Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume…………………………………..

Data…………………………
Calificativ…………………………………… Semnătura părintelui………………….

Test de evaluare la limba şi literatura română

Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos.

În dumbravă se făcuse deplină tăcere şi un ȋntuneric tainic, prin care totuşi ochii vedeau
cu uşurință. În tăcerea aceasta un greieraş ȋncepu să țârâie melancolic aproape. Lizuca ȋl ascultă
atentă.
- Cântă frumuşel, şopti ea.
- Da, dar nu prea mă lasă să dorm, mormăi Patrocle.
- Nu ştiu de ce, dar mie nu mi-i somn deloc. Aşa-i de frumos şi de bine… Eu n-am
cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că-i o pădure ca ȋn poveştile pe care mi le spunea
mama… Nu mai sună greieraşul. A tăcut.
- A făcut bine, ȋngână somnoros Patrocle.
Tăcu greieraşul. După el, o privighetoare ȋşi umfla de câteva ori glasul, pe un vârf de
smicea, ȋntr-o rază de lună.
- Asta ce-i ? ȋntrebă cu mirare fetița. Patrocle nu-i răspunse.

(Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu)

1.Povesteşte ȋn scris conținutul fragmentului dat .

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3 puncte

2. Formulează ideea principală a fragmentului de mai sus.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

1 punct

3. Sublinează cu o linie predicatele și cu două linii subiectele din următoarele enunțuri. Analizează
la alegere două subiecte și două predicate.
Lizuca privea vietățile din dumbravă. Din umbră o urmăreaPatrocle. El se afla tot timpul
alături de fetiță. Glasul lui se auzea ca un ecou în întreaga pădure. Deoadată gândul copilei zbura
spre casa bunicilor. 2, 5 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Alcătuieşte câte o propoziţie în care:

a) subiectul să fie exprimat prin substantiv comun , numărul plural (Subliniază subiectul.)
..............................................................................................................................
b) predicatul să fie exprimat prin verb, persoana a II-a, numărul singular ( Subliniază
predicatul. )
..............................................................................................................................
c) subiectul să se afle la sfârșitul propoziției ( Subliniază subiectul .)
..............................................................................................................................
1,5 puncte

5 . Imaginează-ți de ce Patrocle nu răspunde la întrebarea Lizucăi de la finalul textului. Scrie


răspunsul în 3-5 enunțuri.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2 puncte

S-ar putea să vă placă și