Sunteți pe pagina 1din 21

Feng Shui

F eng S hui
F eng S hui

DEMONSTRATIVA

LECTIE

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, oamenii s-au străduit să înţeleagă cât mai precis relaţia dintre existenţa lor şi mediul înconjurător. Preocupările lor s-au materializat în domenii de interes aate la graniţa dintre ştiinţele exacte şi mistică, cum sunt astrologia şi dietele vegetariene.

În China, feng shui este denumirea dată acelei ştiinţe (asemănătoare cu arta) a amenajării spaţiului înconju-rător, având drept scop crearea unui mediu armonios de viaţă. Dar este esenţial să înţelegem, încă de la început, că feng shui rezumă preocupări privitoare nu atât la spaţiu în general, cât la spaţiul locuibil. Feng shui este, în acelaşi timp, o lozo e, o artă şi o ştiinţă pe care oamenii au elaborat-o pe parcursul a mii de ani.

Feng shui înseamnă mult mai mult decât amplasarea unor obiecte decorative în anumite locuri; printr-o mai bună amenajare a spaţiului înconjurător, tehnicile feng shui urmăresc îmbunătăţirea vieţii celor care îl locuiesc.

Pe de altă parte, interesul manifestat faţă de feng shui demonstrează că din ce în ce mulţi oameni consideră că e necesar să-şi ducă viaţa într-un mediu liniştit şi armonios.

Pe lângă aspectele teoretice de bază ale acestei ştiinţe, cursul EUROCOR de Feng Shui vă prezintă în cele 32 de lecţii tehnici feng shui pe care le puteţi aplica cu succes în locuinţe, la locul de muncă, precum şi în exterior, în grădini, pentru ca viaţa dumneavoastră să e mai bună şi mai armonioasă.

De-a lungul celor 6000 de ani de existenţă, feng shui a cunoscut numeroase transformări. Scopul principal al cursului nostru este ca noţiunile învăţate să poată aplicate în mediul în care locuim sau lucrăm. Feng shui ne ajută să cunoaştem caracteristicile mediului în care ne mişcăm, personalitatea oamenilor care locuiesc într-un anumit spaţiu, precum şi ceea ce rezultă din relaţia dintre cele două elemente.

Totuşi, trebuie înţeles că feng shui nu este o magie, o aplicare mecanică a unor directive xe, fără înţelegerea lor. Feng shui are la bază o complexă tradiţie lozocă pe care o vom descifra în primele lecţii, pentru a înţelege sensul profund al tehnicilor recomandate.

fi c ă pe care o vom descifra în primele lec ţ ii, pentru a în

2

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

Modul de organizare a cursului Feng Shui

Materialul cursului se compune din 32 de lecţii şi a fost astfel conceput încât să permită asimilarea optimă a informaţiilor prezentate. Structura didactică a lecţiilor, care se păstrează de-a lungul întregului curs, debutează cu o parte de introducere şi cu precizarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi prin pacurgerea ecărui material. Pe lângă de niţii şi aspecte importante, veţi găsi în material explicate şi concepte lozoce, esenţiale pentru înţelegerea fundamentelor teoretice feng shui, dar şi nenumărate curiozităţi. Un element important pentru reuşita învăţării este cel al îmbinării elementelor de teorie cu cele cu caracter practic. Astfel, veţi găsi în interiorul lecţiilor numeroase exerciţii teoretice şi practice. Pentru a vă consolida cunoştinţele, la sfârşitul ecărei lecţii veţi găsi o secţiune de întrebări de vericare şi o recapitulare, care prezintă succint cele mai importante aspecte prezentate în cadrul acesteia, dar şi o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate ecientă de vericare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate. Aceasta va expediată pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă trasmită comentariile sale pe marginea acestora. Pentru înţelegerea termenilor noi prezentaţi în material, vă poate de ajutor secţiunea de dicţionar de specialitate, iar pentru completarea şi aprofundarea cunoştinţelor vă sunt recomandate câteva titluri aparţinând literaturii de specialitate. Dincolo de toate aceste aspecte care ţin de conţinutul propriu-zis al lecţiilor, gra ca specială sporeşte atractivitatea cursului, prin prezenţa numeroaselor desene şi imagini.

Pentru ca studiul dumneavoastră individual să e uşor şi ecient, pe marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:

au fost introduse urm ă toarele semne ş i simboluri : Indic ă no ţ iuni
au fost introduse urm ă toarele semne ş i simboluri : Indic ă no ţ iuni
au fost introduse urm ă toarele semne ş i simboluri : Indic ă no ţ iuni
au fost introduse urm ă toarele semne ş i simboluri : Indic ă no ţ iuni

Indică noţiuni şi deniţii noi sau aspecte deosebit de importante

Astfel sunt marcate curiozităţile

Semnalează conceptele lozoce prezentate

Indică exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

3

Programa cursului Feng Shui

Lecţia 1: Principii de bază Lecţia 2: Energia vitală (Qi)

Lecţia 3: Cele cinci elemente de bază Lecţia 4: Prezentarea câmpurilor energetice

Lecţia 5: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (I) Lecţia 6: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (II)

Lecţia 7: Elemente de bază ale spaţiului Lecţia 8: Patru direcţii favorabile şi patru direcţii nefavorabile

Lecţia 9: Compatibilitatea interpersonală şi compatibilitatea cu locuinţa Lecţia 10: Compasul Luo Pan

Lecţia 11: Mediul propice unei case Lecţia 12: Amenajarea interioară a casei

Lecţia 13: Anul naşterii Lecţia 14: Ora naşterii

Lecţia 15: Amenajarea spaţiului fără persoană (I) Lecţia 16: Amenajarea spaţiului fără persoană (II)

Lecţia 17: Stabilirea caracteristicilor unei clădiri Lecţia 18: Numerele ce alcătuiesc pătratul magic Lo Shu

Lecţia 19: Reguli de bază pentru formarea celor nouă pătrate magice Lecţia 20: Ciclul vârstelor

Lecţia 21: Ciclul anilor Lecţia 22: Ciclul zilelor

Lecţia 23: Cum se completează grila din pătratul Lo Shu Lecţia 24: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (I)

Lecţia 25: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (II) Lecţia 26: Previziuni anuale

Lecţia 27: Relaţia individ – Bagua Lecţia 28: Analiza relaţiei individ – Bagua

Lecţia 29: Încărcarea cu energie Lecţia 30: Cunoştinţe elementare de radiestezie

Lecţia 31: Aplicaţii practice Lecţia 32: Idei de amenajare (birou, casă, grădină)

4

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

La începutul fi ecărei lecţii există o parte de introducere, care surprinde importanţa temei abordate,
La începutul fi ecărei lecţii există o parte de introducere, care surprinde
importanţa temei abordate, şi sunt formulate obiectivele pe care le veţi atinge
prin parcurgerea respectivei lecţii.





Introducere

În această lecţie vom continua prezentarea hexagramelor cuprinse între numerele 42- 47 şi vom vorbi şi despre orientare. Orientarea, concepută ca determinare tehnică a direcţiei conform punctelor cardinale, este utilizată nu doar în domeniul militar, al navigaţiei şi al aeronauticii, ci şi în feng shui, având şi în acest caz rolul de a contribui la determinarea unor direcţii favorabile sau nefavorabile şi a punctelor cardinale, care duc în ultimă instanţă la obţinerea altor informaţii esenţiale.

Punctele cardinale au fost utilizate iniţial pentru orientare şi determinarea spaţiului şi ulterior s-au formulat în acest sens aprecieri (calicative) generale. Veţi aa mai întâi ce aspect al vieţii semnică ecare zonă de pe harta bagua şi ce remedii să folosiţi pentru a vă îmbunătăţi calitatea vieţii. Ulterior vom vorbi despre cele patru direcţii favorabile (care inuenţează pozitiv comportamen- tul uman) şi cele patru nefavorabile (care îngreunează viaţa oamenilor), mai exact despre semnicaţia lor şi despre felul în care puteţi aa care sunt direcţiile dumneavoastră favorabile sau nefavorabile.

Sud-Est Sud Sud-Vest Est Vest Nord-Est Nord Nord-Vest
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Est
Vest
Nord-Est
Nord
Nord-Vest

Prin parcurgerea acestei lecţii, veţi putea:

să interpretaţi corect hexagramele cuprinse între numerele 42-47;

să faceţi cunoştinţă cu bazele şi denumirile uzuale ale

orientării (spaţiului) în feng shui; să recunoaşteţi in uenţele provenite din relaţia dintre

punctele cardinale şi direcţii (zone); să aprofundaţi cunoştinţele privind direcţiile (zonele), respectiv calicativele legate de acestea din urmă.

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

5

Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 5 Pentru a sesiza cât mai bine de fi ni ţ iile,
Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 5 Pentru a sesiza cât mai bine de fi ni ţ iile,

Pentru a sesiza cât mai bine deniţiile, noţiunile importante sau recomandările, folosim anumite semne grace. De asemenea, pentru a vă descurca mai uşor în explorarea materialului, pe marginea textului veţi găsi numeroase cuvinte-cheie, care marchează ideile principale din text.

, care marcheaz ă ideile principale din text. Acumularea de qi (Lec ţ ia 2) Qi

Acumularea de qi (Lecţia 2)

Qi acumulează energie şi forţă, care ne sunt necesare pentru a putea trăi. Printre energiile qi se numără lumina Soarelui, aerul curat, apa curată, orice vibraţie sau ritm care îl ajută pe om să se dezvolte. Scopul principal al curentului feng shui este acumularea energiei qi, pentru ca omul să se dezvolte, să treacă mai uşor prin viaţă, să facă faţă cu curaj problemelor care apar. Prin acumularea acestui tip de energie omul poate conta pe faptul că va avea succese, bunăstare, o stare de bine. Totodată, el trebuie să şi caute aceste posibilităţi.

ă , el trebuie s ă ş i caute aceste posibilit ăţ i. Locurile ideale unde
ă , el trebuie s ă ş i caute aceste posibilit ăţ i. Locurile ideale unde

Locurile ideale unde există energie qi din plin:

i. Locurile ideale unde exist ă energie qi din plin: • locuri ap ă rate de

locuri apărate de vânturile reci care ar putea să îngheţe recolta, locuri în care râurile fac curbe line – în astfel de locuri este mai uşor să se acumuleze energie qi;

munţi în formă de potcoavă – în astfel de locuri pătrunde aerul cald din partea de sud, iar din partea de nord vine tot un aer mai cald.

Sha qi

Sensul cuvântului „sha” este dăunător, păgubitor, adică tot ceea ce este în contradic„sha” este d ă un ă tor, p ă gubitor, adic ă ţ ie cu via ţie cu viaţa omului sau ceea ce ar putea să împiedice dezvoltarea lui. Este qi-ul negativ, care are inuenţe nefaste asupra vieţii noastre.

Iniţial, termenul sha a fost folosit numai pentru denumirea mirosurilor neplăcute care veneau din pământ. Cel mai bun exemplu pentru asta îl constituie mlaştinile, spaţiile unde se arunca gunoiul. Un om normal stă cât mai departe de asemenea locuri urât mirositoare, deşi este indubitabil faptul că multe inţe şi-au ales să trăiască tocmai în locuri ca acestea pentru că aici au găsit energie qi. Mai târziu au fost numite cu termenul sha şi acele lucruri care deranjau, puneau piedici sau perturbau mişcarea energiei qi. Astfel sunt, de exemplu: linia dreaptă, curba abruptă sau un râu care curge repede.

dreapt ă , curba abrupt ă sau un râu care curge repede. În desenul respectiv este

În desenul respectiv este reprezentată cu culoarea mai deschisă întâlnirea a două linii drepte. Culoarea neagră marchează spaţiul neplăcut.

6

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

Cele patru direcţii favorabile şi cele patru direcţii nefavorabile

(Lecţia 8)

La început, punctele cardinale erau utilizate doar pentru orientare. Mai târziu înţelepţii şi-au dat seama că ecare direcţie (zonă) are un efect diferit asupra oamenilor, în funcţie de punctul cardinal cu care intră în relaţie.

Cu ajutorul relaţ iei dintre punctele cardinale ş i direc ţ ii pot fi formulate efectele fundamentale ţiei dintre punctele cardinale şi direcţii pot formulate efectele fundamentale asupra comportamentului ale ecărei direcţii în parte.

Prin formularea bazată pe punctele cardinale se creează direcţii favorabile şi nefavorabile, după cum din relaţia dintre aceste direcţii pot apărea şi calităţi tranzitorii, variabile.

Sunt considerate direcţii (zone) favorabile acelea care inuenţează pozitiv comportamentul uman. Formulând aceastţ ii (zone) favorabile acelea care in fl uen ţ eaz ă ă constatare cu referire ă constatare cu referire la cele 64 de hexagrame, este mai lesne de adoptat comportamentul înţelept legat de aces- tea. Oamenii ar trebui să petreacă mai mult timp în aceste zone favorabile.

• Dacă este vorba de o grădină, în aceasta trebuie amplasată în zona favorabilă clădirea în sine, precum şi locurile destinate recreerii.

• Dacă este vorba de camerele unei case, atunci zonele favorabile trebuie să e în încăperile în care locuitorii clădirii petrec cel mai mult timp (dormitor, sufragerie, cameră de lucru, bibliotecă etc.).

• Dacă este vorba de o cameră, în interiorul acestei încăperi trebuie amplasate în zonele favorabile piesele de mobilier destinate şederii, deoarece se poate presupune că locuitorii casei sau cei care lucrează în clădire petrec cel mai mult timp în aceste zone.

Sunt numite direcţii (zone) nefavorabile acele spaţii energetice care împiedică colaborarea interumană. Aceste direcţii îngreunează viaţa oamenilor, de aceea este indicatinteruman ă . Aceste direc ţ ii îngreuneaz ă via ţ ă evitarea lor. Principiul de ă evitarea lor. Principiul de amenajare a spaţiului aplicat în general acestor zone impune ca în ele să e amplasate lucrurile în apropierea cărora oamenii petrec puţin timp.

Principiul general de amenajare a spaţiului în cazul acestor direcţii nefavorabile impune următoarele:

• dacă este vorba de o grădină, în interiorul ei trebuie să e plasate în zone mai puţin favorabile în primul rând arbuştii, copacii, care se privesc de la o distanţă mai mare;

• dacă este vorba de planul unei case, în zonele mai puţin favorabile trebuie amenajate dependinţele (încăperile accesorii: baie, bucătărie etc.), încăperile pentru depozitare, culoarele de circulaţie;

• dacă este vorba de o cameră, în zonele mai puţin favorabile din interiorul aces- teia trebuie poziţionate rafturile, dulapurile, televizorul, combina muzicală, biblioteca.

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

7

Câteva obiecte folosite ca remedii în feng shui (Lecţia 12)

clopoţeii

de vânt

plantele şi

orile

Rolul unui clopoţel este de a înălţa nivelul vibrator al unui spaţiu prin sunet. Este important să punem în mişcare qi-ul stagnant. Din când în când, putem utiliza un clopoţel pentru a face să circule qi-ul în colţurile întunecate, sub pat etc. Clopoţeii servesc, de asemenea, pentru a devia qi-ul între uşi sau într-un culoar lung. Ei vor plasaţi acolo unde sunt utili şi în acord cu energia zonei. Sunt o foarte bună soluţie pentru a elimina efectele negative, pentru a îmbunătăţi un sector al vieţii şi pentru a atrage norocul în direcţia dorită.

• Când alegeţi astfel de obiecte, ascultaţi-le atent sunetul; ele trebuie să rezoneze, sunetul să e clar, cristalin. Pe acelaşi principiu, alegeţi soneria telefonului ori soneria de la intrare.

• Materialele sunt numeroase: lemn, metal şi ceramică. Fiţi atent la semnicaţia zonei în care doriţi să-i plasaţi, pentru ca elementele să nu intre în conict.

ţ i, pentru ca elementele s ă nu intre în con fl ict. Un clopo ţ

Un clopoţel de metal va plasat în zona Fertilitate, Copii sau Carieră.

Un clopoţel de lemn va amplasat în zona Familiei, a Bogăţiei şi a

Faimei. Clopoţeii din ceramică vor amplasaţi în zona Relaţiilor romantice, a Intelectului şi în centru.

Nu plasaţi un clopoţel de metal într-o zonă de Lemn, ca de exemplu cea a Bogăţiei, pentru că Metalul retează Lemnul, ceea ce poate însemna pierderi nanciare; nici în zona Familiei, pentru că poate semnica răniri, pierdere de energie sau certuri cu membrii familiei.

Sunt foarte utile pentru a atrage energie pozitivă, pentru a armoniza locul nostru

de viaţă, cu condiţia ca ele să e sănătoase.

• Plantele cu frunze rotunde, suple atenuează uxul de qi, pe când cele cu frunze ascuţite sau înţepătoare accentuează uxul de energie. Cactuşii nu sunt foarte recomandaţi, dar există o excepţie: lângă un televizor, absorb undele electromagnetice. Cu cât planta este mai „grasă”, cu atât feng shui-ul este mai bun.

• Plantele roşii sunt excelente simboluri ale dragostei, aşa că le puteţi plasa acolo unde se situează această zonă în casa sau camera dumneavoastră.

a ş a c ă le pute ţ i plasa acolo unde se situeaz ă aceast
a ş a c ă le pute ţ i plasa acolo unde se situeaz ă aceast
a ş a c ă le pute ţ i plasa acolo unde se situeaz ă aceast

8

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

8 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Lucrurile foarte interesante referitoare la aspecte prezentate în curs sunt marcate
8 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Lucrurile foarte interesante referitoare la aspecte prezentate în curs sunt marcate

Lucrurile foarte interesante referitoare la aspecte prezentate în curs sunt marcate sub forma unor curiozităţi. {tiţi cum acţionează ciclurile celor cinci elemente sau cum se alege un loc potrivit pentru casă? Iată câteva curiozităţi despre aceste aspecte din lecţiile 3 şi 11.

ăţ i despre aceste aspecte din lec ţ iile 3 ş i 11. In fl uen

In uenţa reciprocă a celor cinci elemente (Lecţia 3)

In uenţa reciprocă pe care cele cinci elemente o au unul asupra celuilalt este prezentată în desenul următor:

asupra celuilalt este prezentat ă în desenul urm ă tor: Dac ă vre ţ i s
asupra celuilalt este prezentat ă în desenul urm ă tor: Dac ă vre ţ i s
asupra celuilalt este prezentat ă în desenul urm ă tor: Dac ă vre ţ i s

Dacă vreţi să restabiliţi o relaţie de control în locuinţa dumneavoastră, aveţi la îndemână două metode: e folosiţi faza de reducţie în sine, e culorile corespunzătoare. Apelând la cea de-a doua metodă, trebuie să ţi atenţi ca toate elementele din cameră (perdele, covoare, draperii) să e de aceeaşi culoare, pentru a obţine benecii maxime.

De multe ori, stabilitatea poate obţinută prin creşterea gradată a simetriei. Dar lucrurile care au pereche, obiectele simetrice scad creativitatea. De aceea, nu este deloc surprinzător că oamenii care lucrează într-un mediu creativ ocolesc simetria. Una dintre marile probleme ale zilelor noastre este găsirea unei perechi echilibrate pentru persoanele care au funcţii de conducere. Acestea au nevoie de un mediu creativ pentru a-şi desfăşura activitatea, dar, tocmai din această cauză, ele îşi pot găsi mai greu parteneri.

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

9

Care sunt locurile potrivite pentru casă? (Lecţia 11)

Din timpuri imemoriale, omul a căutat cele mai favorabile locuri pentru a-şi duce existenţa, ind atent la orientarea în raport cu condiţiile climatice, la aspectul ter- enului şi al vegetaţiei, la proximitatea apei etc., cu atât mai mult cu cât a observat că în unele locuri se simţea mai bine decât în altele. În înţelepciunea populară se vorbeşte despre locuri bune sau locuri rele şi numai cei iniţiaţi aveau capacitatea de a surprinde caracteristicile acestor locuri cu ajutorul unor mijloace mai mult sau mai puţin empirice.

ajutorul unor mijloace mai mult sau mai pu ţ in empirice. Prima utilizare a feng shui-ului,
ajutorul unor mijloace mai mult sau mai pu ţ in empirice. Prima utilizare a feng shui-ului,
ajutorul unor mijloace mai mult sau mai pu ţ in empirice. Prima utilizare a feng shui-ului,

Prima utilizare a feng shui-ului, acum aproximativ 3000 de ani, avea ca scop iniţial determinarea locurilor cele mai favorabile pentru mormintele strămoşilor, pentru ca aceştia să îi poată ajuta pe descendenţii lor. În cultura chineză, se consideră că un defunct care nu bene ciază de un mormânt adecvat poate cauza prejudicii familiei sale timp de cel puţin trei generaţii.

Vă aduceţi aminte de balada „Monastirea Argeşului”, în care este surprins mitul creatorului prin excelenţă? Meşterul Manole trăieşte o adevărată

dramă, ind prins între dorinţa de a crea ceva unic, între orgoliul creatorului, şi dragostea faţă de soţia sa, Ana, faţă de viaţă. Domnitorul Negru-Vodă porunceşte să se construiască o „monastire” unică prin frumuseţe, „o mănăstire înaltă/ cum n-a mai fost altă”, care să dureze timpurilor. Aceasta nu poate ridicată oriunde, ci lângă un zid

„părăsit şi neisprăvit”

văd/La el se răpăd/şi latră-a pustiu/ şi urlă-a morţiu”. Numai că zidurile se surpă, meşterul şi calfele sale fac tot posibilul să îşi dovedească talentul, dar forţa locului pare să li se împotrivească. Soluţia ca această construcţie să dureze este cea a sacriciului uman.

cum îl

ă . Solu ţ ia ca aceast ă construc ţ ie s ă dureze este cea

„cânii

Exerciţiul 1

Cunoaşteţi şi alte superstiţii despre locuri bune sau rele pentru o construcţie?

Căutarea unei case potrivite pentru nevoile noastre nu e tocmai un lucru uşor, cu atât mai mult atunci când avem în vedere principiile feng shui, mai exact, dacă vrem ca între qi-ul acestei case şi al nostru să existe compatibilitate. Dincolo de structura casei, de modul în care amplasăm ecare cameră pentru a atrage energia pozitivă, este foarte important şi locul, ambientul în care plasăm sau este plasată casa respectivă.

10

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

10 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Exerci ţ iile sunt un instrument util de veri fi care

Exerciţiile sunt un instrument util de vericare a cunoştinţelor, solicitându-vă util de veri fi care a cuno ş tin ţ elor, solicitându-v s ă re fl să re ectaţi la experienţe anterioare, dar şi să puneţi în practică noţiunile din curs. Acestea, alături de întrebările de vericare de la sfârşitul ecărei lecţii, vă pregătesc pentru rezolvarea temei pentru acasă.

v ă preg ă tesc pentru rezolvarea temei pentru acas ă . Compatibilitatea interpersonal ă (Lec

Compatibilitatea interpersonală (Lecţia 9)

Ni se întâmplă adesea să legăm prietenie foarte repede cu unele persoane, să putem comunica foarte uşor cu acestea încă de la început, neind nevoie să ne cunoaştem foarte bine, şi invers, să ne lovim de blocaje în comunicare cu altele, faţă de care resimţim o antipatie imediată. Desigur că toate acestea depind foarte mult de capacitatea noastră de comunicare, de disponibilitatea noastră de implicare în procesul comunicării, de calităţile noastre psihologice, dar există ceva dincolo de aceşti factori obiectivi, la care feng shui ne poate oferi răspunsuri. Deci cum putem aa gradul de compatibilitate cu partenerul noastră de viaţă şi, în general, cu ceilalţi?

noastr ă de via ţă ş i, în general, cu ceilal ţ i? Exerci ţ iul

Exerciţiul 1

Care sunt punctele cardinale corespunzătoare ecărei trigrame?

{tim deja cum să ne aăm trigrama personală şi, în funcţie de aceasta, cărui grup aparţinem: grupului estic sau grupului vestic. Pentru a a a dacă ne potrivim cu cei din jur, procedăm în aceeaşi manieră: determinăm trigrama persoanei în cauză sau numărul gua după formulele cunoscute şi astfel apartenenţa la grupul caracteristic.

ş i astfel apartenen ţ a la grupul caracteristic. Exerci ţ iul 2 Cum se grupeaz

Exerciţiul 2

Cum se grupează trigramele? Aaţi, de asemenea, numărul gua al unei persoane pe care o cunoaşteţi.

Desigur, există o compatibilitate mai mare între persoane care aparţin aceluiaşi grup, dar asta nu înseamnă că sunt total nepotrivite relaţiile între persoane aparţinând unor grupuri diferite. Există grade de compatibilitate. Înainte însă de a vedea care sunt acestea, să studiem mai întâi tabelul în care am sintetizat toate informaţiile referitoare la compatibilitatea între persoane.

studiem mai întâi tabelul în care am sintetizat toate informa ţ iile referitoare la compatibilitatea între

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

11

Cameră cu cameră (Lecţia 12)

Fiecare cameră a locuinţei dumneavoastră are propria personalitate, aşa că trebuie să aplicaţi principii feng shui care să o favorizeze şi să întărească qi-ul acesteia. Înainte de a discuta despre folosirea hărţii Bagua pentru a obţine designul feng shui perfect în locuinţa dumneavoastră, care să vă stimuleze toate sectoarele vieţii, vă dăm câteva sfaturi utile şi destul de uşor de pus în practică.

utile ş i destul de u ş or de pus în practic ă . Dormitorul Exerci

Dormitorul

Exerciţiul 3

Înainte să vedem cum putem să aplicăm feng shui în această cameră, vă propunem să faceţi un mic test. Dacă răspundeţi cu mai mulţi de Da la următoarele întrebări (peste patru), poate exista o problemă de energie în cazul dormitorului dumneavoastră:

1. Vă treziţi indispus şi neodihnit dimineaţa?

2. Camera este aproape de uşa de la intrare?

3. Baia sau toaleta comunică cu dormitorul?

4. Dormitorul conţine multe oglinzi?

5. Mobilele dumneavoastră sunt dispuse în aşa fel încât nu permite qi-ului să circule liber?

6. Patul se aă sub grinzi?

7. Capătul patului se aă sub etajere pline de cărţi?

Dormitorul principal este camera cheie a unei locuinţe, care are un efect considerabil asupra armoniei casei, asupra bunăstării sale. Un dormitor bine armonizat favorizează un somn bun, o odihnă profundă, sănătatea, relaţiile sentimentale şi căsătoria.

• Pentru că dormitorul este destinat odihnei, plasaţi-l într-o zonă yin, de exemplu în partea din spate a locuinţei sau la etaj.

de exemplu în partea din spate a locuin ţ ei sau la etaj. pozi ţ ia

poziţia patului

din spate a locuin ţ ei sau la etaj. pozi ţ ia patului Exerci ţ iul

Exerciţiul 4

Ce indică o zonă yin?

• Dacă vă gândiţi la direcţiile favorabile sau nefavorabile despre care am vorbit deja într-o lecţie anterioară, plasaţi capătul patului în direcţia favorabilă.

Exerciţiul 5

Pe baza cunoştinţelor din lecţia 8, calculaţi-vă trigrama personală şi aaţi care vă sunt direcţiile favorabile.

12

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

Zodiacul chinezesc (Lecţia 13)

relaţii între

Chinezii acordă o mare importanţă relaţiilor dintre zodii, mai ales atunci când

zodii

se asociază sau se căsătoresc.

Triunghiurile anităţilor sunt:

{obolan – Maimuţă – Dragon, numit şi triunghiul executanţilor {obolanul are cele mai serioase conicte cu Calul, ind complet opuşi. Maimuţa are cele mai serioase conicte cu Tigrul, ind complet opuşi. Dragonul are cele mai serioase conicte cu Câinele, ind complet opuşi.

Bivol (Bou) – {arpe – Cocoş, numit şi triunghiul perseverenţilor Bivolul (Boul) are cele mai serioase conicte cu Capra (Oaia), ind complet opuşi. {arpele are cele mai serioase conicte cu Porcul (Mistreţul), ind complet opuşi. Cocoşul are cele mai serioase conicte cu Iepurele, ind complet opuşi.

Tigru – Cal – Câine, numit şi triunghiul justiţiarilor Tigrul are cele mai serioase conicte cu Maimuţa, ind complet opuşi. Calul are cele mai serioase conicte cu {obolanul, ind complet opuşi. Câinele are cele mai serioase conicte cu Dragonul, ind complet opuşi.

Iepure – Capră (Oaie) – Porc (Mistreţul), numit şi triunghiul emoţionalilor Iepurele are cele mai serioase conicte cu Cocoşul. Capra (Oaia) are cele mai serioase conicte cu Bivolul (Boul), ind complet opuşi. Porcul (Mistreţul) are cele mai serioase conicte cu {arpele, ind complet opuşi.

serioase con fl icte cu {arpele, fi ind complet opu ş i. Exerci ţ iul 2
serioase con fl icte cu {arpele, fi ind complet opu ş i. Exerci ţ iul 2

Exerciţiul 2

Stabiliţi ce animal vă guvernează anul naşterii.

Exerciţiul 3

Aaţi care vă sunt prietenii şi duşmanii.

Întrebări de vericare

1. Ce este esenţial în cazul calendarelor?

2. În ce privinţe ofereau prognoze calendarele odinioară, respectiv în zilele noastre?

3. Care este originea calendarului chinezesc?

4. Câte tipuri de calendare au chinezii?

5. Ce înseamnă ciclul de 60 de ani şi de unde rezultă acesta?

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

13

Desigur că feng shui-ul nu poate fi înţeles fără fundamentele fi lozofi ei chinezeşti, aşa
Desigur că feng shui-ul nu poate fi înţeles fără fundamentele fi lozofi ei
chinezeşti, aşa că în anumite lecţii am introdus şi unele concepte fi lozo fi ce.
Iată un astfel de exemplu din lecţia 2.
fi lozo fi ce. Iată un astfel de exemplu din lecţia 2. principiul modestiei San ten

principiul

modestiei

un astfel de exemplu din lecţia 2. principiul modestiei San ten ţ ine la trecut ş

San ten ţine la trecut şi, prin acesta, îşi dirijează prezentul.

Înţeleptul îşi dă seama ce in uenţă au asupra prezentului lucrurile petrecute în trecut. Poate să spună când a mai fost într-o asemenea situaţie într-o viaţă anterioară. Poate să-şi aducă aminte cum s-a comportat eul său înainte, poate să identice situaţii din viaţă asemănătoare. Aici nu este vorba despre viaţa de dinainte a individului, ci despre o perioadă de timp din viaţa anterioară.

Exerciţiul 6

Oare cu câtă exactitate puteţi să vă aduceţi aminte de ziua de ieri? Dar nu doar super cial, de exemplu că la ora 9 dimineaţa aţi coborât să faceţi cumpărături. Încercaţi să vă amintiţi întreaga zi, până în cele mai mici amănunte.

Pentru că, potrivit învăţămintelor, cel care este capabil de aşa ceva poate să-şi dirijeze prezentul. Este important ca omul să e răbdător cu el însuşi, să nu vrea multe lucruri dintr-odată. Puţinul înseamnă de multe ori mai mult, să facă numai atâta cât poate şi, în felul acesta, va mulţumit de soarta sa. Dinamismul şi stăpânirea de sine vor asigura înţeleptului trecerea peste orice condiţii care ar putea împiedica acţiunile sale. Legalitatea şi hotărârea vor asigura păstrarea puterii, iar adevărul îl va ajuta să nu o ia pe un drum fals. Cel care îşi conservă puterile pentru a progresa devine brutal, produce pagube şi îndeamnă la rezistenţă. Omul înţelept nu-şi foloseşte puterile pentru a depăşi un anumit punct, mai degrabă se foloseşte de raţiune. Dar omul slab se forţează să obţină succesul de ieri şi din această cauză trebuie să se oprească brusc.

Cel care este adeptul daoismului acceptă uzura f ă r ă a face nicio îmbun ă t ăţ ire. ă uzura fără a face nicio îmbunătăţire.

principiul

iertării

De această învăţătură trebuie să ţină cont cel nesăţios, pentru că numai în felul acesta poţi să accepţi deteriorarea, atunci poţi să te ridici deasupra dorinţei. Seng ten (înţeleptul) trebuie să se împace cu trăinicia, pentru că numai în felul acesta poate să o mişte din loc şi, încet, încet, să o trezească la viaţă. Un Dao ten (adică un om care este adept al lozoei daoiste) vrea să trăiască doar atâta timp cât e nevoie, până îşi îndeplineşte sarcinile pe care le are în viaţă: dacă moartea vine la 40 de ani, atunci atât să trăiască, iar dacă se întâmplă la 240 de ani, atunci atât să trăiască. Viaţa nu trebuie să e lungă, ea trebuie să e împlinită. Deci trebuie

14

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

14 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Partea gra fi c ă asigur ă în ţ elegerea multor
14 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Partea gra fi c ă asigur ă în ţ elegerea multor

Partea gracă asigură înţelegerea multor informaţii, dar sporeşte şi impresia artistică a cursului. Tabele, imagini, desene serioase sau hazlii vă ajută să descoperiţi într-un mod facil atâtea secrete feng shui. Delectaţi-vă cu câteva selecţii din lecţiile 3, 11 şi 15.

ă cu câteva selec ţ ii din lec ţ iile 3, 11 ş i 15. A.

A. Focul (Lecţia 3)

Câmpul energetic : `n\l]are, mi[care `n sus, cre[tere. Cunoa[terea `n\l]imii Simbol : trei din]i de

Câmpul energetic: `n\l]are, mi[care `n sus, cre[tere. Cunoa[terea `n\l]imii

Simbol: trei din]i de fereastr\ sau o s\geat\ cu vârful `n sus

sau

sau

sau

Form\:

Form\ :

Caracteristici astrologice:

 

Virtu]i: for]\ care `nflore[te, iubire, bucurie, fericire, mul]umire, respect, stim\

Sentimente: emo]ie, bun\-cuviin]\

 

Num\r: 9

Punct cardinal: sud

 

Anotimp: var\

 

Forme de comportament: gata de ac]iune, bucurie, violen]\, for]\ de transformare, for]\ de cur\]ire, patim\, ner\bdare, dorin]a de a fi respectat

Obiecte: care trezesc dorin]a de `n\l]are, de ardere, de a flutura `n b\taia vântului, de cre[tere

Caracteristici energetice:

 

Culoare energetic\: ro[u (purpuriu, portocaliu `nchis, roz)

Propor]ia: 2 yin [i 7 yang

 

Tipul de mi[care: mi[care yang (predomin\ componentele yang)

Mi[carea lui qi: rapid\

 

Organe interne care `i sunt asociate: inima, intestinul sub]ire Gusturi asociate: amar Organ de sim]: auzul

  Organe interne care `i sunt asociate : inima, intestinul sub]ire Gusturi asociate : amar Organ

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

15

Terenuri şi terenuri (Lecţia 11)

Nu numai mediul ca atare este un factor important în alegerea unei amplasări adec- vate pentru casă, ci şi forma terenului pe care urmează să construim. Inuenţa pe care o exercită diferitele forme de teren asupra locuinţelor nu este deloc de neglijat, pentru că terenul în sine reprezintă chiar fundaţia casei, baza ei.

formă

Un asemenea teren ar aduce echilibru şi stabilitate casei, ideal

pătrată

este ca aceasta să e poziţionată în centrul terenului, astfel

formă

încât qi-ul să curgă nestingherit din toate părţile.

triunghiulară

Am amintit deja că formele triunghiulare nu sunt favorabile, atrag energie negativă datorită unghiurilor ascuţite.

formă

Nici aceasta nu e formă favorabilă, pentru că se împiedică

trapezoidală

intrarea energiei qi.

Un trapez răsturnat ar putea favoriza uxul de qi, dar nu i-ar permite să stagneze în casă.

de qi , dar nu i-ar permite s ă stagneze în cas ă . form ă
de qi , dar nu i-ar permite s ă stagneze în cas ă . form ă

formă

Amplasarea unei case în faţa unui teren dreptunghiular este

dreptunghiulară

benecă, acumularea de qi în spatele casei putând privită ca un fel de „depozit” de lucruri pozitive pentru cei care o locuiesc.

formă de L

Este o formă nefavorabilă, deoarece qi-ul nu poate circula normal din cauza colţurilor.

qi -ul nu poate circula normal din cauza col ţ urilor. alte interpret ă ri În
qi -ul nu poate circula normal din cauza col ţ urilor. alte interpret ă ri În
qi -ul nu poate circula normal din cauza col ţ urilor. alte interpret ă ri În
qi -ul nu poate circula normal din cauza col ţ urilor. alte interpret ă ri În

alte interpretări

În feng shui există şi o altă interpretare pentru diferitele forme de teren, prin prisma familiei care locuieşte în respec- tiva casă şi a viitorului ei. Astfel, terenul se poate împărţi în trei secţiuni: partea din faţă reprezintă prezentul (părinţii), partea din mijloc – copiii, iar partea din spate – nepoţii.

Ideal este ca un teren să aibă o formă regulată, care să echilibreze deopotrivă cele trei mari părţi ale familiei. Dacă un teren ar avea forme neregulate, ar putea afectată o parte a familiei care îl locuieşte.

familiei. Dac ă un teren ar avea forme neregulate, ar putea fi afectat ă o parte

16

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

Etapele procesului de evaluare (Lecţia 15)

Atunci când evaluăm un spaţiu, trebuie să parcurgem mai multe etape:

Prima etapă: determinarea direcţiilor arhetipale ale casei – schema energetică

direc ţ iilor arhetipale ale casei – schema energetic ă S ă vedem ş i câteva

Să vedem şi câteva explicaţii referitoare la vederea de sus a planului de bază al locuinţei din gura 1:

• (a) – pereţii laterali sunt de culoare gri închis;

• (b) – elementele de închidere (uşi, ferestre) sunt semnalate cu gri deschis,

• camerele sunt indicate prin simbolurile C1, C2, C3, şi toate spaţiile delimitate de jur împrejur (locuinţa şi camerele) au câte o uşă de intrare;

• linia de bază a ecărui spaţiu delimitat de jur împrejur este semnalată cu linie punctată – locul intrării coincide cu linia de bază în toate cazurile;

• am indicat pe desen şi trigrama direcţiei Faimă, Renume planul de bază să poată înţeles mai lesne.

ş i trigrama direc ţ iei Faim ă , Renume planul de baz ă s ă

, pentru ca

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

17

Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 17 Pentru a v ă sistematiza mai bine cuno ş tin ţ
Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 17 Pentru a v ă sistematiza mai bine cuno ş tin ţ

Pentru a vă sistematiza mai bine cunoştinţele acumulate de-a lungul lecţiilor, aveţi la dispoziţie o recapitulare, iar secţiunea de dicţionar de specialitate care însoţeşte anumite lecţii are rolul de a vă clarica termenii şi noţiunile noi. De asemenea, titlurile recomandate în literatura de specialitate vă pot ajuta în aprofundarea cunoştinţelor.

v ă pot ajuta în aprofundarea cuno ş tin ţ elor.
v ă pot ajuta în aprofundarea cuno ş tin ţ elor.



Hexagramele cuprinse între numerele 42-47

Yi (Creşterea) – Vânt peste Tunet

Kwai (Hotărârea) – Lac peste Cer

Gun (Întâlnirea) – Cer peste Vânt

Yhui (Întrunirea) – Lac peste Pământ

Shang (Ascensiunea) – Pământ peste Vânt

Khwan (Copleşirea) – Lac peste Apă

Elementele de bază ale orientării

Aranjamentul folosit în feng shui este cel al „Cerului posterior” (sau „După naştere”).

Vechii înţelepţi au considerat că cel mai bun aranjament pentru om este cel cu punctul cardinal sud situat frontal (sectorul Faimă).

Punctul de plecare în determinarea spaţiului energetic este intrarea locului respectiv.

Conform {colii celor 8 aspiraţii ale vieţii, ecare casă se împarte în opt sectoare, care reprezintă un anumit aspect al vieţii: Faima, Renumele (sud), Relaţiile romantice şi Căsătoria (sud-vest), Fertilitatea, Copiii (vest), Binefăcătorii/Călătoria (nord-vest), Cariera (nord), Intelectul (nord-est), Familia, Sănătatea (est), Bogăţia (sud-est). Pentru a îmbunătăţi sau stimula ecare sector, se pot folosi anumite remedii.

Potrivit principiilor {colii celor 8 Case, persoanele pot aparţine grupului estic sau grupului vestic, în funcţie de numărul gua sau de trigrama caracteristică. Direcţiile favorabile pentru o persoană estică sunt: estul, sud-estul, nordul şi sudul, iar cele favorabile pentru o persoană vestică: nord-vestul, sud-vestul, nord-estul şi vestul. Persoanele aparţinând aceluiaşi grup sunt în general mai compatibile.

Pe baza punctelor cardinale au fost stabilite 8 direcţii (sau Stele călătoare), dintre care patru favorabile (uşoare) şi patru nefavorabile (dicile). Cele favorabile sunt: Sheng Qi (Energia vieţii), Tien Yi (Doctorul ceresc), Yan Nian (Ani îndelungaţi), Fu Wei (Poziţie supusă), iar cele nefavorabile: Huo hai (Nenorocul), Wu Gui (Cinci Fantome), Liu Sha ({ase diavoli) şi Jue Ming (Sfârşitul vieţii).

18

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui





direcţie favorabilă

direcţie (zonă) care inuenţează pozitiv comporta- mentul uman

direcţie nefavorabilă

direcţie (zonă) care îngreunează viaţa oamenilor

Fu Wei

direcţie favorabilă, care simbolizează pacea, stabili- tatea

Huo Hai

direcţie nefavorabilă, care simbolizează accidentele, dicultăţile, stricăciunile

Jue Ming

direcţie nefavorabilă, care simbolizează boala, ghinionul, cariera neproductivă

Liu Sha

direcţie nefavorabilă, care simbolizează întâlnirile nefavorabile, relaţiile dicile

număr gua

unul din cele opt numere posibil de atribuit oricărei persoane, care stabileşte cele patru direcţii favora- bile şi cele patru direcţii nefavorabile

Sheng Qi

direcţie favorabilă, care simbolizează prosperitatea, faima

Tien Yi

direcţie favorabilă, care simbolizează sănătatea, relaţiile armonioase

Wu Gui

direcţie nefavorabilă, care simbolizează pagubele, incendiile, litigiile

Yan Nian

direcţie favorabilă, care simbolizează longevitatea, dragostea





Elizabeth Moran, Maestrul Joseph Yu, Maestrul Val Biktashev – Feng shui, traducere de Andreea-Rosemarie Lutic, ediţia a doua, Editura Curtea Veche, Bucureşti 2005

Yi Jing – Oracolul chinezesc, Traducere, cuvânt înainte şi note de Paraschiva Păduraru şi Tudor Păcuraru, Editura „Moftul”, Sibiu

Peter E. Miller – Iniţiere în Yi Jing, Editura Polirom, Bucureşti, 2005

Feng Shui

lec]ie demonstrativ\

19

Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 19 Fiecare lec ţ ie se încheie cu o tem ă pentru
Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 19 Fiecare lec ţ ie se încheie cu o tem ă pentru

Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, care valorică toate cunoştinţele asimilate într-o lecţie.

c ă toate cuno ş tin ţ ele asimilate într-o lec ţ ie. 




1. Cărui sector de pe harta Bagua îi corespund următoarele forme de vegetaţie dintr-o grădină?

a) arbori mari, pomi ornamentali, plante de culoare verde;

b) arbori mici şi arbuşti cu ori, ori de culoare verde sau albastră;

c) plante acvatice;

d) plante cu ori sau frunze roşii, purpurii.

2. Notaţi cu F locurile favorabile şi cu N locurile nefavorabile pentru o casă.

a) o zonă foarte circulată;

b) malurile unor ape line;

c) o fundătură;

d) culmea unui deal;

e) drumuri cu forme curbe, unduitoare.

3. Luând în consideraţie Cele 5 elemente, în care puncte cardinale ale grădinii dumneavoastră aţi utiliza:

a) vegetaţie dispusă în formă pătrată, ornamente din piatră, clopoţei din ceramică sau cristal,

b) arbuşti cu forme sferice şi ori albe sau frunziş gri argintiu, clopoţei din metal;

c) ori de culoare albastră sau verde, pomi ornamentali.

4. Potrivit hartei Celor 4 Animale Celeste, consideraţi că aranjamen- tul din imaginea următoare este corect? Argumentaţi răspunsul dumneavoastră.

20

lec]ie demonstrativ\

Feng Shui

Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caietelor de curs, pe care le pute
Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caietelor de curs, pe
care le pute ţ i trimite spre corectare profesorului personal. Ve ţ i primi astfel un
feedback asupra cunoştinţelor pe care le-aţi dobândit de-a lungul studiului.
pe care le-aţi dobândit de-a lungul studiului. Cu acest exemplu de formular de tem ă se

Cu acest exemplu de formular de temă se încheie lecţia demonstrativă a cursului Feng Shui. Sper