Sunteți pe pagina 1din 3

Rugăciunea – izvor de pace, bucurie şi comuniune1

La începutul anului şcolar 2022-2023, cu dragoste părintească, îi


felicităm şi binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și
profesorii români, purtându-i în rugăciunile Bisericii, pentru ca
Preamilostivul Dumnezeu să le trimită tuturor „duhul înțelepciunii și al
înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre
primirea învățăturilor celor bune”1. 2

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul


2022 drept An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului.

Rugăciunea este prezență şi lucrare a Sfântului Duh în omul


credincios, care aduce mângâiere, pace şi bucurie; ea ne unește cu
Preasfânta Treime și cu Biserica lui Hristos din toate timpurile şi din
toate locurile. În acest sens, Sfântul Ioan Scărarul arată că
„rugăciunea, după însușirile ei, este starea de vorbă şi unire a omului cu
Dumnezeu, iar după puterea ei, este sprijinitoare a lumii (...), împăcare cu
Dumnezeu (...), lucrare îngerească (...), luminătoare a minţii” 2 . 3Așadar,
ea este temelia viețuirii și a creșterii spirituale a omului, care ne
ajută să înfruntăm greutățile, şi să pregustăm încă din lumea aceasta
lumina și bucuria învierii și a vieții veşnice. 4


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului şcolar 2022-2023.
12
Rânduiala slujbei la începerea anului școlar, în Molitfelnic, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă,
București, 2019, p. 650.
2
Sfântul Ioan Scărarul, Scara, traducere de mitropolit Tit Simedrea, ediţie îngrijită de arhimandrit Benedict Ghiuş,
Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, București, 2020, p. 401.

1
Rugăciunea este biruința asupra înstrăinării omului de
Dumnezeu, de sine însuşi şi de semeni, este izvor de pace, de bucurie
şi comuniune. Totodată, rugăciunea comună este semn al prezenței
tainice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Unde sunt doi
sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18,
20). De aceea, copiii și tinerii, părinții și profesorii sunt chemaţi să
prețuiască și să cultive rugăciunea în comunitatea eclesială, în familie,
în școală și în societate, aceasta fiind izvorul iubirii curate față de
Dumnezeu și de semeni.

Fără rugăciune nu este Biserică şi nici viaţă creştină. Când


pierdem bucuria şi pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne
mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie. Astăzi, când, sub influența
unor secularizării, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația
este supusă unor schimbări de paradigmă, copiii și tinerii au
nevoie să descopere sensul profund creștin al vieții, importanța
rugăciunii, bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii, să
cultive virtuți esențiale, precum: respectul pentru demnitatea
persoanei, prietenia, iubirea sinceră, solidaritatea şi recunoştinţa.
De asemenea, copiii și tinerii au nevoie de o educație temeinică
pentru viață, care include experiențe personale, trăite în cadrul
unei comunități concrete, începând din familie și continuând în
școală, în viața Bisericii și a societății.

Este cunoscut faptul că școala românească a luat ființă în tinda


Bisericii și a continuat să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica.
Prin prezența orei de Religie în școală și prin cateheza parohială, Biserica
oferă copiilor și tinerilor repere esențiale pentru dezvoltarea lor atât în
plan personal, cât și comunitar. Pentru a cultiva relația de comuniune
a omului cu Dumnezeu şi cu aproapele prin rugăciune, în contextul
2
Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, în perioada
15 noiembrie 2021 – 21 mai 2022, Patriarhia Română a organizat, în
parteneriat cu Ministerul Educației, Concursul Național Catehetic
intitulat „Rugăciunea în viaţa mea”. La concurs au participat grupuri
catehetice parohiale, formate din copii și tineri atât din țară, cât și
din diaspora, câștigătorii fiind premiați în ziua de 21 mai 2022, cu
ocazia hramului istoric al Catedralei Patriarhale, Sfin ții Mari
Împărați, Constantin și mama sa, Elena.

Cu prilejul începutului anului şcolar 2022-2023, ne rugăm


Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți elevii,
părinţii, învățătorii şi profesorii români, dăruindu-le sănătate
deplină, bucuria rugăciunii și creștere spirituală, întru mulți și
fericiți ani!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

S-ar putea să vă placă și