Sunteți pe pagina 1din 9

Scoala Gimnaziala Numarul 2 NEGRENI

Proces verbal,
Încheiat astăzi 14.09.2020 ca urmare a prelucrării normelor de protecţie a elevilor din
clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni.
Elevii au luat la cunoştinţă următoarele:
 în sala de clasă:
- respectă regulamentul clasei/şcolii;
- nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul
cadrului didactic;
- nu se apleacă peste pervazul ferestrei;
- nu aruncă obiecte peste ferestre;
- evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi( voluntar /involuntar);
- nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/
accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde, etc.;
- la recomandarea medicului/familiei iau medicamente numai în prezenţa cadrului
didactic;
 pe holurile şcolii/ scări:
- merg pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea uşilor
de la clase;
- se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care au
desfăşurat ultima oră;
- evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase;
- deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;
 în curtea şcolii:
- activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic;
- este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier);
- curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de un
gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru soluţionarea unor
probleme;
- şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;
 în afara şcolii:
- se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;
- nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute;
- sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici
în altă parte;
- pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi apartinatorii elevilor
din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Cadru Didactic.......................................,
Scoala Gimnaziala Numarul 2 NEGRENI
Proces verbal,
Încheiat astăzi 14.09.2020 ca urmare a prelucrării normelor şi regulilor de circulaţie
pentru pietoni cu elevii elevilor din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala
Numarul 2 Negreni.
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier, trebuie să respecte
următoarele reguli de circulaţie :
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu
vizibilitate, asigurându-se în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când este cazul;
 Să nu părăsească curtea şcolii în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor;
 Copiii sub varsta de 14 ani pot circula cu bicicletele numai pe drumurile publice fără
trafic intens;
 Să circule cu bicicleta echipată cu frână eficace, sonerie, o lumină alba îndreptata
înainte, precum şi o lumină roşie sau un dispozitiv reflectorizant îndreptat înapoi;
 Este interzisă transportarea altor persoane pe biciclete prevazute cu un singur loc, cu
excepţia transportului copiilor până la 7 ani, dacă bicicleta este prevăzută în acest scop
cu un suport aşezat în faţă;
 Nu trebuie să stea în picioare pe culoar sau pe scara autobuzului, troleibuzului,
tramvaiului etc;
 În cazul în care autovehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranţă, este obligatorie
folosirea acestora;
 Este interzisă orice acţiune care ar putea deranja ceilalţi călători sau şoferul;
 În timpul pauzelor, copiii au voie să se joace exclusiv în curtea şcolii, fiind interzisă
părăsirea acesteia;
 După orele de curs elevii nu trebuie să se joace pe stradă, în locuri unde se desfăşoară
lucrări de demolare/construcţie sau în orice alte zone în care există riscul provocării de
accidente.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi apartinatorii elevilor
din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cadru Didactic.......................................,
Scoala Gimnaziala Numarul 2 NEGRENI
Proces verbal,
Încheiat astăzi 14.09.2020 ca urmare a prelucrării normelor de protecţie şi pază
împotriva incendiilor cu elevii elevilor din clasa ..................................de la Şcoala
Gimnaziala Numarul 2 Negreni.
Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele
reguli :
- în timpul pauzelor, elevii nu au voie:
 Să folosească obiecte ascuţite, tăioase, dure, care pot provoca accidente;
 Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să umble la prize sau întrerupătoare;
 Să umble la sobele sau caloriferele din clase;
 Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să alerge pe holurile şcolii sau prin clase;
 Să se urce pe bănci, pe scaune sau pe dulapuri;
 Să umble la dulapurile cu geamuri;
 Să folosească grupul sanitar în mod necorespunzător;
 Să se urce pe balustradă, pe ferestre sau pe garduri.
- în timpul orelor de curs, elevii nu au voie:
 Să folosească în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni,
instrumente necesare la unele ore, în special la orele de educaţie plastică, abilităţi
practice, educaţie fizică (instrumente de scris, pensule, instrumente geometrice,
foarfece, ace etc.);
 Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să intre în sala de sport fără permisiunea cadrului didactic;
 Să folosească aparatele de gimnastică fără permisiunea şi supravegherea profesorului.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice
trebuie să respecte măsurile prevăzute în planul de evacuare afişat pe holurile şcolii (după
caz).
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi apartinatorii elevilor
din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
25.
Cadru Didactic.......................................,
Scoala Gimnaziala Numarul 2 NEGRENI
Proces verbal,
Încheiat astăzi 14.09.2020 ca urmare a prelucrării normelor igienico-sanitare cu elevii
elevilor din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
 să respecte regulile de igienă personală;
 să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
 spălarea pe mâini după folosirea toaletei, înainte de servirea gustării de la ora zece,
după orele de abilităţi practice şi educaţie plastică;
 utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul scolii;
 păstrarea curăţeniei în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii;
 aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat;
 asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită etc.)

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi apartinatorii elevilor
din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cadru Didactic.......................................,
Scoala Gimnaziala Numarul 2 NEGRENI
Proces verbal,
Încheiat astăzi 14.09.2020 cu ocazia exprimării opţiunii religioase a elevilor din
clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni.
.
Elevii au optat după cum urmează:

Nr.
Numele şi prenumele elevului Ortodox Penticostal Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi apartinatorii elevilor
din clasa ..................................de la Şcoala Gimnaziala Numarul 2 Negreni

Cadru Didactic.......................................,

S-ar putea să vă placă și