Sunteți pe pagina 1din 17

Fondul Social European

a "garantiei pentru tineret"; Obiectivul Specific 1.1; Obiectivul Specific 1.2;

Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operatiune compozita OS. 1.1, 1.2;

Titlu proiect: ACTIVE - Accelerarea Capacitatii Tinerilor de lmplicare in Viata Economica; Cod SMIS: 150461

PLAN DE AFACERI
Soul Frame S.R.L.

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL ȘI PROIECTUL

• 1. Numele și prenumele solicitantului: Stefan Iulian Grigore


• 2. CNP: 5001228513372
• 3. Adresa de domiciliu: str. Călărașilor 49 , Sat Răzvani, oraș Lehliu Gara , jud Călărași
• 4. Adresa / locul de reședință (dacă diferă de adresa de domiciliu):
• Aleea Barajul Bicaz 9, sector 3, București
• 5. Telefon: 0787269959
• 6. E-mail: stefann.grigoree@gmail.com
• 7. Localizarea proiectului (regiune, județ, localitate): Euroregiunea Sud-Muntenia, sat.
Razvani, jud. Călărași
• 9. Statut pe piața muncii: Șomer
• 10. Domeniul de activitate în care va activa afacerea propusă și codul/codurile:
• CAEN: 7420- Activități Fotografice
• CAEN: 6312- Activități ale portalurilor web
• CAEN: 7312- Servicii de reprezentare media
• CAEN: 7410- Activități de design specializat
• CAEN: 6832- Administrarea Imobilelor pe baza comision sau contract
• 11. Precizați daca dețineți acțiuni în alte societăți (DA/ NU): NU


• 2. INFORMATII PRIVIND AFACEREA PROPUSĂ, VIZIUNE, STRATEGIE

• Care sunt obiectivele specifice ale afacerii infiintate


OS1: Înființarea si dezvoltarea unei afaceri in domeniul:
CAEN 7420-Activitati Fotografice
CAEN: 6312- Activități ale portalurilor web in orasul Lehliu Gara. Sat Razvani. Pe o perioada de
minim 48 luni.
OS2: Îmbunătățirea calității serviciilor din domeniu.
OS3: Dezvoltarea localității si serviciilor încadrate in organizarea evenimentelor din zona.
OS4: Dezvoltarea afacerii in mediul online pentru promovarea libera a acesteia.
OS5: Aducerea afacerii la un nivel national de top.

• Care este esența afacerii? Ce și cum anume va genera bani și profit ?


Afacerea propusa consta in dezvoltarea de materiale in format digital ce pot cuprinde
momente cheie din cadrul unor evenimente culturale, publice sau private. De asemenea,
dezvoltarea de proiecte artistice din domeniul fotografiei si al filmografiei. In sediul propriu zis
va exista un set de dezvoltare pentru proiecte artistice cat si posibilitatea de a developa poze
si/sau înregistra conținut pentru diverse scopuri/motive (ex: poze tip buletin, printări, scanări,
poze pe magnet, ecusoane, cărți de vizita, portret familie etc.).
Una din perspectivele de viitor este reprezentata de extinderea afacerii la nivel național, încât
produsele finale fiind de înaltă calitate, prin simpla publicitate in mediul on-line, clienții vor fi
atrași cu ușurință.
Activitatea aferenta codului CAEN 7420-Activități Fotografice implica in principal ansamblul
artistic (fundalul) care întotdeauna va avea ceva special si diferit data fiind experiența in Design
Interior. Experiență care ajuta la dezvoltarea proiectului din acest punct de vedere, punându-i
amprenta pe piață.
Tehnologia folosita va avea piese de ultima generație (aparate foto/video,microfoane,lumini etc.),
împreună cu un ansamblu de design artistic. Acestea se combina pentru a asigura calitatea
superioara a produsului finit.

• Cine vor fi clienții tăi și care este localizarea acestora (județ, regiune, țară)?
• Persoane fizice 5-70 din judetul Calarasi
• Societăți comerciale din judetul Clarasi

Indicați grupurile/entitățile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Beneficiarii principali sunt cetățenii satului Răzvani din jud. Călărași, cat si cei ai orașului Lehliu
Gara, grupurile țintă sunt toate localitățile vecine si la o scara mai larga alte orașe din tara la care
se poate ajunge prin promovarea online. Impactul pozitiv consta in disponibilitatea unei opțiuni
in plus, dar si plus calitativa, cand o persoana fizica sau juridica este interesata de serviciile
specifice CAEN 7420- Activități Fotografice.

• Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes?
• Cunostinte de piata
• Experienta in domeniu
• Cunostinte editare foto/video
• Curs acreditat Design Interio
• Relatii fotografi profesionisti pentru colaborari
• Flexibilitate
Puncte tari Puncte slabe
-echipament de ultima generatie - Lipsa branduri bine stabilite in zona
-inovatie si creativitate -Lipsa personalului calificat
- propriul studio - Preturile ridicate in anumite segmente
- flexibilitate
-vanzarea unui produs de inalta calitate

Oportunități Amenințări
-extinderea afacerii la nivel national -concurenta firmelor care activeaza in
domeniu
-dezvoltarea culturala a zonei de resedinta
-crizele economice de nivel national
--existenta finantarilor europene
-riscurile operationale ale proiectelor de
dezvoltare a firmei

• Activități necesare implementării proiectului

Avand in vedere ca firma dispune de un spatiu care va fi amnejat corespunzator pentru a creea
sediul principal, achizitionarea de utilaje, echipament si mobilier vor fi puse in grija
antreprenorului care va achizitiona toate elementele necesare cat si angajarea unui contabil
pentru a obtine avize, acorduri cat si autorizatii necesare implementarii proiectului. Actiunile de
promovare a serviciilor vor consta in plata de promovare in mediul online cat si anunțuri fizice
precum afise si bannere plasate straregic in punctele cheie din localitatile apropiate.

• Descrierea activităților planului de afacere și a calendarului de implementare al


activităților

Planul de afacere are in vedere realizarea următoarelor:


Sediul social, care va fi înființat la domiciliu, in Razvani, jud. Calarasi, loc care va fi folosit
ca un depozit pentru echipamentele de volum mai mare dar in același timp va avea funcție
si de birou. Investita principala este amenajarea sediului social si aprovizionarea de
echipamente foto/video, promovarea online cat si angajarea unui contabil pentru
rezolvarea actelor necesare proceselor legale de început.

Nr. ACTIVITATEA AN I DE IMPLEMENTARE


crt.
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
• Amenajare sediu

• Achiziții echipamente/servicii
• Angajare resursa umana
• Promovare
• Identificarea clienților
• Desfășurarea activității propriu zise

Nr. ACTIVITATEA REZULTATE VIZATE OBIECTIVE VIZATE


crt.
• Amenajare sediu Sediu de firma amenajat OS1
• Achizitii echipamente/servicii Echipamente/servicii achiziționate OS1, OS2, OS3
• Angajare resursă umană 1 salariat angajat OS1, OS2, OS3
• Promovare Promovare realizata OS1
• Identificarea clienților Clienți identificați OS1
• Desfășurarea activității propriu zise Activitate desfășurată OS1, OS2, OS3

Activitati:

1. Amenajare sediu

2. Achiziționarea echipamentelor
Vom studia piața, vom cere oferte și vom analiza echipamentele/serviciile pentru a le putea
achiziționa la cel mai bun preț de pe piață raportat la cerințele tehnice pe care le vom avea.
Rezultatele
preconizate în urma acestei activități reprezintă o mai bună cunoaștere a pieței și a prețurilor,
precum și
specificațiilor tehnice ale produselor pentru achiziționarea în deplină cunoaștere a detaliilor și în
conformitate cu cerințele și bugetul proiectului. Urmează apoi alegerea furnizorilor
echipamentelor
necesare desfășurării activității, și anume: plotter, aparat foto, cabine foto, laptop, monitor.
Achiziționarea echipamentelor, livrarea, punerea în funcțiune, semnarea proceselor verbale de
predare-primire.
Rezultatele preconizate în urma acestei activități reprezintă achiziționarea în termen de
aproximativ
60 de zile și intrarea în posesia echipamentelor necesare desfășurării activității, și anume: plotter,
aparat
foto, cabine foto, laptop, monitor.

3. Recrutarea angajatilor cu competențe, semnarea contractelor de muncă și instruirea


acestora
În această etapă vom căuta viitorii angajați, vom analiza CV-uri și vom intervieva cât mai mulți
candidați pentru a găsi oamenii potriviți. Vom semna contractele individuale de muncă, vom
stabili fișa
postului și viitoarele atribuții ale persoanei selectate. În vederea desfășurării activității fiecărui
angajat,
vor avea loc și sesiuni de instruire prin intermediul cărora noii membri intră în contact cu
procedurile
interne de utilizare a echipamentelor și a produselor software de editare foto.
Modalitățile de recrutare utilizate sunt: anunțuri de angajare pe site-uri specializate, la AJOFM și
pe
rețele de socializare.
Vom angaja astfel: 1 muncitor necalificat cu abilitati in domeniul fotografiei
Atribuțiile și responsabilitățile fiecăruia sunt detaliate în capitolul
4. Contractarea si colaborarea in vederea realizarii site-ului de prezentare
Având în vedere obiectul de activitate principal și anume activitățile forografice, componenta
vizuală reprezintă o verigă foarte importantă, motiv pentru care realizarea site-ului de prezentare
este un
pas esențial pentru viitoarea afacere. Vom fi atenți ca toate detaliile legate de serviciile noastre să
fie prezentate și ordonate pe site pentru a putea atrage potențialii clienți și pentru a realiza o rată
de conversie cât mai mare de către furnizorul ales de către noi.
Rezultatul preconizat îl reprezintă promovarea prin intermediului site-ului de prezentare propriu,
realizat după specificațiile noastre pe care vor fi putea fi găsite informații utile ca: povestea
noastră,
echipa, portofoliul sau datele de contact. Strategia de marketing al prezentului document.

5. Promovarea produselor și serviciilor oferite


După finalizarea site-ului vom începe promovarea efectivă prin intermediul rețelelor de
socializare utilizând conturi dedicate afacerii nou create și a motoarelor de căutare așa cum este
prezentat în capitolul 6. “Strategia de marketing” al prezentului document.
Preconizăm următoarele rezultate în urma realizării activității de promovare:
- un contract pentru foto eveniment la fiecare 120 lei investiți.
- un contract pentru foto de produs la fiecare 95 lei investiți.
- un contract pentru foto instant la fiecare 60 lei investiți.
La o audiență medie de 2000 de persoane pentru o postare promovată, vom avea minim 40
interacțiuni (mesaje/apeluri), adică o rată de conversie de minim 2%.
Din aceste 40 interacțiuni, vom semna mimim un contract pentru unul din serviciile prestate,
adică o rată de conversie de minim 2,5%.

6. Achiziția de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii


Vom achiziționa materie primă, în special hârtie fotografică și cerneală pentru cabinele foto și
pentru plotter. De asemenea, pentru plotter vom achiziționa canvas din poliester sau din bumbac.
Rezultatul preconizat pentru această activitate îl reprezintă realizarea stocului de materii prime
care ne va ajuta să răspundem cererilor venite din partea clienților și să asigurăm calitatea
produselor și
serviciilor solicitate.
Toate activitățile enumerate mai sus vor fi realizate de către administratorul firmei, nefiind
necesară implicarea celorlalți angajați.

7. Desfășurarea activității (foto evenimente, fotografii de produs și foto instant)


După realizarea activităților necesare realizării serviciilor, urmează începerea efectivă a prestării
de servicii. Această activitate principală cuprinde mai multe subacvitități: prezentarea ofertelor,
discuții
cu clienții și cu potențialii clienți, semnarea primelor contracte și prestarea serviciilor.

8
Rezultatele preconizate ale acestei activități sunt reprezentate de convertirea potențialilor clienți
în clienți, veniturile din anul I de implementare fiind estimate la peste 100.000 lei.
Pentru realizarea activității de furnizare servicii sunt implicați toți angajații din cadrul firmei,
fiecare fiind implicat în mod direct prin respectarea și realizarea atribuțiilor principale.

• Principii orizontale

Dezvoltarea durabilă

In procesul de dezvoltare al afacerii amprenta de carbon va fi luata in considerare, prin


reciclarea consumabilelor tip bec, baterii sau cabluri. In același timp tehnologia folosita in
implementarea proiectului va fi majoritar formata din echipamente ce dispun de tehnologie
wireless pentru a nu consuma si/sau refolosi întotdeauna echipament care in urma folosirii
intense duce la deteriorare si in consecință, poluare. Principiile dezvoltării durabile sunt
susținute de echipamentele de ultima generație care promit noi tehnologii si au un termen
mai îndelungat de întrebuințare.

Economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al


utilizării resurselor

Folosind in principiu tehnologie wireless, transferul de date precum poze/videoclipuri sau


alte materiale digitale va fi realizat fără ajutorul cablurilor sau stick USB urilor care in urma
uzurii contribuie in mod normal la amprenta de carbon. Totuși noile tehnologii pe care le
vom folosi in dezvoltarea proiectului implica un aport cat mai scăzut la amprenta de carbon,
încât si hotărârea ca majoritatea deșeurilor adunate in urma si pe parcursul realizării afacerii
vor fi repartizate si trimise la un centru de reciclat. Reducerea pe cat posibil a folosirii
dispozitivelor fizice de stocare, iar informatia va fi transmisa in format digital printr-un
sistem de stocare tip cloud.

Inovare socială

Ca inovare sociala, primul beneficiu vizat este crearea de noi locuri de munca, cat si
îmbunătățirea serviciilor din domeniu. Organizarea de concursuri de fotografie cu anumite
premii si giveaway cu tematici educative

Utilizarea și calitatea TIC

In utilizarea elementelor tip TIC se vor încadra:

Casa de marcat
Stocare cloud folosita pentru transferul materialelor digitale
Plata POS pentru tranzacții simple si rapide
Digitalizarea si Promovarea online a întregii afaceri (produse si servicii)

• Valoare adăugată

Deplasare pentru servicii Foto/Video


Pachete cu promoții
Resurse de printare foto
Resurse scanare film

3. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL DE INVESTIȚII

• Utilaje, echipamente, tehnologie


Denumirea Preţ Preţ
Nr. Valoare Eligibil/
lucrărilor/bunurilor/ UM Cantitate unitar unitar
crt. Totală (cu TVA) neeligibil*
serviciilor (fara TVA) (cu TVA)
UTILAJE,ECHIPAMENTE - MIJLOACE FIXE, OBIECTE DE INVENTAR
5210.08 6.200 Eligibil
1 Laptop buc. 1 6.200

881.51 Eligibil
2 Imprimanta buc. 1 1.049 1.049

Calculator/Desktop 8403.36
3 buc. 1 10.000 10.000 Eligibil
iMac
4 Kit Microfon buc. 2 2100.84 2.500 5.000 Eligibil
5 Telefon buc 1 4705.88 5.600 5.600 Eligibil
Set mobilier pentru 2521.01
8 birouri (dulap + birou buc. 1 3.000 3.000 Eligibil
+ 2 scaun)
Eligibil
9 Aparat foto/video Buc. 1 6.000 6.000
5042.02
Kit 888.24 Eligibil
10 Buc 1 1.057 1.057
Refelectoare/fundal
2100.84
11 buc. 3 2.500 5.000 Eligibil
Obiectiv
3865.55 Eligibil
12 Buc. 1 4.600 4.600
Apple iPad Pro
2436.13
13 Buc 1 2.899 2.899 Eligibil
Drona
Eligibil
SUBTOTAL 50.405

CONSUMABILE, MATERII PRIME


Eligibil
Stick USB Top 12 504.20 600 7200

806.72 Eligibil
Tonner imprimanta buc 12 960 11520

Hartie develop 151.26 Eligibil


Top 10 180 1800
poze
168.07 Eligibil
Baterii buc 20 200 4000

Becuri buc 20 252.10 300 6000 Eligibil


Pixuri buc 10 84.03 100 1000 Eligibil

TOTAL 33860 Eligibil

• Desktop iMac, cu următoarele specificații tehnice minime:


Sistemul desktop va fi folosit pentru editarea si prelucrarea materialelor digitale la un nivel de
performanta de ultima generatie care va asigura un produs finit de calitate.

• Imprimanta cu următoarele caracteristici minime: laser monocrom, imprimanta,
copiator, scanner, 22 ppm, procesor 400Mhz, memorie 1GB RAM, alimentare cu hartie
standard 1x250 coli, ce poate fi folosită în rețea, rezolutie 600 dpi × 600 dpi, interfata
USB

Dispozitivul va fi folosit pentru a developa poze si diverse materiale printabile din cadrul gamei
de servicii

• Aparat foto Canon mirrorless 32.5MP 4K Kit cu Obiectiv EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS
+ EVF-DC2

• Aparatul foto creeaza poze si videoclipuri de inalta calitate, potrivit pentru


evenimente cat si pentru fotografii de produs sau prezentare de servicii via
videocpuri.

• Kit Reflectoare
Kitul contine un echipament pentru a creea un ansamblu profesional in cadrul evenimentelor si/sau
instalarii intr-un studio.

• Apple iPad

Tablelta va fi folosita pentru editarea instanta a pozelor si pentru creatia de arta digitala care va fi
folosita pentru a reprezenta brandul firmei in dezvoltare, inovand piata cu noi concepte de design
grafic.

• Locație proiect și modul de asigurare cu utilități

Adresa la care va fi implementat proiectul:

Adresa implementării spațiului este adresa de domiciliu care va servi ca sediu social si spațiu
de depozitare al echipamentelor cu volum ridicat.
Activitatea aferenta se va derula in spatii închiriate sau pe teren. In principiu spatiile
închiriate vor fi anumite studiouri foto/video sau settinguri preferate de clienți care vor fi
închiriate periodic. Vis a vis de de închirieri la cerere activitatea aferenta de va derula pe
teren.
Spatiile închiriate periodic vor fi închiriate in regim hotelier tip Airbnb, o suprafața de
minim 60m pătrați, iar valoarea diferă de locație si beneficiile acordate.

Asigurarea utilităților necesare (branșamentelor existente, branșamente necesare și


estimarea costurilor aferente):

• Locația dorită pentru începerea afacerii dispune de branșament la apă, gaz și curent.
Toate
acestea au fost realizate de către proprietarii imobilului. De asemenea, în primul an de
funcționare,
proprietarul imobilului va suporta cheltuielile cu gaz, apă și curent.
Cheltuielile estimate cu utilitățile sunt:
Cheltuială Lei/lună Lei/an

Internet,Telefon :100/luna = 1200


Curent: 0/luna= 0
Apă: 0/luna= 0
Gaz: 0/luna= 0
Total: 100/luna = 1200.

Resurse umane

Proiectul va începe cu o persoana angajata de mine care se va ocupa cu ajutorul realizării


fotografiilor pe teren la respectivele evenimente sociale publice sau private. Nivelul pregătirii
poate fi la nivel de pasiune încât scopul este de a motiva persoanele din zona in a si developa
aptitudinile intr-un mod cat mai practic si eficient pentru propria dezvoltare.

• Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat/asigurat

Personal Nr Norma Nr. luni Salariu Total Contribuții Total Total


angajat . angajar de de cheltuieli sociale Contributi Cheltuieli cu
e lucru încadrar salariale angajator i sociale salariile
in anul e /Anul 1 (2.1) /luna angajator personalului
1 Lei/luna (2,25% din / Anul 1 nou-angajat/a
de salariul de (2.2) sigurat /Anul 1
imple incadrare) (2)
mentar
e
(1) (2 (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) (8)=(4)x( (9)=(6)+(8)
) 7)
Muncitor 1 8 9 2550 9x2550=229 2550x 9x57,38
necalific ore/zi 50 2,25%=57,3 =516,42
at 8

Total 22950 516.42 23466,42

4. PRODUSUL /SERVICIUL

Produsul final al afacerii consta in materiale digitale, cat si fizice precum tablouri si albume foto.
Pachetele de servicii vor avea preturi pe masura dimensiunii care consta in volumul de poze
incadrate in pachet. Ex: Pachet Foto-Video Botez eveniment biserica + petrecere la 350euro.
Produsele in care investesc constau majoritar in echipament foto video.

Serviciile au la baza imortalizarea momentelor cheie din cadrul unor evenimente culturale cat si
private dar si fotografie de produs fiind prevazute colaborari cu alte intreprinderi. Beneficiile
clientilor constau in serviciile de inalta calitate si modul simplu de accesibilitate la serviciile
propuse prin portale online.
Procesul de prestare al serviciilor este realizat pe teren cat si in studiouri inchiriate sau partenere.

• 5. ANALIZA PIETEI
• Segmentul de piață

Segmentul de piata in care de va desfășura afacerea va fi foto-video, activitatea se concentrează


pe dezvoltarea de proiecte creative, de dezvoltare personala cat si culturala. Afacerea este menita
sa aduca pe piata noi experiente audio vizuale care vor deschide persoanele care doresc sa se
implice catre o noua perspectiva care promite o experienta vizuala diferita din punct de vedere
estetic si tehnic.

• Localizarea pieței dumneavoastră

Amplasarea pietei are focus national ca asteptari minime cat si international dintr-o perspectiva
mai intalta, potentialii clienti pe o perioada de 12 luni depasind numarul 10.000 deoarece
afacerea se va extinde atat fizic cat si in mediul online.

• Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi și tendințe

Principalele nevoi si tendinte pentru dezvoltarea pietei foto-video (creare de continut) sunt legate
de noi locuri de facut poze in orase cat si in locatii special amenajate, in asa fel incat orprodusul
final sa fie unic si dedicat actualizarii conceptului de creare de continut online cat si cel personal
legat de evenimente culturale sau private.

• Concurenta

Cristiana Nuta (Nuta Kiki) foto-video creator, influencer, simt estetic unic

• Poziția produselor/serviciilor oferite pe piață comparativ cu cele ale concurenței

Avantajul principal este intenția si mesajul prin care afacerea va fi promovata cat si inceperea
afacerii cu echipamente de ultima generatie care promit crearea de continut de inalta calitate,
lucru care va atrage clientii. Pe langa materialele de calitate, experienta cu fotograful va fi unica,
deoarece intentia SoulFrame este de a captura nu doar o imagine ci intreaga poveste a unui suflet
care experimenteaza viata pe Pamant si isi pretuieste amintirile.

• 6. STRATEGIA DE MARKETING

Strategia de produs
Ținând cont de specificul activității noastre, promovarea serviciilor se va baza foarte mult pe
componenta vizuală. Cel mai important canal de promovare va fi site-ul de prezentare completat
de activitatea pe rețelele de socializare prin crearea conturilor dedicate. Conturile vor fi pe
Facebook, Instagram, YouTube/Vimeo.
Site-ul va conține 4 categorii principale:
- Despre noi – pagină care va conține povestea echipei, o scurtă descriete a activității anterioare
în domeniu, descrierea membrilor echipei și ce dorim să oferim clienților noștri;
- Servicii – în această secțiune vom detalia serviciile completate de etapele, beneficiile și
necesitatea acestora. Vom preciza inclusiv detalii tehnice ca rezoluție fotografii, tip și calitate
hârtie de imprimare, specificație imprimantă ș.a.
- Portofoliu – reprezintă cea mai importantă și complexă componentă a site-ului web. Aici se vor
regăsi 3 subcategorii destinate celor 3 tipuri de servicii oferite, astfel: Cabină Foto (foto instant),
Fotografie de eveniment și Fotografie de Produs. În fiecare subcategorie vor fi încărcate și puse
la dispoziția potențialilor clienți fotografii cât mai variate din cadrul fiecărui serviciu. În cadrul
portofoliului Fotografie de Eveniment vom creea 4 subcategorii: Nuntă, Botez, Corporate,
Aniversări.
- Contact – în această secțiune se regăsesc datele de contact ale firmei: adresă, număr de telefon,
adresă de e-mail.
Activitatea pe conturile de socializare (Facebook și Instagram) va fi una echilibrată, administrată
astfel încât să ne păstrăm urmăritorii existenți dar și să atragem urmăritori noi. Postările vor
conține
fotografii din portofoliul nostru, fotografii cu materialele printate, fotografii cu membrii echipei.
Vor
exista și postări care să conțină sfaturi utile pentru cei care sunt interesați și pasionați de
fotografie de
eveniment, de produs și/sau foto instant.
Vom presta trei tipuri de servicii: fotografia de eveniment, fotografie de produs, foto instant.

Strategia sau politica de preț


Având în vedere faptul că vom fi proaspăt intrați pe piața de servicii foto, pentru început vom
practica prețuri sub media prețurilor practicate de către concurență. Nu va deveni o regulă pe
termen lung și ne vom axa pe beneficiile aduse clientului și pe complexitatea serviciilor și
pachetelor oferite,
precum și pe complementaritatea serviciilor (vom convinge clienții să revină la noi pentru a
încerca și
alte servicii).
Cel puțin în primii doi ani ne vom situa sunt prețul pieței cu tarifele practicate pentru serviciile
oferite.
Media pentru servicii foto de eveniment pe piața locală este de 2800 lei, iar tariful practicat de
noi
se va situa în intervalul 1800-2300 lei. Vom lua în considerare o medie de 2000 lei/eveniment.
Media
pentru servicii foto instant pe piața locală este de 8 lei/fotografie iar tariful practicat de noi va fi
de 5,7
lei. Media pentru servicii foto de produs pe piața locală este de 25 lei/fotografie iar prețul
practicat de
noi va fi de 15 lei/fotografie.
De asemenea, prețurile practicate țin cont și de cheltuielile curente aferente fiecărui serviciu în
parte. În medie, cheltuielile operaționale sunt estimate astfel:

- Foto eveniment: transport 100 lei, consumabile 85 lei, uzura echipamentelor 200 lei, cheltuieli
cu forța de muncă 415 lei. Total estimat 800 lei. (media veniturilor este de 1800-2300 lei)
- Foto instant: transport 100 lei, consumabile 150 lei, uzura echipamentelor 220 lei, cheltuieli cu
forța de muncă 330 lei. Total estimat 800 lei. (media veniturilor este de 5,7x200=1140 lei)
- Foto de produs: transport 150 lei, consumabile 50 lei, uzura echipamentelor 150 lei, cheltuieli
cu forța de muncă 450 lei. Total estimat 900 lei. (media veniturilor este de 15x100=1500 lei)
Prețurile vor fi negociate cu fiecare client în parte. Pentru stabilirea prețului vor conta: durata
evenimentului, numărul de fotografii livrate, numărul de locații în care trebuie să fotografiem,
distanțele parcurse și perioada în care are loc evenimentul.
Rabaterile (reduceri calculate de la prețurile de bază) vor apărea pentru serviciile cu activitate
sezonieră în lunile în care, în mod normal cererea nu este mare. O altă situație în care vom
practica
reduceri de preț va fi cea în care clientul dorește să achiziționeze două servicii pentru eveniment
(foto
eveniment și foto instant).

Strategia de vânzări și distribuție


Vânzarea și distributia serviciilor noastre se va face prin următoarele modalități:
- vânzarea directă – vom identifica potențialul client căruia îi vom prezenta și ulterior îi vom
vinde
serviciile oferite de noi.
Modalitățile prin care vom intra în contact direct cu potențialii clienți cărora să le prezentăm
direct ofertele și portofoliul nostru, sunt reprezentate de prezența noastră în cadrul târgurilor de
specialitate. Acestea sunt evenimente în cadrul cărora vor fi prezente doar persoane interesate de
tipurile de servicii prestate de noi. Cel mai bun exemplu îl reprezintă târgurile de nunți, în cadrul
cărora vor veni doar persoane interesate de identificarea acestor servicii destinate unui astfel de
eveniment, de
analiza ofertelor și ulterior alegerea furnizorului. Aceasta metoda necesita efort si o alocare
importanta
de resurse materiale si umane, dar ne va ajuta la identificarea unui numar mare de clienti in timp
scurt.

O altă modalitate prin care putem să intrăm în contact direct cu potențialii clienți cărora să le
prezentăm oferte și portofoliul nostru, o reprezintă evenimentele la care participăm ca și furnizori
de
servicii. De exemplu, în cadrul unei nunți putem să întâlnim viitori miri care sunt interesați de
tipurile
de servicii furnizate de noi. Astfel, intrând în contact direct și văzând modul în care furnizăm
serviciile,
sunt șanse foarte mari să transformăm prospecții în clienți.
- vânzare on-line, prin intermediul rețelelor de socializare, al contului pe un site dedicat găzduirii
video,
site-urilor de anunțuri, site-ului de prezentare propriu. Această modalitate de vânzare reprezintă
cea mai
rapidă, eficientă și ușor măsurabilă metodă de promovare.
- vânzare prin recomandare – există situații în care foști clienți (miri, familii, firme) devin
“agenți de
vânzări” pentru noi. Aceștia recomandă serviciile noastre altor potențiali clienți, după care ei ne
contctează având ca rezultat final semnarea de noi contracte.

Strategia de promovare și relații publice


Având în vedere experiența în promovare online și în creșterea organică a unei comunități pe
rețelele de socializare a administratorului firmei, principala metodă de promovare a serviuciilor
și de a
ne face cunoscuți în rândul potențialilor consumatori va fi pe rețelele de socializare utilizând
conturi
dedicate de Facebook și Instagram. Site-urile de anunțuri și site-urile de găzduire video vor veni

completeze strategia de promovare online. De asemenea, vom încerca să ne promovăm și pe cel
mai
important motor de căutare prin introducerea de cuvinte cheie și prin adăugarea de conținut
original pe
site-ul nostru.
Site-ul va conține 4 categorii principale:
- Despre noi – pagină care va conține povestea echipei, o scurtă descriete a activității anterioare
în domeniu, descrierea membrilor echipei și ce dorim să oferim clienților noștri;
- Servicii – în această secțiune vom detalia serviciile completate de etapele, beneficiile și
necesitatea acestora. Vom preciza inclusiv detalii tehnice ca rezoluție fotografii, tip și calitate
hârtie de imprimare, specificație imprimantă ș.a.
- Portofoliu – reprezintă cea mai importantă și complexă componentă a site-ului web. Aici se vor
regăsi 3 subcategorii destinate celor 3 tipuri de servicii oferite, astfel: Cabină Foto (foto instant),
Fotografie de eveniment și Fotografie de Produs. În fiecare subcategorie vor fi încărcate și puse
la dispoziția potențialilor clienți fotografii cât mai variate din cadrul fiecărui serviciu. În cadrul
portofoliului Fotografie de Eveniment vom creea 4 subcategorii: Nuntă, Botez, Corporate,
Aniversări.
- Contact – în această secțiune se regăsesc datele de contact ale firmei: adresă, număr de telefon,
adresă de e-mail.
Activitatea pe conturile de socializare (Facebook și Instagram) va fi una echilibrată, administrată
astfel încât să ne păstrăm urmăritorii existenți dar și să atragem urmăritori noi. Postările vor
conține
fotografii din portofoliul nostru, fotografii cu materialele printate, fotogreafii cu membrii echipei.
Vor
exista și postări care să conțină sfaturi utile pentru cei care sunt interesați și pasionați de
fotografie de
eveniment, de produs și/sau foto instant.

Promovarea prin Facebook se va realiza targetat, pentru fiecare serviciu oferit, astfel: pentru
nunți se targetează în general femei cu vârsta cuprinsă între 23-35 de ani, din Lehliu Gara,
Razvani și localitățile din apropiere; care sunt logodite și au ca interese nunțile, căsătoriile,
decorațiunile de eveniment. Pentru a ajuneg să furnizăm serviciile destinate firmelor vom targeta
femei și bărbați cu
vârsta cuprinsă între 30-45 de ani, din Târgoviște, Pitești, Ploiești și localitățile din apropiere care
sunt
administratori sau responsabili de marketing în cadrul societăților și au ca interese
managementul,
marketingul, administrarea afacerilor, educația financiară și organizarea de evenimente.
Frecvența promovării în mediul online va fi lunară iar durata medie a unei campanii de
promovare va fi de 6 zile. În funcție de rezultatele campaniilor anterioare vom modifica și
îmbunătăți targetarea pentru o mai bună conversie a sumelor investite. Sumele investite în
promovarea online variază în funcție de tipul de serviciu, perioada în care se face promovarea,
audiența targetată și obiectivul campaniei (apeluri telefonice, mesaje pe rețelele de socializare,
click-uri către site, ș.a).
Ne propunem să atingem următoarele target-uri în urma campaniilor de promovare pe Facebook:
- un contract pentru foto eveniment la fiecare 120 lei investiți.
- un contract pentru foto de produs la fiecare 95 lei investiți.
- un contract pentru foto instant la fiecare 60 lei investiți.
La o audiență medie de 2000 de persoane pentru o postare promovată, vom avea minim 40
interacțiuni (mesaje/apeluri), adică o rată de conversie de minim 2%.
Din aceste 40 interacțiuni, vom converti nimim un contract pentru unul din serviciile prestate.
Adică o rată de conversie de minim 2,5%.
Investiția medie lunară în marketing și publicitate nu va depăși 10%.
Prezența noastră constată la târguri de specialitate, în special la târgurile de nunți, reprezintă o
altă modalitate de a ne face serviciile cunoscute și de a ne promova în rândul potențialilor
consumatori.
În cadrul acestor evenimente vor veni doar persoane interesate de identificarea acestor servicii
destinate unui astfel de eveniment, de analiza ofertelor și ulterior alegerea furnizorului. Această
metodă ne va
ajuta să identificăm un număr mare de potențiali clienți într-un timp relativ scurt. Ne propunem

participăm la un târg pe an începând cu anul 1 de operare, primăvara. Suma prevăzută participării
la
târgul de nunți este de 2500 de lei.

• 7. ANALIZA ȘI PREVIZIUNEA FINANCIARĂ


• Bugetul proiectului

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiții se vor considera atat cheltuielile eligibile
cat si cele neeligibile

• Detalierea Bugetul proiectului

• Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat/asigurat

Personal Nr Norma Nr. luni Salariu Total Contribuții Total Total


angajat . angajar de de cheltuieli sociale Contributi Cheltuieli cu
e lucru încadrar salariale angajator i sociale salariile
in anul e /Anul 1 (2.1) /luna angajator personalului
1 Lei/luna (2,25% din / Anul 1 nou-angajat/a
de salariul de (2.2) sigurat /Anul 1
imple incadrare) (2)
mentar
e
(1) (2 (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) (8)=(4)x( (9)=(6)+(8)
) 7)
Muncitor 1 8 9 2550 9x2550=229 2550x 9x57,38
necalific ore/zi 50 2,25%=57,3 =516,42
at 8

Total 22950 516.42 23466,42

• Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul


ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

3.1 Servicii de contabilitate 12 luni x 200 lei/luna = 2400 lei


• Servicii SSM,PSI 9 luni x 50 lei/luna = 450 lei

4...Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, obiecte de inventar, materii prime și


materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare
funcționării întreprinderilor

Denumirea Preţ Preţ


Nr. Valoare
lucrărilor/bunurilor/ UM Cantitate unitar unitar Eligibil/neeligibil*
crt. Totală (cu TVA)
serviciilor (fara TVA) (cu TVA)
UTILAJE,ECHIPAMENTE - MIJLOACE FIXE, OBIECTE DE INVENTAR
5210.08 6.200 Eligibil
1 Laptop buc. 1 6.200

881.51 Eligibil
2 Imprimanta buc. 1 1.049 1.049

Calculator/Desktop buc. 1 8403.36 10.000 10.000 Eligibil


3
iMac
4 Kit Microfon buc. 2 2100.84 2.500 5.000 Eligibil
5 Telefon buc 1 4705.88 5.600 5.600 Eligibil
Set mobilier pentru 2521.01
8 birouri (dulap + birou buc. 1 3.000 3.000 Eligibil
+ 2 scaun)
9 Aparat foto/video Buc. 1 5042.02 6.000 6.000 Eligibil
Kit 888.24
10 Buc 1 1.057 1.057 Eligibil
Refelectoare/fundal
2100.84
11 buc. 2 2.500 5.000 Eligibil
Obiectiv
3865.55
12 Buc. 1 4.6000 4.600 Eligibil
Apple iPad Pro
2436.13
13 Buc 1 2.899 2.899 Eligibil
Drona
Eligibil
SUBTOTAL 50.405

CONSUMABILE, MATERII PRIME


Eligibil
1 Stick USB Top 12 504.20 600 7200

806.72 Eligibil
2 Tonner imprimanta buc 12 960 11520

151.26 Eligibil
3 Hartie develop poze Top 10 180 1800

168.07 Eligibil
4 Baterii buc 20 200 4000

5 Becuri buc 20 252.10 300 6000 Eligibil


Pixuri buc 10 84.03 100 1000
6 Eligibil
2.340 Eligibil
SUBTOTAL

TOTAL 33860 Eligibil

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii, spații pentru desfășurarea diverselor activități ale


întreprinderii 

Chirie spatii desfasurare activitati extern 500 lei/luna x 10 luni = 5000 lei

14. Cheltuieli de informare şi publicitate privind finanțarea primită

Servicii promovare 9 luni x 150 lei/luna= 1350 lei

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor

15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare


Licente operare laptop : soft editare texte, administrare baze date 3 buc x 1000 = 3000 lei
Semnatura electronica 1 buc x 500 lei = 500 lei

• Plan de finanțare a proiectului

a) Structura de finanțare a proiectului de investiții:


Sursa de finanțare
RON %
Ajutor de minimis 120431,42 100%
Aport propriu (pentru proiecte ce presupun valori mai 0 0
mari decât subvenția ce urmează a fi primita)
TOTAL valoare de investiție 120431,42 100%

• Proiecții financiare
• Proiecții financiare pentru demonstrarea viabilității economice a investiției

Proiecții financiare

• Prognoza veniturilor
• Prognoza cheltuielilor
• Proiecția contului de profit si pierdere
ATENTIE: Sheet-urile „Prognoza veniturilor”- Anexa B1, „Prognoza cheltuielilor” - Anexa B2,
„CPP”- Anexa B3 , „ cuprind prognoze pentru anul 1 de implementare și 1 an de operare (după
perioada de implementare).

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII


PROIECTIILOR FINANCIARE

1.1 Prognoza veniturilor


1.2 Prognoza cheltuielilor

1.3 Proiecția contului de profit si pierdere

6.2 Grafic de rambursare

LUNA 1 de implementare / 2022


Cerere de plata a subvenției
Suma 90323,57
solicitată

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Finanțarea prin program ar asigura firmei noastre o adevărată rampă de lansare.


În momentul de față dezvoltarea este imposibilă din cauza resurselor materiale insuficiente
pentru
investiții în aparatură, echipamente și promovare.

Aparatura de ultimă generație pe care o vom achiziționa prin program ne va va ajuta să


oferim clienților noștri servicii complete și de foarte mare calitate. Aparatul , obiectivul și
celelalte
accesorii foto-video vor fi valorificate la întregul potențial în cadrul ședințelor foto, fotografiilor
de
produs, fotografiilor de eveniment, filmărilor șamd.

Laptopul de ultimă generație ne va ajuta să salvăm, arhivăm și edităm eficient materialele


brute. Mobilitatea asigurată de acesta este de asemenea un mare avantaj pentru firmă.

Aparatul foto si drona se estimează că vor genera cele mai mari venituri. Principalele argumente
sunt reprezentate de cererea foarte mare pentru astfel de montaje cu cadre de ansamblu, cât și
creșterea pieței infiderent de tipul de serviciu.

Dezvoltarea și impunerea firmei noastre pe piața de servicii fotografice locală, regională și


chiar națională depinde în mare măsură de obținerea finanțării pentru achiziția echipamentelor de
ultimă
generație.

Dacă vom reuși asta, alături de priceperea, puterea de muncă, pasiunea și ambiția necesare
dezvoltării constante și pe baze solide a firmei noastre, vom putea crea o afacere sănătoasă,
stabilă și profitabila.

DECLARAȚIE

Subsemnatul STEFAN IULIAN GRIGORE, cunoscând prevederile Codului Penal


privitoare la falsul in declarații, declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt
conforme cu realitatea.

Nume/Prenume: Stefan Iulian Grigore


Data: 26.08.2022
Semnătura:

S-ar putea să vă placă și