Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL: VERBUL

MODURILE PERSONALE. MODURILE NEPERSONALE

Reține! MODUL este forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul
consideră acțiunea.

 Acțiunile pot fi: - sigure: ex. Acum lași joaca și citești lecția.
- posibile: ex. Aș vrea o carte despre egipteni.
Reține!
 Verbele care au funcția sintactică de predicat se numesc verbe predicative.
 Verbele care nu pot îndeplini funcția sintactică de predicat se numesc verbe
nepredicative.
 Verbele care au forme pentru toate persoanele sunt verbe la moduri personale.
 Verbele care nu au forme pentru toate persoanele sunt verbe la moduri nepersonale.
MODURILE PERSONALE sunt:
a) Modul indicativ arată o acțiune sigură.
Ex. A trecut vacanța de vară foarte repede.
b) Modul conjunctiv arată o acțiune posibilă.
Ex. Vreau să fac un tablou pentru tine.
c) Modul condițional – optativ arată acțiuni a căror realizare depinde de o condiție.
Ex. Aș vrea și eu o bicicletă așa!
d) Modul imperativ exprimă îndemnuri, ordine, sfaturi.
Ex. Vino la noi acasă!

MODURILE NEPERSONALE sunt:


a) Modul infinitiv este forma la care verbul se află în dicționar.
Ex. A scrie, a citi, a descoperi, a mânca, a vedea.
b) Modul gerunziu se termină în –ând sau –ind.
Ex. Își petrecea zilele dorind să-l vadă.
c) Modul participiu ajută la formarea unor moduri și timpuri noi.
ex. Am dat o carte unui coleg.
d) Modul supin se formează cu de sau la.
Ex. Avem de citit lecția despre Mihail Sadoveanu.
MODURILE PERSONALE.
1. MODUL INDICATIV. TIMPUL PREZENT

Rețineți! Prezentul arată că acțiunea se desfășoară / are loc în momentul vorbirii.

(a) învăța (a) părea (a) merge (a) dormi

învăț par merg dorm


înveți pari mergi dormi
învață pare merge doarme
învățăm părem mergem dormim
învățați păreți mergeți dormiți
învață par merg dorm

 Verbele au o parte comună (cea scrisă cu negru) .


 Cu roșu sunt notate desinențele care arată persoana și numărul verbului.
 Cu albastru sunt scrise desinențele care arată timpul verbului.
1. Puneți verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul prezent:
Bunica (a coase) și (a țese) și eu (a continua) tradiția familiei. Noi ( a pune) ițele la război, (a
alege) firele de lână colorată pentru o nouă scoarță, (a trece) suveica prin urzeală și ( a bate)
bine cu spata.
2. Analizați verbele la modul indicativ din textul următor, după modelul dat:
Tu torci. Pe vatra veche ard, / Pocnind din vreme-n vreme, /
Trei vreascuri rupte dintr-un gard, / Iar flacăra lor geme.
torci = verb, modul indicativ, timpul prezent, persoana a II-a, nr. singular, funcția sintactică de
predicat
3. Copiați pe caiete și completați spațiile libere cu verbele a crea și a agrea la modul
indicativ, timpul prezent:
Un scriitor___________ inspirat de realitate.
Știu că tu ____________ muzica clasică.
4. Alege forma corectă a verbelor la modul indicativ, timpul prezent: amân/amâi;
aranjază/aranjează; ascut/ascuț; copiez/copii; cred/crez; înghit/înghiț; îngrașă/îngrașe;
prăjesc/prăjăsc; rămân/rămâi; scriți/scrieți, șed/sez; țiu/țin; vin/viu.
MODURILE PERSONALE.
1. MODUL INDICATIV. TIMPUL IMPERFECT

Rețineți! Imperfectul arată că o acțiune trecută care arată durata.

(a) învăța (a) părea (a) merge (a) dormi

învățam paream mergeam dormeam


învețai pareai mergeai dormeai
învața parea mergea doarmea
învățam păream mergeam dormeam
învățați păreați mergeați dormeați
învațau păreau mergeau dormeau

 Verbele au o parte comună (cea scrisă cu negru) .


 Cu roșu sunt notate desinențele care arată persoana și numărul verbului.
 Cu albastru sunt scrise desinențele care arată timpul verbului.
1. Conjugați la modul indicativ, timpul imperfect verbele următoare: a deveni, a crește, a
deosebi, a face.
2. Puneți verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul imperfect:
(A fi) o după amiază de iarnă. Noi (a sta) cuminți în bănci și (a asculta) explicațiie
profesorului de matematică. (a se gândi) ce bine ar fi ca vacanța să vină mai repede. Orele și
zilele (a trece) destul de greu și noi (a visa) la noapte de Crăciun, când ( a avea) să primim
cadouri.
3. Continuați povestirea de mai sus folosind cinci (5) verbe la modul indicativ, timpul
imperfect.
4. Alege forma verbului care se potrivește:
Când sunt / eram copil visau / visam să am o herghelie de cai negri. Mi se părură /mi se părea
că numai caii negri sunt /erau frumoși; pe lângă aceasta crezui / credeam că erați / erau și
fermecați, asemeni calului lui Făt – Frumos, cel care mânca / mănâncă jăratec.
5. Alege forma verbală care se potrivește fiecărui pronume personal:
Eu vorbeați
Noi tăcea
El fluturam
voi decriam
MODURILE PERSONALE.
1. MODUL INDICATIV. TIMPUL PERFECT COMPUS

Rețineți! Perfectul compus arată că o acțiune trecută și terminată în momentul vorbirii.


Perfectul compus este alcătuit din:
formele specifice ale verbului a avea + participiul verbului de conjugat.

(a) învăța (a) părea (a) merge (a) dormi

am învățat am părut am mers am dormit


ai învețat ai părut ai mers ai dormit
a învațat a părut a mers a dormit
am învățat am părut am mers am dormit
ați învățat ați părut ați mers ați dormit
au învațat au părut au mers au dormit

 Verbele au o parte comună (cea scrisă cu negru) .


 Cu roșu sunt notate desinențele care arată persoana și numărul verbului.
 Cu albastru sunt scrise desinențele care arată timpul verbului.

1. Analizați verbele la modul indicativ din următorul text, după modelul dat:
... cu fiecare rând citi aflam lucruri necunoscute și nebănuite. Am aflat numele județelor și
ale orașelor și ale râurilor și am aflat despre Daniil Sihastrul și Mănăstirea Neamțului și
câte și câte alte lucruri care mă uluiau, măcopleșeau prin vastitatea și misterele lor.
Mircea Eliade – Memorii
2. Construiți propoziții cu următoarele ortograme: ia/ i-a; la/ l-a; iau/ i-au.
3. Alegeți, între imperfect și perfectul compus, timpul potrivit pentru următoarele verbe din
paranteze, din următoarea narațiune:
(A fi) o după-amiază de toamnă târzie. Noi (a aștepta) nerăbdători venirea trăsurii care îl (a
aduce) pe tata. Deodată, (a auzi) copitele cailor pe caldarâm, (a deschide) ferestrele și (a
scoate) capul plini de speranță. Însă, lumina din ochii noștri nu (a ține) mult, (a fi) numai
căruța poștașului.
4. Conjugați la modul indicativ, timpul perfect compus următoarele verbe: a comanda, a
regreta, a folosi.
MODURILE PERSONALE.
1. MODUL INDICATIV. TIMPUL PERFECT SIMPLU

Rețineți! Perfectul simplu arată că o acțiune petrecută și încheiată în trecut.

(a) învăța (a) părea (a) merge (a) dormi

învățai părui mersei dormii


învățași păruși merseși dormiși
învăță păru merse dormi
învățarăm părurăm merserăm dormirăm
învățarăți părurăți merserăți dormirăți
învățară părură merseră dormiră

 Verbele au o parte comună (cea scrisă cu negru) .


 Cu roșu sunt notate desinențele care arată persoana și numărul verbului.
 Cu albastru sunt scrise desinențele care arată timpul verbului.

1. Pune următoarele verbe la timpul perfect simplu, persoana I si a III –a, numărul singular: a
dori, a dovedi, a făgădui, a munci, a primi, a pustii, a sădi.
2. Construiți enunțuri cu verbele a scrie și a compara la modul indicativ, timpul perfect
simplu persoana a II-a, număr sigular.
3. Analizați verbele la modul indicativ, timpul perfect simplu, din textul de mai jos:

 Fram înconjură de câteva ori cușca. Mormăi. Privi la ușă. Apoi trase încet zăvorul.
 Tocmai cumpărarăm de la prăvălie,
Fără să presimt vreun bucluc
Și fără ca Domnul Pis-Pis să mai știe,
Cel mai grozav ceas cu cuc.
Îl puserăm foarte mândri-n cui,
Ca să-i auzim vocea sonoră.
4. Precizați persoana și numărul verbelor din coloana din stânga:

precizași pers. III, nr. pl. trasarăți pers. III, nr. sing.
auzii pers. II, nr. sing. văzurăm pers. II., nr. pl.
săriră pers. I, nr. sing. identifică pers. I, nr. pl.
MODURILE PERSONALE.
1. MODUL INDICATIV. TIMPUL MAI MULT CA PERFECT

Rețineți! Mai mult ca perfectul exprimă o acțiune trecută și terminată înaintea altei acțiuni
trecute.

(a) învăța (a) părea (a) merge (a) dormi

învățasei părusei mersesei dormisei


învățaseși păruseși merseseși dormiseși
învățăse păruse mersese dormise
învățaserăm păruserăm merseserăm dormiserăm
învățaserăți păruserăți merseserăți dormiserăți
învățaseră păruseră merseseră dormiseră

 Verbele au o parte comună (cea scrisă cu negru) .


 Cu roșu sunt notate desinențele care arată persoana și numărul verbului.
 Cu albastru sunt scrise desinențele care arată timpul verbului.

1. Alegeți forma corectă de mai mult ca perfect din enunțurile următoare:

 Noi începusem / începuserăm sp scriem tema, când au venit musafirii.


 Când am sosit la locul de întâlnire, voi plecaserăți / plecaseți.
 Când am putut să-ți dau cartea, tu o împrumutasei / împrumutaseși deja de la
biblioteca școlii.

2. Analizați verbele la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect din textul de mai jos:

Auzise și Dănuț, Scormonind pe la găini,

Că un ou e cu bănuț Pe sub cloști și prin vecini,

Și crezuse că oul moale-i Stricase pe neștiute,

Pușculița cu parale. Ouă cam vreo două sute.

Avusese ca vreo șase ani

Și visase să strângă bani.

3. Conjugați la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect verbul a desfășura.

S-ar putea să vă placă și