Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR EVALUARE IMPACT CALAMITATI

A. Va rugam sa evaluati gradul in care seceta (sau un alt tip de calamitate naturala) afecteaza culturile
dumneavoastra in anul 2022:
Suprafata Grad de Pierdere Pierdere estimata
Cultura afectata calamitare (%) estimata (mii RON)
(tone)

Nota: In cazul in care exista un proces verbal de calamitate emis de autoritati va rugam sa ni-l puneti la
dispozitie

B. Va rugam sa evaluati in ce masura capacitatea companiei dvs de a rambursa datoriile financiare,


comerciale, si catre bugetul de stat in cursul anului 2022 a fost afectata si daca intentionati
sa solicitati esalonari ale acestor datorii.

Tel. 021 301 15 00, Fax: 021 301 15 18/19, Email: info@dlro.ro
Registrul Comerţului J40/5793/2008, cod de identificare fiscală RO 23615463
Cont in lei: RO52 INGB 0001008191448910 deschis la ING Bank N.V., Amsterdam, Sucursala Bucureşti
Cont in euro:RO98 INGB 00010081 9144 0710 deschis la ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti
Capital social subscris si varsat 44.070.000 RON
Numarul de inregistrare in Registrul General / Special de la BNR: RG-PJR-41-110234/16.07.2008, RS-PJR-41-110062/06.08.2009