Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1 MODEL DE REFERAT privind efectuarea stagiului de practica

1. Institutia/autoritatea/ in care studentul(a) a efectuat stagiul de practica, antetul acesteia, datele de identificare, reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia (in stanga sus). Numele studentului, anul de studiu, IV specializarea Drept, si forma de invatamant zi sau dupa caz, fr. (in dreapta sus). 2. Durata stagiului de practica (vor fi inserate numarul de ore de practica efectuate (minim 90 de ore). In situatia in care numarul acestora este mai mare - se va mentiona acest aspect . 3. Perioada stagiului, timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de pregatire practica in cazul timpului de lucru partial). 4. Daca practica s-a desfasurat si in alte locatii decat la sediul institutiei/cabinetului/autoritatii - spre exemplu: instante de judecata, institutii publice care au compartiment juridic, situatii operative - daca au participat la acest tip de activitate, etc... 5. Conditii de primire a studentului(ei) in stagiul de practica (daca i-au fost asigurate toate conditiile pentru desfasurarea in conditii optime a stgiului) 6. Modalitati prin care se asigura complementaritatea intre pregatirea dobandita de catre student(a) in institutia de invatamant superior si cea din cadrul stagiului de practica (daca au sesizat diferente intre aspectele teoretice acumulate si practica). 7. Numele si prenumele persoanei desemnate de colaboratori - care va asigura respectarea conditiilor de pregatire si dobandire de catre practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica (daca activitatea de indrumare a fost delegata altei persoane decat conducatorul institutiei, spre ex. director adj, sef serviciu, ef birou). 8. Definirea competentelor care au fost dobandite pe perioada stagiului de practica (spre exemplu: am invatat sa redactez o procura, am elaborat o plangere contraventionala, am legalizat un inscris, am participat la o audiere, am asistat la un termen de judecata, etc... ). 9. Modalitati de evaluare a pregatirii profesionale dobandite de practicant pe perioada stagiului de pregatire practica - calificativul acordat studentului pentru perioada de stagiu, eventual o recomandare etc... 10. Concluzii - opinia studentului(ei) referitoare la utilitatea stagiului de

practica/ propuneri/sugestii. Precizari: Referatul va cuprinde 1-3 pagini (pe ultima pagina referatul va fi semnat de catre conducatorul autoritatii sau de catre persoana desemnata, respectiv de student(a); Referatul impreuna cu adeverinta - vor fi depuse la Biblioteca, situat la parterul imobilului din strada Unirii nr. 32-34 (sediul vechi), pana la data de 24.01.2010. Pentru. relatii suplimentare: lector univ. drd. Bogdan Ghitulescu 0721497156 sau ghitulescubogdan@yahoo.com, de luni pana vineri intre orele 08.30-18.00.

Cadru didactic responsabil, Lector univ. drd. Ghiulescu Bogdan