Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA ACTIVITAȚII OPȚIONALE:

NATURA- PRIETENA MEA

Prof.Înv.Primar.CĂPRUCIU CRISTINA-ELENA
ŞCOALA PRIMARĂ OPTIMA

AN SCOLAR: 2022-2023

NATURA-PRIETENA MEA
1. Denumire opţional: Natura prietena mea
2. Durata desfăşurării: un an
3. Grup țintă: elevii din clasa a II-a B
4. Nr.ore/săptămână :1 oră
ARGUMENT

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi


imaginaţia acestuia.
,,Natura - prietena mea’’ îşi propune să înlesnească şi să aprofundeze
înţelegerea şi cunoaşterea naturii prin participarea activă şi conştientă a elevilor
la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale în funcţie de
experienţa lor de viaţă, de nevoile reale de cunoaştere.
Obiectivele acestui opţional vizează dezvoltarea capacităţilor de
observare, explorare şi înţelegere a realităţii mediului înconjurător, cunoaşterea,
înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici şi formarea unor
atitudini pozitive prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu
echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.
Activităţile de învăţare propuse sunt orientate spre observarea şi
explorarea directă a mediului înconjurător ( colţul viu al clasei, în grădina şcolii,
excursii şi drumeţii ).
,,Natura - prietena mea’’ urmăreşte observarea unor fenomene ale naturii
din diferite anotimpuri în timpul producerii acestora în mod natural, iar elevii le
pot percepe mai uşor, pot realiza asemănări şi deosebiri între ele, îşi pot exprima
propriile opinii.
Prin excursii şi drumeţii în cadrul naturii, elevii pot observa mai uşor
activităţile economice care dăunează mediului şi influentează negativ sănătatea
omului. Pot să-şi formeze o atitudine pozitivă de respectare şi protejare a
mediului în care trăiesc.
Toate activităţile care se vor desfăşura în cadrul acestui opţional au rolul
de a dezvolta la elevi o atitudine de responsabilitate faţă de mediu, de a stimula
dorinţa de a cunoaşte mai multe despre planeta pe care trăiesc, despre Univers.
,,Natura - prietena mea” reprezintă încă un pas în vederea integrării
conştiente a copilului în mediul natural, social şi cultural.

OBIECTIVE CADRU :

1.Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea


formării conştiinţei ecologice a copiilor a capacităţii de transfer, de valorificare, de
aplicare a cunoştinţelor asimilate;
2.Educarea capacităţii de observare, de efectuare a unor experienţe cu privire
la influenţa factorilor mediului asupra organismelor vii;
3.Dezvoltarea unor atitudinii pozitive de ocrotire a mediului înconjurător,
dobândind deprinderi practice pentru protecţia mediului înconjurător;
4.Dezvoltarea capacităţii de a explora, experimenta şi observa cauzele
poluării.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

1. să cunoască plante, animale din mediul înconjurător;


2. să manifeste interese în vederea cunoaşterii mediului de viaţă al acestora;
3. să dezvolte capacitatea de observare, efectuarea şi analizarea unor experienţe
care influenţează factorii de mediu şi dezvoltarea organismelor vii;
4. să - şi formeze calităţi pozitive în vederea ocrotirii mediului înconjurător;
5. să formuleze soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu;
6. să atragă atenţia celor din jur asupra comportamentului lor faţă de mediul
înconjurător.

EXEMPLE DE COMPORTAMENT :

1. să - şi formeze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;


2. să folosească materiale refolosibile din mediul înconjurător în unele lucrări
practice;
3. să cunoască şi să explice factorii de poluare şi efectele acestora asupra
mediului înconjurător;
4. să observe atitudini, comportamente ale oamenilor ce duc la poluarea
mediului înconjurător;
5. să reţină atitudini pozitive şi negative faţă de mediul înconjurător;
6. să aprecieze corect faptele omului , relaţia om – natură;
7. să relateze factorii ce distrug echilibru ecologic;
8. să exercite acţiuni practice de ocrotire şi protejarea mediului înconjurător

ACTIVITATI DE ÎNVĂŢARE

1. Convorbiră
2. Lecturi dupa imagini
3. Jocuri didactice
4. Picturi,desene,colaje
5. Lucrari colective
6. Memorizari
7. Prezentare Power Point a dezastrelor provocate de poluare.
8. Program artistic închinat Pământului,Apei
9. Plantare de puieţi.
10.Curăţarea unei parcele de pădure.
11.Parada costumelor eco
12.Expozitii,mini-expozitii

CONTINUTURI

 Cunoasterea unor elemente componente ale lumii inconjuratoare (corpul


uman, plante,animale,obiecte etc).
 Recunoasterea schimbarilor si transformarilor din mediul inconjurator.
 Explorarea si descrierea verbal sau grafic a fenomenelor,proceselor din
mediul inconjurator,folosind surse de informare diverse.
 Recunoasterea elementelor mediului social si cultural.
 Dezvoltarea disponibilitatii de a participa la actiuni de ingrijire si
protejare a mediului inconjurator,aplicand cunostintele dobandite.
 Cunoasterea si aplicarea a normelor de comportare specifice asigurarii
sanatatii si protectiei omului si a naturii.

SEMESTRUL I

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
- Să cunoască plantele,
„Natura,prietena animalele şi mediul lor de viaţă; Explicaţia Interviu
Sept. mea” - Să găsească în imagini mediul Lectura Fise de
2014 Lectura dupa de viaţă; Conversaţia evaluare
imagini Observaţia
Ocrotiţi natura ! - să-şi educe capacitatea de a Interviu
Sept. păstra curăţenia; Observaţia
2014 - să contribuie la păstrarea Conversaţia
curăţeniei în faţa grădiniţei, Explicaţia
parcuri, păduri; Dialogul
- Să cunoască factorii care
Oct. Să iubim animalele! influenţează pozitiv şi negativ Convorbirea
2014 Joc didactic mediul înconjurător; Explicaţia Concurs de
- Să stabilească relaţii cauză – Problematiz ghicitori
efect; area
- să fie atenţi la citirea
ghicitorilor;
- să ghicească răspunsul corect
; Să cunoască factorii care
Oct. "Codul eco" influenţează pozitiv şi negativ Explicaţia
2014 Convorbire mediul înconjurător Conversaţia Interviu
- să identifice comportamentele Expunerea Fise de
pozitive şi negative ale omului evaluare
în relaţia cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
- să înțeleagă importanța unei
Oct. Fructele și legumele- alimentații corecte; Explicarea
2014 izvor de sanatate – -să observe piramida alimentelor Conversaţia expozitie
expozitie de fructe si sănătoase; Aplicația de fructe si
legume -să realizeze o expoziție cu legume
fructe și legume

Oct. ”Sărbătoarea - să-şi formeze deprinderi Conversaţia miniexpozi


2014 copacilor” practice de reciclare a hârtiei ; Explicația ție cu
-să găsească soluții de realizare a Problematiz lucrările
-copaci realizați în temei prin tehnici diferite de area copiilor
tehnici variate prelucrare a deșeurilor

Conversaţia
Oct. Plantele şi bruma - să observe ce se întâmplă cu Observarea Fise de
2014 convorbire plantele la căderea brumei; Problematiz evaluare
- să înţeleagă legătura dintre area
cauză şi efect; Explicaţia
Recitarea
Nov. „Îndemn” - să memoreze versurile poeziei; Conversaţia
2014 de Lidia Dumitru - să înţeleagă mesajul etic al Explicaţia Interviu
memorizare poeziei; Memorarea
„Tablou cu materiale
Nov. din natură” -să găsească soluții de realizare a Conversaţia Expozitie
2014 activitate practică temei prin tehnici diferite de Observarea
prelucrare a materialelor din Explicaţia
natură Aplicaţia

Nov. Conversaţia Macheta


2014 Nu vă jucaţi cu - să ştie care sunt urmările Explicaţia
focul! jocului cu focul; Dialogul
convorbire

Dec. ”Ploaie,zăpadă, - Să cunoască diferite fenomene Lectura


2014 gheață” ale naturii ; Explicaţia Interviu
-experiment - Să descrie diferite fenomene Conversaţia
ale naturii şi modul de circulare
a apei în natură;

Dec. Aşa da !Aşa nu! - să observe cu atenţie imaginile; Conversaţia


2014 Joc didactic - să spună care sunt situaţiile în Observarea
care se procedează corect; Explicaţia
Lectura Fise de
Dialogul evaluare

Dec. ”Podoabe de -să sorteze materialele necesare Conversaţia Expozitie


2014 Crăciun” realizării podoabelor. Explicaţia cu
-confecționare de -să folosească tehnici variate în Aplicația podoabele
obiecte decorative realizarea lucrărilor realizate
din materiale
reciclabile

Ian. ”Omul de zăpadă” -să găsească soluții de realizare a Conversaţia Expozitie


2015 -confecționare din temei prin tehnici diferite de Explicaţia
farfurii de unică prelucrare a materialelor Aplicația
folosință reciclabile

Ian. Ce se intampla iarna -sa inteleaga importanta zapezii Conversaţia


2015 sub zapada? pentru plante si pentru oameni Explicaţia
convorbire -sa cunoasca transformarile apei Observarea Interviu
in natura Dialogul

Ian. ”Micii ecologiști vă -să compună mesaje ecologice și Conversaţia Aplicatie


2015 sfătuiesc” să le aplice pe stegulețe Explicaţia
-confecționarea de Aplicaţia
stegulețe cu mesaje
ecologice
SEMESTRUL AL II-LEA

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
Feb. - să-şi educe capacitatea de a Explicaţia
2015 păstra curăţenia; Conversaţia
- să rețină care sunt efectele Dialogul Interviu
Păstraţi-vă sănătatea
poluării în sănătatea omului;
Feb. - să înţeleagă că păsările au Conversaţia Aplicație
2015 Ajută păsărelele pe nevoie de om pentru ale Explicaţia
timpul iernii! hrănii; Dialogul
convorbire - să participe la hrănirea Aplicaţia
păsărelelor,
Feb. Memorizarea
„De serviciu”
2015 - să memoreze versurile Explicaţia Concurs
de Sen Alexandrescu
poeziei; Conversaţia
memorizare
- să recite versurile corect şi Exercițiul
cu intonaţie;
Mar. -să sorteze materialele
2015 „Mărțișoare necesare realizării Conversaţia
ecologice” mărțișoarelor. Observarea Expoziție
Confecționare de -să folosească tehnici variate Explicaţia
mărțișoare din deșeuri în realizarea lucrărilor Aplicația

Mar. - să asculte cu atenţie Lectura


2015 lecturarea din curiozităţile Explicaţia Concurs
Ştiaţi că …
naturii; Dialogul
- să reţină informaţiile citite Conversaţia
Mar. - să dovedească bună-cuviinţă
2015 în parc, pe Explicaţia
străzi ; Conversaţia
Ajută natura ! - să nu rupă crenguţele Dialogul Fise de
copacilor ; Observarea evaluare
- să ude florile ;

Mar.
2015 - să experimenteze elemente Conversaţia Interviu
legate de condiţiile de viaţă Observarea
Micii grădinari ale plantelor ; Dialogul
- să sădească plante şi să le Explicaţia
îngrijească; Aplicaţia

Apr.
2015 - să memoreze versurile; Recitarea Concurs
Florile îmi sunt surori
- să reţină mesajul etic al Explicarea
De Mălina Cajal
poeziei ; Atenţia
Memorizare
Memorarea

Apr. -să sorteze materialele


”Decorațiuni de
2015 necesare realizării Explicaţia
Paște”
decorațiunilor. Conversaţia Mini
-tehnici și materiale
-să folosească tehnici variate Aplicația expoziție
diverse
în realizarea lucrărilor
Apr. ”Mânuțele harnice Conversaţia
2015 ajută Pământul să - să-şi educe capacitatea de a Explicaţia
respire” păstra curăţenia; Exercițiul
-culegerea și sortarea - să rețină care sunt efectele Interviu
deșeurilor din natură poluării în sănătatea omului;
Apr.
2015 - să experimenteze elemente Conversaţia
legate de condiţiile de viaţă şi Explicaţia Aplicatie
Prietenii păsărelelor
dezvoltare a păsărilor ; Demonstrare
a
Aplicaţia
Mai.
2015 - să experimenteze elemente Conversaţia Lucrare
legate de condiţiile de viaţă şi Observarea colectiva
Pânza unui păianjen
dezvoltare a insectelor ; Explicaţia

Mai. - să înţeleagă rolul plantelor Fise de


2015 medicinale în viaţa oamenilor Conversaţia evaluare
- să recunoască unele plante Explicaţia
Medicina verde medicinale din imaginile Observarea
prezentate; Demonstrare
a
Aplicaţia
Mai.
2015 Conversaţia
Suntem harnici - să experimenteze elemente Explicaţia Aplicatie
gospodari ! legate de condiţiile de viaţă Observarea
ale plantelor ; Aplicaţia

Mai. - să găsească răspunsul Conversaţia


2015 potrivit la întrebări făcând Explicaţia Fise de
Aşa da ! Aşa nu !
apel la cunoştinţele însuşite; Problematiza evaluare
rea
Iun. - să precizeze factorii
2015 poluanţi ; Conversaţia
- să identifice Explicaţia
„Dacă apa e
comportamentele pozitive şi Dialogul Expozitie
curată,viața ni-i
negative ale omului în relaţia Aplicaţia concurs
asigurată”
cu mediul ;
Scenetă ecologică
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
- desen -
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
Iun.
2015 - să cunoască importanţa Conversaţia
ecologiei; Explicaţia Expozitie
- să aplice în viaţa particulară Lectura concurs
ceea ce a învăţat la ecologie;
S.O.S. NATURA
- să exprime în desen
Concurs de desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
Iun.
2015 - să precizeze factorii Conversaţia
poluanţi ; Explicaţia
- să identifice Problematiza Interviu
comportamentele pozitive şi rea
negative ale omului în relaţia
Ce e rău şi ce e bine ?
cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;

12. Modalităţi de evaluare:


- convorbire, concurs, aplauzele părinţilor, spectacole prezentate cu ocazia
Zilei zonelor umede ,Zilei Mediului, expoziţie cu lucrările
copiilor;fotografii,ppt-uri cu actiunile copiilor.

13.BIBLIOGRAFIE

1. M.E.C.T.- Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7


ani, Bucuresti, 2008;
2. Nedelcu G., Nedelcu M.- Educatia ecologica si voluntariatul in protectia
mediului, Ed. Treira, Oradea, 2003;
3. Toma Cristina si Zamfir Lia- Educatia pentru mediu in sistemul educational
preuniversitar din Romania, in Prietenii pamantului, Galati, 2003;
4. Walt Disney- Trucurile castorilor juniori – Salut natura, Ed. Egmont Romania,
Bucuresti, 2005;
5. ***Colectia Disney Prima mea Enciclopedie
6. ***www.didactic.ro
7. ***Magazin Terra, Nr.5, 2005;