Sunteți pe pagina 1din 4

Numele elevului_______________________________

Clasa a II-a/ prof.înv.primar Data:……………………….

TEST – U.Î. Școala,împărăția cunoașterii

1. Citește textul.
Luchi
după Otilia Cazimir

,,Doamna se uită la mine și râde.


- Cu tine vorbesc, fetiță… Cum te cheamă?
Am uitat că banca e înaltă și cad de sus, bocănind, în picioare.
Simt în jurul meu râsul stăpânit al clasei.
-Cum îți zice mama acasă? Stăruie doamna.
-Luchi, ca la căței! Sare una dintre colege.”
Rezolvăcerințele:
a) Scrie titlul textului : ………………………………………………………….
b) Scrie numele autorului :………………………………………………………
c) Scrie numărul alineatelor :

2. Scrie un dialog între două persoane folosind și formule de salut.

3.Formulează răspunsul la întrebările învăţătoarei:

Cum te …………………………………………………………………………
……..
numeşti ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
Ce îţi place mai
mult la şcoală?
……………………………………………………………………………….
Formulează o întrebare pentru următorul răspuns.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
”Tema de la comunicare în limba română a fost ușoară.”

4. Scrie în dreptul propozițiilor A pentru adevărat și F pentru fals.

 E bine să vorbim toți deodată._____


 Când comunic, vorbesc corect și clar._____
 Când cineva vorbește cu mine, sunt atent la ceea ce spune._____
 Pentru a ne înțelege, vorbim pe rând._____
 Respect un dialog, doar atunci când vorbesc eu._____

5. În textul de mai jos, s-au strecurat intenționat greșeli.Corectează scriind cu verde


deasupra,așa cum consideri că este corect.

învățătorul nostru, domnul tăbuș, se îmbolnăvise.

- nu mai pot veni la școală. Vă rog să ascultați pe cine va veni în locul meu.

a doua zi, intră în clasă doamna care spuse că se numește doamna manoliu. ceru un
creion ca să noteze absenții. Ne-am bulucit cu toții la catedră.

6.Desparte în silabe cuvintele următoare :

şcolari …………………… şcolăriţe ………………………………..

învăţător ………………………. doamnă ………………………………..


Comunicare în Limba română
Test de evaluare
1. Competente specifice
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc.
2.4 - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării /
menţinerii atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în
exprimare, ton)
3.1 -identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate

2. Descriptori de performanta
Com- Itemul Calificativul

petenta Foarte Bine Bine Suficient

3.1 Identifică titlul textului, autorul Titlul, Titlul , titlul


textului şi numărul alineatelor. autorul,numărul autorul
alineatelor

3.1 Identifica raspunsul corect b)

2.1 Formuleaza raspunsul potrivit. corect Partial corect

Scrie raspunsul.

1.3 Identifica structura cuvantului dat 3 consoane si 4 2 consoane si O consoana


vocale 3 vocale si 2 vocale

2.4 Separa corect propozitia. 5 cuvinte 4 -3cuvinte 2 cuvinte

Transcrie cuvintele date.

2.1 Formuleaza rasunsulpotrivit 2 enunturi Un enunt Toate


intrebarii. corecte corect unul enunturile
partial partiale

2.1 Formuleaza intrebarile 2 enunturi Un enunt Toate


corecte corect unul enunturile
partial
partiale

3.2 Desparte cuvintele in silabe 3 cuvinte 2cuvinte Un cuvant


Itemi Calificativul final

Rezolvă integral și corect 5-6 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 4 itemi: incorect / BINE


parțial corect restul itemilor

Rezolvă integral și corect 2-3 itemi; incorect / SUFICIENT


parțial corect restul itemilor

BAREM DE CORECTARE

Item/ Foarte bine Bine Suficient


Calificativ
1. Rezolvă corect cele 3 cerințe Rezolvă corect 2 din cerințele Rezolvă una din cerințele a)
a); b); c) a); b); c) sau b) sau c)
2. Scrie cele două linii de Scrie cele două linii de dialog, Scrie cel puțin o propoziție;
dialog; scrie corect dar are trei greșeli de scriere are mai mult de trei greșeli de
propozițiile scriere.
3. Formulează corect răspunsul Formulează parțial corect Scrie ceva, are cel mult 4
și scrie semnele de răspunsul și folosește semnele greșeli de scriere și formulare
punctuație corespunzătoare de punctuație corespunzătoare a răspunsului
4. Realizează valoarea de Realizează valoarea de Realizează valoarea de
”adevărat” sau ”fals” pentru ”adevărat” sau ”fals” pentru 4 ”adevărat” sau ”fals” pentru 1;
cele 5 enunțuri din cele 5 enunțuri 2 sau 3 din cele 5 enunțuri
5. Descoperă cele 7 greșeli și Descoperă cele 4, 5 sau 6 Descoperă cele
scrie corect cu pixul verde greșeli și scrie corect cu pixul 1, 2 sau 3 greșeli și scrie
verde corect cu pixul verde