Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI Titulatura postului: SPALATOR AUTO Titularul postului: Codificare COR: 914201 Departamentul: SERVICE AUTO Cerintele

postului: Scoala Profesionala Permis de conducere: cat B Pregatirea si experienta salariatului: Relatii functionale: de subordonare: Sefului atelierului mecanic Directorului de service Directorului de concesiune de conducere: nu de reprezentare: nu de colaborare: intradepartamentala Descrierea postului: Executarea lucrarilor specifice de spalatorie auto Atributii si responsabilitati . specifice 1. Spala si intretine curate toate autovehiculele primite de la receptie service. 2. Curata canalele de scurgere din spalatorie. 3. Intretine curatenia din spalatorie. 4. Intretine si curata pompa de spalat din dotare. 5. Asigura curatenia in service si in show-room cu masina de spalat automata si raspunde de intretinerea tehnica a acesteia. Atributii si responsabilitati generale : 1. Se obliga sa-si realizeze integral , la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de conducerea societatii , sa respecte programul de lucru , sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de lucru , sa nu paraseasca serviciul decat atunci cand a rezolvat integral sarcinile de serviciu pe care le are , sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, normele de protectia muncii, cele ale mediului inconjurator si cele de PSI . 2. Se obliga sa-si foloseasca intreaga sa capacitate de munca in interesul societatii comerciale comportandu-se in activitatea sa ca un bun gospodar . 3. Salariatul trebuie sa manifeste in orice imprejurare fidelitatea sa fata de interesele societatii .

4. Pastreaza confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii care au un astfel de caracter sau sunt prezentate cu acest caracter de catre asociati(produse,strategie,valori materiale si financiare,personal,retribuire) . 5. Se obliga sa aduca la cunostiinta patronului sau directorului general, in mod operativ, orice fel de neregula constatata in sfera atributiilor sale de serviciu si, dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost stabilite . 6. Executa si alte sarcini dispuse de firma. 7. Salariatul este obligat sa-si schimbe locul muncii la dispozitia angajatorului urmare a deciziilor de delegare comunicate