Sunteți pe pagina 1din 4

Anul școlar: 2022 – 2023

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala ,, Constantin Brancoveanu”


Profesor: Zaharioiu Laura
Aria curriculară: Educatie fizica si sport
Disciplina de învățământ: Joc si miscare
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
Nr. de ore: 1 oră/săptămână

Modulul I (5. 09. 2022 - 21. 10. 2022)


NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT COMPETENȚE CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
Capacitate psiho - motrică
 Jocuri de miscare cuprinzând variante de mers, cu purtări de
obiecte
1. Participarea la jocurile de
mişcare, organizate sau
Jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pasilor si transport
spontane, în funcţie de de diferite obiecte)
capacitatea psiho-motrică şi  Jocuri de miscare si stafete cuprinzând variante de alergare:
interesele individuale - în zig-zag , cu ocolire de obstacole
- 1.1; 1.2; 1.3 - cu trecere peste obstacole
Împreună ne 6h
1. - cu transport si punere de obiecte
jucăm 2. Manifestarea unor Jocuri: Vizitiul si căluțul, Troica, Vânătorul, Vrabia si albina, Posta
comportamente sociale merge Șoarecele si pisica,
adecvate în activităţile ludice Stil de viață activ
- 2.1; 2.2  Jocuri de mişcare desfășurate în aer liber
Jocuri: Cursa pe numere, Cărăușii, Țintașii iscusiți
Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare (gesturi,
semne, semnale)
Modulul II (31. 10. 2022 - 22. 12. 2022)
NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT COMPETENȚE CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE

Capacitate psiho - motrică


 Jocuri de miscare si stafete cuprinzând variante de aruncare si
prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus si pe
deasupra capului
1. Participarea la jocurile de - prindere cu o mână prin apucare
mişcare, organizate sau - aruncare azvârlită la distantă si la tintă
spontane, în funcţie de Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii si ratele, Ciobanul îsi apără
capacitatea psiho-motrică şi oile, Tintasii iscusiti
Cei mai buni interesele individuale Stil de viață activ 7h
2. - 1.1; 1.2; 1.3  Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
câștigă
întrecerea între grupuri
2. Manifestarea unor
comportamente sociale Jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Mingea la
adecvate în activităţile ludice căpitan, Între două focuri
- 2.1; 2.2 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
 Reguli de interacțiuni într-un grup
- respectarea echipei adverse
- recunoașterea rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor
- respectarea regulilor de către parteneri
Jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal
Modulul III (9. 01. 2023 - 17. 02. 2023)
NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT COMPETENȚE CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
Capacitate psiho - motrică
1. Participarea la jocurile de  Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de sărituri cu
mişcare, organizate sau desprindere de pe un picior şi de pe ambele picioare; cu coardă
spontane, în funcţie de Jocuri: Elasticul, Fereşte-ţi picioarele
capacitatea psiho-motrică şi Stil de viață activ
Jocurile interesele individuale  Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul iarna incluzând 6h
3. - 1.1; 1.2; 1.3 întrecerea între grupuri
iernii
2. Manifestarea unor Jocuri: Derdelușul, Omul de zăpadă
comportamente sociale Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
adecvate în activităţile ludice  Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
- 2.1; 2.2
(De exemplu, întrebări si răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor)

Modulul IV (27. 02. 2023 - 6. 04. 2023)


NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT COMPETENȚE CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
Capacitate psiho - motrică
 Jocuri pentru orientarea spațio- temporală (repere statice,
1. Participarea la jocurile de dinamice; ritm)
mişcare, organizate sau Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare
spontane, în funcţie de Stil de viață activ
Jocul capacitatea psiho-motrică şi  Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și
interesele individuale 5h
4. înseamnă respiratorii
- 1.1; 1.2; 1.3 Jocuri: Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii
rezistență 2. Manifestarea unor
comportamente sociale Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
adecvate în activităţile ludice  Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin
- 2.1; 2.2 necondiționat ( acțiuni în perechi, grupuri mici cu schimbarea
rolurilor la fiecare execuție)
Modulul V (19. 04. 2023 - 16. 06. 2023)
NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT COMPETENȚE CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
Capacitate psiho - motrică
 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților
motrice
- viteze de deplasare în relație cu un partener
- rezistența generală
- forța dinamică a trunchiului și abdomenului
1. Participarea la jocurile de
Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa frate
mişcare, organizate sau
 Jocuri de miscare, trasee aplicative si stafete cuprinzând
spontane, în funcţie de
capacitatea psiho-motrică şi deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
Suntem mai interesele individuale - tractiune-împingere
8h
5. sănătoși prin - 1.1; 1.2; 1.3 - cătărare-coborâre
- tractiune
joc 2. Manifestarea unor Jocuri: Toboganul, Avionul
comportamente sociale Stil de viață activ
adecvate în activităţile ludice
 Jocuri de miscare pentru timpul liber desfăsurate în excursii,
- 2.1; 2.2
tabere, drumetii
Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
 Jocuri pentru orientare spatio - temporală:
- repere statice, dinamice
- ritm
Jocuri: Ocupă locul, Posta merge, Cercurile zburătoare