezeală, de uscăciune, de vânturi şi de alte asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor
noastre, căci noi am fost făcuţi liberi de creator şi suntem stăpânii faptelor noastre.”
Sfântului Ioan Damaschin

FIŞA NR.2

Omul timpurilor noastre este modelat mai mult decât îşi va putea da seama vreodată de ceea ce vede la
televizor. Bombardat fiind pe fiecare post de televiziune cu previziuni astrale care îi spun cum îi va fi ziua de
mâine, luna următoare sau anul următor, el ajunge într-un timp mai scurt sau mai lung să creadă aceste lucruri,
uitând că nu există predestinaţie, că nimic din viitorul nostru nu e bătut în cuie şi că tainele dumnezeieşti se
dezvăluie omului pe măsura desăvârşirii lui duhovniceşti. (exemplele multor sfinţi ce au ştiut ziua când vor
muri trupeşte sunt foarte grăitoare în acest sens).
Pornind de la acest text, mentionati care este pericolul ( social,psihic) practicilor astrologice şi numerologice?
Formulati un indemn.
FIŞA NR.3

Analizaţi următorul citat si mentionati ce invataturi se desprind de aici. Formulati apoi un indemn.

Sa vedem ce spune Sfanta Scriptura despre cei care practica astrologia: "Privind la cer si vazand soarele, luna,
stelele si toata ostirea cerului, sa nu te lasi amagit ca sa te inchini lor, nici sa le slujesti" (Deut. 4, 19). Iar "de se
va afla la tine, in vreuna din cetatile tale pe care ti le va da Domnul Dumnezeul tau, barbat sau femeie care sa fi
facut rau inaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau, calcand legamantul Lui, si se va duce si se va apuca sa
slujeasca altor dumnezei si se va inchina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la toata ostirea cereasca, (...) sa
scoti pe barbatul acela sau pe femeia aceea care au facut raul acesta la portile tale …" (Deut. 17, 3-5).

FIŞA NR.4

Analizaţi următorul text :

        Este o mare diferenţă între Astronomie- ştiinţa ce ce descoperă legile pe care Dumnezeun le-a dat spre
existenţă unei părţii a creaţiei Sale, adică macrocosmosul şi Astrologie – „ştiinţa” ocultă, plină de imaginaţie,
bazată pe concepţia păgână a predestinaţiei, care caută să se adapteze la cerinţele de plăceri sau de teamă
învăluite în mister. Această categorie de oameni se depărtează în acest fel de Dumnezeu, nu-şi mai cunosc
rostul vieţii lor pământeşti şi fug după „alţi dumnezei”, mai convenabili pentru nevoile lor imediate, căutându-i
în „lună şi stele.” ( Părintele Ioan)
In scrierea sa Despre idoli, Tertulian nota:
„Eu afirm ca astrologia se asemuieste ingerilor cazuti care s-au indepartat de la Dumnezeu pentru a insela
neamul omenesc...

Ce idei se desprind de aici?


Identificati o consecinta negativă a astrologiei pe baza textelor.
Formulati un sfat/indemn pornind de la citatele de mai sus.

FIŞA NR.5
Analizaţi următorul citat, formulati cateva idei pe baza textului, apoi notati un indemn!

Sfântul Simeon al Tesalonicului scria (împotriva celor ce sustineau că cercetarea astrologică nu este ceva rău):
"A vorbi despre noroc, despre ursitori, despre explicarea nasterilor, după zodii sau stele si pentru citirile de stele
e lucru nebunesc si fără de Dumnezeu... însă bunătătile si răutătile noastre se miscă după a noastră singură
vointă".

FIŞA NR.6

Analizaţi următorul citat, formulati cateva idei importante si un indemn pe baza lui.

„Cunoaşte că sufletul tău este liber. Are puterea să facă ce voieşte. În adevăr, nu păcătuieşti potrivit zodiei în
care te-ai născut, nici nu faci desfrânare  potrivit sorţii şi nici nu te silesc conjuncţiile stelelor să te dedai la
destrăbălări. Pentru ce eviţi să-ţi mărturiseşti viciile tale şi dai vina pe stelele nevinovate? Căci păcătuim prin
vina noastră liberă.”

Sfântul Chiril al Ierusalimului


(Anexa 3) Exprima-ti punctul de vedere cu privire la urmatoarele situatii/afirmatii!

 HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Se intrezaresc calatorii pe distante scurte si multe dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Posibil sa te agaseze la un moment dat informatiile vehiculate in preajma ta sau faptul ca multe
persoane iti solicita sfaturi sau detalii ale vietii tale personale. Evita sa vorbesti prea mult si mai
ales nu iti divulga intentiile, temerile sau activitatile in care esti implicat. Totul poate fi folosit
impotriva ta deocamdata.

 Te intalnesti cu un reporter care te roaga sa iti exprimi punctul de vedere cu privire la


astrologie si numerologie.
Ce raspuns/ sfat ii oferi?

 Conform zodiacului, 2 sau mai multe persoane nascute in aceeasi zi, la aceeasi ora, ar
trebui sa aiba vieti identice.
Se intampla asa? Argumenteaza raspunsul!

 Astazi, conform horoscopului, ar trebui sa imi mearga foarte bine. Asadar, nu ma mai
invat pentru test, nu ma mai pregatesc pentru lectie.
Am luat decizia corecta? De ce?

 Unii oameni aleg sa inceapa ziua prin a citi horoscopul, altii vorbesc cu Dumnezeu prin
rugaciune.
Cine a facut cea mai buna alegere? De ce?

 Daca omul ar fi condus de stele, ar mai avea rost Judecata de Apoi?

 Adevarat sau fals?


 Niciodata viata noastra nu va fi influentata de astre.
 Unii oameni au devenit sfinti vietuind dupa Dumnezeu, nu datorita astrelor,
numerelor...

Descopera citatul scripturistic!


I TIMOTEI 4,7
FEREȘTE-TE ȘI DEPRINDE-TE

CELE LUMEȘTI ȘI BĂBEȘTI

CU DREAPTA CREDINȚĂ!

IAR DE BASMELE
ASTROLOGIA ȘI NUMEROLOGIA(PPT)

 ASTROLOGIA - sistem de convingeri conform


căruia anumite momente din viaţa omului  sau a
societății depind, sunt influențate de poziţia aștrilor.

 NUMEROLOGIA – credința potrivit căreia studiul


numerelor este o modalitate din care se pot afla cu
certitudine aptitudinile si caracterul unei persoane.

 DOVEZI ALE NETEMEINICIEI ACESTORA:

-  Neîmplinirea horoscopului.
 -  Multitudinea de zodiace cu preziceri diferite.
 - Evenimetele sunt universal valabile.
-   Nu se poate ca tuturor oamenilor din toate timpurile,
născuţi în aceeaşi zi, să li se întâmple aceleaşi evenimente.
- Se ignoră educaţia şi voinţa liberă a omului.

 CONSECINȚE:

Credința în astrologie si numerologie reprezintă o


încălcare a poruncilor lui Dumnezeu, îndepărtând,
înstrăinând pe om de Dumnezeu, periclitând mântuirea
sufletului.

FIŞA NR.1
Analizaţi următorul citat, argumenti ca astrologia este o practică straină învăţăturii
de credinţă creştin-ortodoxa si formulati un indemn.

„Grecii  spun că prin răsăritul, apusul şi prin conjuncţia acestor stele, a soarelui şi
a lunii, se conduc destinele noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi
susţinem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de căldură, de umezeală, de
uscăciune, de vânturi şi de alte asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor
noastre, căci noi am fost făcuţi liberi de creator şi suntem stăpânii faptelor
noastre.”

Sfântului Ioan Damaschin

FIŞA NR.2

Omul timpurilor noastre este modelat mai mult decât îşi va putea da seama vreodată
de ceea ce vede la televizor. Bombardat fiind pe fiecare post de televiziune cu
previziuni astrale care îi spun cum îi va fi ziua de mâine, luna următoare sau anul
următor, el ajunge într-un timp mai scurt sau mai lung să creadă aceste lucruri,
uitând că nu există predestinaţie, că nimic din viitorul nostru nu e bătut în cuie şi că
tainele dumnezeieşti se dezvăluie omului pe măsura desăvârşirii lui duhovniceşti.
(exemplele multor sfinţi ce au ştiut ziua când vor muri trupeşte sunt foarte grăitoare
în acest sens).

Pornind de la acest text, mentionati care este pericolul ( social, psihic) al practicilor
astrologice şi numerologice.
Formulati un indemn.

FIŞA NR.3
Analizaţi următorul citat si mentionati ce invataturi se desprind de aici. Formulati
apoi un indemn.

Sa vedem ce spune Sfanta Scriptura despre cei care practica astrologia: "Privind la
cer si vazand soarele, luna, stelele si toata ostirea cerului, sa nu te lasi amagit ca sa
te inchini lor, nici sa le slujesti" (Deut. 4, 19). Iar "de se va afla la tine, in vreuna din
cetatile tale pe care ti le va da Domnul Dumnezeul tau, barbat sau femeie care sa fi
facut rau inaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau, calcand legamantul Lui, si se
va duce si se va apuca sa slujeasca altor dumnezei si se va inchina acelora, sau
soarelui, sau lunii, sau la toata ostirea cereasca, (...) sa scoti pe barbatul acela sau pe
femeia aceea care au facut raul acesta la portile tale …" (Deut. 17, 3-5).

FIŞA NR.4

Analizaţi următorul text :

        Este o mare diferenţă între Astronomie- ştiinţa ce ce descoperă legile pe care


Dumnezeun le-a dat spre existenţă unei părţii a creaţiei Sale, adică macrocosmosul
şi Astrologie – „ştiinţa” ocultă, plină de imaginaţie, bazată pe concepţia păgână a
predestinaţiei, care caută să se adapteze la cerinţele de plăceri sau de teamă
învăluite în mister. Această categorie de oameni se depărtează în acest fel de
Dumnezeu, nu-şi mai cunosc rostul vieţii lor pământeşti şi fug după „alţi
dumnezei”, mai convenabili pentru nevoile lor imediate, căutându-i în „lună şi
stele.” ( Părintele Ioan)
In scrierea sa Despre idoli, Tertulian nota:
„Eu afirm ca astrologia se asemuieste ingerilor cazuti care s-au indepartat de la
Dumnezeu pentru a insela neamul omenesc...

Ce idei se desprind de aici?


Identificati o consecinta negativă a astrologiei pe baza textelor.
Formulati un sfat/indemn pornind de la citatele de mai sus.

FIŞA NR.5
Analizaţi următorul citat, formulati cateva idei pe baza textului, apoi
notati un indemn!

Sfântul Simeon al Tesalonicului scria (împotriva celor ce sustineau că cercetarea


astrologică nu este ceva rău): "A vorbi despre noroc, despre ursitori, despre
explicarea nasterilor, după zodii sau stele si pentru citirile de stele e lucru nebunesc
si fără de Dumnezeu... însă bunătătile si răutătile noastre se miscă după a noastră
singură vointă".

FIŞA NR.6

Analizaţi următorul citat, formulati cateva idei importante si un indemn pe baza lui.

„Cunoaşte că sufletul tău este liber. Are puterea să facă ce voieşte. În adevăr, nu
păcătuieşti potrivit zodiei în care te-ai născut, nici nu faci desfrânare  potrivit sorţii
şi nici nu te silesc conjuncţiile stelelor să te dedai la destrăbălări. Pentru ce eviţi să-
ţi mărturiseşti viciile tale şi dai vina pe stelele nevinovate? Căci păcătuim prin vina
noastră liberă.”

Sfântul Chiril al Ierusalimului

S-ar putea să vă placă și