Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU


PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET
ŞI SPORT
str. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chişinău, Republica Moldova, M D -2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsmun@gmail.com 02166791

la nr. din

Conducătorilor instituţiilor de învăţământ general

în temeiul circularei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.02/13-


1828 din 10.04.2017, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vă informează că,
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu caracter Personal (CNPDCP) a inclus
un nou compartiment Copiii şi protecţia datelor pe site-ul oficial al instituţiei, în
scopul creării unui sistem durabil de instruire continuă privind principiile de
protecţie a datelor cu caracter personal, promovarea conceptelor de "viaţă
privată" şi "protecţia datelor cu caracter personal". Acest compartiment conţine
mai multe video-urî destinate în exclusivitate copiilor.
http://datepersonale.md/md/copii-protectie/ Aceştia sunt informaţi despre
importanţa protecţiei datelor cu caracter personal, instrumentele existente
pentru luarea deciziilor referitoare la utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor cu
caracter personal ce-i vizează şi consecinţele negative ale prelucrării incorecte a
datelor cu caracter personal.

în context, solicităm diseminarea informaţiei respective cadrelor didactice,


în scopul identificării posibilităţilor şi prezentării elevilor spoturilor video.

Larisa Crudu

S-ar putea să vă placă și