Sunteți pe pagina 1din 3

Aria curriculară: OM - SOCIETATE

Disciplina: Religie -cultulortodox


Clasaa IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2022-2023
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014

TEMA DUMNEZEU ESTE CALEA

Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturileînvăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

MODULUL 1

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 05.09-09.09


Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul

Să ne amintim din clasa a III-a* 1 S2 12.09-16.09


1.1; 1.3; 2.1
Lumea – casă pentru toți oamenii (aspecte specifice
ale lumii de astăzi; oamenii doresc mereu o lume mai 1 S3 19.09-23.09
bună)
Cu Fiecare om își caută propria cale prin viață (fiecare om
omului

Dumnezeu 1.1; 1.3; 3.2 este unic; care sunt nevoile omului; Dumnezeu răspunde 1 S4 26.09-30.09
pe calea căutării omului)
vieții Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce
1.1; 1.2; 1.3;
înseamnă calea către Dumnezeu; ce este Biblia; cum 1 S5 03.10--07.10
3.2
călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce
1.1; 1.2; 1.3;
înseamnă calea către Dumnezeu; ce este Biblia; cum 1 S6 10.10-14.10
3.2
călăuzește Biblia către Dumnezeu)
1.1; 1.3; 3.2 Lectură suplimentară* 1 S7 17.10-21.10

MODULUL 2
Iubirea lui Dumnezeu

1.1; 2.1; Nevoia de a primi îndrumare în viață (de ce omul are


şi răspunsul omului

1 S8 31.10-04.11
3.1 nevoie de îndrumare în viață; cine ne îndrumă în viață)
Cu Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile (ce dificultăți
Dumnezeu 1.1; 1.2; întâmpină un copil; încrederea în purtarea de grijă a lui 1 S9 07.11-11.11
pe calea Dumnezeu)
vieții
1,1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Cu
1 S10 14.11-18.11
2.1; 3.1; 3.2 Dumnezeu pe calea vieții*

Prorocii, vestitori ai nașterii lui Hristos (cine au fost


2.2; 3.1; 3.2 1 S11 21.11-25.11
prorocii; rolul lor în pregătirea venirii Mântuitorului)
Mari sărbători

Nașterea Magii, în căutarea Pruncului Iisus (cine au fost magii;


creştine

3.1; 3.2 1 S12 28.11-02.12


Domnului, închinarea magilor și întoarcerea în țara lor pe altă cale)
vestire și
împlinire Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul Simeon
1.1; 3.2; 3.2 (despre evenimentul Întâmpinării Domnului; Dreptul 1 S13 05.12-09.12
Simeon, model de răbdare și perseverență)
1.1; 2,2; 3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare:
1 S14 12.12-22.12
3.2 Nașterea Domnului, vestire și împlinire*
MODULUL 3

1
Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor
1.1; 1.3 prin Iisus Hristos (ce este sfințenia; cum se ajunge la 1 S15 09.01-13.01
sfințenie; care sunt roadele sfințeniei)

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și


1.1; 1.2; 3.1 evangheliști (cine au fost apostolii; cine au fost 1 S16 16.01-20.01
Dumnezeu Se face

evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)


cunoscut omului

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și


Sfințenia, 1.1; 1.2; 3.1 evangheliști (cine au fost apostolii; cine au fost 1 S17 23.01-27.01
calea spre evangheliștii; rolul lor în transmiterea învățăturii creștine)
Dumnezeu
Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți (ce
1.1; 1.3
înseamnă mărturisirea credinței; modele de sfinți cu 1 S18 30.01-03.02
cinstire universală)
Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre
(apariția creștinismului pe teritoriul țării noastre; exemple
1.1; 1.2; 2.1 1 S19 06.02-10.02
de sfinți români din diferite perioade istorice și provincii
ale țării)
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Sfințenia,
1.1; 3.1; 3.2 1 S20 13.02-17.02
calea spre Dumnezeu*Sfântul Ioan Iacob Românul*
MODULUL 4
1.1;1.2; 1.3;
Sfântul Ioan Iacob Românul* 1 S21 27.02-03.03
2.1; 3.1; 3.2
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele
1.2; 3.1; 3.2 evenimente din Duminica Floriilor și din Săptămâna 1 S22 06.03-10.03
Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele
Mari sărbători

1.2; 3.1; 3.2 evenimente din Duminica Floriilor și din Săptămâna 1 S23 13.03-17.03
creştine

De la Florii Patimilor; atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul)


la Înviere Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica
1.2; 3.1; 3.2 Învierii (cine au fost femeile mironosițe; devotamentul 1 S24 20.03-24.03
femeilor mironosițe; sărbătoarea femeilor mironosițe)
Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica
1.2; 3.1; 3.2 Învierii (cine au fost femeile mironosițe; devotamentul 1 S25 27.03-31.03
femeilor mironosițe; sărbătoarea femeilor mironosițe)
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: De la
3.1; 3.2 1 S26 03.04-06.04
Florii la Înviere*
MODULUL 5

Iubirea creștină, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos


1.2; 3.1; 3.2 (ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu; ce înseamnă iubirea 1 S27 24.04-28.04
aproapelui)
Iubirea creștină, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos
3.1; 3.2 (ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu; ce înseamnă iubirea 1 S28 01.05-05.05
aproapelui)
împreună cu semenii

Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Dumnezeu


1.1; 1.2; 1.3
Viaţacreştinului

(rolul normelor în diferite contexte de viață; exemple de 1 S29 08.05-12.05


Iubirea 2.2
porunci din Decalog și învățături desprinse din acestea)
semenii

creștină,
sprijin pentru Familia și împlinirea poruncii iubirii (binecuvântarea
conviețuirea 1.2;1.3; 2.1 familiei de către Domnul Iisus Hristos; iubirea dintre 1 S30 15.05-19.05
cu ceilalți membrii familiei)
Prietenia și porunca iubirii creștine (prietenia în lumina
1.1; 1.2; 1.3;
învățăturii lui Hristos; aspecte definitorii ale prieteniei la 1 S31 22.05-26.05
2.1; 2.
vârsta școlară)
1.1; 1.2; 1.3; Importanța exemplului personal de iubire creștină
1 S32 29.05-02.06
2.2 (valoarea exemplului personal; exemple din viața cotidiană
1.1; 1.2; 1.3;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: Iubirea
2.1; 2.2; 3.1; 1 S33 05.06-09.06
creștină, sprijin pentru conviețuirea cu ceilalți*
3.2
Evaluare finală* 1 S34 12.06-16.06

*Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

2
Notă

1. Programaşcolarăacoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţiacadrului didactic 25% din
timpulalocatdisciplinei/domeniului de studiurespectiv. Înfuncţie de caracteristicileelevilor şi de strategia şcolii din care
face parte, profesorul decide dacăprocentul de 25% din timpulalocatdisciplinei/domeniului de
studiuestefolositpentruînvăţareremedială, pentruconsolidareacunoştinţelorsaupentrustimulareaelevilorcapabili de
performanţesuperioare, conform unorplanuriindividuale de învăţare elaborate pentrufiecare elev. (Articolul 6,
Metodologieprivindaplicareaplanurilor-cadru de învăţământpentruînvăţământulprimar)

2. Înperioada 27.02.2023-16.06.2023, conform decizieiConsiliului de Administrație a


şcolii, se vordesfășuraactivitățilespecificeSăptămâniiAltfelșiSăptămâniiVerde.

S-ar putea să vă placă și